Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 қарашадағы № 1092 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2307 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 676 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 676 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 қарашадағы № 1092 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 39, 556-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақтың 4) тармақшасындағы «бекітілсін» деген сөз алып тасталып, «;» тыныс деген белгісі қойылсын;
      мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      «5) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыны тағайындауға арналған өтініштің нысаны бекітілсін.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақыларды тағайындау және төлеу ережесінде:
      бүкіл мәтін бойынша «және бала күтімі жөніндегі» деген сөздер «, бала күтімі жөніндегі және мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «мүгедек баланы (мүгедек балаларды) тәрбиелеуші анасына немесе әкесіне, бала (қыз) асырап алушыға, қамқоршысына (қорғаншысына) тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы (бұдан әрі - мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы);»;
      2-тармақта:
      бірінші абзац мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:
      «3) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыны тағайындау үшін:
      мүгедек баланы (мүгедек балаларды) тәрбиелеуші анасы немесе әкесі, бала (қыз) асырап алушы, қамқоршы (қорғаншы).»;
      екінші абзацта:
      «Өтініш жасаған кезде» деген сөздердің алдынан «Жоғарыда санамаланған жәрдемақыларды тағайындауға» деген сөздермен толықтырылсын;
      «бала күтімі жөніндегі» деген сөздер «бала күтімі жөніндегі және (немесе) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) тармақша «не тууы туралы акті (актілер) жазбасының (жазбаларының) көшірмесі (көшірмелері)» деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақшада «Ережеге 1-қосымшаға сәйкес).» деген сөздер «Ережеге 1-қосымшаға сәйкес);» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) баланың мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі (мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы үшін).»;
      8-тармақтағы «қамқорлыққа» деген сөз «қорғаншылыққа (қамқорлыққа)» деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тараудың тақырыбындағы «және бала күтімі жөніндегі» деген сөздер «, бала күтімі жөніндегі және мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
      «11-1. Мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы өтініш берілген күнінен бастап бала мүгедектігінің барлық кезеңіне тағайындалады.»;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Бала туғанда берілетін, бала күтімі жөніндегі және мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақылар отбасының табысына қарамастан тағайындалады.»;
      13-тармақтағы «осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес» деген сөздер «осы Ережеге 4-қосымшаға және (немесе) 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мүгедек баланы тәрбиелеушіге» деген сөздермен ауыстырылсын;
      14-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Бала туғанда берілетін, бала күтімі жөніндегі және мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыларды тағайындау жөніндегі уәкілетті орган істерді қабылдап алған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде оларды қарайды, бала туғанда берілетін, бала күтімі жөніндегі, мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыларды тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы шешім қабылдайды және уәкілетті ұйымдарға жібереді.»;
      17-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы» деген сөздер «Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы, мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Отбасында екі және одан да көп мүгедек балалар болған жағдайда, мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақы әр мүгедек балаға тағайындалады және төленеді.»;
      17-1-тармақтың бірінші абзацында:
      «Айлық есептік көрсеткіштің» деген сөздерден кейін «және (немесе) ең төменгі жалақының» деген сөздермен толықтырылсын;
      «4-қосымшаға сәйкес нысандағы шешімнің жобасын дайындайды» деген сөздер «4-қосымшаға және (немесе) 4-1-қосымшаға сәйкес нысандағы шешімнің жобасын дайындайды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      18-тармақта:
      бірінші абзацта:
      «Бала күтімі жөніндегі» деген сөздерден кейін «, мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін» деген сөздермен толықтырылсын;
      «көрсетілген жәрдемақыны алу құқығына» деген сөздер «көрсетілген жәрдемақыларды алу құқығына және (немесе) олардың мөлшеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «бала күтімі жөніндегі» деген сөздерден кейін «және (немесе) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін» деген сөздермен толықтырылсын;
      18-1-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы мөлшеріне әсер ететін мән-жайлар анықталған жағдайда, уәкілетті ұйым Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша» деген сөздер «Бала күтімі жөніндегі жәрдемақының және (немесе) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақының мөлшеріне әсер ететін мән-жайлар анықталған жағдайда уәкілетті ұйым Ережеге 4-қосымшаға және (немесе) 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «оны» деген сөз алып тасталсын;
      18-2-тармақта:
      бірінші абзацтағы «Бала күтімі жөніндегі жәрдемақы төлемін тоқтату үшін негіз болып табылатын мән-жайлар анықталған жағдайда, уәкілетті ұйым Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жәрдемақы төлемін тоқтату туралы шешімнің жобасын дайындайды» деген сөздер «Бала күтімі жөніндегі және (немесе) мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақылар төлемін тоқтату үшін негіз болып табылатын мән-жайлар анықталған жағдайда уәкілетті ұйым Ережеге 4-қосымшаға және (немесе) 4-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жәрдемақы төлемін тоқтату туралы шешімнің жобасын дайындайды» деген сөздермен ауыстырылсын;
      екінші абзацтағы «оны» деген сөз алып тасталсын;
      19-тармақтың екінші абзацындағы «және бала күтімі жөніндегі жәрдемақыны» деген сөздер «, бала күтімі жөніндегі және мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыны» деген сөздермен ауыстырылсын;
      28-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Азаматтар алғаш өтініш берген кезде балаларға арналған жәрдемақыларды тағайындау және төлеу жөніндегі уәкілетті орган немесе кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі учаскелік комиссияның балаларға арналған жәрдемақыларды алуға үміткер отбасының материалдық жағдайына тексеру жүргізу туралы шешім қабылдайды.»;
      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      «Азаматтар бір күнтізбелік жылдың ішінде қайталап өтініш берген кезде учаскелік комиссияның балаларға арналған жәрдемақыларды алуға үміткер отбасының материалдық жағдайына тексеру жүргізу туралы шешім өтініш берушінің (отбасының) тұрғылықты жері (бір әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде), отбасының құрамы мен табысы өзгерген жағдайларда, өтініш беруші ұсынған деректер нақтыланған кезде қабылданады.»;
      4-қосымшада:
      «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаменті» деген сөздер «Бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «баланың туу туралы куәлігін» деген сөздерден кейін «(баланың тууы туралы акті жазбасын)» деген сөздермен толықтырылсын;
      «Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаментінің» деген сөздер «Бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген бала туғанда берілетін жәрдемақы (немесе) және бір жасқа толғанға дейін бала күтімі жөніндегі жәрдемақы тағайындау үшін өтініштің нысанындағы «Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау департаменті» деген сөздер «Бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген он сегіз жасқа дейінгі балаларға арналған жәрдемақыны тағайындау үшін өтініштің нысанында:
      «____________________________________________________ »
                      (қию сызығы)

      деген жолдың алдынан мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «уәкілетті органның құжаттарды ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімінен қабылдап алған күні туралы белгі 20__ ж. «__» _________, ______ ____________________________________________
                (қолы) (құжаттарды қабылдап алған адамның Т.Ә.А.,
                 лауазымы)»;
      осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес 4-1-қосымшамен толықтырылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақыны тағайындауға арналған өтініш нысанымен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 30 желтоқсандағы  
№ 2307 қаулысына        
1-қосымша           

Балалы отбасыларға мемлекеттік
жәрдемақы тағайындау және  
төлеу ережесіне       
4-1 қосымша         

Мүгедек бала тәрбиелеушіге жәрдемақы тағайындау
(тағайындаудан бас тарту) туралы
ШЕШІМ

№_____                                      20__ ж. «__» ________

_______________ облысы (қаласы) бойынша Бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті
Істің №_____
Азамат (ша) ________________________________________________________
            (тегі, аты, әкесінің аты)
Өтініш берген күні __________________________________________________
Баланың туу туралы куәлігінің (баланың тууы туралы акті жазбасының)
№ ________________________________
Берілген күні _________________  баланың туу туралы куәлігін (баланың тууы туралы акті жазбасын) берген органның атауы ____________________
Мүгедек баланың Т.А.Ә._______________________________________________
Мүгедек баланың туған күні __________________________________________
Мүгедектігі туралы анықтама ___________________________
Мүгедектік 20__ ж. «__» бастап 20__ ж. «___» ________ қоса алғандағы мерзімге белгіленді
20__ ж. «__» ___________ бастап 20__ ж. «__» ________ қоса алғанда мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақының тағайындалған сомасы ______ теңге __________________________________
                              (жазбаша)
Азамат (ша)
Т.А.Ә.___________________________________________________________
ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне және (немесе) жәрдемақы мөлшеріне әсер ететін мән-жайлардың туындауына байланысты мүгедек баланы тәрбиелеушіге берілетін жәрдемақының тағайындалған сомасы
20__ ж. «__» ________ бастап 20__ ж. «__» ________ қоса алғанда
сомасы __________ теңге _________________________________________
                                    (жазбаша)
_________________ себебінен жәрдемақы тағайындаудан бас тартылды.
Жәрдемақы төлемі мынадай себептермен тоқтатылды:________________

М.О.

Бақылау және әлеуметтік қорғау
департаментінің директоры                 __________     ________
                                            (қолы)        (тегі)

Зейнетақылар мен жәрдемақылар
тағайындау бөлімінің бастығы              __________     ________
                                            (колы)        (тегі)

Тағайындау жөніндегі маман                __________     ________
                                            (қолы)        (тегі)

Шешімнің жобасы әзірленді:

М.О. ЗТМО бөлімінің бастығы               __________     ________
                                            (қолы)        (тегі)

     ЗТМО бөлімшесінің маманы             __________     ________
                                            (қолы)        (тегі)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2009 жылғы 30 желтоқсандағы  
№ 2307 қаулысына       
2-қосымша          

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2005 жылғы 2 қарашадағы   
№ 1092 қаулысымен     
бекітілген        

Мүгедек бала тәрбиелеушіге жәрдемақы тағайындау үшін
өтініштің нысаны

_________________ облысы   
(қаласы) бойынша       
Бақылау және әлеуметтік қорғау
департаментінің директоры  
_________________________ 
(Т.А.Ә.)         

Өтініш

________________________________________________________________
             (мүгедек баланың тегі, аты, туған күні)
мүгедек баланы тәрбиелеуіне байланысты жәрдемақы тағайындауды сұраймын.
Тегі ____________________________________________________________
Аты ______________ Әкесінің аты _________________________________
Мекенжайы _______________________________________________________
Баланың мүгедектігі туралы анықтама _______ 20__ ж. «__» ________
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі __________________________
Сериясы __________ нөмірі __________ кім берген _________________
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)* _________________
Жеке шотының № ____________ Банктің атауы _______________________
      Өзгерістер туындаған жағдайда олар туралы 15 күн ішінде хабарлауға міндеттенемін.
      Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттар бергені үшін жауапкершілік туралы ескертілді.
20__ ж. «__» ___________            _____________________________
                                       (өтініш берушінің қолы)

Құжаттар
20__ ж. «__» ___________ қабылданды

      _________  ________________________________________________
       (қолы)    (құжаттарды қабылдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы)
_________________________________________________________________
                           (қию сызығы)

      Өзгерістер туындаған жағдайда олар туралы 15 күн ішінде хабарлауға міндеттенемін.
      Жалған мәліметтер мен жасанды құжаттар бергені үшін жауапкершілік туралы ескертілді.
      Қоса берілген құжаттармен азамат _________________ өтініші ______ данада 20__ ж. «__» ___________ қабылданды.

      __________  _______________________________________________
       (қолы)     (құжаттарды қабылдаған адамның Т.А.Ә., лауазымы)

Ескертпе:
* - осы жолда ЖСН-мен бірге 2010 жылғы 13 тамызға дейін қолданылатын СТН мен ӘЖК қатар көрсетіледі.

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 1092

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2307. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 676

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 676 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 1092 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 39, ст. 556) следующие дополнения и изменения:
      пункт 1 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
      "5) форму заявления для назначения пособия воспитывающему ребенка-инвалида.";
      в Правилах назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, утвержденных указанным постановлением:
      по всему тексту слова "и по уходу" заменить словами ", по уходу и воспитывающему ребенка-инвалида";
      подпункт 1) пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
      "ежемесячного государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов) (далее - пособие воспитывающему ребенка-инвалида);";
      в пункте 2:
      абзац первый дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) за назначением пособия воспитывающему ребенка-инвалида:
      мать или отец, усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель), воспитывающий ребенка-инвалида (детей-инвалидов).";
      в абзаце втором:
      после слова "обращении" дополнить словами "за назначением вышеперечисленных пособий";
      слова "по уходу;" заменить словами "по уходу, и (или) воспитывающему ребенка-инвалида";
      подпункт 2) дополнить словами "либо копия (копии) записи (записей) акта (актов) о рождении";
      в подпункте 5) слово "Правилам)," заменить словом "Правилам);";
      дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
      "6) копия справки об инвалидности ребенка (для пособия воспитывающему ребенка-инвалида).";
      в пункте 8:
      после слова "Усыновители" дополнить словом "(удочерители)";
      после слова "опеки" дополнить словом "(попечительства)";
      в заголовке главы 3 слова "и пособия по уходу" заменить словами ", пособия по уходу и пособия воспитывающему ребенка-инвалида";
      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
      "11-1. Пособие воспитывающему ребенка-инвалида назначается со дня обращения на весь период инвалидности ребенка.";
      пункт 12 изложить в следующей редакции:
      "12. Пособия на рождение, по уходу и воспитывающему ребенка-инвалида назначаются независимо от доходов семьи.";
      в пункте 13 слова "согласно приложению 4 к настоящим Правилам" заменить словами ", воспитывающему ребенка-инвалида по форме согласно приложению 4 и (или) приложению 4-1 к настоящим Правилам";
      абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
      "14. Уполномоченный орган по назначению пособий на рождение, по уходу и воспитывающему ребенка-инвалида в течение десяти рабочих дней со дня принятия дела рассматривает, принимает решение о назначении (отказе в назначении) пособий на рождение, по уходу, воспитывающему ребенка-инвалида и направляет в уполномоченные организации.";
      в пункте 17:
      в абзаце первом слова "по уходу выплачивается" заменить словами "по уходу, пособие воспитывающему ребенка-инвалида выплачиваются";
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "В случае проживания в семье двух и более детей-инвалидов пособие воспитывающему ребенка-инвалида назначается и выплачивается на каждого ребенка-инвалида.";
      в абзаце первом пункта 17-1:
      после слов "месячного расчетного показателя" дополнить словами "и (или) минимальной заработной платы";
      слова "подготавливает проект решения по форме согласно приложению 4" заменить словами "готовит проект решения по форме согласно приложению 4 и (или) приложению 4-1";
      в пункте 18:
      в абзаце первом:
      после слов "пособий по уходу" дополнить словами ", воспитывающему ребенка-инвалида";
      слова "указанного пособия" заменить словами "и (или) размер указанных пособий";
      в абзаце втором после слов "пособия по уходу" дополнить словами "и (или) пособия воспитывающему ребенка-инвалида";
      в пункте 18-1:
      в абзаце первом слова "пособия по уходу, уполномоченная организация готовит проект решения по форме согласно приложению 4" заменить словами "пособия по уходу и (или) пособия воспитывающему ребенка-инвалида, уполномоченная организация готовит проект решения по форме согласно приложению 4 и (или) приложению 4-1";
      в абзаце втором слово "его" исключить;
      в пункте 18-2:
      в абзаце первом слова "пособия по уходу, уполномоченная организация готовит проект решения о прекращении выплаты пособия по форме согласно приложению 4" заменить словами "пособия по уходу и (или) пособия воспитывающему ребенка-инвалида, уполномоченная организация готовит проект решения о прекращении выплаты пособия по форме согласно приложению 4 и (или) приложению 4-1";
      в абзаце втором слово "его" исключить;
      в абзаце втором пункта 19 слова "и пособия по уходу" заменить словами ", по уходу и воспитывающему ребенка-инвалида";
      в пункте 28:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "При первичном обращении граждан уполномоченный орган по назначению и выплате пособия на детей или аким поселка, аула (села), аульного (сельского) округа принимает решение о проведении участковой комиссией обследования материального положения семьи, претендующей на получение пособия на детей.";
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "При повторном обращении граждан в течение одного календарного года решение о проведении участковой комиссией обследования материального положения семьи, претендующей на получение пособия на детей, принимается в случаях изменения места жительства (в пределах одной административно-территориальной единицы), состава и доходов заявителя (семьи), при уточнении сведений, представленных заявителем.";
      в пункте 30 после слов "(усыновители" дополнить словами "и/или удочерители";
      в приложении 4:
      слова "Департамент труда и социальной защиты населения Республики Казахстан" заменить словами "Департамент по контролю и социальной защите";
      после слов "свидетельство о рождении ребенка" дополнить словами "(запись акта о рождении)";
      слова "Департамента труда и социальной защиты населения" заменить словами "Департамента по контролю и социальной защите";
      в форме заявления для назначения пособия на рождение и (или) пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, утвержденной указанным постановлением, слова "Департамента труда и социальной защиты населения" заменить словами "Департамента по контролю и социальной защите";
      в форме заявления для назначения пособия на детей до восемнадцати лет, утвержденной указанным постановлением:
      перед строкой:
      " __________________________________________________________ "
                              "линия отреза"
      дополнить строкой следующего содержания:
      "отметка уполномоченного органа о дате приема документов от
акима аула (села), аульного (сельского) округа "__"_________ 20_ г.,
_________    ______________________________________________________
(подпись)    (Ф.И.О., должность лица, принявшего документы)";
      дополнить приложением 4-1 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      дополнить формой заявления для назначения пособия воспитывающему ребенка-инвалида согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2009 года № 2307

Приложение 4-1      
к Правилам назначения и выплаты
государственных пособий семьям,
имеющим детей      

РЕШЕНИЕ
о назначении (отказе в назначении)
пособия воспитывающему ребенка-инвалида

№ ___                                      от" ___ " ____ 20___ года

Департамент по контролю и социальной защите по
____________________________________________________ области (городу)
№ дела _______
Гражданин (ка) ______________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
Дата обращения ______________________________________________________
Свидетельство о рождении ребенка (запись акта о рождении)
№ _____________ Дата выдачи _____________________________наименование
органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка (запись акта о
рождении)____________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка-инвалида _____________________________________________
Дата рождения ребенка-инвалида ______________________________________
Справка об инвалидности _____________________________________________
Инвалидность установлена на срок с _______ 20 __ г. по ______ 20 __г.

Назначенная сумма пособия воспитывающему ребенка-инвалида
с ______ 20 __ г. по _______ 20 __ г.
в сумме ____ тенге ___________________________________________
                                  (прописью)

Назначенная сумма пособия воспитывающему ребенка-инвалида в связи с
изменением минимального размера заработной платы и (или)
возникновения обстоятельств, влияющих на размер пособия
Ф.И.О. гражданина (ки) ______________________________________________
с _______ 20 __ г. по ________ 20 __ г.
в сумме ______ тенге ________________________________________________
                               (прописью)

Отказано в назначении пособия по причине: ___________________________
Выплата пособия прекращена по причине: ______________________________

М.П.

Директор Департамента по контролю
и социальной защите                 ____________      ____________
                                      (подпись)        (фамилия)

Начальник отдела по назначению
пенсий и пособий                    ____________      ____________
                                      (подпись)         фамилия)

Специалист по назначению            ____________      ____________
                                      (подпись)        (фамилия)

Проект решения подготовлен:

М.П. Начальник отдела ГЦВП          ____________      ____________
                                      (подпись)        (фамилия)

Специалист отделения ГЦВП           ____________      ____________
                                      (подпись)        (фамилия)

Приложение 2      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 30 декабря 2009 года № 2307

Утверждена       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 2 ноября 2005 года № 1092

Форма заявления
для назначения пособия воспитывающему ребенка-инвалида

Директору Департамента  
по контролю и социальной защите
по ___________ области (городу)
_______________________________
(Ф.И.О.)         

Заявление

      Прошу назначить пособие воспитывающему ребенка-инвалида
_____________________________________________________________________
            (фамилия, имя ребенка-инвалида, дата рождения)
Фамилия _____________________________________________________________
Имя ___________________ Отчество ____________________________________
Адрес _______________________________________________________________
Справка об инвалидности ребенка ______________от "__" ______ 20 ___г.
Вид документа удостоверяющего личность ______________________________
Серия _______ номер ______ кем выдано _______________________________
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)* _______________________
№ лицевого счета __________ Наименование банка ______________________
      В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 15 дней сообщить о них.
      Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и поддельных документов.
"___" _____________ 20 ___года ___________________
                               (подпись заявителя)

Документы приняты:
"___" _________ 20 __ года
____________      __________________________________________________
(подпись)          (Ф.И.О., должность лица, принявшего документы)
____________________________________________________________________
                          (линия отреза)

      В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 15 дней сообщить о них.
      Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений и поддельных документов.
      Заявление гр. ___________________ с прилагаемыми документами
в количестве _____ штук принято "___" ________ 20 __ г.
_____________      _________________________________________________
   (подпись)         (Ф.И.О., должность лица, принявшего документы)

Примечание:
* - в данной строке указывается наравне с ИИН также РНН и СИК, которые действуют до 13 августа 2010 года.