2007-2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспарды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2243 Қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.12.29 № 2243 Қаулысымен.

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған 2007 - 2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспар (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

      3. Жоспарда көзделген техникалық регламенттерді әзірлеуші мемлекеттік органдар Жоспарда айқындалған айдың 25-күнінен кешіктірмей техникалық регламенттерді Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                             2007 жылғы 4 мамырдағы
                                                N 361 қаулысымен
                                                   бекітілген

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің
2008.12.22 N 1194 ; 2009.06.22 N 960 Қаулыларымен.

     Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі 2007-2009
                   жылдарға арналған жоспар     

Р/с N Техникалық регламент атауы Мемлекеттік
әзірлеуші
орган
Ұсыну мерзімі
Техника-
лық рет-
теу сала-
сындағы
уәкілетті
орган
ҚазақстанРеспубли-касының
Үкіметі
1 2 3 4 5
2007 жылға

1.

Қазақстан Республикасының
аумағында айналымға шыға-
рылатын автомобиль техни-
касының зиянды (ластаушы)
заттар шығарындыларына
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині,ІІМ

2007 жылғы
шілде

2007 жылғы
қыркүйек

2.

Автомобиль жолдарын жоба-
лау кезінде қауіпсіздікке
қойылатын талаптар

ККМ

2007 жылғы
қыркүйек

2007
жылғы
қараша

3.

Автомобиль жолдарын пай-
далану кезінде қауіпсіз-
дікке қойылатын талаптар

ККМ

2007 жылғы
тамыз

2007
жылғы
қараша

4.

Автокөлік құралдарының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ІІМ (жинақтау), ИСМ, ККМ

2007 жылғы
қыркүйек

2007
жылғы
қараша

5.

Өндірістік объектілердегі
белгі түстері, таңбалар
және қауіпсіздік белгіле-
ріне қойылатын талаптар

ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007
жылғы
қараша

6.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

7.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

8.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

9.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

10.

Ғимараттарды, үй-жайларды
және құрылыстарды авто-
матты түрде өрт сөндіру
және автоматты өрт дабы-
лымен, өрт кезінде адам-
дарға хабарлау және олар-
ды эвакуациялауды басқару
жүйелерімен жабдықтау
жөніндегі талаптар

ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

11.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

12.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

13.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

14.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

15.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2009.06.22 N 960 Қаулысымен)

16.

Ғимараттар мен құрылыстар
және жапсарлас жатқан
аумақтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

17.

Құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құрастырма-
лары қауіпсіздігі

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

18.

Синтетикалық жуғыш құрал-
дар мен тұрмыстық химия
тауарларының қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

19.

Лак-бояу материалдары мен
еріткіштер қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

20.

Парфюмерлік-косметикалық
өнімдердің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

21.

Орауға, таңбалауға, зат-
таңбалауға және оларды
дұрыс салуға қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ, АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

22.

Астық қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

23.

Ветеринарияда пайдаланы-
латын дәрілік құралдар
мен биологиялық препарат-
тар қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

24.

Пестицидтердің (улы хими-
каттар) қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ, Қоршаған-
тамині, ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

25.

Сәйкестікті растау
рәсімдері

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

26.

Ет және ет өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

27.

Сүт және сүт өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

28.

Ұн тартатын - жарма өнер-
кәсібі өнімдерінің, крах-
малдар және крахмал өнім-
дерінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

29.

Жем-шөп және жем-шөп қос-
паларының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

30.

Халыққа арналған ауыз су
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

31.

Шырын және шырын өнімде-
рінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

32.

Жеміс, көкөніс, тамырже-
міс және олардың өңделген
өнімдерінің қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
желтоқсан

33.

Мұнай базалары мен жағар-
май құю станцияларының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

34.

Балалар тағамы, емдәм және емдік-алдын алу
тағамдарының қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

35.

Сыйымдылықтарға құйылған
ауыз су қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

36.

Нан және бөлке-нан, кон-
дитерлік бұйымдардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

37.

Тағамдық қоспалар, олар-
дың өндірісі мен айналымы
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

38.

Жылу электр станциялары-
ның қазандықтарына отын-
ның әр түрін жағу кезінде
қоршаған ортаға шығатын
эмиссияларға қойылатын
талаптар

Қоршағанор-
тамині
(жинақтау),
ЭМРМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

39.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

40.

Балаларға арналған
өнімдер мен бұйымдардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

2008 жылға

41.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

42.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

43.

Жол-құрылыс материалда-
рының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
ақпан

44.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

45.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

46.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

47.

Объектілерді қорғауға
арналған өрт техникасының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
желтоқсан

48.

Желдеткіш жүйелердің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

49.

Газ құятын станциялар мен
газ шығыны қондырғылары-
ның қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

50.

Металлургия өндірісі
үдерістерінің қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), Қорша-ғанортамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

51.

Газбен жабдықтау жүйелер-
інің қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

52.

Метрополитендердің қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ККМ, ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

53.

Өрт қауіпсіздігіне
қойылатын жалпы талаптар

ТЖМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
желтоқсан

54.

Бу мен ыстық су құбыржол-
дарының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

55.

Мұнай операцияларымен
байланысты жер үсті және
теңіз өндірістік объекті-
лерін салу қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ТЖМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

56.

Автоматты емес салмақ
өлшейтін құралдарға
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2008 жылғы
қараша

2009 жылғы
ақпан

57.

Темір-бетон, бетон құрас-
тырмалардың қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

58.

Металл құрастырмалар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

59.

Ағаш құрастырмалар қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

60.

Басқа материалдардан
жасалған құрастырмалар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

61.

Төменвольтті жабдықтар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

62.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

63.

Балық және балық өнімде-
рінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
сәуір

64.

Май-тоң май өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2008 жылғы
желтоқсан

2009 жылғы
наурыз

65.

Ауыл шаруашылығы дақылда-
рының бірегей, элиталық
және репродукциялық
тұқымдар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
наурыз

66.

Жұмыртқа және жұмыртқа
өнімдері, бал және омарта
шаруашылығы өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
сәуір

67.

Ауыл шаруашылығы және
орман ағаштарын дайындай-
тын тракторлар, тіркеме-
лер және машиналар қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ККМ, ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

68.

Бензин, дизель отыны
және мазут қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

69.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

70.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

71.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

72.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

73.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

74.

Көлік құралдарына арнал-
ған майлар мен арнайы
сұйықтықтардың қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ККМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

75.

Бензиндерге арналған тел-
імдер қауіпсіздігіне қой-
ылатын талаптар

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

76.

Мұнай-газ кәсіпшілігі,
бұрғылау, геологиялық
барлау және геофизикалық
жабдықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

77.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

78.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

79.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

80.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

81.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

82.

Дәрілік құралдар мен био-
логиялық препараттардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
сәуір

83.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

84.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

85.

Қанның, оның өнімдерінің,
қан алмастыратын ерітін-
ділер мен трансфизионды-
инфузиондық терапияда
пайдаланылатын техникалық
құралдардың қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2009 жылғы
сәуір

86.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

87.

Тамаққа қосылатын биоло-
гиялық активті қоспалар-
дың қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
желтоқсан

2009 жылғы
наурыз

88.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

89.

Алкогольдік өнімдер қау-
іпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2008 жылғы
желтоқсан

2009 жылғы
наурыз

90.

Жедел іздестіру іс-шара-
ларын жүргізу кезінде
телекоммуникациялық
жабдыққа қойылатын жалпы
қауіпсіздік талаптары,
функционалдық және
техникалық талаптар

ҰҚК

2008 жылғы
шілде

2009 жылғы
маусым

91.

Ферроқорытпаларды өндіру
кезінде қоршаған ортаға
шығарылатын эмиссияларға
қойылатын талаптар

Қоршаған-
ортамині (жинақтау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

92.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

93.

Жеңіл өнеркәсіп өнімдері-
нің қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

93-1.

Биоэтанолдың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

АШМ

2009 жылғы қаңтар

2009 жылғы наурыз

93-2.

Биодизельдің
қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2008 жылғы қаңтар

2008 жылғы наурыз

2009 жылға

94.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

95.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

96.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

97.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

98.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

99.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

100.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

101.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

102.

Тұрақты сығымдағыш және
тоңазытқыш қондырғылар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

103.

Сәйкестікті растау сала-
сындағы модульдік тәсіл

ИСМ

2009 жылғы
қараша

2010 жылғы
наурыз

104.

Уытты және уыттылығы жо-
ғары заттардың қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

105.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

106.

Тыңайтқыштар қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ, Қоршағанор-
тамині, ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

107.

Консервілер, пресервілер
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

108.

Ауыл шаруашылығы шикізат-
ын өңдеуге арналған жаб-
дықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар. Өсім-
дік шаруашылығы өнімі

АШМ (жинақ-
тау), ИСМ, ТЖМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

109.

Ауыл шаруашылығы шикізат-
ын өңдеуге арналған жаб-
дықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар. Мал
шаруашылығы өнімі

АШМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

110.

Көмір және оны өндіру,
қайта өңдеу, сақтау және
тасымалдау үдерістерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині, ДСМ,
ККМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

111.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

112.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

113.

Темекінің және темекі
бұйымдарының қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

114.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

115.

Мүгедектерді сауықтырудың
техникалық құралдарына
қойылатын талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), Еңбек-мині

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

116.

Балалар мен жасөспірім-
дерге арналған тамақ өні-
мінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

117.

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1194 Қаулысымен)

118.

Пиротехникалық құрамдар
мен олардан тұратын
бұйымдардың қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар


ИСМ (жинақтау), ТЖМ, ІІМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

119.

Қозғалыс дабылының,
бөгеуінің, байланысының
және оны ақпараттандыру-
дың қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар


ККМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

120.

Темір жол көлігімен жо-
лаушыларды, қол жүгін,
жүктерді, жүк-багажды
және почта жөнелтімдерін
тасымалдау қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар


ККМ (жинақтау), АБА


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

121.

Темір жол көлігінің және
оған байланысты инфрақұ-
рылымның қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар


ККМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

122.

Медициналық техниканың
және медициналық мақсат-
тағы бұйымдардың қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар


ДСМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

123.

Имплантанттардың
биологиялық қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар


ДСМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

124.

Гендік-түрлендірілген
(трансгендік) өсімдіктер
мен жануарлардан алынған
тамақ өнімдерінің қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар


ДСМ (жинақтау), АШМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

125.

Байер-күйдіру әдісімен
сазбалшық өндіру кезінде
қоршаған ортаға шығары-
латын эмиссияларға
қойылатын талаптар


Қоршағанорта-
мині
(жинақтау),
ИСМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

126.

Электролиз әдісімен
алюминий өндіру кезінде
қоршаған ортаға шығары-
латын эмиссияларға қойы-
латын талаптар


Қоршағанорта-
мині
(жинақтау),
ИСМ


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

127.

Электромагниттік сыйым-
дылық


АБА


2009 жылғы тамыз


2009 жылғы қараша

128.

Ядролық және радиациялық
қауіпсіздік


ЭМРМ


2009 жылғы
қыркүйек


2009 жылғы қараша

129.

Атом станцияларының
ядролық және радиациялық
қауіпсіздігі


ЭМРМ


2009 жылғы
қыркүйек


2009 жылғы қараша

130.

Ядролық зерттеу қондырғы-
ларының ядролық және
радиациялық қауіпсіздігі


ЭМРМ


2009 жылғы
қыркүйек


2009 жылғы қараша

131.

Су жылытатын және бу қазандықтарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

132.

Жанғыш, уытты, сұйылтылған газ құбыржолдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ЭМРМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

133.

Шахталық көтергіш қондырғыларға қойылатын қауіпсіздік талаптары

ТЖМ
(жинақтау),
ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

134.

Жарылғыш материалдарды өндіру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

135.

Кенді, кенсіз және ұсақ тау жынысты кен орындарын жер асты тәсілімен игеру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
Қоршағанорта-
мині

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

136.

Кенді, кенсіз және ұсақ тау жынысты кен орындарын ашық тәсілмен игеру үдерістерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
Қоршағанорта-
мині

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

137.

Көтергіш-көлік құралдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ИСМ, ККМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

138.

Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

139.

Лифттердің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

ТЖМ
(жинақтау),
ИСМ

2009 жылғы
қыркүйек

2009 жылғы
қазан

Ескертпе :

ККМ               - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
                    министрлігі
Қоршағанортамині  - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                    министрлігі
ІІМ               - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ИСМ               - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                    министрлігі
ТЖМ               - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                    министрлігі
ЭМРМ              - Қазақстан Республикасы Энергетика және
                    минералдық ресурстар министрлігі
АШМ               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                    министрлігі
ДСМ               - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                    министрлігі
Еңбекмині         - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                    әлеуметтік қорғау министрлігі
АБА               - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
                    байланыс агенттігі
ҰҚК               - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                    комитеті

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады