Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қыркүйектегі N 880 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулыға 3-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер" деген 7-тармақта:
      Тікелей нәтижеде:
      сегізінші абзацта "ҮОRК" ҮСSА 60 Т" деген сөздер алынып тасталсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года № 1224

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2008 года № 880

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года № 1224 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год" следующее изменение:
      в приложении 3 к указанному постановлению:
      в пункте 7 "Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы":
      в Прямом результате:
      в абзаце восьмом слова "YORK" YCSA 60 Т" исключить.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов