Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 және 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 қазандағы № 1111 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.03.2015 № 168 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
     1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасында:
      1. «Бағдарламаның паспорты» деген 1-бөлімде:
      «Бағдарламаның мақсаты» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағдарламаның мақсаты    Қазіргі тұрақты жұмыс орындарын
                                сақтап қалу және жаңаларын құру,
                                сондай-ақ экономиканың шикізаттық
                                емес секторларында өңірлік
                                кәсіпкерліктің орнықты және
                                теңгерімді өсуін қамтамасыз ету.»;
      «Кіріспе» деген 2-бөлімде:
      төртінші бөліктің төртінші абзацының мемлекеттік тілдегі мәтіні өзгеріссіз қалдырылсын;
      мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Шағын және орта бизнес субъектілерінің кредиттік ресурстарының құнын төмендету және шағын және орта бизнес субъектілеріне кредиттік ресурстарды берудің қолжетімділігі мен жеделдігін ұлғайту мақсатында банктердің ұйымдастырушылық-техникалық мүмкіндіктерін тарту жолымен қаржы агенті арқылы халықаралық қаржы институттарының кредиттік ресурстарын тарту жөнінде шаралар қабылданатын болады.»;
      «Бағдарламаның мақсаты» деген 4.1-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      «4.1 Бағдарламаның мақсаты
      Қазіргі тұрақты жұмыс орындарын сақтап қалу және жаңаларын құру, сондай-ақ экономиканың шикізаттық емес секторларында өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету.»;
      «Міндеттері» деген 4.3-кіші бөлімде: «Бірінші бағыт: жаңа бизнес бастамаларды қолдау»
      Пайыздық ставканы субсидиялау шарттары мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Айналым қаражатын қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге арналған кредит шеңберінде жүзеге асырылатын, бірақ жоба сомасынан 30 %-ынан аспайтын жағдайларды қоспағанда, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін емес.
      Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 12 %-ға дейін төмендететін, оның 7 %-ға дейін борышкер төлейтін, ал 5 %-ын мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      Кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау тетігінде:
      6-тармақ «Бағдарламаның өлшемдеріне сәйкес болмаған жағдайда» деген сөздердің алдынан «, Бағдарламаның 2-қосымшасына сәйкес» деген сөздермен толықтырылсын;
      «Банктердің кредиттері бойынша кепілдіктер беру тетігі» мынадай редакцияда жазылсын:
      «Банктердің кредиттері бойынша кепілдіктер беру тетігі
      1. Өтініш беруші банкке өтініш береді.
      2. Банк жобаның кешенді сараптамасын жүргізеді және өтініш беруші ұсынған кепілдік мүлікті бағалау туралы қорытындының негізінде өтініш берушінің қамтамасыз етуінің кепілдік құнына бағалау жүргізеді, одан кейін қаржыландыру туралы не қаржыландырудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Банк жобаны қаржыландыру бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда банк сұралған қарыз сомасына сүйене отырып, кепілдіктің қажетті мөлшерінің есептеу көрсете отырып, өтініш берушіге хат береді.
      3. Өтініш беруші қажетті кепілдік мөлшерінің есебі бар банк хатын қоса бере отырып, жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестірушіге өтініш береді.
      4. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші жобаны ӨҮК-нің қарауына шығарады.
      5. ӨҮК жобаларды Бағдарлама талаптарына сәйкестігін қарайды және өңірдің басымдықтарына сәйкес кепілдендірудің мүмкіндігі (немесе мүмкін еместігі) туралы шешім қабылдайды. ӨҮК шешімі тиісті хаттамамен ресімделеді.
      6. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші (мақұлдаған/қайтарылған) Уәкілетті органға өтініш берушілер бойынша ӨҮК хаттамасын жібереді.
      7. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші қаржы агентіне және тиісті банктерге ӨҮК хаттамасын жібереді, сондай-ақ өтініш берушіні жобасы ӨҮК-де қарау нәтижелері туралы хабардар етеді.
      8. Уәкілетті орган (мақұлдаған/қайтарылған) өтініш берушілер бойынша ӨҮК-нің хаттамасын қарауды жүзеге асырады және ӨҮК шешімін келіседі. Келісу нәтижесін тиісті хатпен жергілікті деңгейдегі Бағдарламаның үйлестірушіге жібереді, көшірмесінде қаржы агенті мен банкті көрсетеді.
      9. Банк жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестірушіден ӨҮК-нің хаттамасын алғаннан кейін кепілдік беру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттарды қаржы агентіне жібереді.
      10. Қаржы агенті кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған және Уәкілетті органнан ӨҮК шешімін келісу туралы хатты алған жағдайда қаржы агенті банкке кепілдік алдындағы хатты жібереді.
      11. Банк және өтініш беруші арасында тиісті кредит шарты жасалғаннан кейін банк, қаржы агенті және өтініш беруші кепілдік шартына қол қояды.
      12. Қаржы агенті өтініш берушінің жобасы бойынша кепілдік бергеннен кейін жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші қаржы агентіне ақы төлейді.»;
      өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету шарттарында:
      екінші бөлік «газдандыру,» деген сөзден кейін «су таратқыш, бу құбыры,» деген сөздермен толықтырылсын;
      өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету тетігінде:
      4-тармақтағы «Мемлекеттік бағдарламаның» деген сөздер «Бағдарламаның 2-қосымшасына сәйкес Бағдарламаның өлшемдеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Екінші бағыт: кәсіпкерлік секторды сауықтыру» деген кіші бөлімде:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағдарламаны іске асырудың екінші бағыты қазіргі тұрақты жұмыс орындарын сақтап қалуға және жаңаларын құруға, сондай-ақ экономиканың шикізаттық емес секторының кәсіпорындарын сауықтыруға бағытталған.»;
      Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау шарттарында:
      бірінші бөлікте:
      «2010 жылда» деген сөздерден кейін «2010 және 2011 жылдарда.» деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртінші бөлікте:
      «3 жылдан аспайды.» деген сөздер «3 жылдан аспайды;» деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "субсидиялау қызметтің негізгі түрімен байланысты емес коммерциялық жылжымайтын мүлікті алуға бағытталған кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін емес.";
      мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге және/немесе айналымдық қаражатын толықтыруға берілген кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 10 %-ға дейін төмендететін, оның 5 %-ға дейін борышкер төлейтін, ал 5 %-ын мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      екінші бағытты іске асыру тетігінде:
      10-тармақтағы «салалық» деген сөз алынып тасталсын;
      «Үшінші бағыт: Экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау» деген кіші бөлімде:
      «Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау шарттары» мынадай мазмұндағы бөліктермен толықтырылсын:
      «Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және /немесе өндірісті кеңейтуге және/немесе айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 12 %-ға дейін төмендететін, оның 7 %-ға дейін борышкер төлейтін, ал 5 %-ын мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      үшінші бағытты іске асыру тетігінде:
      4-тармақтағы «Мемлекеттік бағдарламаның» деген сөздер «Бағдарламаның 2-қосымшасына сәйкес Бағдарламаның өлшемдеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес 2-қосымшамен толықтырылсын;
      2) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» атты бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау және мемлекеттік қолдаудың өзге де шаралары ережесінде:
      «Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:
      12-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Айналым қаражатын қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге арналған кредит шеңберінде жүзеге асырылатын, бірақ жоба сомасынан 30 %-дан аспайтын жағдайларды қоспағанда, субсидиялау айналым қаражатын толықтыруға берілетін (берілген) кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін емес.»;
      17-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 12 %-ға дейін төмендететін, оның 7 %-5а дейін борышкер төлейтін, ал 5 %-ға мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      20-тармақтағы «ставкасы бойынша» деген сөздерден кейін «және жылдық 12 %-5а дейін валюталық сыйақы бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;
      28-тармақтың екінші абзацындағы «құжаттардың барлық пакетін» деген сөздер алынып тасталсын;
      30-тармақта:
      бірінші абзацтағы «хаттамасын және» деген сөздер «хаттамасын алғаннан кейін» деген сөздермен ауыстырылсын, «құжаттар пакетін алғаннан кейін» деген сөздер алынып тасталсыи;
      екінші абзацтағы «хаттамасын және» деген сөздер «хаттамасын алғаннан кейін» деген сөздермен ауыстырылсын, «құжаттар пакетін алғаннан кейін» деген сөздер алынып тасталсын;
      70-тармақтағы «ҮИИДМБ-ға» деген сөз «Бағдарламаның өлшемдеріне» деген сөздермен ауыстырылсын;
      78-тармақ алынып тасталсын;
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлік секторын сауықтыру» атты екінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау ережесінде:
      «Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:
      19-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 10 %-ға дейін төмендететін, оның 5 %-ға дейін борышкер төлейтін, ал 5 %-ын мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      24-тармақтағы «Бұл ретте кейінге қалдыру жеңілдікті мерзімі Сауықтыру жоспарында және Мемлекеттік комиссияның шешімінде көрсетілуі тиіс.» деген сөйлем алынып тасталсын;
      26-тармақтағы «ол бойынша» деген сөздерден кейін «айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттерді қоспағанда,» деген сөздермен толықтырылсын;
      27-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Үш жылға арналған сауықтыру жоспары.»;
      27.1-тармақ мынадай мазмұнда жазылсын:
      «27.1. Сауықтыру жоспары міндетті түрде мынадай мәліметтер мен құжаттарды қамтуға тиіс:
      кредит сомасы (негізгі борыш бойынша қалдығы) 750,0 млн. теңгеге дейін болған жобалар бойынша:
      Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы:
      кәсіпорынның жалпы сипаттамасы;
      Борышкердің жобасын қысқаша сипаттау (кредиттің нысаналы мақсатының Бағдарламаға сәйкес басым салаға сай болуы туралы міндетті шартымен);
      қызмет түрі, сондай-ақ Борышкердің қызметінің кіші саласын көрсету (ЭҚЖЖ кодын көрсетумен);
      оған орай кредитті өтеу бойынша Борышкердің міндеттемелерді орындамауы себептерін сипаттау;
      Борышкерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар:
      Борышкердің тарапынан кәсіпорынды сауықтыру жөніндегі іс-шаралар;
      үш жыл ішінде жұмыс орындарының, оның ішінде әйелдер санының жоспарланған өсімі (жылдар бойынша бөле отырып);
      бюджетке салықтық аударымдардың жоспарланған өсімі;
      Банк тарапынан Борышкерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар:
      айыппұлдарды және өсімпұлдарды есептен шығару;
      негізгі борышты өтеу бойынша мерзімін кейінге қалдыру;
      сыйақы ставкасын төмендету.
      Жобаның нәтижелерін болжамды бағалау:
      Сауықтыру жоспарын орындау нәтижесінде жоспарланған өсім көрсеткіштері (қуаттылық, шығарылатын өнім көлемі, табыс, бюджетке аударымдар және т.б.);
      субсидиялау мерзіміне арналған ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп (тоқсан сайын);
      2010 жылға және 3 жылға арналған субсидиялау мөлшері мен мерзімі.
      Кредит сомасы 750,0 млн. теңгеден асатын жобалар бойынша:
      Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы:
      кәсіпорынның жалпы сипаттамасы;
      Борышкердің жобасын қысқаша сипаттау (кредиттің нысаналы мақсатының Бағдарламаға сәйкес басым салаға сай болуы міндетті шартымен;
      Борышкердің мәртебесі - шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі, ірі кәсіпкерлік субъектісі;
      Борышкердің қатысушылары /акционерлері туралы мәліметтер (үлестерге бөле отырып);
       Бағдарламаның басымдықтарына сәйкестігі. Қызмет түрлерін қысқаша сипаттау (қызмет түрін, сондай-ақ ЭҚЖЖ сәйкес Борышкер қызметінің кіші саласын көрсетумен).
      Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат:
      кредитті беру күні, кредит сомасы, негізгі борыш бойынша берешек қалдығы, кредит мерзімі, кредит бойынша қолданыстағы сыйақы ставкасы;
      кредит бойынша негізгі борышты және сыйақыны өтеу бойынша берілген мерзімін кейінге қалдыру туралы не жеңілдік кезеңі туралы ақпарат;
      сауықтыруға арналған өтінім беру күніне арналған кредитті өтеу бойынша мерзімі өткен күндерінің саны (болған жағдайда);
      өтінім беру күнінен айыппұлдар, есептелген өсімпұл көлемі (болған жағдайда);
       Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесін бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережелеріне сәйкес субсидиялауға арналған өтінім беру алдында соңғы есепті күнге кредиттің жіктемесі;
      мемлекеттік даму институттары;
      оған орай кредитті өтеу бойынша Борышкердің міндеттемелерді орындамауы себептерін сипаттау.
      Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттау:
      еңбекақы төлеу бойынша берешекті (болған кезде) қоса алғанда, үшінші тұлғалар (контрагенттер, басқа Банктер, өзге де қаржы мекемелері, бағалы қағаздардың ұстаушылары және т.б.) алдындағы берешек туралы ақпарат;
      алдыңғы қаржы жылында және ағымдағы жылғы есептік кезеңде төленген салықтар және бюджетке төленетін және басқа да міндетті төлемдер туралы ақпарат.
      Борышкерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар (өндіріс жоспары):
      Борышкердің тарапынан кәсіпорынды сауықтыру жөніндегі іс-шаралар;
      жоспарланған ұйымдастырушылық және құрылымдық өзгерістер (болған жағдайда);
      субсидиялардың мерзімдерін және көлемін (пайыздық түрде) көрсете отырып сыйақы ставкасын субсидиялау;
      бюджетке салық берешегін өтеу бойынша мерзімін кейінге қалдыру (ниеті болғанда);
      мемлекеттік қолдаудың басқа да шаралары (ниеті болғанда);
      басқа да шаралар.
      Банк тарапынан Борышкерді сауықтыру жөніндегі іс-шаралар:
      айыппұлдарды және өсімпұлдарды есептен шығару;
      негізгі борышты өтеу бойынша мерзімін кейінге қалдыру;
      сыйақы ставкасын төмендету;
      басқа да шаралар.
      Жоба нәтижелерін болжамды бағалау:
      Сауықтыру жоспарын орындау нәтижесінде жоспарланған өсім көрсеткіштері (қуаттылық, шығарылатын өнім көлемі, табыс, бюджетке аударымдар және т.б.);
      субсидиялау мерзіміне арналған ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп (тоқсан сайын);
      2010 жылға және 3 жылға арналған субсидиялау мөлшері мен мерзімі.»;
      мынадай мазмұндағы 27.2. және 27.3-тармақтармен толықтырылсын:
      «27.2. Сауықтыру жоспарына мыналар:
      Борышкердің құрылтайшы құжаттарының көшірмелері (Жарғы, Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәлік, Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркелгені туралы куәлік (жеке кәсіпкер үшін), Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәлік, Қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғаны туралы куәлік);
      салық органдары растаған алдыңғы есепті кезең үшін бухгалтерлік теңгерімнің, пайдалары мен залалдары туралы есептер мен ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептің (салық заңнамасына сәйкес болған кезде) көшірмелері;
      айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттерді қоспағанда, кредиттің нысаналы пайдаланылуын растайтын құжаттардың көшірмелері (Банктің мөрімен расталған) қоса берілуі тиіс.
      27.3. Құжаттар пакеті нөмірленген және әр бетіне бұрыштама қойылып, тігілген және Банктің мөрімен расталған түрде тізімдемесімен құжаттар топтамасы түрінде ұсынылады және мынадай құжаттарды (қатаң келтірілген тәртіппен):
      Борышкерді қаржыландыру шарттарының өзгергені және Сауықтыру жоспарын бекіту туралы Банктің мөрімен расталған Банктің Шешімінен үзіндінің көшірмесін;
      Сауықтыруға өтініштің Банктің мөрімен куәландырылған көшірмесін;
      Сауықтыру жоспарының көшірмесін (Борышкердің қолы қойылған, Банк бекіткен және Банктің мөрімен куәландырылған);
      Ақпаратты толығымен ашу туралы Келісімнің көшірмесін (Банк әзірлеген нысан бойынша дайындалған);
      кредиттік желі беру туралы келісім мен Борышкермен Банктік қарыз/қарыздар шарттарының Банктің мөрімен куәландырылған көшірмелерін;
      айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттерді қоспағанда, кредиттің нысаналы пайдаланылуын растайтын құжаттардың (кредиттің мақсатқа сай пайдаланылу актісі) көшірмелерін (Банктің мөрімен куәландырылған);
      заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәліктің, жеке тұлғалар үшін - кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжаттың көшірмесін;
      Борышкер Жарғысының көшірмесін (заңды тұлғалар үшін);
      Борышкердің Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелгені туралы куәліктің көшірмесін;
      Борышкердің қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғаны туралы куәліктің көшірмесін (болған кезде) қамтуға тиіс.»;
      35-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «4-1) Банктің Шешімінде мыналар қамтылуы тиіс:
      Борышкердің Сауықтыру жоспарын бекіту туралы Банктің шешімі;
      кредит сомасы, негізгі борышы бойынша берешек қалдығы, кредит мерзімі, кредит берілген күн, кредит бойынша қолданыстағы сыйақы ставкасы;
      кредиттің нысаналы мақсаты (инвестициялар, айналым қаражатын толықтыру);
      кредитті Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысымен бекітілген Активтерді, шартты міндеттемелерді жіктеу мен оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру ережесіне сәйкес жіктеу;
      кредит бойынша негізгі борышты және сыйақыны өтеу бойынша берілген мерзімін кейінге қалдыру туралы не жеңілдік кезеңі туралы ақпарат;
      Борышкердің Бағдарламада қатысуын Жұмыс тобы мақұлдаған жағдайда, Борышкердің кредиті бойынша Бағдарламада белгіленген деңгейге дейін сыйақы ставкасын төмендету туралы шешім (егер сыйақы ставкасы Бағдарламада белгіленген шекті мөлшерден артық болған жағдайда);
      Борышкердің қолданыстағы кредиті бойынша қаржыландыру көзі;
      Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Банктің субсидиялау шартын жасасу күніне белгілеген бағам бойынша теңгемен кредит валютасын көшіру туралы шешім (валюталық кредит берілген жағдайда);
      Борышкердің негізгі борышының сомасына сыйақыны капиталдандыру және негізгі борышының сомасына сыйақыны капиталдандыру туралы шешім қабылданған күнге сыйақыны капиталдандыру сомасы туралы шешім (болған кезде);
      есептен шығарылған айыппұлдар мен өсімпұлдардың мөлшерін көрсете отырып, Субсидиялау шартын жасасу күніне айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығару туралы Банктің шешімі;
      пайыз түрінде субсидиялау мөлшері және субсидиялау мерзімі туралы ақпарат;
      шешімнің қолданылу мерзімі;
      Банктің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де мәліметтер.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау» үшінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау ережесінде:
      «Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:
      9-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Субсидиялау негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе өндірісті кеңейтуге және/немесе айналым қаражатын толықтыруға берілген кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.»;
      13-тармақ мынадай мазмұндағы екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау жіктелгенге жатпайтын (стандартты) (Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы № 296 қаулысына сәйкес), сыйақы ставкасын банктер 12 %-ға дейін төмендететін, оның 7 %-ға дейінін борышкер төлейтін, ал 5 %-ын мемлекет өтейтін валюталық кредиттер бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
      Оң бағамдық айырма туындаған жағдайда айырма болашақ субсидиялардың есебіне жатқызылсын, ал теріс бағамдық айырма жағдайында өтеу қарыз алушыға жүктелсін.»;
      «Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-бөлімде:
      23-тармақтың екінші абзацындағы «және» деген шылау, «құжаттардың барлық пакетін» деген сөздер алынып тасталсын;
      25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Уәкілетті орган ӨҮК-нің хаттамасы мен құжаттар пакетін алғаннан кейін Бағдарламаның өлшемдеріне сәйкес оларды қарауды және келісуді жүзеге асырады.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік беру ережесінде:
      26-тармақтың екінші абзацындағы «және» деген шылау, «құжаттардың барлық топтамасын» деген сөздер алынып тасталсын;
      29, 30, 31, 32, 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «29. Уәкілетті орган жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестірушіден Кәсіпкерлер (мақұлдаған/қайтарылған) бойынша ӨҮК-нің хаттамасын алғаннан кейін мынадай іс-шараларды жүргізеді:
      Кәсіпкерлер (мақұлдаған/қайтарылған) бойынша ӨҮК-нің хаттамасын, қабылданған шешімнің Бағдарлама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан, ӨҮК-нің хаттамасының тиісінше ресімделуін, Кәсіпкерді қайтару себептерінің негізділігін қарауды жүзеге асырады;
      қажет болған жағдайда Кәсіпкерлердің Жобалары бойынша басқа мүдделі салалық мемлекеттік органдармен және ұйымдармен келісу рәсімдерін жүргізеді және олардан тиісті қорытындылар алады;
      қарау нәтижелері бойынша Кепілдендіру мүмкіндігі, не Кәсіпкерді Кепілдендіру бермей қайтару туралы шешімді келіседі.
      Келісу нәтижесін Қаржы агентіне тиісті хатпен жібереді (бұл ретте көшірмесінде жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестірушіні және Банкті көрсетеді.)».
      30. Қаржы агенті кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған және Кәсіпкердің кредитін ішінара кепілдендіруді келісу туралы Уәкілетті органнан тиісті хатты алған жағдайда Қаржы агенті Банкке кепілдікті алдыңғы берілетін хатты жібереді.
      31. Уәкілетті органмен келісілмеген Жобалар кері қайтарылады.
      32. Қаржы агенті кепілдік беру туралы теріс шешім қабылдаған жағдайда Қаржы агенті Уәкілетті органға хабардар ету мақсатында Кепілдік шартын жасасудан бас тарта отырып, хат жібереді.
      33. Уәкілетті органмен келісілген, бірақ Қаржы агентінің кепілдік беру туралы теріс шешімі бар Жобаларды Қаржы агенті кері қайтарады.»;
      34-тармақ алынып тасталсын;
      көрсетілген қаулының 2-қосымшасында:
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші бағытын іске тапсыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне кредиттері бойынша кепілдендіру жөніндегі Ынтымақтастық туралы үлгі келісімде:
      «Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-кіші бөлімнің 4.7-тармағының 5) тармақшасы «хаттамамен ресімделеді» деген сөздерден кейін «осы Келісімге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша» деген сөздермен толықтырылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес 9-қосымшамен толықтырылсын;
      «Тараптардың құқықтары мен міндеттері» деген 3-бөлім мынадай мазмұндағы 3.6-тармақпен толықтырылсын:
      «3.6 Осы Келісімді орындау кезінде Банк Қазақстан Республикасы Үкіметінің дағдарысқа қарсы бағдарламаларын іске асыру шеңберінде Кепілгер Ванкте орналастырған қаражат есебінен Кепілгер алдында өз міндеттемелерін төмендетуге құқысыз.»;
      «Қорытынды жағдайлар» деген 7-бөлім мынадай мазмұндағы 7.6-тармақпен толықтырылсын:
      «7.6. Тараптардың келісуі бойынша Кепіл алушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерінің орындалуы үшін тек Кепіл алушының өз қаражаты/мүлкі шегінде жауап береді, оларға Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші кезектегі іс-қимылдар жоспарын бекіту туралы» 2007 жылғы 6 қарашадағы № 1039 және «Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 25 қарашадағы № 1085 қаулылары шеңберінде Кепіл алушы іске асырып жатқан дағдарысқа қарсы бағдарламаларды іске асыру үшін Кепіл алушыға берілген қаражат енгізілмейді.»;
      көрсетілген қаулының 3-қосымшасында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының екінші бағытын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі кредиттері бойынша субсидиялау жөніндегі Ынтымақтастық туралы үлгі келісімде:
      Ынтымақтастық туралы үлгі келісімнің 2-қосымшасында:
      Субсидиялау келісімінде:
      «Субсидияны беру шарттары» деген 4-бөлімде:
      4.2-тармақтағы «Банк есептеген және Алушы төлеген» деген сөздер «Банк есептеген және Алушы төлемеген» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру негіздемелері» деген 6-бөлімде:
      6.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6.1 Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру туралы шешімді Қаржы агентінің және/немесе Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының хабарламасы негізінде қалыптастырылған Уәкілетті органның қолдау хаты негізінде Мемлекеттік комиссияның жанындағы жұмыс тобы ғана қабылдайды,.»;
      көрсетілген қаулының 4-қосымшасында:
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі кредиттерін субсидиялау жөніндегі ынтымақтастық туралы үлгі келісімде:
      «Субсидиялау шарттары» деген 3-бөлімде:
      «ЖКС/Экспорттаушының субсидиялауға жататын кредиттері:» деген жолдың «ЖКС немесе Экспорттаушылар» деген бағанының екінші абзацындағы «және кеңейтуге» деген сөздерден кейін «және/немесе айналым қаражатын толықтыруға» деген сөздермен толықтырылсын.
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі кредиттерін субсидиялау жөніндегі ынтымақтастық туралы үлгі келісімге 11-қосымшада:
      «Республикалық» деген сөз «Өңірлік» деген сөзбен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы алғашқы рет ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 26 қазандағы
№ 1111 қаулысына
1-қосымша

2-қосымша

Бағдарламаның өлшемдері

      1. 2-тармақта көрсетілгендерді қоспағанда, Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдау алуға үміткер кәсіпорындар мына өлшемдерге сәйкес болуы тиіс:
      Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде:
      1) кәсіпорын кредитінің нысаналы мақсаты Бағдарламаның 1-қосымшасына сәйкес экономиканың басым секторларына сәйкес болуы тиіс (Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683-од бұйрығымен бекітілген Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрі - ЭҚЖЖ);
      2) кәсіпорынның кредиті жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ өндірісті кеңейтуге және жаңғыртуға бағытталған жобаларды іске асыруға бағытталуы тиіс;
      3) банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы субсидиялау және ішінара кепілдік беру мына кредиттер бойынша:
      мемлекеттік даму институттары берген;
      ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеуге қаржы институттары берген;
      акцизделетін тауарлар шығаруды көздейтін кредиттер бойынша жүзеге асырылмайды;
      4) Бағдарламаның талаптарына сәйкес жобаны іске асыруда өз қаражатымен қатысу;
      5) сыйақы ставкасын субсидиялау кезінде кредит(тер) бойынша айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит(тер) қаражаты кредит(тер) құнын 30 %-дан аспайтын;
      6) сыйақы ставкасын кепілдендіру кезінде кредит(тер) бойынша айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредит(тер) қаражаты кредит(тер) құнын 20 %-дан аспайтын;
      7) өндіріс инфрақұрылымын дамыту шеңберінде қолдау кезінде жоба(лар) іске асыру Бағдарлама шеңберінде экономиканың басым салаларындағы өндіріс (индустриялдық) инфрақұрылымды жасауға бағытталуы қажет.
      Бағдарламаның үшінші бағыты шеңберінде:
      8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1344 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген және минералды шикізатты қайта өңдеуді іске асыратын металлургия өнеркәсібі субъектілерінен басқа, өндіретін өнімінің 10 %-ынан астамын экспорттайтын кәсіпкерлер.
      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1344 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген және минералды шикізатты қайта өңдеуді іске асыратын Бағдарламаға келесі кәсіпкерлер, минералдық шикізатты қайта өңдеуді жүзеге асыратын металлургия өнеркәсіптері Бағдарламаның қатысушысы бола алмайды.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 26 қазандағы
№ 1111 қаулысына
2-қосымша

Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
9-қосымша

(ұсынылатын нысан)

Өңірлік үйлестіруші кеңесі_______________________бойынша отырысының
                          №____________ХАТТАМАСЫ
 

Өткізілген орны


Өткізілген күні


Кеңес төрағасы


қатысқан Кеңес мүшелері


болмаған Кеңес мүшелері


Шақырылғандар


Кеңес хатшысы


      Күн тәртібі

Мәселелердің атауы

1


2


...


      Кеңес қарастырды

1-мәселенің атауы

1
      Кеңес шешті

      1. Мыналарға:
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының өлшемдеріне сәйкестігіне;
      өңір үшін басым салаларға сәйкестігіне
      мемлекеттік даму институттары арқылы қолдаудың басқа шараларын қолданбауына байланысты жеке кәсіпкерлік субъектілерінің төмендегі тізіміне:

Атауы

ЖКС

Жобаның

Саланың (ЭҚЖЖ кодын көрсете отырып)

Банктің

Кредит сомасы

Кредит мерзімі

Сыйақының номиналдық ставкасы

Кепілдіктің қажетті сомасы

Кредит сомасына кепілдіктің қажетті сомасы (%)

Жоба сипаттамасы

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      кепілдендіру нысанында мемлекеттік қолдау нысанын қолдану мүмкіндігі мақұлдансын.
      2. Жобалардың мақұлданған тізімі Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне келісуге жіберілсін.
      3. Мақұлданған жобалардың тізімі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ға және көрсетілген екінші деңгейдегі банктерге жіберілсін.
      4. Мыналарға:
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының өлшемдеріне сәйкес болмауына;
      өңір үшін басым салаларға сәйкес болмауына;
      мемлекеттік даму институттары арқылы мемлекеттік қолдаудың басқа шараларын қолдануына байланысты жеке кәсіпкерлік субъектілерінің төмендегі тізіміне:

Атауы

Бас тартудың себебі

ЖКС

Жоба

Сала

Банктің      кепілдендіру нысанындағы мемлекеттік қолдау формаларым қолдану мүмкіндігін беруден бас тартылсын.
      5. Мақұлдаудан бас тартылған жеке кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларының тізімі Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда министрлігіне қарауға жіберілсін.

      Кеңес мүшелерінің қолдары

Кеңес Мүшесінің аты-жөні мен мәртебесі

«ҚОЛДАЙМЫН»

«ҚАРСЫМЫН»

ТҮСІНІКТЕР

1

Кеңес Төрағасы
2

Кеңес Төрағасының орынбасары
3

Кеңес Мүшесі
4

Кеңес Мүшесі
5

Кеңес Мүшесі
      Кеңес қарады

2-мәселенің атауы

1
      Кеңес шешті

      1.
      2.
      3.
      ...

      Кеңес мүшелерінің қолдары

Кеңес Мүшесінің аты-жөні мен мәртебесі

«ҚОЛДАЙМЫН»

«ҚАРСЫМЫН»

ТҮСІНІКТЕР

1

Кеңес Төрағасы
2

Кеңес Төрағасының орынбасары
3

Кеңес Мүшесі
4

Кеңес Мүшесі
5

Кеңес Мүшесі
...

      Кеңес хатшысы________________ аты жөні

      Егер Кеңес Мүшесі «қарсы» дауыс берген жағдайда «түсініктер» деген бағанда қабылданған шешімінің себепті көрсетілуі тиіс.

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 и от 10 июня 2010 года № 556

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2010 года № 1111. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2015 № 168.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 "Об утверждении Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в Программе "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденной указанным постановлением:
      в разделе 1 "Паспорт Программы":
      строку "Цель Программы" изложить в следующей редакции:
"Цель Программы  Сохранение действующих и создание новых постоянных
                 рабочих мест, а также обеспечение устойчивого и
                 сбалансированного роста регионального
                 предпринимательства в несырьевых секторах
                 экономики.";
      в разделе 2 "Введение":
      в абзаце четвертом части четвертой слово "координатами" заменить словом "координаторами";
      дополнить частью восьмой следующего содержания:
      "В целях снижения стоимости кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса и увеличения доступности и оперативности предоставления кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, путем привлечения организационно-технических возможностей банков будут приняты меры по привлечению кредитных ресурсов международных финансовых институтов через финансового агента.";
      подраздел 4.1 "Цель Программы" изложить в следующей редакции:
      "                    4.1 Цель Программы

      Сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест, а также обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики.";
      в подразделе 4.3 "Задачи": "Первое направление: поддержка новых бизнес-инициатив":
      Условия субсидирования процентной ставки дополнить частями следующего содержания:
      "Субсидирование не может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках кредита на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства, но не более 30 % от суммы проекта.
      Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 12 %, из которых до 7 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в механизме субсидирования процентной ставки по кредитам:
      пункт 6 после слов "критериям программы" дополнить словами "согласно приложению 2 к Программе";
      "Механизм предоставления гарантий по кредитам Банков" изложить в следующей редакции:
      "Механизм предоставления гарантий по кредитам Банков
      1. Заявитель обращается в банк.
      2. Банк проводит комплексную экспертизу проекта и на основе представленного заявителем заключения об оценке залогового имущества, проводит оценку залоговой стоимости обеспечения заявителя, после чего принимает решение о финансировании, либо отказе в финансировании проекта. В случае принятия банком положительного решения по финансированию проекта, банк предоставляет заявителю письмо с указанием расчета необходимого размера гарантии, исходя из суммы запрашиваемого займа.
      3. Заявитель обращается с заявлением координатору Программы на местном уровне с приложением письма банка с расчетом необходимого размера гарантии.
      4. Координатор Программы на местном уровне выносит проект на рассмотрение РКС.
      5. РКС рассматривает проекты на соответствие критериям Программы и, в соответствии с приоритетами региона, принимает решение о возможности (или невозможности) гарантирования. Решение РКС оформляется соответствующим протоколом.
      6. Координатор Программы на местном уровне направляет протокол РКС по (одобренным/отклоненным) заявителям Уполномоченному органу.
      7. Координатор Программы на местном уровне направляет протокол РКС финансовому агенту и в соответствующие банки, а также извещает заявителя о результатах рассмотрения проекта на РКС.
      8. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение протокола РКС по (одобренным/отклоненным) заявителям и согласовывает решение РКС. Результат согласования направляет координатору Программы на местном уровне с соответствующим письмом, в копии указывает финансового агента и банк.
      9. Банк, после получения протокола РКС от координатора Программы на местном уровне, направляет финансовому агенту необходимые документы для принятия решения о предоставлении гарантии.
      10. В случае принятия финансовым агентом положительного решения о предоставлении гарантии и получения письма о согласовании решения РКС от Уполномоченного органа финансовый агент направляет предгарантийное письмо в банк.
      11. После заключения соответствующего кредитного договора между банком и заявителем, банк, финансовый агент и заявитель подписывают договор гарантии.
      12. После предоставления финансовым агентом гарантии по проекту заявителя, координатор Программы на местном уровне производит оплату финансовому агенту";
      в условиях предоставления поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры:
      часть вторую после слова "газификация," дополнить словами "водоводы, паропроводы,";
      в механизме оказания поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры:
      в пункте 4 слова "Государственной программы" заменить словами "критериям Программы согласно приложению 2 к Программе";
      в подразделе: "Второе направление: оздоровление предпринимательского сектора":
      часть первую изложить в следующей редакции:
      "Второе направление реализации Программы направлено на сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест, а также оздоровление предприятий несырьевого сектора экономики.";
      в условиях субсидирования процентной ставки по кредитам Банков:
      в части первой:
      слова "2010 году" заменить словами "2010 и 2011 годах.";
      в части четвертой:
      слово "3 года." заменить словом "3 года;";
      дополнить абзацем следующего содержания:
      "субсидирование не может осуществляться по кредитам, направленным на приобретение коммерческой недвижимости, не связанной с основным видом деятельности.";
      дополнить частями следующего содержания:
      "Субсидирование может осуществляться по кредитам, выданным на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства и/или пополнение оборотных средств.
      Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 10 %, из которых до 5 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в механизме реализации второго направления:
      в пункте 10 слово "отраслевого" исключить;
      в подразделе "Третье направление: Поддержка экспортоориентированных производств":
      "Условия субсидирования процентной ставки по кредитам Банков" дополнить частями следующего содержания:
      "Субсидирование может осуществляться по кредитам, выданным на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства и/или пополнение оборотных средств.
      Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 12 %, из которых до 7 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в механизме реализации третьего направления:
      пункт 4 после слов "критериям программы" дополнить словами "согласно приложению 2 к Программе";
      дополнить приложением 2 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 "О некоторых мерах по реализации Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства и иных мер государственной поддержки в рамках первого направления "Поддержка новых бизнес-инициатив" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      в разделе 3 "Условия предоставления субсидий":
      пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Субсидирование не может осуществляться по кредитам, выдаваемым (выданным) на пополнение оборотных средств, за исключением случаев, когда финансирование оборотных средств осуществляется в рамках кредита на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства, но не более 30 % от суммы кредита.";
      пункт 17 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынки и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 12 %, из которых до 7 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в пункте 20 после слов "вознаграждения до 14 % годовых" дополнить словами "и по валютным кредитам до 12 % годовых.";
      в абзаце втором пункта 28 слова "и весь пакет документов" исключить;
      в пункте 30 слова:
      в абзаце первом слова "и пакета документов" исключить;
      в абзаце втором "и предоставленного пакета документов" исключить;
      в пункте 70 слово "ГПФИИР" заменить словами "критериям Программы";
      пункт 78 исключить;
      в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках второго направления "Оздоровление предпринимательского сектора" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020";
      в разделе 3 "Условия предоставления Субсидий":
      пункт 19 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 10 %, из которых до 5 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в пункте 24 слова "При этом срок отсрочки/льготного периода должен быть указан в Плане оздоровления и решении Государственной комиссии" исключить;
      пункт 26 дополнить словами "за исключением кредитов, выданных на пополнение оборотных средств";
      в разделе 4 "Порядок взаимодействия участников Программы для предоставления Субсидий":
      часть вторую пункта 27 изложить в следующей редакции:
      "План оздоровления на три года.";
      пункт 27.1 изложить в следующей редакции:
      "27.1. План оздоровления в обязательном порядке должен содержать следующие сведения и документы:
      по проектам с суммой кредита (остатка по основному долгу) до 750,0 млн. тенге:
      Общая характеристика предприятия:
      общая характеристика предприятия;
      краткое описание Проекта Должника (с обязательным условием соответствия целевого назначения кредита приоритетной отрасли, согласно Программе);
      вид деятельности, а также указание подотрасли деятельности Должника (с указанием кода ОКЭД);
      описание причин, в силу которых Должник не исполняет обязательства по погашению кредита.
      Мероприятия по оздоровлению Должника:
      мероприятия по оздоровлению предприятия со стороны Должника;
      планируемое увеличение числа рабочих мест, в т.ч. женщин, в течение 3 лет (в разбивке по годам);
      планируемое увеличение налоговых отчислений в бюджет.
      Мероприятия по оздоровлению Должника со стороны Банка:
      списание штрафов и пени;
      предоставление отсрочки по погашению основного долга;
      снижение ставки вознаграждения.
      Прогнозная оценка результатов проекта:
      планируемые показатели роста в результате выполнения плана оздоровления (мощность, объем выпускаемой продукции, прибыль, отчисления в бюджет и т.д.);
      прогнозный отчет о движении денежных средств (поквартально) на срок субсидирования;
      размер и срок субсидирования на 2010 год и на 3 года.
      По проектам с суммой кредита свыше 750,0 млн. тенге:
      Общая характеристика предприятия:
      общая характеристика предприятия;
      краткое описание Проекта Должника (с обязательным условием соответствия целевого назначения кредита приоритетной отрасли, согласно Программе);
      статус Должника - субъект малого или среднего предпринимательства, субъект крупного предпринимательства;
      сведения об участниках/акционерах Должника (с разбивкой по долям);
      соответствие приоритетам программы. Краткое описание видов деятельности (с указанием вида деятельности, а также подотрасли деятельности Должника в соответствии с ОКЭД).
      Информация о действующих кредитах:
      дата выдачи кредита, сумма кредита, остаток задолженности по основному долгу, срок кредита, действующая ставка вознаграждения по кредиту;
      информация о предоставленной отсрочке либо о льготном периоде по погашению основного долга и вознаграждения по кредиту;
      количество дней просрочки по погашению кредита на дату подачи Заявления на оздоровление (при наличии);
      размер начисленных штрафов, пени на дату подачи заявления (при наличии);
      классификация кредита на последнюю отчетную дату перед подачей заявления на субсидирование в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296 "Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них";
      государственные институты развития;
      описание причин, в силу которых Должник не исполняет обязательства по погашению кредита.
      Описание финансового состояния предприятия:
      информация о задолженности перед третьими лицами (контрагентами, другими Банками, иными финансовыми учреждениями, держателями ценных бумаг и т.д.), включая задолженность по оплате труда (при наличии);
      информация об уплаченных налогах и других обязательных платежей в бюджет за предыдущий финансовый год, и за отчетные периоды текущего года.
      Мероприятия по оздоровлению Должника (план производства):
      мероприятия по оздоровлению предприятия со стороны Должника;
      планируемые организационные и структурные изменения (при наличии);
      субсидирование ставки вознаграждения с указанием сроков и размера (в процентном выражении) субсидий;
      отсрочка по погашению налоговой задолженности в бюджет (при намерении);
      иные меры государственной поддержки (при намерении);
      другие меры.
      Мероприятия по оздоровлению Должника со стороны Банка:
      списание штрафов и пени;
      предоставление отсрочки по погашению основного долга;
      снижение ставки вознаграждения;
      другие меры.
      Прогнозная оценка результатов проекта:
      планируемые показатели роста в результате выполнения плана оздоровления (мощность, объем выпускаемой продукции, прибыль, отчисления в бюджет и т.д.);
      прогнозный отчет о движении денежных средств (поквартально) на срок субсидирования;
      размер и срок субсидирования на 2010 год и на 3 года.";
      дополнить пунктами 27.2. и 27.3. следующего содержания:
      "27.2. К Плану оздоровления должны быть приложены:
      копии учредительных документов Должника (Устав, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), Свидетельство о государственной регистрации в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость);
      копии бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств за предыдущий отчетный период, подтвержденных налоговыми органами (при наличии согласно налоговому законодательству);
      копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (акт целевого использования кредита), за исключением кредитов, выданных на пополнение оборотных средств (заверенная печатью Банка).
      27.3. Пакет документов предоставляется в виде досье с описью в прошитом виде с пронумерованными и парафированными страницами и скрепленный печатью Банка и должен содержать следующие документы (строго в приведенном порядке):
      копия выписки из Решения Банка об изменении условий финансирования Должника и утверждении Плана оздоровления, заверенная печатью Банка;
      копия Заявления на оздоровление, заверенная печатью Банка;
      копия Плана оздоровления (подписанного Должником, утвержденного Банком и заверенного печатью Банка);
      копия Соглашения о полном раскрытии информации (подготовленного по форме, разработанной Банком);
      копии соглашения о предоставлении кредитной линии и Договора/ов  банковского/их займа/мов с Должником, заверенные печатью Банка;
      копии документов, подтверждающих целевое использование кредита (акт целевого использования кредита), за исключением кредитов, выданных на пополнение оборотных средств (заверенная печатью Банка);
      копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физических лиц - копия документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства;
      копия Устава Должника (для юридических лиц);
      копия свидетельства о регистрации Должника в качестве налогоплательщика Республики Казахстан;
      копия свидетельства о постановке на учет Должника по налогу на добавленную стоимость (при наличии).";
      пункт 35 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:
      "4-1) решение Банка должно содержать:
      решение Банка об утверждении Плана оздоровления Должника;
      сумма кредита, остаток задолженности по основному долгу, срок кредита, дата выдачи кредита, и действующая ставка вознаграждения по кредиту;
      целевое назначение кредита (инвестиции, пополнение оборотных средств);
      классификация кредита в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизии (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 декабря 2006 года № 296;
      информация о предоставленной отсрочке либо о льготном периоде по погашению основного долга и вознаграждения по кредиту;
      решение о понижении ставки вознаграждения по кредиту Должника до уровня, установленного Программой, в случае одобрения Рабочей группой участия Должника в Программе (в случае, если ставка вознаграждения превышает предельные размеры, установленные Программой);
      источник финансирования по действующему кредиту Должника;
      решение о переводе валюты кредита в тенге по курсу, установленных Национальным Банком Республики Казахстан на дату заключения Договора субсидирования Банком (в случае выдачи валютного кредита);
      решение о капитализации вознаграждения к сумме основного долга Должника и сумме капитализации вознаграждения к сумме основного долга  на дату принятия решения о капитализации (при наличии);
      решение Банка о списании штрафов и пени на дату заключения Договора субсидирования с указанием размера списанных штрафов и пени;
      информация о размере субсидирования в процентном выражении и сроке субсидирования;
      срок действия решения;
      иные сведения, предусмотренные внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан.";
      в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках третьего направления "Поддержка экспортоориентированных производств" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      в разделе 3 "Условия предоставления Субсидий":
      пункт 9 дополнить частью второй следующего содержания:
      "Субсидирование может осуществляться по кредитам, выданным на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или расширение производства и/или пополнение оборотных средств.";
      пункт 13 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
      "Субсидирование процентной ставки вознаграждения может осуществляться по валютным стандартным кредитам, не относящимся к классифицированным (в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 декабря 2006 года № 296), по которым банки снижают ставку вознаграждения до 12 %, из которых до 7 % оплачивает должник, а 5 % - компенсирует государство.
      В случае возникновения положительной курсовой разницы ее засчитывать в счет будущих субсидий, а в случае отрицательной курсовой разницы - возмещение возложить на заемщика.";
      в разделе 4 "Порядок взаимодействия участников Программы для предоставления Субсидий":
      в абзаце втором пункта 23 слова "и весь пакет документов" исключить;
      пункт 25 изложить в следующей редакции:
      "25. Уполномоченный орган после получения протокола РКС и пакета документов осуществляет их рассмотрение и согласование согласно критериям Программы.";
      в Правилах гарантирования по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках первого направления "Поддержка новых бизнес-инициатив" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      в абзаце втором пункта 26 слова "и весь пакет документов" исключить;
      пункты 29, 30, 31, 32, 33 изложить в следующей редакции:
      "29. Уполномоченный орган после получения протокола РКС по (одобренным/отклоненным) Предпринимателям от Координатора Программы на местном уровне проводит следующие мероприятия:
      осуществляет рассмотрение протокола РКС по (одобренным/отклоненным) Предпринимателям, на соответствие принятого решения условиям Программы, надлежащего оформления протокола РКС, обоснованности причины отклонения Предпринимателя;
      в случае необходимости проводит процедуры согласования по Проектам Предпринимателей с другими заинтересованными отраслевыми государственными органами и организациями и получает от них соответствующие заключения;
      по результатам рассмотрения согласовывает решение о возможности Гарантирования, либо отклонении от Гарантирования Предпринимателя;
      результат согласования направляет Финансовому агенту соответствующим письмом (при этом в копии указывает Координатора Программы на местном уровне и Банк).
      30. В случае принятия Финансовым агентом положительного решения о предоставлении гарантии и получения соответствующего письма о согласовании частичного Гарантирования кредита Предпринимателя от Уполномоченного органа Финансовый агент направляет предварительное гарантийное письмо в Банк.
      31. Проекты, не согласованные с Уполномоченным органом, отклоняются.
      32. В случае принятия Финансовым агентом отрицательного решения о предоставлении гарантии Финансовый агент направляет Уполномоченному органу письмо с отказом в заключения Договора гарантии с целью уведомления.
      33. Проекты, согласованные Уполномоченным органом, но имеющие отрицательное решение Финансового агента о предоставлении гарантии, отклоняются Финансовым агентом.";
      пункт 34 исключить;
      в приложении 2 к указанному постановлению:
      в Типовом соглашении о сотрудничестве по гарантированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого направления Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      подпункт 5) пункта 4.7. подраздела 4 "Порядок взаимодействия Сторон" после слов "оформляется протоколом" дополнить словами "по форме согласно приложению 9 к настоящему Соглашению";
      дополнить приложением 9 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      в приложении 6:
      раздел 3 "Права и обязанности сторон" дополнить пунктом 3.6. в следующей редакции:
      "3.6 При исполнении настоящего Договора Банк не вправе снижать свои обязательства перед Гарантом за счет средств, размещенных Гарантом в Банке в рамках реализации антикризисных программ Правительства Республики Казахстан.";
      раздел 7 "Заключительные положения" дополнить пунктом 7.6. следующего содержания:
      "7.6. По соглашению Сторон Гарант отвечает за исполнение своих обязательств по настоящему Договору только в пределах собственных средств/имущества Гаранта, в которые не могут быть включены средства, предоставленные Гаранту для реализации антикризисных программ, реализуемых Гарантом в рамках постановлений Правительства Республики Казахстан № 1039 от 6 ноября 2007 года "Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан" и № 1085 от 25 ноября 2008 года "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы.";
      в приложении 3 к указанному постановлению:
      в Типовом соглашении о сотрудничестве по субсидированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации второго направления Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в приложении 2 к Типовому соглашению о сотрудничестве:
      в Договоре субсидирования:
      в разделе 4 "Условия предоставления Субсидий":
      в пункте 4.2. слова "Банком и уплаченные" заменить словами "Банком и не уплаченные";
      в разделе 6 "Основания приостановления, прекращения и возобновления Субсидирования":
      пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
      "6.1. Решение о прекращении и возобновлении Субсидирования принимается только Рабочей группой при Государственной комиссии на основании ходатайства Уполномоченного органа, сформированного на основании уведомления Финансового агента и/или Ассоциации финансистов Казахстана";
      в приложении 4 к указанному постановлению:
      в Типовом соглашении о сотрудничестве по субсидированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в разделе 3 "Условия субсидирования":
      в абзаце втором графы "СЧП или Экспортеры" строки "Кредиты СЧП/Экспортера", подлежащие Субсидированию:" после слов "расширение производства," дополнить словами "и/или пополнение оборотных средств";
      в приложении 11 к Типовому соглашению о сотрудничестве по субсидированию кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках реализации первого и третьего направлений Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      слово "Республиканского" заменить словом "Регионального".
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 26 октября 2010 года № 1111

Приложение 2

Критерии Программы

      1. Предприятия, претендующие на получение государственной поддержки в рамках Программы, за исключением указанных в пункте 2, должны соответствовать следующим критериям:
      в рамках первого направления Программы:
      1) целевое назначение кредита предприятия должно соответствовать приоритетным секторам экономики (в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКЭД), утвержденным приказом председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 683-од) согласно приложению 1 к Программе;
      2) кредит предприятия должен быть направлен на реализацию новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию и расширение производства;
      3) субсидирование процентной ставки и частичное гарантирование по кредитам банков не может осуществляться по кредитам:
      выданным государственными институтами развития;
      выданным финансовыми институтами на переработку сельскохозяйственной продукции;
      целевое назначение которых предусматривает выпуск подакцизных товаров;
      4) принимать участие в реализации проекта собственными средствами, согласно условиям Программы;
      5) при субсидировании ставки вознаграждения по кредиту(-ам), средства кредита(-ов) на пополнение оборотных средств не должны превышать 30 % от стоимости кредита(-ов);
      6) при предоставлении гарантии(-й) по кредиту(-ам), средства кредита (-ов) на пополнение оборотных средств, не должны превышать 20 % от стоимости кредита(-ов);
      7) при поддержке в рамках развития производственной инфраструктуры, реализация проекта(-ов) должна быть направлена(-ы) на подведение производственной (индустриальной) инфраструктуры в приоритетных секторах экономики в рамках Программы;
      в рамках третьего направления Программы:
      8) предприятия, экспортирующие более 10 % производимой продукции, за исключением субъектов металлургической промышленности, осуществляющих переработку минерального сырья и включенных в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1344.
      2. Участниками Программы не могут быть предприятия металлургической промышленности, осуществляющие переработку минерального сырья и включенные в перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1344.

Приложение 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан     
от 26 октября 2010 года № 1111

Приложение 9
к Типовому соглашению о сотрудничестве

(рекомендуемая форма)

ПРОТОКОЛ № __________
заседания Регионального координационного совета
по ___________________

Место проведения


Дата проведения


Председатель Совета


Присутствовали Члены Совета


Отсутствовали Члены Совета


Приглашенные


Секретарь Совета


      Повестка дня

Наименование вопросов

1


2


...


      Совет рассматривал

Наименование 1 вопроса

1
      Совет решил

      1. Одобрить возможность применения форм государственной поддержки в форме гарантирования в связи с:
      соответствием критериям Программы "Дорожная карта бизнеса 2020";
      соответствием приоритетным отраслям для региона;
      не применением других мер поддержки через государственные институты развития
      нижеследующему списку проектов субъектов частного предпринимательства:

Наименование

СЧП

Проекта

Отрасли (с указанием
кода ОКЭД)

Банка

1

2

3

4

5


Сумма
кредита

Срок
кредита

Номинальная
ставка
вознаграж-
дения

Необходимая
сумма
гарантии

Необходимая
сумма
гарантии к
сумме кредита
(%)

б

7

8

9

10


Описание
Проекта

Примечание

11

12      2. Направить на согласование одобренный список проектов в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.
      3. Направить список одобренных проектов в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" и указанные банки второго уровня.
      4. Отказать в одобрении применения форм государственной поддержки в форме гарантирования в связи с:
      несоответствием критериям Программы "Дорожная карта бизнеса 2020";
      несоответствием приоритетным отраслям для региона;
      применением других мер поддержки через Государственные институты развития
      нижеследующему списку проектов субъектов частного предпринимательства:

Наименование

Причины
отказа

СЧП

Проекта

Отрасли

Банка      5. Направить на рассмотрение в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан список проектов субъектов частного предпринимательства, которым было отказано в одобрении.

      Подписи членов Совета

Ф.И.О., и Статус Члена
Совета

"ЗА"

"ПРОТИВ"

КОММЕНТАРИИ

1

Председатель Совета
2

Заместитель Председателя Совета
3

Член Совета
4

Член Совета
5

Член Совета
      Совет рассматривал

Наименование 2 вопроса      Совет решил

      1.
      2.
      3.
      ...

      Подписи членов Совета

Ф.И.О., и Статус Члена
Совета

"ЗА"

"ПРОТИВ"

КОММЕНТАРИИ

1

Председатель Совета
2

Заместитель Председателя Совета
3

Член Совета
4

Член Совета
5

Член Совета
...

      Секретарь Совета      _____________________     Ф.И.О.

      В случае если член совета проголосует "против" в столбце комментарии должна быть указана причина принятого решения.