"Түркі академиясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 желтоқсандағы № 1369 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 қарашадағы № 939 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.11.2015 № 939 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «Түркі академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетіне иелік ету және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетіне берсін.
      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
          Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2010 жылғы 15 желтоқсандағы
№ 1369 қаулысымен    
бекітілген        

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 222-33-6-жол алынып тасталсын;
      «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 222-39-1-жолмен толықтырылсын:
      «222-39-1 «Түркі академиясы» КЕАҚ.
      2. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 522-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарауындағы ұйымдардың тізбесінде:
      «3. Акционерлік қоғамдар» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 9-жол алынып тасталсын.
      3. «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 21 шілдедегі № 700 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 27, 290-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің қарамағындағы ұйымдардың тізбесінде:
      «Акционерлік қоғамдар» деген 3-бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 22-жолмен толықтырылсын:
      «22. Түркі академиясы».
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества "Тюркская академия"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 1369. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 939

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.11.2015 № 939.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан передать права владения и пользования государственным пакетом акций некоммерческого акционерного общества "Тюркская академия" Комитету науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
      2. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 15 декабря 2010 года № 1369

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "Министерству образования и науки Республики Казахстан":
      строку, порядковый номер 222-33-6, исключить;
      раздел "Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 222-39-1, следующего содержания:
      "222-39-1 НАО "Тюркская академия".
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 522):
      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "3. Акционерные общества":
      строку, порядковый номер 9, исключить.
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июля 2006 года № 700 "Некоторые вопросы Министерства образования и науки Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 27, ст. 290):
      в перечне организаций, находящихся в ведении Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "3. Акционерные общества", дополнить строкой, порядковый номер 22 следующего содержания:
      "22. Тюркская академия".
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).