Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 554 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 желтоқсандағы N 1997 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 457 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.06.2015 № 457 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі ведомствоаралық мемлекеттік комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 11 маусымдағы N 554 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 25, 238-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі ведомствоаралық мемлекеттік комиссияның құрамы мынадай редакцияда жазылсын:

Божко                        - Қазақстан Республикасының Төтенше
Владимир Карпович              жағдайлар министрі, төраға

Петров                       - Қазақстан Республикасының төтенше
Валерий Викторович             жағдайлар вице-министрі, төрағаның
                               орынбасары

Федоренко                    - Қазақстан Республикасы Төтенше
Александр Анатольевич          жағдайлар министрлігі Төтенше
                               жағдайлардың алдын алу департаментінің
                               директоры, хатшы

      комиссия мүшелері:

Әбдіқазымов                  - Қазақстан Республикасы Ұлттық
Қабдылкәрім Ратайұлы           Қауіпсіздік комитеті төрағасының
                               орынбасары (келісім бойынша)

Жөргенбаев                   - Қазақстан Республикасы Бас
Мұхтар Әкебайұлы               прокурорының орынбасары (келісім
                               бойынша)

Бектұров                     - Қазақстан Республикасының Көлік және
Азат Ғаббасұлы                 коммуникация вице-министрі

Вощенкова                    - Қазақстан Республикасының Денсаулық
Тамара Анатольевна             сақтау вице-министрі

Дембай                       - Қазақстан Республикасы Құрылыс және
Салауат Маханбетұлы            тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
                               істері агенттігінің жауапты хатшысы

Кармазина                    - Қазақстан Республикасының Экономика
Лена Мағауияқызы               және бюджеттік жоспарлау вице-министрі

Квятковский                  - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Эдуард Олегович                сауда министрлігінің жауапты хатшысы

Қиынов                       - Қазақстан Республикасының Энергетика
Ләззат Кетебайұлы              және минералдық ресурстар
                               вице-министрі

Қуанғанов                    - Қазақстан Республикасы Білім және
Фархад Шаймұратұлы             ғылым министрлігінің жауапты хатшысы

Кулинич                      - Қазақстан Республикасы Ішкі істер
Александр Васильевич           министрінің орынбасары

Оразаев                      - Қазақстан Республикасының Ауыл
Марат Әбілахатұлы              шаруашылығы вице-министрі

Тұрмағамбетов                - Қазақстан Республикасының Қоршаған
Мәжит Әбдіқалықұлы             ортаны қорғау вице-министрі

Омаров                       - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
Қайрат Ермекұлы                министрінің орынбасары

Шолпанқұлов                  - Қазақстан Республикасының Қаржы
Берік Шолпанқұлұлы             вице-министрі

Бисақаев                     - Қазақстан Республикасы Еңбек және
Серікқали Ғұмарұлы             халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
                               Бақылау және әлеуметтік қорғау
                               комитетінің төрағасы - Қазақстан
                               Республикасының Бас мемлекеттік еңбек
                               инспекторы

Носоновский                  - Қазақстан Республикасы Қорғаныс
Геннадий Владимирович          министрлігі Штаб бастықтары комитеті
                               төрағасының орынбасары

Әшімбаев                     - Қазақстан Республикасы Құрылыс және
Марат Омарбайұлы               тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
                               істері агенттігі "Қазақ сейсмикалық
                               төзімді құрылыс және сәулет
                               ғылыми-зерттеу және
                               жобалау-эксперименталдық институты"
                               республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
                               директоры

Абақанов                     - "Сейсмология институты" жауапкершілігі
Таңатқан Досқараұлы            шектеулі серіктестігінің директоры
                               (келісім бойынша)

Қажиев                       - "Электр желілерін басқару жөніндегі
Бақытжан Төлеуқажыұлы          Қазақстан компаниясы" "KEGOG"
                               акционерлік қоғамының вице-президенті
                               (келісім бойынша)

Қизатов                      - "Қазақстан темір жолы" ұлттық
Ермек Әнуарбекұлы              компаниясы" акционерлік қоғамының
                               вице-президенті (келісім бойынша)

Арғымбаев                    - Қазақстан Республикасы Қызыл Жартылай
Еркебек Қамбарұлы              Қоғамының президенті (келісім
                               бойынша).
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 554

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2009 года № 1997. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 457

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2015 № 457 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 554 "О Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 25, ст. 238) следующее изменение:
      состав межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

Божко                     - Министр по чрезвычайным ситуациям
Владимир Карпович           Республики Казахстан, председатель

Петров                    - вице-министр по чрезвычайным
Валерий Викторович          ситуациям Республики Казахстан,
                            заместитель председателя

Федоренко                 - директор Департамента предупреждения
Александр Анатольевич       чрезвычайных ситуаций Министерства
                            по чрезвычайным ситуациям Республики
                            Казахстан, секретарь

      члены комиссии:

Абдиказимов               - заместитель Председателя Комитета
Кабдулкарим Ратаевич        Национальной безопасности Республики
                            Казахстан (по согласованию)

Жоргенбаев                - заместитель Генерального прокурора
Мухтар Акебаевич            Республики Казахстан (по согласованию)

Бектуров                  - вице-министр транспорта и коммуникаций
Азат Габбасович             Республики Казахстан

Вощенкова                 - вице-министр здравоохранения
Тамара Анатольевна          Республики Казахстан

Дембай                    - ответственный секретарь Агентства
Салауат Маханбетулы         Республики Казахстан по делам
                            строительства и жилищно-коммунального
                            хозяйства

Кармазина                 - вице-министр экономики и бюджетного
Лена Магауяновна            планирования Республики Казахстан

Квятковский               - ответственный секретарь
Эдуард Олегович             Министерства индустрии и торговли
                            Республики Казахстан

Киинов                    - вице-министр энергетики и минеральных
Ляззат Кетебаевич           ресурсов Республики Казахстан

Куанганов                 - ответственный секретарь
Фархад Шаймуратович         Министерства образования и науки
                            Республики Казахстан

Кулинич                   - заместитель Министра внутренних дел
Александр Васильевич        Республики Казахстан

Оразаев                   - вице-министр сельского хозяйства
Марат Аблахатович           Республики Казахстан

Турмагамбетов             - вице-министр охраны окружающей среды
Мажит Абдыкаликович         Республики Казахстан

Умаров                    - заместитель Министра иностранных дел
Кайрат Ермекович            Республики Казахстан

Шолпанкулов               - вице-министр финансов Республики
Берик Шолпанкулович         Казахстан

Бисакаев                  - председатель Комитета по контролю и
Сериккали Гумарович         социальной защите - Главный
                            государственный инспектор труда
                            Республики Казахстан Министерства
                            труда и социальной защиты населения
                            Республики Казахстан

Носоновский               - заместитель председателя Комитета
Геннадий Владимирович       начальников штабов Министерства обороны
                            Республики Казахстан

Ашимбаев                  - директор Республиканского
Марат Умарбаевич            государственного предприятия "Казахский
                            научно-исследовательский и проектно-
                            экспериментальный институт сейсмостойкого
                            строительства и архитектуры" Агентства
                            Республики Казахстан по делам
                            строительства и жилищно-коммунального
                            хозяйства

Абаканов                  - директор товарищества с ограниченной
Танаткан Доскараевич        ответственностью "Институт сейсмологии"
                            (по согласованию)

Кажиев                    - вице-президент акционерного общества
Бакытжан Толеукажиевич      "Казахстанская компания по управлению
                            электрическими сетями "KEGOC"
                            (по согласованию)

Кизатов                   - вице-президент акционерного общества
Ермек Ануарбекович          "Национальная компания "Қазақстан
                            Teмip Жолы" (по согласованию)

Аргымбаев                 - президент Общества Красного Полумесяца
Еркебек Камбарович          Республики Казахстан (по согласованию)

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов