Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 22 маусымдағы N 960 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2243 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.12.29 № 2243 Қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "2007 - 2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған жоспарда:
      реттік нөмірлері 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139-жолдармен толықтырылсын:

"

131

Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ИСМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

132

Жанғыш, уытты, сұйылтылған газ құбыржолдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ЭМРМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

133

Шахталық көтергіш қондырғыларға қойылатын қауіпсіздік талаптары

ТЖМ (жинақтау), ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

134

Жарылғыш материалдарды өндіру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

135

Кенді, кенсіз және ұсақ тау жынысты кен орындарын жер асты тәсілімен игеру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау),
Қоршағанортамині

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

136

Кенді, кенсіз және ұсақ тау жынысты кен орындарын ашық тәсілмен игеру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау),
Қоршағанортамині

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

137

Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ИСМ, ККМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

138

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ИСМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

139

Лифттердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ИСМ

2009 жылғы қыркүйек

2009 жылғы қазан

".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2009 года № 960. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2243

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.12.2009 № 2243.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2007 года № 361 "Об утверждении Плана по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы" следующие изменения и дополнения:
      в Плане по разработке технических регламентов на 2007 - 2009 годы, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, следующего содержания:
"

131.

Требования к безопасности
водогрейных и паровых
котлов

МЧС (свод),
МИТ

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

132.

Требования к безопасности
трубопроводов горючих,
токсичных, сжиженных газов

МЧС (свод),
МЭМР

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

133.

Требования безопасности
к шахтным подъемным
установкам

МЧС (свод),
МЭМР, МИТ

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

134.

Требования к безопасности
процессов производства
взрывчатых материалов

МЧС (свод),
МЭМР, МИТ

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

135.

Требования к безопасности
процессов разработки
рудных, нерудных и
россыпных месторождений
подземным способом

МЧС (свод),
МООС

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

136.

Требования к безопасности
процессов разработки
рудных, нерудных и
россыпных месторождений
открытым способом

МЧС (свод),
МООС

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

137.

Требования к безопасности
подъемно-транспортных
средств

МЧС (свод),
МИТ, МТК

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

138.

Требования к безопасности
оборудования, работающего
под давлением

МЧС (свод),
МИТ

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

139.

Требования к безопасности
лифтов

МЧС (свод),
МИТ

Сентябрь
2009 год

Октябрь
2009 год

                                                            ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов