Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы N 1478 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Ялта қаласында 2009 жылғы 20 қарашада жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге мынадай: «Қазақстан Республикасы қант шикізатынан (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының 1701 позициясы бойынша) ендірілетін ақ қант шығарылған елді айқындау кезінде алғашқы төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде тауар позициясының өзгеруінен көрінетін жеткілікті өңдеудің/қайта өңдеудің негізгі өлшемін қолдану құқығын өзіне қалдырады» деген ескертумен Келісім бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың
шығарылған елін айқындау ережесі туралы
КЕЛІСІМ

Ресми куәландырылған мәтін

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың
шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісім
(2011 жылғы 16 наурызда күшіне енді -
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары Бюллетені,
2011 ж., № 3, 31-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің үкіметтері,
      1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда аймағын құру туралы келісімді және 1995 жылғы 3 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы туралы келісімді басшылыққа ала отырып,
      еркін сауда аймағының тиісінше және тиімді жұмыс істеу қажеттілігін ескере отырып,
      тауарлардың еркін қозғалысы үшін жағдай жасау мақсатында,
      тауарлардың шығарылған елін айқындаудың бірыңғай тәртібін белгілеуге ұмтыла отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Тараптар тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсатында осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарлардың шығарылған елін айқындау қағидасын қабылдайды.

2-бап

      Тараптардың өзара келісімі бойынша осы Келісімге оның ажырамас бөлігі болып табылатын, осы Келісімнің 4-бабына сәйкес күшіне енетін хаттамалармен ресімделетін өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

3-бап

      Осы Келісімнің ережелерін қолдану мен түсіндіру кезінде Тараптар арасында туындайтын даулы мәселелер Тараптардың консультациялары және келіссөздері жолымен шешіледі.

4-бап

      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді оған қол қойған Тараптардың орындағаны туралы үшінші хабарламаны депозитарий алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Мемлекетішілік рәсімдерді кеш орындаған Тараптар үшін осы Келісім депозитарий тиісті құжаттарды алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Осы Келісім бөлінбеген мерзімге жасалады. Тараптардың әрқайсысы бұл туралы депозитарийге жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Келісімнен шыға алады. Бұл жағдайда осы Келісім депозитарий мұндай хабарламаны алған күнінен бастап 6 айдан кейін бұл Тарапқа қатысты өз қолданысын тоқтатады.

5-бап

      Осы Келісім ол күшіне енгеннен кейін депозитарийге қосылу туралы құжат беру жолымен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы кез келген мемлекеттің қосылуы үшін ашық.
      Қосылатын мемлекет үшін осы Келісім депозитарий қосылу туралы құжатты алған күнінен бастап 30 күн өткен соң күшіне енеді.
      Ялта қаласында 2009 жылғы 20 қарашада орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Түпнұсқа дана Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетінде сақталады, ол осы Келісімге қол қойған әрбір мемлекетке оның куәландырылған көшірмесін жібереді.

      Әзірбайжан Республикасының       Ресей Федерациясының
            Үкіметі үшін                   Үкіметі үшін

      Армения Республикасының       Тәжікстан Республикасының
           Үкіметі үшін                    Үкіметі үшін

      Беларусь Республикасының              Түрікменстан
          Үкіметі үшін                      Үкіметі үшін

      Қазақстан Республикасының       Өзбекстан Республикасының
             Үкіметі үшін                     Үкіметі үшін

      Қырғыз Республикасының                 Украина
           Үкіметі үшін                   Үкіметі үшін

      Молдова Республикасының
            Үкіметі үшін

Тауарлардың шығарылған елін айқындау
ЕРЕЖЕСІ

      Осы Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі (бұдан әрі - Ереже) 2009 жылғы 20 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге қатысушы мемлекеттерде (бұдан әрі - Келісімге қатысушы мемлекеттер) шығарылатын және 1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда аймағын құру туралы келісімде көзделген сауда режимі қолданылатын, осы мемлекеттер арасындағы сауда айналымында болатын тауарларға қатысты әрекет етеді.
      Үшінші елдерден Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумағына әкелінетін және бұл мемлекеттерден үшінші елдерге әкетілетін тауарлардың шығарылған елін айқындау тәртібі Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасымен және олар қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттармен регламенттеледі.

1-бөлім. Терминдер мен ұғымдар

      Ескерту. 1-бөлімге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147; 22.11.2016 № 720 қаулыларымен.

      Осы Ереженің мақсаттары үшін мынадай терминдер мен ұғымдар пайдаланылады:
      тауардық шығарылған елі — осы Ережеге сәйкес тауар толық өндірілген немесе жеткілікті өңделген/қайта өңделген ел;
      тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі — тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемдерінің бірі, оған сәйкес, егер тауарды өндіруге екі немесе одан да көп ел қатысатын болса, ол тауарға өзіне тән қасиеттерді беру үшін жеткілікті соңғы елеулі өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған елден шығарылған болып саналады;
      кумулятивтік принцип - тауарлардың шығарылған елін айқындау принципі, оған сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттерде тауарды дәйектілікпен өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде тауардың шығу тегі түпкілікті тауарды дайындау елі бойынша айқындалады;
      дайындау/өндіру - мақсаты өнім алу болып табылатын құрастыруды немесе қандай да бір ерекше операцияларды қоса алғанда, өндірістік немесе технологиялық операциялардың кез келген түрлерін орындау;
      материал — өнімді өндіру үшін пайдаланылатын кез келген ингредиент, шикізат, құрамдауыш немесе бөлшек және т.б.;
      шетелде шығарылған материал - Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылмайтын материал немесе шығу тегі белгісіз материал;
      өнім (өндірілген зат) - егер ол тіптен басқа өндірістік операцияда одан әрі пайдалануға арналған болса да дайындалған (өндірілген) өнім;
      өнімдер жиынтығы - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы түсіндірмесінің 3-ші негізгі ережесіне сәйкес жиынтық ретінде жіктелетін элементтер/өнімдер тобы;
      тауар — кедендік шекара арқылы өткізілетін (жолаушылар мен тауарлардың халықаралық тасымалын жүзеге асыратын көлік құралдарын қоспағанда) материал, өнім ретіндегі кез келген мүлік, оның ішінде жылу, электр, энергияның өзге де түрлері және көлік құралдары;
      тауар партиясы – бір жүк жөнелтушіден бір жүк алушының атына бір немесе бірнеше тауар-көлік құжаттарымен бір мезгілде жөнелтілетін тауарлар, сондай-ақ бір пошталық жүкқұжатымен қайта жіберілетін немесе шекараны кесіп өтетін бір тұлғаның қолжүгі ретінде өтетін тауарлар;
      сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы (бұдан әрі - СЭҚ ТН) — 1995 жылғы 3 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы туралы келісімге сәйкес қолданылатын Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы;
      франко-зауыт шарттарындағы баға - кәсіпорнында франко-зауыт шарттарында соңғы өңдеу/қайта өңдеу жүргізілген дайындаушыға төленуге тиіс тауар бағасы;
      резидент - тұратын жері, тұрақты болатын орны, басқару, тіркелу және құрылу орындары не кез келген осындай басқа сипаттама негізінде Келісімге қатысушы мемлекеттің ұлттық заңнамасы бойынша салық салынатын, заңды тұлға мәртебесі жоқ кез келген жеке және заңды тұлға, кәсіпорын. Алайда, көрсетілген ұғымда тек тауарларды өндіруге және/немесе сатуға байланысы жоқ операциялардан алынған кіріске қатысты Келісімге қатысушы мемлекетте салық салынатын тұлғалар қамтылмайды;
      жүк жөнелтуші/жүк алушы - тауар-көліктік құжаттарда көрсетілген, өзіне қабылдаған міндеттемелерге сәйкес тауарларды тасымалдаушыға/тасымалдаушыдан берген/қабылдаған немесе беруге/қабылдауға ниет білдірген тұлға;
      экспорттаушы - Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резидентіне тауар жеткізетін, сыртқы сауда шарты/мәміле тарабы болып табылатын, Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті;
      импорттаушы - Келісімге қатысушы мемлекетте Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резиденті жеткізетін тауарды алатын, сыртқы сауда шарты/мәміле тарабы болып табылатын Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті;
      өтініш беруші (декларант) - тауардың шығу тегі туралы сертификатта көрсетілген тауарлар туралы мәліметтердің дұрыстығын растайтын және ол үшін жауапты болатын, тауардың шығу тегі туралы сертификатты aлу үшін әкету елінің уәкілетті органына (ұйымына) жүгінетін тұлға.
      Экспорттаушылар, тауарды жүкпен жөнелтушілер немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүдделерін білдіретін (сенімхаттың, тапсыру шартының және басқа да құжаттардың негізінде) тұлғалар өтініш берушілер (декларанттар) болып табылуы мүмкін.
      Көрсетілген ұғымда импорттаушы, тауарды жүкпен алушы немесе әкетуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес олардың мүдделерін білдіретін (сенімхаттың, тапсыру шартының және басқа да құжаттардың негізінде) тұлғалар қамтылуы мүмкін;
      тауардың шығарылуы туралы сертификат – уәкілетті орган берген және тауардың шығарылған елі туралы куәландыратын құжат;
      тауардың шығу тегі туралы декларация — дайындаушы, сатушы немесе коммерциялық шотта не тауарға қатысы бар өзге де құжатта тауарды алып өтетін тұлға жасаған тауардың шығарылған елі туралы өтініш;
      орталық кеден органы – Келісімге қатысушы мемлекеттің ұлттық заңнамасына сәйкес кеден ісі саласында мемлекеттік саясатты әзірлеу және нормативтік құқықтық реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын атқарушы билік органы;
      орталық уәкілетті орган – Келісімге қатысушы мемлекет тауардың шығарылуы туралы сертификат беруге уәкілеттік берген және осы мемлекеттің аумағында тауарлардың шығарылуын бірыңғай электронды сертификаттау жүйесін жүргізуді, сондай-ақ аталған жүйенің тиісінше жұмыс істеуіне бақылауды жүзеге асыратын орган (ұйым);
      уәкілетті орган – Келісімге қатысушы мемлекет СТ-1 нысанындағы тауардың шығарылуы туралы сертификат беруге уәкілеттік берген орган (ұйым);
      тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесі – Келісімге қатысушы тиісті мемлекеттің аумағында уәкілетті органдар берген СТ-1 нысанындағы тауардың шығарылуы туралы сертификаттардың электронды нысандарының ақпараттық деректер базасын қамтитын Келісімге қатысушы мемлекеттің орталық уәкілетті органының ақпараттық жүйесі;
      тауардың шығу тегі туралы құжат – тауардың шығу тегі туралы сертификат немесе тауардың шығу тегі туралы декларация;
      тексеруші (верификациялаушы) орган – тауардың шығу тегі туралы құжаттарды беру негізділігін, оларда қамтылған мәліметтердің дұрыстығын бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ өндірушілердің осы Ережеде көзделген тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемшарттарын орындауын тексеруді жүзеге асыруға Келісімге қатысушы мемлекет уәкілеттік берген мемлекеттік орган.

2-бөлім. Тауарлардың шығарылған елін айқындау өлшемшарттары

      Ескерту. 2-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

      2.1. Осы Ережеге сәйкес аумағында тауар толығымен өндірілген немесе жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге тартылған Келісімге қатысушы мемлекет тауар шығарылған ел болып есептеледі.
      2.2. Мыналар Келісімге қатысушы мемлекетте толығымен өндірілген тауар болып саналады:
      а) осы елдің аумағындағы жер қойнауынан, оның аумағында не оның аумақтық теңізінде (елдің өзге де су тоғанында) немесе оның түбінен не осы елдің аумағындағы атмосфералық ауадан өндірілген табиғи ресурстар (пайдалы қазба байлықтары және минералды өнімдер, су, жер ресурстары, атмосфералық ауа ресурстары);
      б) осы елде өсірілген және/немесе жиналған өсімдік тектес өнім;
      в) осы елде туылған және өсірілген тірі жануарлар;
      г) осы елде өсірілген жануарлардан алынған өнім;
      д) осы елде аңшылық және балық аулау кәсіпшілігінің нәтижесінде алынған өнім;
      е) осы елдің не ол жалға алған (кіреге берілген) кемесі алған теңізде балық аулау кәсіпшілігінің өнімі мен теңіз кәсіпшілігінің басқа да өнімі;
      ж) осы елдің қайта өңдеуші кемесінің бортында «е» тармақшада көрсетілген өнімнен ғана алынған өнім;
      з) осы елдік сол теңіздің түбін немесе сол теңіздің қойнауын игеруге арналған ерекше құқықтары болған жағдайда, осы елдің аумақтық теңізінен тыс жерлердегі теңіз түбінен немесе теңіз қойнауынан алынған өнім;
      и) өндірістік немесе қайта өңдеу жөніндегі өзге де операциялар нәтижесінде алынған қалдықтар мен сынықтар (қайталама шикізат), сондай-ақ сол елде құрастырылған және тек шикізатқа қайта өңдеу үшін ғана жарамды, бұрын пайдалануда болған бұйымдар;
      к) осы елге тиесілі не ол жалдаған (кіреге алған) ғарыш кемелерінде ашық ғарышта алынған жоғары технологиялар өнімі;
      л) осы тармақтың «а»-«к» тармақшаларында көрсетілген өнімнен осы елде дайындалған тауарлар.
      2.3. Келісімге қатысушы мемлекетте дайындалған тауардың шығарылған елін айқындау мақсаттары үшін қандай да бір тауарды дәйекті өңдеу/қайта өңдеу кезінде оның шығу тегін айқындайтын кумулятивтік принцип қолданылуы мүмкін.
      Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінде түпкілікті тауар өндірісінде Келісімге қатысушы басқа мемлекеттен немесе мемлекеттерден шығарылатын, СТ-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификатпен (сертификаттармен) (бұдан әрі - СТ-1 нысанындағы сертификат немесе сертификат) расталған және Келісімге қатысушы басқа мемлекетте немесе мемлекеттерде кейіннен кезең-кезеңімен өңдеуге/қайта өңдеуге ұшырайтын материалдар пайдаланылса, онда аумағында тауар соңғы рет өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған ел осындай тауарды шығарған ел болып есептеледі.
      Материалдардың Келісімге қатысушы басқа мемлекеттерде шығарылғаны туралы СТ-1 нысанындағы сертификат (сертификаттар) болмаған жағдайда түпкілікті тауар шығарылған елді айқындау жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі (осы Ереженің 2.4-тармағының «а», «б», «в» тармақшалары) негізінде жүзеге асырылады.
      2.4. Тауар өндіруге Келісімге қатысушы мемлекеттерден басқа үшінші елдер қатысқан жағдайда тауардың шығарылған елі тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындалады.
      Жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін мынадай шарттардың орындалумен көрсетуге болады:
      а) өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде болған алғашқы төрт белгінің тым болмаса біреуінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруі;
      б) қажетті шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындау, оларды орындау кезінде тауар аумағында осы операциялар орын алған елден шығарылған болып есептеледі;
      в) адвалорлық үлес ережесі, мұнда шетелден шығарылған пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының тіркелген проценттік үлесіне жетеді.
      Алғашқы төрт белгінің тым болмаса біреуінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруі жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемінің негізгі шарты болып табылады. Бұл шарт Шарттардың, оларды орындаған кезде тауар осы операциялар орын алған елден шығарылған деп есептелетін өндірістік және технологиялық операциялардың тізбесіне (бұдан әрі - Тізбе) қосылған тауарларды қоспағанда (осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымша), барлық тауарға қатысты қолданылады.
      Бұл Тізбеге шарттардың бірі ретінде адвалорлық үлестің ережесі дербес те, осы тармақтың «б» тармақшасында баяндалған өзге де қажетті шарттарды, өндірістік және технологиялық операцияларды орындаумен үйлестіріліп те қамтылуы мүмкін.
      Егер адвалорлық үлес ережесі қолданылған жағдайда, құндық көрсеткіштер былайша есептеледі:
      шетелде шығарылған материалдар үшін - мұндай материалдарды аумағында түпкілікті тауарды өндіру жүзеге асырылатын елге әкелген кезде олардың кедендік құны бойынша немесе түпкілікті тауарды өндіру жүзеге асырылатын елдің аумағында оларды алғаш рет сатудың құжатпен расталған бағасы бойынша;
      түпкілікті тауар үшін - франко-зауыт шарттарындағы баға бойынша.
      2.5. Тауардың шығарылған елін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындау мақсатында Келісімге қатысушы мемлекеттерден шығарылатын материалдар шетелде шығарылған материалдар ретінде қаралмайды және түпкілікті тауар өндірілген елден шығарылғандарға теңестіріледі.
      2.6. Тауарлардың шығарылған елін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сәйкес айқындау кезінде құны франко-зауыт шарттарындағы түпкілікті тауар бағасының 5 %-інен аспайтын және мұндай материалдар түпкілікті тауарды өндіру кезінде қажетті құрамдауыш болып табылатын жағдайда (Тізбеде олар үшін басқа шарттар көрсетілген тауарларды қоспағанда), Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес берілген тауардың шығу тегі туралы қорытындыда немесе сараптама актісінде осы шарттардың орындалуын міндетті түрде растай отырып, түпкілікті тауармен бірдей тауар позициясы бар (алғашқы төрт белгі деңгейінде) шетелде шығарылған материалдарды пайдалануға рұқсат беріледі.
      2.7. Егер шығу тегі осы Ереженің шарттарына жауап беретін өнім басқа тауар өндірісінде пайдаланылса, онда осы өнімді өндіру үшін пайдаланылған материалдарға қолданылатын шығару тегіне қатысты талаптар тауардың шығарылған елін айқындау кезінде ескерілмейді.

3-бөлім. Тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сай келмейтін операциялар

      3.1. Мыналар тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшеміне сай келмейтін деп саналады:
      а) сақтау немесе тасымалдау уақытында тауардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі операциялар;
      б) тауарды сатуға және тасымалдауға дайындау жөніндегі операциялар (лектерді бөлу, жөнелтімдерді қалыптастыру, сұрыптау, қайта орау), орамаларды бөлшектеу және құрастыру жөніндегі операциялар;
      в) жуу, тазалау, шаңнан тазарту, тотық, май және басқа да заттарды жағу;
      г) тоқыманы үтіктеу немесе нығыздау (талшықтар мен иірім жіптердің кез келген түрлері, талшықтар мен иірім жіптердің кез келген түрлерінен жасалған тоқыма-мата материалдары мен олардан жасалған бұйымдар);
      д) бояу немесе жылтырату жөніндегі операциялар;
      е) дәнді дақылдар мен күріштің қабығын аршу, ішінара немесе толығымен ағарту, тегістеу мен жылтырату;
      ж) қантты бояу немесе кесек қант жасау жөніндегі операциялар;
      з) жемістердің, көкөністер мен жаңғақтардың қабығын аршу, дәндерін алу және бөлу;
      и) алынған құрамдауыштардың бастапқы тауардан елеулі айырмашылығына әкелмейтін тауарларды қайрау, тарту немесе кесу;
      к) елеуіш немесе елек арқылы елеу, сұрыптау, жіктеу, іріктеу, таңдау (оның ішінде бұйымдар жиынтықтарын құрастыру);
      л) банкілерге, сауыттарға, қаптарға, жәшіктерге, қораптарға құю, буып-түю және орау жөніндегі басқа да қарапайым операциялар;
      м) тауарларды қарапайым құрастыру операциялары немесе оларды бөлшектеу;
      н) алынған құрамдауыштардың бастапқы өнімнен елеулі айырмашылығына әкелмейтін өнімді құрамдауыштарға бөлу;
      о) алынған өнімнің бастапқы құрамдастарынан елеулі айырмашылығына әкелмейтін өнімдерді (құрамдауыштарды) араластыру;
      п) жануарларды сою, етті бөлу (сұрыптау);
      р) жоғарыда көрсетілген операциялардың екеуінің немесе одан астамының комбинациясы.
      3.2. Егер қандай да бір тауарға қатысты жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін (осы Ереженің 2.4-тармағы) орындауға осы Ереженің 3.1-тармағында санамаланған операцияларды жүргізу есебінен ғана қол жеткізілетін болса, бұл тауар мұндай операциялар орын алған елден шығарылған деп есептелмейді.

4-бөлім. Тауардың шығарылған елін айқындау ерекшеліктері

      4.1. СЭҚ ТН бойынша тауарларды жіктеу ережесіне сәйкес дербес жіктеу объектісі ретінде айқындалатын қандай да бір өнім жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану объектісі болып табылады. Өнімдер жиынтықтарының шығу тегін айқындаған жағдайда жиынтықтың құрамына кіретін әрбір жеке элемент жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану объектісі ретінде қаралады.
      Тиісінше:
      элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөлшектерден жинақталған және СЭҚ ТН ережелеріне сәйкес бірыңғай тауар ретінде жіктелетін өнім, тұтастай алғанда, жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемі қолданылатын объект ретінде қаралады;
      егер тауарлар легі СЭҚ ТН-нің бір тауар позициясында жіктелетін ұқсас өнімдерден тұрса, онда әрбір өнім жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу өлшемін қолдану мақсаттары үшін жеке қаралуға тиіс;
      егер СЭҚ ТН түсіндірмесінің 5-ші негізгі ережесіне байланысты орамы оның ішіндегі өнімдермен бірге жіктелсе, онда орам осы тауардың шығу тегін айқындау кезінде тауардың құрамдас бөлігі ретінде қаралуға тиіс.
      4.2. Бөлшектелген немесе құрастырылмаған түрдегі (егер өндірістік немесе көліктік жағдайлар бойынша оларды бір лекпен жөнелту мүмкін болмаса, сондай-ақ егер, қателік немесе мекенжайдың дұрыс болмауы нәтижесінде бірнеше лекке бөлінсе, бірнеше лекпен жеткізілетін) тауарлардың шығарылған елін айқындау кезінде декларанттың қалауы бойынша бірыңғай тауар ретінде қаралуы мүмкін.
      Мыналар осы Ережені қолдану шарттары болып табылады:
      мұндай бөлшектеудің себептерін көрсете отырып, СЭҚ ТН-гe сәйкес тауарлардың кодтарын, әр лекке кіретін тауарлардың құны мен шығарылған елін, сондай-ақ тауарды бөлшектеудің қате екенін құжаттамалық растаумен қателік немесе мекенжайдың дұрыс болмауы нәтижесінде тауарды бірнеше лекке бөлу туралы хабарламаны көрсете отырып, әр лектің егжей-тегжейлі ерекшеліктерімен қоса бөлшектелген немесе құрастырылмаған тауарды бөлу туралы әкелуші елдің кеден органын алдын ала хабардар ету;
      барлық лектерді бір елден бір экспорттаушының жеткізуі; тауардың барлық лектерін бір кеден арқылы әкелу және ресімдеу;
      тауардың барлық легін кеден декларациясы қабылданған күнінен бастап алты айдан аспайтын мерзімде жеткізу.
      4.3. Тауардың шығарылған елін айқындау үшін оның өндірісінде пайдаланылатын жылу және электр энергиясының, машиналардың, жабдықтардың және құрал-саймандардың, сондай-ақ түпкілікті тауар құрамына енбейтін және оған енгізуге арналмаған өнімдердің шығу тегі есепке алынбайды.
      4. Егер бұл құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандар, әдетте осы құрылғылармен бірге жеткізілетін жоғарыда көрсетілген машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бір жиынтықта және мөлшерде әкелінсе және сатылса, машиналармен, жабдықтармен, аппараттармен немесе көлік құралдарымен бірге пайдалануға арналған құрылғылар, керек-жарақтар, қосалқы бөлшектер мен құрал-саймандар, машиналар, жабдық, аппараттар немесе көлік құралдары шығарылған елде шығарылған болып есептеледі.
      5. Орам тауардан бөлек декларациялануға тиіс жағдайларды қоспағанда, тауар кедендік аумаққа әкелінетін орам тауардың өзі шығарылған елде шығарылған болып есептеледі. Бұл жағдайда орам шығарылған ел бөлек айқындалады.
      Егер тауар кедендік аумаққа әкелінетін орам тауардың өзі шығарылған елде шығарылған болып есептелсе, онда тауардың шығарылған елін айқындау мақсатында тауар әдетте бөлшек саудада сатылатын орам ғана, оның ішінде осы Ереженің 2.4-тармағының «в»-тармақшасына сәйкес адвалорлық үлес ережесін қолдану кезінде ескеріледі.
      4.6. Өнімдер жиынтығының шығарылған елін айқындау кезінде франко-зауыт шарттарында өнімдер жиынтығы бағасының 15 %-інен аспаған жағдайда, Келісімге қатысушы мемлекеттерде шығарылмаған, жиынтықтың құрамындағы элементтерді немесе өнімдерді пайдалануға рұқсат етіледі.

5-бөлім. Еркін сауда режимін ұсыну

      5.1 Егер:
      а) тауар Келісімге қатысушы бір мемлекеттің резиденті мен Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің резиденті арасындағы шарт/келісімшарт негізінде Келісімге қатысушы бір мемлекеттің кедендік аумағынан әкетілсе және Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің кедендік аумағына әкелінсе. Осы Ереженің 8.5 және 8.6-тармақтарында көрсетілген жағдайларда, мұндай шарт тауар әкетілгеннен кейін жасалуы мүмкін;
      б) тауарға меншік құқығы сыртқы сауда шартына/мәмілесіне сәйкес, сондай-ақ Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Келісімге қатысушы мемлекеттің резиденті болып табылатын тұлғаға тиесілі болса;
      в) тауарды Келісімге қатысушы мемлекеттің резиденті – жеке тұлға Келісімге қатысушы бір мемлекеттің кедендік аумағынан Келісімге қатысушы басқа мемлекеттің кедендік аумағына (аумағынан) әкетсе (әкелсе);*
      г) аумақтары арқылы тауарды жеткізу жүзеге асырылатын елдердің кеден органдары құжат жүзінде растаған, кедендік бақылауда тұрған немесе үшінші елдердің аумағы арқылы кедендік бақылаумен алып өтілетін жағдайларды қоспағанда, Келісімге қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылмаса. Бұл ретте тауардың сақталуы мен қайта тиелуін қамтамасыз ету жөніндегі операцияларды қоспағанда, тауар өзгеріссіз жағдайда болуға тиіс және оған қандай да бір операциялар жүргізілмеуге тиіс;
      д) тауар осы Ережеде белгіленген тауарлардың шығарылған елін айқындау келісімшарттарына сәйкес келсе;**
      е) тауарға қатысты осы Ереженің 6.1 немесе 6.2-тармақтарына сәйкес тауардың шығу тегі туралы құжат ұсынылса, тауар Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарында еркін сауда режимін пайдаланады.
      Ескерту. 5-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.2. Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.2. Шығу тегі белгіленбеген немесе шығу тегі белгіленген, бірақ бұл ретте осы мақсаттар үшін қажетті құжаттардың болмауы салдарынан оларға қатысты еркін сауда режимін қолдануға болмайтын тауарлар әкелуші елдің тарифтік және тарифтік емес реттеу талаптарына сәйкес әкелуші елге жіберіледі.
      Ескерту. 5-3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      5.3. Кедендік декларация әкелуші елінде (СТ-1 нысандағы сертификат қолдан жасалған жағдайлардан басқа) тіркелген күнінен бастап 12 ай өткенге дейін олардың шығу тегі туралы тиісті куәлік алу шартымен (СТ-1 нысанындағы сертификатты және қажет болған жағдайда тауардың шығарылған елін растайтын басқа да құжаттарды ұсыну) осы Ереженің 5.3-тармағында көрсетілген тауарларға қатысы Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарында еркін сауда режимі қолданылуы (қалпына келтірілуі) мүмкін.
      Ескерту. 5-4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.

____________________________________________________________________
* «в» тармақшасы егер тауарды жеке тұлға әкеткен (әкелген) жағдайда ғана қолданылады.
** егер осы Ереженің 5.1-тармағының «а»-«д»-тармақшаларымен көзделген шарттардың біреуі орындалмаса, өтінім берушінің (декларанттың) өтініші бойынша уәкілетті орган әкету елінің ұлттық заңнамасына сәйкес жалпы нысандағы (СТ-1 аббревиатурасыз) тауардың шығу тегі туралы сертификаттар береді. Бұл жағдайда тауар Келісімге қатысушы мемлекеттің кедендік аумағында еркін сауда режимін қолдана алмайды.

6-бөлім. Тауарлардың шығарылған елін растау

      6.1. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында Келісімге қатысушы нақты мемлекетте тауардың шығарылған елін растау үшін әкелуші елдің кеден органына СТ-1 нысанындағы сертификаттың (сертификаттың және оның қосымша парағының бланктері осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын тиісінше 2 және 3-қосымшаларда ұсынылған) немесе тауардың шығарылғаны туралы декларацияның түпнұсқасын ұсыну қажет.
      Әкелуші елдің орталық кеден органы мен әкетуші елдің орталық уәкілетті органы арасында жеке хаттамамен ресімделген тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін қолдану туралы уағдаластық болған жағдайда, тауар электронды түрде кедендік декларацияланған кезде әкелуші елдің кеден органы СТ-1 нысанындағы сертификаттың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын ұсынбауы мүмкін. Бұл ретте, осындай сертификаттың деректемелері тауарларға берілетін декларацияда көрсетілуге тиіс.
      Әкелуші елдің кеден органы тауарлардың шығарылған елі туралы мәлімделген мәліметтердің дұрыс болмауы не тиісті түрде расталмауы мүмкін екенін көрсететін белгілерді анықтаған жағдайда, СТ-1 нысанындағы сертификаттың қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасы әкелуші елдің кеден органының талабы бойынша ұсынылуға тиіс.
      Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың жалпы қағидаттары осы Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын 4-қосымшада жазылған Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы ережеде айқындалған.
      Ескерту. 6-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      6.2. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында әкелінетін тауардың шығарылған елін растайтын құжат ретінде Келісімге қатысушы мемлекетте шығарылатын және тауарлардың бір партиясында декларацияланатын мұндай тауарлардың жалпы құны 5000 (бес мың) АҚШ долларына балама сомадан аспаса, тауардың шығу тегі туралы декларация берілуі мүмкін.
      Тауарлардың жалпы құны АҚШ долларынан өзгеше валютада декларацияланған жағдайда, валюта сомасын АҚШ долларымен қайта есептеу үшін әкелуші елдің ұлттық заңнамасына сәйкес кеден органы кеден декларациясын тіркеген күніндегі валюта бағамы қолданылады.
      Тауардың шығарылған елін растайтын құжат ретінде тауардың шығу тегі туралы декларация берілсе және мұндай декларацияда тауардың шығарылған елі туралы мәлімделген мәліметтер анық емес болып табылатынын білдіретін белгілер анықталған жағдайда, әкелуші елдің кеден органының дәлелді талабы бойынша СТ-1 нысанындағы сертификат ұсынылады.
      Тауардың шығу тегі туралы құжаттарды тапсыру міндетті болып табылмайтын жағдайлар Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес айқындалады.
      Тауардың шығу тегі туралы декларацияның көшірмесі, сондай-ақ онымен байланысты тауардың шығу тегін растайтын кез келген құжаттар тауардың шығу тегі туралы декларация жасалған күннен бастап экспорттаушыда кемінде 3 жыл сақталады.
      Ескерту. 6-2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      6.3. Келісімге қатысушы мемлекеттерден тауарлар шығарылатын кезде уәкілетті орган СТ-1 нысанындағы сертификатты береді.
      Ескерту. 6-3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      6.4. СТ-1 нысанындағы сертификат тауардың бір легіне ресімделеді және беріледі.
      СТ-1 нысанындағы сертификатты еркін сауда режимін беру мақсатында қолдану мерзімі ол берілген күнінен бастап 12 айға шектелген.
      6.5. Келісімге қатысушы мемлекеттер СТ-1 нысанындағы сертификаттар бланкілерінің үлгілерімен, сертификаттарды куәландыруға құқығы бар тұлғалардың қол қою үлгілерімен, уәкілетті органдардың мөр бедерлерімен, сондай-ақ уәкілетті органдардың атаулары мен мекенжайлары туралы ақпарат алмасады. Көрсетілген мәліметтерді бермейінше сертификаттарды еркін сауда режимін ұсыну мақсаттары үшін әкелуші елдің кеден органдары мойындамайды.
      6.6. Түпкілікті тауар жіктелетін 9-бағанда тауар позициясы туралы кедендік декларацияда қамтылған мәліметтерден айрықша мәліметтерді қамтитын сертификат ұсынылған жағдайда, импорттаушы/жүкалушы тауардың шығу тегі туралы тиісті қорытындыны немесе Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасына сәйкес берілген, тауардың Келісімге қатысушы мемлекетте жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшырағанын анық куәландыратын сараптама актісін ұсынғаннан кейін еркін сауда режимін беру мүмкіндігі туралы мәселені әкетуші елдің кеден органы шешеді.
      6.7. СТ-1 нысанындағы сертификаттың немесе онда қамтылған мәліметтердің мінсіздігіне қатысты күдіктер туындаған жағдайда тауарларды әкелуші елдің кеден органы СТ-1 нысанындағы сертификатты куәландырған уәкілетті органға (ұйымға) немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарына СТ-1 нысанындағы сертификаттарды қарапайым іріктеп тексеруге байланысты өтінішті қоса алғанда, қосымша не нақтылаушы мәліметтерді хабарлау туралы дәлелді өтінішпен жүгіне алады, оған жауап өтініш жасалған күнінен бастап 6 ай ішінде берілуге тиіс.
      6.8. СТ-1 нысанындағы сертификаттарды беру туралы нұсқаулық құжатты орталық уәкілетті орган әзірлеп, бекітеді немесе ол Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген өзге тәртіппен әзірленеді және бекітіледі.
      Ескерту. 6-8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

7-бөлім. Тауардың шығу тегі туралы СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру талаптары мен тәртібі

      7.1. СТ-1 нысанындағы сертификат баспа түрінде орыс тілінде, типографиялық тәсілімен дайындалған тығыздығы кемінде 25 г/м2, А4 (210x297 мм) пішіміндегі арнайы қорғалған бланкіде ресімделеді.
      7.2. СТ-1 нысанындағы сертификаттың көшірмесі, сондай-ақ тауардың шығу тегін растайтын онымен байланысты кез келген құжаттар сертификатты берген уәкілетті органда кемінде 3 жыл сақталады.
      СТ-1 нысанындағы сертификаттың түпнұсқасы оны осы Ережеге сәйкес ұсыну қажет болған жағдайда, әкелуші елдің кеден органында ұсынылған күнінен бастап кемінде үш жыл сақталады.
      Ескерту. 7-2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      7.3. Сертификатта адамдардың қол қоюының факсимилесін пайдалануға, тазартулардың, сондай-ақ белгіленген тәртіппен куәландырылмаған түзетулердің және/немесе толықтырулардың болуына жол берілмейді.
      Сертификатқа түзетулер және/немесе толықтырулар қате ақпаратты сызып тастау және түзетілген мәліметтерді үстінен теру немесе қолдан жазып енгізу жолымен енгізіледі, олар уәкілетті адамның қолымен немесе СТ-1 нысанындағы сертификатты берген уәкілетті органның (ұйымның) мөрімен куәландырылады.
      7.4. СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
      1-баған1 — «Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде жүк жіберуішнің/экспорттаушының мемлекеттік тіркелгені туралы куәлікке не жүк жіберушінің/экспорттаушының нақты орналасқан жерін растайтын құжатқа сәйкес оның атауын көрсетуге рұқсат беріледі.
      Егер жүк жөнелтуші мен экспорттаушы әртүрлі заңды тұлғалар болып табылған жағдайда, жүк жөнелтуші (атауы мен мекенжайы) экспорттаушының (атауы мен мекен-жайы) «тапсырмасымен» әрекет еткенін көрсету керек;
      2-баған1 - «Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы және мекенжайы)». Бағанды толтыру кезінде жүк жіберушінің/экспорттаушының мемлекеттік тіркелген туралы куәлікке не жүк жіберушінің/экспорттаушының нақты орналасқан жерін растайтын құжатқа сәйкес оның атауын көрсетуге рұқсат беріледі.
      Егер жүк алушы мен импорттаушы әртүрлі заңды тұлғалар болып табылған жағдайда, жүк алушы (атауы мен мекенжайы) импорттаушының (атауы мен мекенжайы) "тапсырмасымен" әрекет еткенін көрсету керек;
      3-баған - «Көлік құралдары мен жүру бағыты (бұл қаншалықты белгілі екендігіне қарай)». Көлік құралдары мен жүру бағыты қаншалықты белгілі екендігіне қарай көрсетіледі;
      4-баған — сертификаттың тіркеу нөмірі, сертификат берген ел  және осы сертификат арналған ел көрсетіледі.
      Тіркеу нөмірін қолдан жазып енгізуге немесе мөртабанмен қоюға жол беріледі;
      5-баған - «Қызметтік белгілер үшін». Тауарды әкелетін, транзиттейтін және/немесе алатын елдердің мемлекеттік бақылаушы органдарының қызметтік белгілері теріліп басылады, қолдан жазылады немесе мөртабанмен қойылады, сондай-ақ қажет болған кезде мынадай: «Телнұсқа», «Сертификаттың орнына берілген», «Кейіннен берілген», сондай-ақ осы Ережеде көзделген басқа да жазбалар енгізіледі.
      Осы бағанға қолдан жазылып енгізілетін жазбалар осы Ереженің 30-тармағының екінші абзацында көзделген тәртіппен расталады;
      6-баған - «Нөмірі». Тауардың реттік нөмірі көрсетіледі;
      7-баған - «Орын саны мен орам түрі». Орын саны мен орам түрі көрсетіледі;
      8-баған - "Тауардың сипаты". Тауардың коммерциялық атауы және кедендік ресімдеу мақсаттары үшін мәлімделгенге қатысты тауарды анық бірдейлендіру жүргізуге мүмкіндік беретін басқа да мәліметтер көрсетіледі.
      8-бағанды толтыру үшін орын жеткіліксіз болған жағдайда, белгіленген тәртіппен толтырылатын (қол қоюмен, мөрмен куәландырылған және сертификаттың 4-бағанында көрсетілген тіркеу нөмірі) тауардың шығу тегі туралы қосымша парақты (парақтарды) қолдануға рұқсат етіледі.
      Барлық тауарлар бір тауар позициясында жіктелуі және шығу тегінің бірдей өлшемдері болуы шартымен атауларының қомақты номенклатуралық тізбесі бар тауарлар легін алып өткен жағдайда, сертификаттың қосымша парағын (парақтарын) ресімдеудің орнына тауарлардың толық тізбесі келтірілген тауардың ілеспе құжатын (шот-фактура, шот-проформа, көліктік жүкқұжат/коносамент не тауардың сандық сипатын көрсететін өзге құжат) пайдалануға жол беріледі. Бірінші парағында тиісті сертификаттың тіркеу нөмірі мен берілген күні қойылатын бұл тауардың ілеспе құжатын әкелуші елдің кеден органы сертификатпен бір мезгілде береді. Тауардың ілеспе құжатындағы тауарлардың шығу тегі туралы мәліметтерді сертификатты берген уәкілетті орган куәландырады. Бұл ретте сертификаттың 8-бағанында оның деректемелері мен парақ саны көрсетіле отырып, тиісті тауардың ілеспе құжатына сілтеме жасалады, ол мыналардан тұрады:
      9-баған - «Шығу тегінің өлшемі». Тауардың шығу тегінің мынадай  өлшемдері көрсетіледі:
      «П» — Келісімге қатысушы мемлекетте толығымен өндірілген тауар;
      «Д1905» - түпкілікті өнімнің СЭҚ ТН бойынша тауар позициясы кодының алғашқы төрт саны көрсетіле отырып, жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған тауар, мысалы - 1905;
      «К» - шығарылған елі кумулятивтік принцип негізінде айқындалған тауар.
      Егер сертификатта СЭҚ ТН бойынша әртүрлі тауар позицияларында жіктелетін және шығу тегінің өлшемдері әртүрлі тауарлар мәлімделсе, онда 9-бағанда шығу тегінің өлшемдері барлық мәлімделген тауарлар үшін сараланып көрсетіледі;
      10-баған – «Тауар саны». СЭҚ ТН сәйкес тауардың сандық сипаттамалары өлшем бірліктермен көрсетіледі. Жеткізілген тауардың нақты саны сертификатта көрсетілген санның 5 %-ынан артық болмауға тиіс.
      Егер тауардың сандық сипаттамалары СЭҚ ТН сәйкес килограммен көрсетілуге тиіс болса, сертификатта бастапқы буып-түюі ескерілген таза салмағы көрсетіледі, ол тұтынғанға дейін тауардан ажыратылмайды және онда тауар бөлшек саудада сату үшін жеткізіледі.
      Жүк бір жүк жөнелтушіден екінші сол бір жүк алушыға баратын кезде сертификатты ұзақ мерзімге сыртқы сауда шарттары/мәмілелері бойынша мерзімді басылымдарға берген жағдайда, бағанды толтыру міндетті емес. Бұл ретте еркін сауда режимі әкелінген мерзімді басылымдардың нақты саны бойынша ұсынылады;
      11-баған - «Шот-фактураның нөмірі мен күні». Шот-фактура немесе шот-проформа немесе тауардың қаржылық және/немесе сандық параметрлерін көрсететін өзге де құжат (жүк бір жүк жөнелтушіден екінші сол бір жүк алушыға баратын ұзақ мерзімді сыртқы сауда шарттарын/мәмілелерін жүзеге асыру кезінде бағанды толтыру міндетті емес) туралы мәліметтер көрсетіледі.
      12-баған — «Куәлік». Уәкілетті орган (ұйым) толтырады және оның атауы, мекенжайы, мөрі және сертификаттың берілген күні, сондай-ақ сертификатты куәландыруға уәкілеттік берілген адамның қолы, тегі және аты-жөні қамтылады.
      Күнін, сондай-ақ уәкілетті адамның тегін және аты-жөнін қолмен жазуға немесе мөртабанмен қоюға рұқсат етіледі.
      13-ба5ан — «Өтініш берушінің декларациясы». Тауар толығымен өндірілген не жеткілікті өңдеуге/қайта өңдеуге ұшыраған ел, тауардың шығарылған елі туралы мәліметтердің декларацияланған күні көрсетіледі, сондай-ақ өтініш берушінің мөрі, қолы қойылып, өтініш берушінің уәкілетті тұлғасының тегі және аты-жөні жазылады.
      Күнін, сондай-ақ уәкілетті адамның тегін және аты-жөнін қолмен жазуға немесе мөртабанмен қоюға рұқсат етіледі.
      Тауарды Келісімге қатысушы мемлекеттердің бірінің резиденті - жеке тұлғасы әкеткен (әкелген) жағдайда СТ-1 нысанындағы сертификат мынадай ерекшеліктерді ескере отырып толтырылады:
      1-баған - жүк жөнелтушінің тегі, аты-жөні мен оның мекенжайы көрсетіледі;
      2-баған — деректер болса, жүк алушының тегі, аты-жөні, оның мекенжайы көрсетіледі, сондай-ақ «Еркін өтініш жасау үшін» деген белгі қойылады.
      Жүк жөнелтуші мен жүк алушының бір ғана заңды тұлға болуына рұқсат етіледі;
      5 және 11-бағандарда деректер болмаған жағдайда, толтырылмаса да болады;
      13-баған тауардың шығарылған елі туралы мәліметтер декларацияланған күнді, жүк жөнелтушінің тегі мен аты-жөнін көрсете отырып, жүк жіберушінің қол қоюымен куәландырылады.
      Ескерту. 7-4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.
      7.5. Сертификаттың келесі бетіндегі бланкіні толтыруға жол берілмейді.
___________________________
      1 Жүкті жөнелтушінің/экспорттаушының және жүкті алушының/импорттаушының мекен-жайы мен атауы тауар жөнелтумен байланысты (сыртқы сауда шарты/мәмілесі, шот-есебі, кедендік декларация және т.б.), басқада тауардың ілеспе құжаттарында мазмұндалған болса СТ-1 сертификат нысанының 1 және 2 бағанында көрсетіледі

8-бөлім. Сертификат берудің қосымша жағдайлары

      8.1. СТ-1 нысанындағы сертификат өтініш берушінің (декларанттың) жазбаша өтініші негізінде тауар әкетілгеннен кейін берілуі мүмкін. Бұл жағдайда өтініш беруші (декларант) уәкілетті органға кеденнің тиісті белгісі бар, тауардың нақты әкетілгенін растайтын тауардың ілеспе құжатын қосымша ұсынады3. Электрондық декларациялау кезінде шекараны кесіп өткені туралы кеден органының электрондық хабарламасы ұсынылуы мүмкін. Келісімге қатысушы мемлекеттен тауарды әкету кезінде кедендік декларациялау қолданылмайтын жағдайда, уәкілетті органға осындай Келісімге қатысушы мемлекеттің аумағынан тауардың жөнелтілгенін куәландыратын құжаттар ұсынылады.
      Жоғарыда көрсетілген жағдайларда СТ-1 нысанындағы сертификаттың 5-бағанында «Кейіннен берілді» деп көрсетіледі.
      Ескерту. 8-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 22.11.2016 № 720 қаулысымен.
      8.2. СТ-1 нысанындағы сертификат жоғалған немесе бүлінген жағдайда оның телнұсқасы беріледі. Телнұсқаны беру кезінде «Куәлік» деген 12-бағанда телнұсқа берілген күні, ал "Қызметтік белгілер үшін" деген 5-бағанда «Телнұсқа» деген сөз, СТ-1 нысанындағы сертификаттың жоғалған немесе бүлінген түпнұсқасының нөмірі мен күні көрсетіледі. Сертификаттың телнұсқасы түпнұсқа берілген күнінен бастап күшіне енеді. Еркін сауда режимін ұсыну мақсатында сертификат телнұсқасының қолданылу мерзімі сертификаттың түпнұсқасы берілген күнінен бастап 12 айдан аспайды.
      8.3. Қандай да бір себептермен күші жойылған СТ-1 нысанындағы сертификаттың орнына не бұрын берілген сертификатты қайта ресімдеу қажет болған жағдайда өтініш берушінің (декларанттың) жазбаша негіздемесінің негізінде СТ-1 нысанындағы жаңа сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте күші жойылған/қайта ресімделген сертификаттың нөмірі мен күнін көрсете отырып, 5-бағанға мынадай жазба енгізіледі: «СТ-1 нысанындағы сертификаттың орнына берілді». СТ-1 нысанындағы басқа сертификаттың орнына берілген сертификатқа жаңа тіркеу нөмірі беріледі.
      8.4. Келісімге қатысушы мемлекеттер шеңберінде өңдеуге/қайта өңдеуге тартылмаған тауарлар кері экспортталған жағдайда, тауардың және оның орамының сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ сату мен тасымалдауға дайындау жөніндегі операцияларды қоспағанда, СТ-1 нысанындағы алмастырушы сертификаттар берілуі мүмкін.
      Тауарларды кедендік бақылауға орналастыра және кейіннен лекті әкелуші елде еркін айналымға шығара отырып, Келісімге қатысушы  мемлекеттер аумағына әкелген жағдайда да СТ-1 нысанындағы бір немесе, бірнеше алмастырушы сертификат берілуі мүмкін.
      Алмастырушы сертификаттарды әкетуші елдің СТ-1 нысанындағы сертификатының (сертификаттарының) негізінде әкелуші елдің уәкілетті органы (ұйымы) береді.
      Бұл ретте алмастырушы сертификаттың 5-бағанына мынадай жазба енгізіледі: «Сертификат СТ-1 нысанындағы сертификат негізінде берілген» (тіркеу нөмірі, күні және сертификатты берген уәкілетті орган көрсетіледі), ал СТ-1 алмастырушы сертификаттың 9-бағанында оның негізінде сертификат берілетін СТ-1 нысанындағы сертификатта көрсетілген шығу тегінің өлшемі көрсетіледі.
      Егер алмастырушы сертификат шығу тегінің өлшемі көрсетілмейтін ескі үлгідегі бланкіде ресімделген СТ-1 нысанындағы сертификат негізінде берілсе, 9-бағанға үзік сызық қойылады.
      8.5. Тауар Келісімге қатысушы мемлекеттерде өткізілетін көрмелерге/жәрмеңкелерге әкетілген жағдайда, СТ-1 нысанындағы сертификат беруге рұқсат етіледі. Бұл ретте сертификаттың 2-бағанында көрмені/жәрмеңкені ұйымдастыруға жауапты не оның тапсырмасымен әрекет ететін тұлға, ал 5-бағанында көрменің/жәрмеңкенің атауы көрсетіледі. Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында өзгеше көзделмесе, бұл тауарлар үшін еркін сауда режимі осы Ереженің 5.1-тармағына сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттердің резиденттері арасындағы оларды өткізу немесе беру туралы шарт жасалғаннан кейін ұсынылады.
      8.6. Тауарларды Келісімге қатысушы бір мемлекеттің аумағынан Келісімге қатысушы екінші мемлекеттің аумағына алып өткен кезде жүк алушы/импорттаушы ретінде тауарларды әкететін жүк жөнелтуші көрсетілетін (сертификаттың 2-бағаны) СТ-1 нысанындағы сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте сертификаттың 2-бағанына мынадай қосымша жазба жазылады: "Кейіннен өткізу үшін". Егер Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында өзгеше көзделмесе, бұл тауарлар үшін еркін сауда режимі осы Ереженің 16-тармағының ережелеріне сәйкес Келісімге қатысушы мемлекеттердің резиденттері арасында оларды өткізу туралы шарт жасалғаннан кейін ұсынылады.
      8.7. Келісімге қатысушы мемлекеттер шеңберінде олардың аумағында өндірілген және 1993 жылғы 24 қыркүйектегі Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі күшіне енгенге дейін Келісімге қатысушы мемлекеттердің кедендік аумақтарына әкелінген (орналастырылған) тауарларды алып өту кезінде 5-бағанға мынадай: «Тауар (елдің қазіргі атауы, шығарушының атауы және шығарылған жылы) шығарылған» деген жазба енгізіле отырып, СТ-1 нысанындағы сертификат берілуі мүмкін. Бұл ретте 9-бағанда үзік сызық қойылады, ал 13-бағанда аумағында тауар өндірілген елдің қазіргі атауы көрсетіледі. Тауарды шығарушы (оның атауы, мекенжайы, сондай-ақ тауардың шығарылған жылы) туралы растаушы құжаттар ұсынылған жағдайда, сертификатты Келісімге қатысушы мемлекеттердің кез келгенінде беруге болады.

____________________________________________________________________
3 Бұл ретте кедендік орган белгісінің қойылған күні сертификат берілген күннен ертерек болуы керек

9-бөлім. СТ-1 нысанындағы сертификатты мойындамау үшін негіздемелер

      9.1. Сертификатты тауарларға еркін сауда режимін ұсыну мақсаты үшін әкелуші елдің кеден органдары мынадай жағдайларда:
      ұсынылған құжатта тазартып өшіру, түзетілген жері немесе осы Ережеге сәйкес куәландырылмаған түзетулер бар болса немесе қажетті қолдар және/немесе мөрлер болмаса;
      сертификатта қойылған мөрлердің бедерлері және/немесе адамдардың қолдары, сондай-ақ СТ-1 нысанындағы сертификатты куәландыруға және беруге уәкілетті органдардың (ұйымдардың) көрсетілген мекенжайлары әкелуші елдің кеден қызметінде бар ақпаратқа сәйкес келмесе;
      сертификатта көрсетілген мәліметтер декларацияланатын мәліметтерге сәйкес келмесе немесе декларацияланатынға қатысты тауарды анық бірдейлендіруге мүмкіндік бермесе;
      ұсынылған сертификат бланкісі әкелуші елдің кеден қызметінде бар бланк үлгілеріне сәйкес келмесе;
      ұсынылған сертификатта сертификатты куәландыруға уәкілетті адамның қол қоюы факсимиле түрінде орындалса;
      сертификатта көрсетілген тауар осы Ереженің 5.1-тармағында көзделген шарттарға жауап бермесе;
      сертификатта көрсетілген тауар осы Ереженің 5.2-тармағында көзделген жағдайларға жатса мойындамауы мүмкін.
      9.2. Әкелуші елдің кеден органдары мойындамаған СТ-1 нысанындағы сертификатты кейіннен олар СТ-1 нысанындағы сертификатты берген уәкілетті органның сертификатта көрсетілген мәліметтерді нақтылайтын тиісті хатының негізінде мойындауы мүмкін.
      Қажет болған жағдайда, әкелуші елдің кеден органдары мойындамаған сертификаттың орнына осы Ережеде белгіленген тәртіппен жаңа сертификат берілуі мүмкін.
      9.3. Сертификатты әкелуші елдің кеден органдары, мынадай жағдайларда: әкелуші елдің кеден органдары жиынтық мерзімі 6 ай ішінде (алғашқы сұрау салған күннен бастап 3 ай және қайтадан сұрау салған күннен бастап 3 ай) әкелуші елдің немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарынан (ұйымдарынан) сұратылған сертификатқа қатысты жауап алмаса;
      әкелуші елдің кеден органдарында әкетуші елдің құзыретті органдарының (ұйымдарының) сертификаттың берілмегені (қолдан жасалғаны) немесе жарамсыз құжаттар және/немесе дұрыс емес мәліметтер негізінде берілгені туралы расталған мәліметтері болса;
      әкелуші елдің кеден органдары жүзеге асырған зерттеулер нәтижелері бойынша және әкетуші елдің немесе тауар шығарылған елдің құзыретті органдарына (ұйымдарына) әкелуші елдің кеден органдары жіберген сұраулары бойынша алынған ақпарат негізінде СТ-1 нысанындағы сертификат осы Ережеде белгіленген талаптарды бұза отырып берілгені анықталса, жарамды деп танымауы мүмкін.

10-бөлім. Қорытынды ережелер

      10.1. Келісімге қатысушы мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, тауардың шығу тегінің дұрыс ресімделген сертификатын немесе тауардың шығу тегі туралы мәліметті ұсынбау кеден органдарының тауарды кідіртуі үшін негіз бола алмайды.
      10.2. Келісімге қатысушы мемлекеттің кеден органы өзінің мемлекеті қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарға немесе өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес тауарлары әкелуші елге кіргізуге жатпайтын елде шығарылған деп болжауға жеткілікті негіздемелер болған кезде ғана тауарды өткізуден бас тартуы мүмкін.

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
1-қосымша        

Орындалған жағдайда тауар орын алған елден шыққан деп есептелетін шарттардың, өндірістік және технологиялық операциялардың
ТІЗБЕСІ3

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 28.04.2012 № 561; 24.09.2012 N 1238; 28.03.2013 N 290; 31.12.2013 N 1503; 18.03.2016 № 147; 22.11.2016 № 720 қаулыларымен.

      1-ескертпе
      1.1. Осы Тізбенің алғашқы екі бағанында материалдарды өңдеу/қайта өңдеу нәтижесінде алынған өнім туралы деректер көрсетіледі. Тізбенің бірінші бағанында СЭҚ ТН бойынша өнімнің коды, екіншісінде - бірінші бағанда көрсетілген кодқа сәйкес өнім сипаттамасы беріледі. Алғашқы екі бағанда сипатталған әрбір нақты өнім үшін оның шығу тегін анықтайтын шарттар, өндірістік немесе технологиялық операциялар (бұдан әрі - шарттар мен операциялар) үшінші бағанда көрсетілген.
      Осы Тізбедегі тауарлар СЭҚ ТН бойынша тауар кодымен айқындалады; тауардың атауы пайдалануға жеңіл болу үшін ғана келтірілген.
      СЭҚ ТН бойынша "-дан" жалғауы жалғанса, бұл үшінші бағандағы шарттар мен операциялар осы тауар позициясында жіктелген және екінші бағанда көрсетілген тауарларға ғана қолданылатынын көрсетеді.
      1.2. Егер бірінші бағанда бірнеше тауар позицияларының нөмірлері немесе топ нөмірі және осымен бір уақытта екінші бағанда өнімнің жалпы сипаты келтірілген жағдайда, үшінші бағанда көрсетілген тиісті шарттар мен операциялар бірінші бағанда көрсетілген тауар позицияларында СЭҚ ТН-ге сәйкес жіктелетін барлық өнімдерге немесе бірінші бағанда көрсетілген тауар позицияларының кез келгеніне қолданылады.
      1.3. Бірдей тауар позициясында жіктелетін тауарлардың бір бөлігіне қатысты бірдей шарттар мен операциялар қолданылып, ал басқа (басқаларына) бөлігіне (бөліктеріне) қатысты өзге шарттар мен операциялар қолданылса, онда екінші бағанда тауарлардың нақты сипаттамасы келтірілетін абзацтардың тиісті саны болады және тиісінше үшінші бағанда сипаттамасы екінші бағанның сол немесе өзге абзацында келтірілген тауарларға қатысты шарттар мен операциялар көрсетіледі.
___________________________
      31, 2 ескертпелері Тізбеге енгізілген тауарларға қатысты ғана қолданылады

      2-ескертпе
      2.1. Осы Тізбенің үшінші бағанында көрсетілген шарттар мен операциялар өнімді дайындау үшін пайдаланылатын шетелден шыққан материалдарға қатысты жүзеге асырылуы тиіс. Үшінші бағандағы шарттармен және операциялармен айқындалған шектеулер, сондай-ақ өнімді дайындау үшін пайдаланылатын шетелден шыққан материалдарға қатысты ғана қолданылады.
      2.2. Егер шарттар мен талаптарда өнім шығаруда кез келген тауар позицияларының материалдары пайдаланыла алады деп белгіленген жағдайда, бұл өнім сияқты сол тауар позициясында жіктелетін материалдар шарттар мен операцияларда айқындалуы мүмкін ерекше шектеулерді сақтаған жағдайда пайдаланылуы мүмкін дегенді білдіреді.
      2.3. Егер шетелден шыққан материалдардан дайындалған өнім тауар позициясының өзгеруіне орай немесе осы Тізбеге сәйкес оған қатысты ерекше шарттарға немесе операцияларға орай оның қайта өңделуі жүзеге асырылатын Келісімге қатысушы мемлекетте шығарылған мәртебесін алса және содан кейін басқа өнім шығару үшін материал ретінде пайдаланса, онда өнімге қатысты оны дайындау кезінде пайдаланылатын шарттар мен операциялар оған қолданылмайды.
      2.4. Элементтер тобынан тұратын немесе бірқатар бөлшектерден жиналған және бірыңғай тауар ретінде СЭҚ ТН бойынша тауарлардың жіктелу ережесіне сәйкес жіктелетін өнім, егер оның барлық құрамдастары осы шарттар мен операцияларды қанағаттандырса, шарттар мен операцияларды қанағаттандыратын ретінде қарастырылуға тиіс.
      Егер осы өнім құрамдастарының бір бөлігі шарттар мен операцияларды қанағаттандырып, жартысы қанағаттандырмаса немесе түпкілікті өніммен бірдей тауар позициясына ие болса, онда осы өнім, егер шарттар мен операцияларды қанағаттандырмайтын немесе түпкілікті өніммен бірдей тауар позициясымен құрамдастар құнын түпкілікті өнімнің франк-зауыттық бағасының 15 %-інен аспайтын жағдайда шарттар мен операцияларды қанағаттандыратын деп саналатын болады.
      Осы ереже олар үшін осы Тізбеде басқа шарт көрсетілген тауарларды қоспағанда, барлық жағдайларда қолданылуы мүмкін.
      2.5. Осы Тізбенің үшінші бағанында келтірілген шарттар мен операциялар өндірістік немесе технологиялық операцияларды орындаудың ең аз көлемін белгілейді. Белгіленген өндірістік немесе технологиялық операцияларды аз көлемде орындау өнімнің шығу тегін айқындамайды.
      2.6. Егер осы Тізбеде келтірілген шарттар мен операцияларда өнім біреуден астам материалдан жасалуы мүмкін екендігі белгіленсе, бұл бір немесе одан астам материал пайдаланылуы мүмкін екенін білдіреді.
      Алайда, егер бір шарт немесе операция шеңберінде бір материалға қатысты қандай да бір шектеу және онымен бір уақытта басқа материалдарға қатысты белгіленген басқа да шектеулер болса, онда бұл шектеулер өнімді дайындау кезінде нақты пайдаланылған материалдарға ғана қатысты қолданылады.
      2.7. Егер тізімде келтірілген шарттар мен операцияларда өнім белгілі бір материалдан дайындалуға тиіс деп белгіленсе, бұл аталған шарттың өз табиғатына орай осы шарт немесе операция ережесін бұза алмайтын басқа материалдарды пайдалану үшін кедергі болып табылмайтындығын білдіреді. (Мысалы: егер шарттар мен операцияларда дәнді дақылдарын немесе олардан өндірілгендерді пайдалану айрықша ескерілетін болса, бәрі дәнді дақылдарынан өндірілмейтін минералды тұздарды, химиялық және басқа да қоспаларды пайдаланылуға кедергі болмайды).

СЭҚ ТН коды

Тауардың атауы

Үшінші елдердің тауарын өндірісте пайдалану кезінде тауарға шығу тегі мәртебесін беру үшін қажетті шарттар, өндірістік және технологиялық операциялар

1

2

3

0201

Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған еті

01-топ тауарларынан дайындау

0202

Ірі қара малдың мұздатылған еті

01-топ тауарларынан дайындау

0206

Ірі қара малдың, шошқаның, қойлардың, ешкілердің, жылқылардың, есектердің, қашырлардың немесе лошактардың жас, тоңазытылған немесе мұздатылған тағамдық қосалқы өнімдері

0201-0206 позициялардан басқа кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0207

0207 ден басқа, кез келген позициялардың материалдарынан тағамдық дайындау

0105 тауар позициясында көрсетілген үй құсының жас, тоңазытылған немесе мұздатылған еті және қосымша өнімдері

0209

Арық еттен сылынып алынған шыжғырылмаған немесе басқа тәсілмен алынбаған, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, судағы, кептірілген немесе ысталған шошқа майы және үй құсының майы

Тұздау, ыстайтын сұйықтықпен өңдеу, кесу, дәмдеуіштерімен (татымын келтірушілермен) және/немесе өсімдік ақуыздарымен араластыру бойынша операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0210

Тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе тұздалған ет және тағамдық қосымша ет өнімдері; еттен немесе қосымша ет өнімдерінен жасалған тағамдық ұн

0201-0206 және 0208 позициялардың етінен және тағамдық қосымша ет өнімдерінен немесе 0207 позициядағы құстардың бауырынан басқа мүшелеп бөлу, сіңірінен ажырату, кесу, дәмдеуіштермен (татымын келтірушілермен) және/немесе өсімдік ақуыздарымен және/немесе тұзбен араластыру бойынша, етті піскілеу әдісімен тұздау, мүшелеп бөлінбеген етті бөліктерге бөлу, үй құсының етін механикалық мүшелеп бөлуді дайындау, сондай-ақ ыстайтын сұйықтықпен өңдеу бойынша операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0402

Қоюлатылған немесе қант немесе басқа да тәттілейтін заттар қосылған сүт және кілегей

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 40 % дан аспауы тиіс

0408

Құстардың қабықсыз жұмыртқалары мен сары уыздары, жас, кептірілген буға немесе ыстық суға пісірілген пішінделген, мұздатылған немесе немесе басқа да тәттілейтін заттар қосылып немесе қосылмай басқа да тәсілмен консервіленген

0407 00 позициядағы құстардың жұмыртқаларын қоспағанда, кез келген позициялардың қант материалдарынан дайындау

0506

Өңделмеген, майсыздандырылған бастапқы өңдеуге ұшыраған (пішін берілместен), қышқылмен өңделген немесе желатинделген сүйектер және мүйіздің өзектері

Дайындау, ол кезде 02-топтың материалдары пайдаланылады

0710 40 000

Қант жүгерісі (шикі немесе суға немесе буға пісірілген), мұздатылған

Жас немесе тоңазытылған қант жүгерісінен дайындау

0711 90 300

Қысқа мерзімге сақтау консервіленген, бірақ мұндай тікелей тамаққа пайдалану жарамсыз қант жүгерісі

Жас немесе тоңазытылған қант жүгерісінен дайындау

0901 дан

Кофеинмен немесе кофеинсіз қуырылған кофе; кез келген үлесте құрамында кофесі бар кофе алмастырғыштар

Рецептура құрастыру мен қуыру бойынша технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

0902

Дәмдік иісті қоспалары бар немесе оларсыз шай

Рецептура мен аралас қоспаны жасау бойынша технологиялық операциялардың орындау шарты кезінде 0902 позициясының материалдарынан дайындау, алайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1106 10 000

Майда және ірі тартылған ұн және 0713 тауар позициясының бұршақ көкөністерінен жасалған ұнтақ

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1301

Табиғи тазаланбаған малшайыр; табиғи камедтер, шайырлар, гуммишайырлар және сұйық шайыр (мысалы, бальзамдар)

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде 1301 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1501-ден

Сүйек майы немесе қалдықтардан алынған тоң майлар

0203, 0206 немесе 0207 немесе 0506 позициялар материалдарын қоспағанда, кез келген позиция материалдарынан дайындау;
шошқа етінен немесе 0203 немесе 0206 позицияларының қосымша өнімдерінен немесе еттен не 0207 позициясының құс етінің қосымша өнімдерінен дайындау

1502-ден

Сүйек тоң майы немесе қалдықтардан алынған тоң май

0201, 0202, 0204 немесе 0206 немесе 0506 позицияларының материалдарын қоспағанда, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

1504-1506 00 000

Балықтардан немесе теңіз сүт қоректілерінен алынған тоң майлар, майлар және олардың фракциялары, тазартылмаған немесе тазартылған бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген тазартылған тоң май және одан алынатын тоң май заттары (ланолинді қоса алғанда); өзге де жануарлардың тоң майлары мен майлары және олардың фракциялары тазартылмаған немесе тазартылған бірақ олардың химиялық құрамы өзгертілмеген

Төмендегі технологиялық операцияларды орындау шарты кезінде, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау:
- қорыту;
- булау;
- тазалау

1507-1515-ден

Тазартылған өсімдік майлары тазартылған немесе тазартылмаған бірақ химиялық құрамы өзгертілмеген өсімдік майларының фракциялары
 

Мамандандырылған жағдайында тазарту фракциялау бойынша операциялар, бұл ретте гидратацияның жеке операциясы тауардың шығу статусын беру үшін жеткілікті болып табылмайды

1602

Еттен, қосымша ет өнімдерінен немесе қаннан жасалған дайын немесе консервіленген өзге де өнімдер

Мүшелеу, мүшелеп бөлу, жіліктен айыру, кесу, араластыру, оның ішінде механикалық мүшелеп бөлуге жататын үй құсының еті, дәмдеуіштермен (татымын келтірушілермен), және/немесе өсімдік ақуыздарымен және/немесе тұзбен жасау жөніндегі операцияларды қоспағанда, технологиялық операцияларды орындау кезінде 02-топтың материалдарынан дайындау, піскілеу әдісімен етті тұздау, мүшеленбеген етті бөлшектеу операциялары, сондай-ақ механикалық мүшелеп бөлу арқылы үй құсының етін дайындау жөніндегі операциялар

1701

Құрғақ немесе қызылша қанты және қатты түрдегі химиялық таза сахароза

Технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардың материалдарынан клерлеу, сатурация, сульфитация, фильтрация және басқа да кейінгі операциялар (құрақ және қызылша қанты үшін) бойынша (құрақ қант үшін) дайындау

1702 50 000, 1702 90 100

Химиялық таза фруктоза; Химиялық таза мальтоза

Кез келген позиция материалдарынан оның ішінде 1702 позицияның басқа да материалдарынан дайындау

1806

Шоколад және құрамында какао өзге де дайын тағам өнімдері

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

1905

Құрамында какаосы бар немесе жоқ, нан, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, пирожныйлар, печенье және өзге де нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдер; фармацевтикалық мақсаттарда пайдалану үшін жарамды вафель пластиналар, бос капсулалар, жапсыру үшін қажетті вафельді қабықтар, күріш қағазы және ұқсас өнімдер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2009

Жеміс шырындары (жүзім ашытқысын қоса алғанда) және көкөніс шырындары, ашытылмаған және құрамында қосымша спирт жоқ, қант немесе басқа да тәттілендіретін заттар қосылған немесе қосылмаған

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс және араластыру (көп құрамбірлікті шырындар үшін), гомогенизациялау (құрамында жұмсақ езбесі бар шырындар үшін), деаэрациялау, ыстықтай өңдеу (пастеризация, стерилизация) және басқадай ретінде осындай технологиялық операцияларды қалпына келтіруден басқаларды орындау кезінде

2101 11-ден

Еритін кофе

Негізгі технологиялық операциялар: қуыру, ұсату, айырып алу және концентрациялау (немесе кептіру) кешенін орындау кезінде 0901 және 2101 11 позицияларындағы материалдардан дайындау. Бұл ретте, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2101 12

Сығындылар, эссенциялар немесе кофе концентраттары негізіндегі немесе кофе негізіндегі дайын өнімдер

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2101 30 910

Сығындылар, эссенциялар және қуырылған цикорийдің концентраттары

Ұсату, айырып алу және концентрациялау сияқты негізгі технологиялық операцияларының орындау шарты кезінде дайындау

2103 30 900

Дайын қыша

Қыша ұнтағынан дайындау

2106-дан

Хош иісті дәмі бар немесе бояғыш заттар қосылған қант шәрбаттары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2106 90 200

Сусындар өндіру кезінде пайдаланылатын құрамдас спирттік жартылай фабрикаттар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2106 90 980-нен

Тамаққа пайдалану үшін жарамды жануарлар немесе өсімдік майларынан немесе майлардан немесе олардың фракцияларынан жасалған майлылығы 15%-дан астам сүт майларын құрайтын қоспалар немесе дайын өнімдер

0405, 1501-1516 позицияларының материалдарынан дайындау.
Алайда 1511 және 1513 тауар позицияларының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

2202 90 100-ден

Бал шырындар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс және араластыру (көп компонентті шырындар үшін), гомогенизациялау (құрамында жұмсақ езбесі бар шырындар үшін), деаэрациялау, ыстықтай өңдеу (пастеризация, стерилизация) және басқадай ретінде осындай технологиялық операцияларды қалпына келтіруден басқаларды орындау кезінде

2204

Табиғи жүзім шарабы, күшейтілгенді қоса алғанда; 2090 тауар позициясында көрсетілгеннен басқа сығынды жүзім шырыны

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалуы шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2204 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2205

Өсімдіктер немесе хош иісті заттар қосылған вермуттар және өзге де табиғи жүзім шараптары

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2206 00

Өзге де ашытылған сусындар (мысалы, сидр, перри немесе алмұрт сидрі, бал сусыны); басқа жерде аталмаған ашытылған сусындардан жасалған қоспалар мен ашытылған сусындардың және алкогольсіз сусындардың қоспалары

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау.

2208-ден

Жүзім дистилляттары; ликерлер мен құрамында жүзім дистиляттары бар басқа да спирттік сусындар; коньяк

Араластыру, сүзгіден өткізу және басқа да кейінгі операциялар бойынша технологиялық операциялардың  орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікіндей позицияда пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2309

Жануарларды азықтандыру пайдаланылатын өнімдер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2403 11 000, 2403 19

Құрамында кез келген үлесте темекі алмастырғыштары бар немесе жоқ шегуге арналған темекі

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2403 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

25-топтың

Қолданылатын ережелер одан әрі жазылатын 2519, 2523, 2524, 2525-тің 2504, 2515 12 500, 2516, 2518 позициядағы өнімдерден басқа, тұз, күкірт, топырақ және тас, сылақ материалдары, әктас

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез келген позициядағы материалдардан дайындау; көмірмен байыту, тазарту, қатты қиыршықтарды үгіту, кесу, кальцийлендіру

2504

Табиғи графит

Көміртегінің құрамын байыту, шикізатты тазалау және ұсату

2515 12 500

Мәрмәр мен жарлауық немесе әк таутезегі блоктарға арамен кесілген немесе өзге тәсілмен бөлінген немесе қалындығы 4 см-дан асатын, бірақ 25 см-дан аспайтын тік бұрышты (төрт бұрыштыны қоса алғанда) нысандағы тақталар

Қалыңдығы 25 см-ден асатын тас блоктарды аралап кесу немесе басқа тәсілмен бөлу

2516

Өзгедей ірі ұсақталған немесе ұсақталмаған, араланған немесе араланбаған, немесе блоктарға немесе тік бұрышты нысандағы тақталарға (төрт бұрышты қоса алғанда) басқа тәсілмен бөлінген ескерткіштер немесе құрылыс үшін арналған гранит, порфир, базальт, құмтас және тас

Тас блоктарды аралап кесу немесе басқа тәсілмен бөлу

2518

Кальцийлендірілген немесе кальцийлендірілмеген, күйежектелген немесе күйежектелмеген, ірі ұсақталған немесе араланған доломитті қоса алғанда, немесе басқа да тәсілмен тік бұрышты (төрт бұрыштыны қоса алғанда) нысандағы блоктарға немесе тақталарға бөлінген доломит; доломитті нығыздаушы қоспа

Ұсақтау, аралау, уату; кальцийлендірілмеген доломит үшін - кальцийлендіру

2519-дан

Ұсақталған және саңылаусыз тығындалған ыдыстарға салынған табиғи магний карбонаты (магнезит), электрмен балқытылған магнезиден және күйежектелгенге дейін күйдірілген (кесектендірілген) магнезиден басқа, магний тотығы

Бұл жағдайда табиғи магний карбонатынан (магнезит) басқа, барлық пайдаланылатын заттар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс дайындау

2523

Цемент

Шикізат материалдарын өндіру, ұсақтау, тарту, шикізат материалдарын күйдіру, цемент клинкерін салқындату және тұтқыр материалдарды тарту процестерін қамтитын өндіру технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайында кез келген позициядағы материалдардан дайындау

2524

Асбест

Асбестік минералдан асбест (0-6) дайындау

2525

Слюда, оның ішінде қатпарланған слюда қалдықтары

Ыдырату, кесінді, уату

2707 50 100

Отын ретінде пайдалану үшін ASTM D86 әдісі бойынша температурасы 2500С кезінде айдалатын 65 көл. %-дан немесе одан астам (шығындарды қоса алғанда) өзге де хош иісті көмірсутектес қоспалар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшелінетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бір өнімнің құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2709 00

Битуминозды жыныстардан алынған шикі мұнай және шикі мұнай өнімдері

Битуминозды материалдарды пирогендік айдау және битуминозды минералдарды деструктивтік айдау жөніндегі технологиялық операциялардың орындалуы шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

2710-нан

Шикілерін қоспағанда, битуминозды жыныстардан алынған мұнай және мұнай өнімдері; басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген құрамында 70 сал. %-дан немесе одан да астам мұнай немесе мұнай өнімдері бар битуминоздық жұмыстардан алынған, оның үстіне бұл мұнай өнімдері негізгі құрама өнімдер болып табылады

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2711

Мұнай газдары және өзге де газ тәрізді көмірсутектер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2712

Мұнай вазелині; боялған немесе боялмаған синтез нәтижесінде алынған, микрокристалданған парафин, мұнай балауызы, парафин гачі, озокерит, құба көмірлі балауыз, шымтезек балауызы, өзге де минералды балауыздар және ұқсас өнімдер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2713

Битуминозды жыныстардан алынған мұнай коксы, мұнай битумы және мұнай және мұнай өнімдерін қалған өзге де қалдықтар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2714

Табиғи битум және асфальт: битуминозды тақтатастар немесе тақтатас майы және битуминозды құмтастар; асфальтиттер және асфальтты жыныстар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

2715 00 000

Табиғи асфальттарын, битумның, мұнай битумының, минералды шайырлардың немесе минералды шайырлар күлінің жасалған битуминозды (мысалы, битумды мастиктар, жолды төсеуге арналған асфальт қоспалары)

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, бұйым құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен дәл сол позицияның материалы пайдаланылуы мүмкін

28-топтан

Бейорганикалық химия өнімдері: бейорганикалық немесе органикалық бағалы металдар, сирек кездесетін жер металдары, радиоактивті элементтер немесе 2811 29 100, 2818 20 000. 2821 20 000, 2833 22 000 кіші субпозициялардағы және 2844 10-нан, 2844 20-дан субпозицияларындағы тауарлардан басқа изотоптар, олар үшін қолданылатын қағидалар бұдан әрі жазылған

Оларды дайындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдар өнім позициясынан өзгеше позицияларда жіктелуі тиіс. Алайда бірдей позициялардың материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20%-ынан аспайды деген шартпен пайдаланыла алады

2811 29 100-ден

Күкірт тотығы (VI) (күкіртті ангидриді)

Қос тотықты күкірттен дайындау

2818 20 000

Жасанды корундтан ерекшеленетін алюминий оксиді

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

2821 20 000

Минералды бояғыштар

Жер бояуларын күйдіру немесе ұнтақтау

2833 22 000

Алюминий сульфаты

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс дайындау.

2844 10

Табиғи уран және оның қосындылары

Қайта өңдеу технологиясына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында 2844 30 позициясының материалынан (уран, уранмен қосылған – 235 және оның қосындылары) жасау (уран изотопы бойынша байыту – 235)

2844 20-дан

235-уранмен байытылған уран және оның қосылыстары

Қайта өңдеу технологияларына сәйкес мамандандырылған өндіріс жағдайларында 2844 10 және 2844 30 позицияларының материалдарынан (табиғи уран, 235-уранмен біріктірілген уран және олардың қосылыстары) дайындау (235-уранмен изотоп бойынша байыту)

29-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын, 2901, 2902, 2905 19 000, 2915, 2932 99 700, 2932 99 850, 2933, 2934 позицияларының қосылыстарынан басқа, органикалық химиялық қосылыстар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі кез келген позициялардың  материалдарынан дайындау. Алайда, өнім сияқты позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шарттымен қолданылуы мүмкін

2901-ден

Отын және жанармай ретінде пайдалануға арналған ациклдық көмірсутектер

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс басқа да операциялар. Алайда, материал сияқты позициядағы заттар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

2902-ден

Жанармай мен отын реті пайдалануға арналған цикландар мен циклендер (азуленнен басқа), бензол, толуол, ксилолдар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі бір өңдеулер бойынша операциялар. Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім  позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс басқа да операциялар. Алайда, материал сияқты позициядағы заттар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

2905 19 000-ден

Металдардың алкоголяттары

Кез келген позицияның материалдарынан, оның ішінде 2905 позицияның басқа да материалдарынан дайындау. Алайда, осы позициялар металдардың алкоголяттары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін.

2915

Ациклдық монокарбондық байытылған қышқылдар және олардың ангидридтері, галогенангидридтері, пероксидтері  және пероксиқышқылдар; олардың галогенденген сульфирленген, нитроленген немесе нитрозирленген туындылары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда 2915 немесе 2916 позицияларының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2932 99 000-ден

Басқа құрамында оттегі бар функционалдық топты қамтитын немесе қамтымайтын өзге де циклдік ацеталилер және ішкі гемиацеталилер, және олардың галогенденген, сульфирленген, нитроленген және нитрозирленген туындылары

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 2932 позициясының басқа да материалдарынан дайындау

2932 99 000-ден

Қарапайым ішкі эфирлер

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2909 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2933

Құрамында тек азот гетероатом(дар)ы бар, гетероциклді қосылыстар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2932 немесе 2933 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

2934

Химиялық құрамы айқындалған немесе айқындалмаған нуклеин қышқылдары және олардың тұздары; өзге де гетероциклді қосылыстар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 2932, 2933 немесе 2934 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауға тиіс

30-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3002, 3003, 3005 және 3006 60 тауарларынан басқа фармацевтикалық өнім

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс дайындау. Алайда, өнім сияқты позицияның материалдары, олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

3002

Терапевтикалық, алдын алу немесе диагностикалық мақсаттар да пайдалану үшін дайындалған адам қаны, жануарлар қаны; иммундық сарысуы және қанның басқа фракциялары, түрлендірілген иммунологиялық өнімдер, оның ішінде биотехнология әдістерімен алынған өнімдер: вакциналар, токсиндер, микроорганизмдер себінділері ашытқылардан басқа және ұқсас өнімдер

Кез келген позициялардың даматериалдарынан, оның ішінде 3002 позициясындағы басқа да қан материалдардан дайындау. Алайда позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

3003-топтан

Терапевтикалық немесе алдын алу мақсаттарына пайдалануға арналған екі немесе одан көп құрамдас бөліктерден құралған дәрілік заттар (3002, 3005 немесе 3006 тауар позицияларынан басқа), бірақ дозаланған дәрілік нысандар түрінде немесе бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған:

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда 3003 позицияның пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауға тиіс

3005

Медицинада, хирургияда, стоматологияда немесе ветеринарияда қолдануға арналған, фармацевтикалық заттар сіңірілген немесе қапталған, бөлшек саудамен сату үшін нысандарға немесе орамдарға өлшеніп оралған мақта, дәке, бинттер және ұқсас бұйымдар (мысалы, тану материалы, лейкопластырьлер, припаркалар)

Фармацевтикалық заттарды қоспағанда, кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, 3005 позицияның пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3006 60

Гормондардың, 2937 тауар позициясындағы басқа қосылыстардың немесе спермицидтердің негізінде жасалған химиялық контрацептивтік құралдар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс кез келген позициядағы материалдардан дайындау

31-топ

Тыңайтқыштар

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдікі сияқты позицияның материалдары да олардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

32-топтан

Олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3201, 3205 00 000 позицияларының тауарларынан басқа илеу және бояу экстракттары; таниндер және олардың туындылары; бояғыштар, пигменттер және өзге де  бояу заттары; сырлар мен лактар; тығыздағыштар мен өзге де мастикалар; баспаханалық сыр, сия туш

Бұл жағдайда барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуге тиіс кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, өнімдік сияқты позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

3201-ден

Танниндер мен олардың тұздары, қарапайым және күрделі эфирлер мен өзге де туындылар

Өсімдіктен алынатын илеу заттарының экстаркттарынан дайындау

3205 00 000

Түрлі-түсті лактар; осы топқа 3-ескертпеде көрсетілген түрлі-түсті лактардың негізінде жасалған препараттар

3203 00 және 3204 позициясындағы материалдарды қоспағанда, 3205 00 000 позициясына жататын барлық материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен кез келген позициядағы материалдардан дайындау

33-топтан

Эфир майлары мен резиноидтар: парфюмерлік, косметикалық немесе дәретхана заттары, олар үшін қолданылатын ереже бұдан әрі жазылатын 3301 позициядағы өнімдерден басқа

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда, дайын өнімдікіндей позицияның қолданылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 40 %-ынан аспауға тиіс

3301

Конкреттерді және абсолюттерді қоса алғанда, эфир майлары (құрамында терпендер бар немесе жоқ) резиноидтер; экстрагирленген эфир майлары; майлардағы, ұшпайтын майлардағы, балауыздағы немесе анфлераж немесе мацераций әдісімен алынатын ұқсас өнімдердегі концентраттар; эфир майлары детерпенизациясының терпендік жанама өнімдері; су дистиляттары және эфир майларының су ерітінділері

Өңдеу/қайта өңдеу технологиясына сәйкес өндірістік жағдайларда арнайы тазарту әдісін қолдана отырып, кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде сол позициядағы өзге материалдардан дайындау. Алайда, 3301 позицияда қолданылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасынын 50 %-ынан аспауға тиіс

34-топтан

Сабын, үстіңгі қабатты белсенді органикалық заттар, жуғыш заттар, майлау материалдары, жасанды және дайын балауыздар, тазарту немесе әрлеуге арналған құрамдар, майшамдар және ұқсас бұйымдар, жабыстыруға арналған пасталар, пластилин, "тіс дәрігері балауызы" және тіс дәрігерлік мақсаттарға арналған гипстің негізіндегі құрамдар, ол үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3403 және 3404-тен позициялардың тауарларынан басқа

Дайындау, бұл ретте барлық қолданылған материалдар дайын өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, сол позицияның материалдары олардың құны түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін.
Сабын үшін: мынадай рецептура бойынша
- тоңмай жиынтығы;
- сабынды қайнату;
- сабын жинағы;
- суыту мен кептіру;
- механикалық өңдеу;
- қоспалармен араластыру;
- кесу;
- мөртаңбалау;
- орау технологиялық
операциялардың орындалу шартымен кез келген позициялардың материалдарынан дайындау

3403

Жақпа материалдары (кескіш жабдықтар үшін жақпа-салқындатқыш эмульсияларды, болттар мен гайкаларды бұрауды жеңілдететін құралдарды, татты кетіруге арналған құралдар мен жақпалар негізіндегі бұйымдарды қалыптан алып шығуды жеңілдететін татқа қарсы құралдар мен препараттарды қоса алғанда) және битуминоздық жыныстардан алынған негізгі құрамдас бөліктер ретінде 70 салм. %-дан не одан көп мұнай не мұнай өнімдері бар құралдардан басқа, тоқыма материалдарын, теріні, жүнді жаққымаймен және маймен өңдеу үшін пайдаланылатын құралдар

Олардың құны түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-ынан аспауы шартымен сол позицияның материалдарынан дайындау

3404-тен

Парафиндердің, мұнай балауыздарының немесе битуминозды жыныстардан немесе парафинді қалдықтардан алынған балауыздардың негізіндегі жасанды және дайын балауыздар

Тазарту және/немесе бір немесе бірнеше белгілі өңдеулер бойынша операциялар. Өзге де операциялар, бұл ретте барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда өнімдікіндей позициядағы материалдар, олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

35-топтан

Белоктық заттар; өзгертілген крахмалдар; желімдер; ферменттер, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3505 10 500, 3505 10 900, 3507-ден позициялардың өнімдерден басқалары

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, ол кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жектелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен қолданылуы мүмкін

3505 10 500

Қарапайым немесе күрделі эфирге арналған крахмалдар

Кез келген позициялардың материалдарынан, оның ішінде 3505 позициядағы материалдардан дайындау

3505 10 900

Өзге де өзгертілген крахмалдар

1108 позициясының материалдарынан басқа, кез келген позициядағы материалдардан дайындау

3507-ден

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген ферментті препараттар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

36-топ

Жарылғыш заттар; пиротехникалық бұйымдар; сіріңкелер; пирофорлық қорытпалар; кейбір жанғыш заттар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар

37-топтан

Фото- және кино тауарлар, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3701, 3702, 3704 00 позициялардағы өнімдерден басқа

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20% аспаған жағдайда қолданылуы мүмкін

3701

Фотопластинкалар және қағаз, картон немесе тоқымадан басқа, кез келген материалдардан жасалған жазық сезгіштігі арттырылған жарықтатылмаған (экспонирленбеген фотопленкалар; орамадағы немесе орамасыз, сезгіштігі арттырылған, жарықтатылмаған, мезеттік фотографияларға арналған жазық пленкалар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701 және 3702 позициялардан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

3702

Сезгіштігі арттырылған жарықтатылмаған (экспонирленбеген) қағаз, картон немесе тоқымалық кез келген материалдардан жасалған рулондағы фотопленкалар; мезеттік фотографияларға арналған рулондағы
сезгіштігі арттырылған, жарықтатылмаған пленкалар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701-3702 позициялардан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

3704 00

Жарықтатылған, бірақ шығарылмаған фотографиялық пластинкалар, пленкалар, қағаз, картон және тоқымалық материалдар

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар 3701-3704 00 позициядан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс

38-топтан

Өзге де химиялық өнімдер, олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 3801 20 100, 3801 30 000, 3803 00, 3805, 3806, 3806 30 000, 3807 00, 3811 21 000, 3823 70 000, 3824 позициялардан басқалары

Кез келген позициядағы материалдан ірі дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар өнім позициясынан айырмашылығы бар позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, өнімдікіндей позициядағы материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 % аспаған жағдайда қолданылуы мүмкін

3801 20 100

Май қосылған суспензия түріндегі коллоидті графит; жартылай коллоидті графит

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3801 30 000

Электродтарға арналған көміртек тектес пасталар және пештерді шегендеуге арналған ұқсас пасталар

Кез келген позициядағы материалдан дайындау, бұл кезде барлық 3403 пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3803 00-ден

Тазартылған таллий майы

Тазартылмаған майды тазарту

3805-тен

Скипидарлы сульфаттық, тазартылған май

Тазартылмаған скипидарлы сульфатты, майды дистиляттау немесе тазарту жолымен тазарту

3806-дан

Шайырлы қышқылдардың күрделі эфирлері

Құрамында шайыры бар қышқылдардан дайындау

3807 30 000

Күрделі эфирлі шайырлар

Құрамында шайыры бар қышқылдардан дайындау

3807 00-ден

Сүректік қара май (өсімдік гудронынан қайнатылған немесе алынған шайыр)

Ағаш қарамайын айдау

3811 21 000

құрамында битуминоздық жыныстардан алынған, мұнай және мұнай өнімдері бар жақпа майларға қондырғылар

Дайындау, бұл кезде 3811 позициясында пайдаланылатын материалдардың бағасы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3823 70 000

Өнеркәсіптік майлы спирттер

Кез келген позициядағы материалдардан оның ішінде майлы қышқылдардан дайындау

3824-тен

Химиялық өнеркәсібінің әртүрлі өнімдері:
- табиғи шайырлар негізінде құйма нысандары немесе құйма сырықтарды өндіру үшін дайын байланыстырғыш заттар;
- нафтендік қышқылдар, олардың суда ерімейтін тұздары және олардың күрделі эфирлері;
- 2905 44 субпозициясындағы сорбиттен басқа, сорбит;
- мұнай сульфонаттары, сілті металдарын, аммонийді немесе этаноламиндерді қоспағанда; битуминоздық жыныстар мен олардың тұздарынан алынған майлардың тиофенирленген сульфоқышқылдары;
- иониттер;
- электр шамдарында немесе электр бұрамаларында вакуумды аяқтау үшін абсорбциялау құрамдары;
- газды тазартуға арналған алкализацияланған темір оксидтері;
- жарықтандыру газды тазарту нәтижесінде алынатын аммиакты су;
- сульфонафтенді қышқылдар мен олардың суда ерімейтін тұздары және олардың күрделі эфирлері;
- сивушты май және Джеппель майы [сүйекті];
- әртүрлі аниондары бар тұздардың қоспалары;
- желатин негізіндегі көшірме пасталары, оның ішінде қағаздан немесе тоқыма материалдарынан жасалған төсеніштерде

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекшеленетін позицияда жіктелуі тиіс. Алайда
өнімдікі сияқты позициядағы материалдар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-ынан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін.

3901-3915-тен4

Бастапқы нысандардағы полимерлер, қалдықтар, пластмассаның қиықтары мен скрабы:
- полиқосындысы бар өнімдер

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Алайда 39-топтағы барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-дан аспауы тиіс

3916-3919-дан

Шалаөнімдер немесе пластмассадан жасалған бұйымдар:
- беті бойынша өзгеше өңделген немесе квадрат, тікбұрышқа қарағанда өзгеше ашылған жазық бұйымдар;
- беті бойынша өзгеше өңделген шалаөнімдер

Дайындау, бұл кезде барлық қолданылатын материалдар құны соңғы өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Бірақ 39-топтағы барлық қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 20 %-дан аспауы тиіс

3920 10 250-нен

Қалыңдығы 0,125 мм-ден аспайтын полиэтиленнен жасалған үлес салмағы кем дегенде 0,94, орамдарда салынған суреті және жазылған мәтіні бар пленка және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициялардың материалдарынан дайындау. Алайда дайын өнімдікіндей позицияның пайдаланылатын материалдардың бағасы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3920 10 280-нен

Қалыңдығы 0,125 мм-ден аспайтын полиэтиленнен жасалған үлес салмағы 0,94 және одан асатын, орамдарда салынған суреті және жазылған мәтіні бар пленка және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындалған. Бірақ қолданылатын материалдардың бағасы дайын өнімдегі сияқты позициядағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

____________________________
4 Егерде өнім 3901-3906 және 3907-3911 позицияларында бір мезгілде көрсетілген материалдардан әзірленген болса, осы ереже тек сол өнім санатына, қайсысы әзірленген тауардың салмақты қатынасына бағымдылығы барына қолданылады.

3920 10 890

Қалыңдығы 0,125 мм-ден асатын, кеуекті емес, арматураланбаған, қабат-қабат емес, төсенішсіз және басқа материалдармен ұқсас әдіспен бірікпеген, этилен полимерлердан жасалған тақтайлар, табақтар, пленкалар және белдіктер немесе өзге де ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ 39-топтағы материалдардың "полимерлік материалдар, пластмассалар мен олардан жасалған бұйымдар" құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3920 20 210

Қалыңдығы 0,10 мм-ден аспайтын,   биаксальды-бағытталған, орамдардағы пропилен полимерлерінен жасалған пленкалар және белдіктер немесе ленталар

Кез келген позициядағы материалдардан дайындалған. Бірақ пайдаланылған материалдардың құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

3921 90 600

Полиқосындысы өнімдерінен жасалған тақтайлар, табақтар, пленкалар және белдіктер немесе ленталар, өзгелері

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ 39-топтағы материалдардың "полимерлік материалдар, пластмассалар мен олар дана жасалған бұйымдар" құны түпкілікті өнім бағасынан 50 %-ынан аспауға тиіс

3926

Пластмассадан жасалған басқа бұйымдар және 3901-3914 тауар позицияларының материалдарынан жасалған өзге де бұйымдар

Дайындау, бұл кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4001

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе белдіктер немесе ленталар түріндегі табиғи көксағыз, балата, гуттаперча, гваюла, чикл және ұқсас табиғи шайырлар

Табиғи көксағыз табақтарының қатпарлануы

4005

Бастапқы нысандардағы немесе пластиналар, табақтар немесе белдіктер немесе таспалар түріндегі вулканизацияланбаған резеңкелік қоспалар

Дайындау, бұл ретте барлық материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4012

Пневматикалық резеңке шиналар мен қақпақшалар, қалпына келтірілгендер немесе қолданыста болғандар; тегіс немесе жартылай пневматикалық шиналар мен қақпақшалар, резеңке шиналық протекторлар және тоғынша таспалар және бұдан әрі қолданылатын ережелер баяндалатын 4012 11 000-4012 19 000 субпозиция тауарларынан басқа, тоғын таспалары

Дайындау, бұл ретте дайын өніммен бірдей тауар позициясы бар пайдаланылатын шикізаттың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4012 11 000-4012 19 000

Қалпына келтірілген шиналар мен қақпақшалар

Пайдаланылған шиналарды қалпына келтіру

4017 00
000

Барлық нысандардағы қатты резеңке (мысалы, эбонит), қалдықтар мен сынықтарды қоса алғанда; қатты резеңкеден жасалған бұйымдар

Қатты резеңкеден дайындау

4101-4103-тен

Осы топқа 16) немесе 1в) ескертпелермен алынып тасталғаннан басқа, түгі немесе жүн жамылғысы болмайтын әр түрлі малдың өңделмеген терісі

Жануарлар терісін түкті алып тастау арқылы қайта өңдеу

4104-4106

Жүн немесе түкті жабыны болмайтын, қабатталған немесе қабатталмаған, бірақ одан әрі өңделмейтін әр түрлі малдың өңделмеген терісінен иленген тері немесе былғары краст

Былғарыны қайтымсыз илеу операциясынан өткен жануарлар терісінен дайындау

4107,
4112 00 000,
4113

4114 тауарлық позициясындағы былғарыдан басқа, жүн немесе түкті жабыны болмайтын, қабатталған немесе қабатталмаған әр түрлі мал терісін илегеннен кейін қосымша өңделген тері

Былғарыны илеу операциясынан өткен және илеуден кейін қайта өңделген терісінен дайындау

4302-ден

Иленген, жинақталмаған немесе жинақталған (басқа материалдарды қоспай) үлбір терілер (бастарды, құйрықтарды, табандарды және өзге бөліктер мен қиқымдарды қоса алғанда) 4303 тауар позициясында көрсетілгеннен басқа, бүтін, басы, құйрығы немесе аяғы жоқ, жинақталмаған терілер

Құрастырылмай иленген немесе жасанды аң терілерінен дайындау

4403

Қабығы алынған немесе алынбаған немесе үстіңгі қабатымен, қомақты кесектелген немесе кесектелмеген материалдары

Қабығы аршылған немесе шамалы сыдырылған өңделмеген орман материалдарынан дайындау

4407

Ұзыннан арамен кесілген немесе жарылған, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған, қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын ағаш материалдары

Аралау, сүргілеу, тегістеу, тиектеп жалғау

4408

Желімделген фанер немесе басқа да соған ұқсас қабатты сүрек үшін қаптауға арналған табақтар (қабатты сүректі бөлуден алынғандарды қоса алғанда) және ұзыннан арамен кесілген, қабаттарға бөлінген немесе аршылған, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған, қалыңдығы 6 мм-ден аспайтын өзге ағаш материалдары

Қосу (желімдеу), сүргілеу, тегістеу

4409

Пішінделген ұзын тақтай түріндегі (иректелген, қиысқан жіктері бар, шпунтталған, шеттері ойылған, жартылай шеңберлі калевкалар түріндегі, қосылысы бар (фасонды, дөгеленген немесе соған ұқсас) кез келген жиек, ұштарындағы немесе тегістіктегі, сүргіленген немесе сүргіленбеген, жылтыратылған немесе жылтыратылмаған, ұштары жалғанған немесе жалғанбаған қылқан жапырақты кесу материалдары (еденді паркетпен жабуға арналған, жиналмаған тақтайшаларды және фриздерді қоса алғанда)

Жоңғылау немесе пішіндеу, тегістеу немесе тиектеп қосу, аралау

4414 00

Картиналардың, фотосуреттердің айналардың немесе соған ұқсас заттардың жақтаулары

Пішіндеу, жоңғылау, құрастыру

4416 00 000

Бөшкелер, кішкене бөшкелер, үлкен күбілер, күбілер және өзге де бөшкелік бұйымдар мен қалақты қоса алғанда сүректен жасалған олардың бөліктері

Тіпті екі негізгі жазықтығы бойынша араланған, бірақ өзгеше өңделмегеннен басқа клепкалардан дайындау

4418-ден

Ұсталық және балташылық, ұяшықты ағаш панельдерді қоса алғанда, ағаш, құрылыс бұйымдары, жиналатын қалқанды паркет, гонт және шатырлық кереге шабақ

Ағаш материалдардан пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелетін кезде дайындау керек. Бірақ ағаштан, жабынтақтадан, жабындық қиынды ағаштан жасалған қуыс панельдер пайдаланылуы мүмкін

4421-ден

Өзге де ағаш бұйымдар: Аяқ киімге арналған ағаш шегелер, сіріңке талы

4409 позициядағы хольцдраттан басқа, кез келген позициядағы ағаштан дайындау

4802 55-тен

Хат, баспа және өзге де графикалық мақсат үшін пайдаланылатын, caлмағы 1 м2 40 г немесе одан асатын, бірақ орамдарда 150 г аспайтын борланбаған офсеттік қағаз

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4802 58 100-ден

Хат, баспа және өзге де графикалық мақсаттар үшін пайдаланылатын, салмағы 1 м2, бірақ орамдарда 150 г аспайтын борланбаған офсеттік қағаз

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4811 59 000

Жабындысы, сіңірмесі бар немесе пластмассадан ламинацияланған (желімді қоспағанда) қағаз және картон

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Бірақ, дайын өнім позициясындағыдай материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4817

Қағаздан немесе картоннан жасалған конверттер, хатқа арналған кәртішкелер, суретсіз почталық открыткалар мен хат жазысуға арналған кәртішкелер; қағаздан немесе картоннан жасалған қағаз, кеңсе керек жарақтарының жиынтығы құрайтын қораптар, сөмкелер, футлярлар мен компендиумдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, пайдаланылатын барлық материалдың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

4819-дан

Қағаздан, картоннан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшықтарынан жасалған жайма қағаздан жасалған үлкен картон қораптар, жәшіктер, қораптар, қапшықтар, пакеттер және басқа да орам ыдыстары; мекемелерде, дүкендерде немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылатын қағаздан немесе картоннан жасалған картотекаларға арналған науалар және ұқсас бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуге тиіс. Алайда, пайдаланылатын барлық материалдың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

5402-ден

Құрастырылмаған пневматикалық қосылған жіптер

Кез келген позициядағы материалдардан дайындау. Алайда, пайдаланылатын материалдар құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

5701

Дайын және дайын емес түйіншекті кілемдер және өзге де еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу, бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5702, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан ерекше позицияда жіктелуі тиіс

5702

"Килим", "сумах", "кермани" және осы сияқты қол жұмысының кілемдерін қоса алғанда тафтинктік емес немесе флокирленбеген, дайын немесе дайын емес тоқылған кілемдер және өзге де еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан не ерекше позицияда жіктелуі тиіс

5704-тен


Тоқыма еден жабындыларынан дайындалған дайын бұйымдар: дәретхана және жуынатын бөлмелерге арналған, автомобиль, әмбебап кілемшелер


Қалып бойынша дайындамаларды пішу, тігін операцияларын орындау. Бұл ретте 5704 позициясының пайдаланылатын материалдарының құны түпкілікті өнім бағасының 30%-ынан аспауы тиіс

5705 00

Өзге де, дайын немесе дайын емес кілемдер және еденге төселетін тоқыма бұйымдар

Тоқу, жайманы қию, түпкілікті өңдеу бұйым шеттерін көмкеру. Бұл ретте пайдаланылатын материалдар 5701, 5703, 5704, 5705 00 позициялардан не ерекше позицияда жіктелуі тиіс

6802

Ескерткіштер немесе құрылыс үшін өңделген тас (сланецтен басқа), және 6801 тауар позициясының тауарларынан басқа, одан жасалған бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған мозайкаларға арналған кубиктер немесе осыған ұқсас бұйымдар; табиғи тастан (сланецті қоса алғанда) жасалған, жасанды сырланған түйіршіктер, үгінділер және ұнтақ

Аралау немесе басқа да тәсілмен бөлу

6803 00 000-ден

Табиғи тақтатастан немесе агломерацияланған тақтатастан жасалған бұйымдар

Өңделген тақтатастан дайындау

6804-тен, 6805-тен

Кремний карбиді негізінде жасанды абразивтерден жасалған бұйымдар

6804 және 6805 позициялар және кремний карбидтерінің 2849 позициясындағы материалдарды қоспағанда, кез келген позициядағы материалдардан дайындау

6812-ден

Өңделген асбест талшықтар; асбесттің немесе асбест пен магний карбонатының негізіндегі қоспалар; осы қоспалардан немесе асбесттен жасалған 6811 немесе 6813 тауар позициясының тауарларынан басқа арматураланған немесе арматураланбаған бұйымдар (мысалы, жіптер, маталар, киімдер, бас киімдер, аяқ киім, аратөсемдер)

Асбестің өңделген талшықтарынан немесе асбест негізіндегі қоспалардан немесе асбест пен магний карбонаты негізіндегі қоспалардан дайындау

6814-тен

Қағаз, картон немесе басқа негіздегі немесе онсыз, агломерацияланған немесе қайта өңделген слюданы қоса алғанда, өңделген слюда және одан жасалған бұйымдар

Өңделген слюдадан дайындау (агломерацияланған немесе қайта қалпына келтірілген слюдаларды қоса алғанда)

7006 00

Иілген, қырланған, қырналған, тесілген, эмальданған немесе өзге де тәсілмен өңделген, бірақ рамаға салынбаған немесе басқа материалдармен қиыстырылмаған 7003, 7004 немесе 7005 тауар позицияларындағы шыны

Дайын өнімге пайдаланылған шикізаттан ерекше сипаттаманы қамтамасыз ететін арнайы технологиялық операцияларды орындау шарттары кезінде сол позициядағы материалдардан дайындау

7009

Артқы жақты шолу айналарын қоса алғанда, рамаларға салынған немесе рамасыз шыны айналар

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда пайдаланылатын материалдар құны дайын өнім позициясындағыдай түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7019 32 000

Жұқа маталар (вуальдар)

Оны дайындау кезінде пайдаланылатын барлық материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

7102-дан,
7103-дан,
7104-дан

Өңделмеген немесе жай араланған уатылған немесе алғашқы өңдеуге ұшыраған. Өңделген немесе өңделмеген, сортталған немесе сортталмаған бірақ өткізілмеген, түзетілмеген және бекітілмеген қымбат бағалы (алмастардан басқа) және жартылай қымбат бағалы тастар; сортталмаған қымбат бағалы (алмастардан басқа) тастар және тасымалдау қолайлылығы үшін уақытша тізбектелген жартылай қымбат бағалы тастар

Қымбат немесе өңделмеген жартылай қымбат бағалы тастардан (табиғи немесе өзгертілген) дайындау

7106-дан,
7108-дан,
7110-yан

Өңделген немесе жартылай өңделген, немесе ұнтақ түрдегі күміс (алтыннан немесе платинадан алынған гальванды қаптамасы бар күмісті қоса алғанда)

Өңделмеген қымбат бағалы металдардан дайындау

7107 00 000,
7109 00 000-ден

Қымбат бағалы емес, күміс жалатылған, жартылай өңделген металдар

Өңделмеген қымбат бағалы металдардан дайындау

7111 00 000

Платина жалатылған, өңделмеген немесе жартылай өңделген қымбат бағалы емес металдар, күміс немесе алтын

Электролиттік, химиялық, термикалық байыту, металдарды балқыту

7116

Табиғи немесе өсірілген маржаннан, қымбат бағалы немесе жартылай қымбат бағалы тастардан (табиғи, жасанды немесе қайта жаңғыртылған)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7117-ден

Бижутерия:
- қымбат бағалы емес металдардан жасалған, қымбат бағалы металдардан жасалған гальванды қаптамалары бар немесе жоқ

Пайдаланылатын барлық материал құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспаған жағдайда қымбат бағалы емес металдар, алтын күміс платина жалатылмаған бөліктерден дайындау

7218, 7219,
7220, 7221 00, 7222-ден

Құйма металдардағы немесе өзге де алғашқы нысандардағы коррозияға төзімді болат; коррозияға төзімді болаттан жасалған жартылай фабрикаттар, өзге де коррозияға төзімді болаттардан жасалған шыбықтар; коррозияға төзімді болаттан жасалған бұрыштар, фасондық және арнайы профильдер

Құйма немесе 7218 позициядағы басқа да бастапқы нысандардағы тоттанбайтын болаттан дайындау

7224, 7225,
7226, 7227-ден

Легірленген өзге болаттан жасалған бос оратылтан орамалардағы шала өнімдер, жалпақ илек, ыстықтай илектелген шыбықтар

Құйма немесе 7224 позициядағы легірленген өзге де бастапқы нысандардағы өзге болаттан дайындау

7322-ден

Қара металдардан жасалған электрлік емес қыздырумен орталық жылытуға арналған радиаторлар және олардың бөліктері; қара металдардан жасалған ыстық суды беруге арналған (сондай-ақ таза немесе салқындатылған ауаны беруге арналған құрылғыларды қоса алғанда), электрлік емес қыздырғыштармен, қозғалтқыш жетегінің кірістірілген желдеткішімен немесе ауа үрлегішпен жабдықталған ауа қыздырғыштары мен бөлу құрылғылары және олардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, сол өнім позициясындағыдай материалдар олардың құны түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомадан аспауы шартымен пайдаланылуы мүмкін

74-топтан

7401 00 000-7405 00 000 позицияларындағы өнімдерден басқа, мыс және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7403-тен

Өңделмеген мыс қорытпалары

Өңделген тазартылған мыстан немесе қалдықтар мен сынықтардан дайындау

75-топтан

7501-7503 00 позицияларындағы өнімдерден басқа, никель және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-дан аспау тиіс

76-топтан

7601-7603, 7607 позицияларындағы өнімдерден басқа, алюминий және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

7607-ден

Тамақ өнімдерін орамдарға буып-түюге арналған баспа суреті мен мәтіні бар кэширленген алюминий жұқалтыр

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, материалдар құны дайын өнім позициясындағы түпкілікті өнімнің бағасының 50 %-дан аспауға тиіс

78-топтан

7802 00 000 позицияларындағы өнімдерден басқа, қорғасын және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

79-топтан

7902 00 000 позициясындағы өнімдерден басқа, мырыш және одан, жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

80-топтан

8002 00 000 позициясындағы өнімдерден басқа, қалайы және одан жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар өнім позициясынан ерекше позицияда жіктелуі тиіс. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

81-топтан

Өзге де өңделмеген қымбат бағалы емес металдар және олардан жасалған бұйымдар

Барлық пайдаланылатын материалдар құны өнімнің жіктелетін позициясындағы түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000

Қол аралар, таспа араларға арналған табақтар, айналмалы араларға арналған табақтар (көлденеңдан кесуге арналған немесе ойықтарды кесіп шығуға арналған табақтарды қоса алғанда)

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, дайын өнім сияқты пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8208

Машиналарға немесе механикалық құрал-жабдықтарға арналған пышақтар мен кесу тілгіштері

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

84-топтан

Ядролық реакторлар, қазандықтар, жабдықтар және механикалық  құрылғылар; олар үшін қолданылатын ережелер бұдан әрі жазылатын 8403, 8404, 8406-8408, 8412, 8414, 8415, 8418, 8425-8431, 8444 00-8447, 8448, 8452, 8456-8466, 8469 00-8470, 8472, 8480, 8484, 8487 позицияларға жататын өнімдерден басқа, олардың бөлігі

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде сол өнім позициясында жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін ғана пайдаланылу мүмкін

8403

8402 тауарлық позициясының қазандықтарынан басқа, орталық жылу қазандары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8404

8402 немесе 8403 тауар позициясының қазандарымен бірге пайдалануға арналған қосалқы жабдықтар (мысалы, экономайзерлер, бу қыздырғыштар, күйе кетіргіштер, газ рекуператорлары); бу-су немесе басқа да бу күш қондырғыларына арналған конденсаторлар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8406

Су буы турбиналары және өзге де бу турбиналары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8407

Айналмалы немесе қайталап түсетін қозғалысты поршеньді ұшқындап алатын іштен жану қозғалтқыштары (дизельдер немесе жартылай дизельдер)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8408

Қысымнан жалын шығарылатын поршеньді іштен жану қозғалтқыштары  (дизельдер немесе жартылай дизельдер)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8412

Өзге де қозғалтқыштар мен күш қондырғылары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8414-тен

Ауа компрессорлары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8415

Ылғалдылығы жеке реттелмейтiн кондиционерлерді қоса алғанда, ауаның температурасы мен ылғалдылығын өзгертуге арналған қозғалтқышы мен приборлары бар желдеткiшпен жабдықталған, ауаны баптауға арналған қондырғылар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен кез келген позициядағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электр өткiзгiш элементтерiн дайындау;
- блоктарды құрастыру және монтаждау;
- хладагент толтыру (конструкциясында хладагент құю көзделмеген және/немесе құю монтаждау кезінде жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа);
- параметрлерiн реттеу және бақылау

8418

8415 тауарлық позициядағы ауа баптауға арналған қондырғылардан басқа, тоңазытқыштар, мұздатқыштар мен басқа электрлік немесе басқа типті тоңазытқыш немесе мұздатқыш жабдық жылу сорғылары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім позициясында жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8425-8428

Машиналар, жабдықтар және көтергіш жүк тиегіш немесе жүк түсіргіш жабдықтар мен құрылғылар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс.

8429

Бұрылмайтын немесе бұрылатын күрегі бар өздігінен жүретін бульдозерлер, грейдерлер, жоспарлаушылар, скреперлер, механикалық-күректер, экскаваторлар, бір шөмішті тиегіштер, тегістейтін машиналар, жол аунақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте 8431 позициясы материалдары тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8430

Топырақты, пайдалы қазбаларды немесе кенді араластыруға, жоспарлауға, профильдеуге, игеруге, нығыздауға, тығыздауға, қазып алуға немесе бұрғылауға арналған машиналар мен өзге де тетіктер: тіреуіштер қағуға және суырып алуға арналған жабдықтар; соқалы және роторлы қар тазартқыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте 8431 позициясы материалдары тек түпкілікті өнім бағасының 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8431

Негіздан 8425-8430 тауар позицияларындағы жабдықтар үшін
немесе бірыңғай қолданылатын бөліктер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8444 00-8447

Тоқыма өнеркәсібіне арналған машиналар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8448-ден

8444 00-8447 позицияларындағы машиналарға арналған қосалқы жабдық

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8452

8440 тауар позициясының кітап блоктарын тігуге арналған кітаптардан басқа, тігін машиналары; тігін машиналары үшін әдейі арналған жиhаз, негіз және футлярлар; тігін машиналарына арналған инелер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8456-8466

8456-8466 тауарлық позицияларының машиналары және жабдықтары; құралды немесе бөлшектерді бекітуге арналған тетіктерді қоса алғанда, 8456-8465 тауарлық позициялардың машиналары мен жабдықтары үшін ғана немесе негізінен соларға арналған бөлшектер және керек-жарақтар, өзі ашылатын бұранда кескіш ұштары, бөлгіш ұштары және станоктарға арналған өзге арнайы керек-жарақтар; қол құралдарының барлық типтеріне арналған жұмыс құралдарын бекіту үшін керек-жарақтар

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8469 00-8470

8469 00-8470 позицияларындағы машинкалар мен аппараттар (жазу машинкалары, калькуляторлар және т.с.с.)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8472

Кеңсе жабдығы (көбейткіш және түптейтін машиналар және т.с.с.)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8480

Металл қою өндірісіне арналған опоктар; құю табандықтары; құю модельдері; металдарды, металдардың карбидтерін, шыныны, минералдық материалдарды, резеңке мен пластмассаны құюға арналған нысандар (құйма қалыптардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8484

Басқа материалмен қосылған немесе металдың екі немесе одан да көп қабаттарынан тұратын табақтық металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас біріктіргіш элементтер; төсемдердің және пакеттерге конверттерге немесе осыған ұқсас бумаларға салынған ұқсас біріктіру элементтерінің жинақтары немесе жиынтықтары; механикалық нығыздағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8487

Электр қосылыстары, оқшаулағыштары, түйіспелері орауыштары немесе басқа да электр бөлшектері жоқ аталған топтың басқа жерінде аталмаған немесе енгізілмеген жабдықтардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

85-топтан

Электр машиналары мен жабдықтар, олардың бөліктері; дыбыс жазғыш және дыбыс шығарғыш аппаратура, телевизиялық бейне мен дыбысты жазуға және шығаруға арналған аппаратура, олардың бөліктері мен керек-жарақтары, қолданылатын ережелер бұдан әрі баяндалатын 8501, 8502, 8507, 8508, 8516 50 000, 8517-ден, 8518, 8519, 8521-ден, 8523, 8525-8528, 8535-8537, 8542, 8544, 8545 позицияларына жататын тауарлардан

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім сияқты позицияда жіктелетін материалдар, тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8501

Электр қозғалтқыштары генераторлары (электр генераторлық қондырғылардан басқа)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8503 00 позициясындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8502

Электрогенераторлық қондырғы және айналмалы электрлі өзгерткіш

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8501 немесе 8503 00 позицияларындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасының 10 % мөлшеріндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8507

Оларға арналған тік бұрышты (оның ішінде шаршылы) немесе өзге де нысандағы сепараторларды қоса алғанда, электр аккумуляторлары

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау. Алайда, дайын өнім сияқты позициядағы пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8508

Шаңсорғыштар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрөткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау мен монтаждау;
- параметрлерді реттеу мен бақылау

8516 50 000

Қысқа толқынды пештер

Кез келген позициялардағы материалдардан дайындау, төмендегідей технологиялық операцияларды орындау кезінде:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8517-ден

Радиотелефонды, радиотелеграфты байланысқа арналған беруші немесе қабылдаушы аппаратуралар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8518-ден

Микрофондар мен олардың бекітпелері; корпусына орнатылған және орнатылмаған дауыс зорайтқыштар; дыбыс жиілігін электрлік күшейткіштер; электрлік дыбыс күшейткіш жиынтықтар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде өнім позициясында дыбыс күшейткіш жиынтықтар

8519

Дыбыс жазатын немесе дыбыс шығаратын аппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8521-ден

DVD ойнатқыштарынан басқа, бейнетюнермен қосылған немесе қосылмаған бейнежазғыш немесе бейнекөрсеткіш аппаратура

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8521 90 000-ден

DVD-ойнатқыштары

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8523-тен

37-топ бұйымдарынан басқа, жазылған немесе жазылмаған дискілер, таспалар, қатты энергияға тәуелсіз деректерді сақтау құрылғылары, «зияткерлік карточкалары» және дыбысты немесе басқа құбылыстарды жазуға арналған басқа да тасымалдағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8523-ден

37-топ бұйымдарынан басқа, дискілерді дайындауға арналған матрицалар мен мастер-дискілерді қоса алғанда жазылған немесе жазылмаған дискілер, таспалар, қатты энергияға тәуелсіз деректерді сақтау құрылғылары, "зияткерлік карточкалары" және дыбысты немесе басқа құбылыстарды жазуға арналған басқа да тасымалдағыштар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8523 позициясындағы жазылмаған материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 10 %-дан аспайтын мөлшерде пайдаланылуы мүмкін

8525

Радио хабарына немесе телевизиаға арналған өзінің құрамында енгізетін және енгізбейтін қабылдағыш, дыбыс жазғыш немесе дыбыс шығарғыш

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8526

Радиолокаторлық, радионавигациялық аппаратура және қашықтықтан басқаратын радиоаппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8527

Бір корпуста дыбыс жазғыш немесе дыбыс шығарғыш аппаратурамен, немесе сағатпен бірге орнатылған немесе орнатылмаған, радиотелефон, радиотелеграф байланысына немесе радиохабар таратуға арналған қабылдағыш аппаратура

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8529 позициясындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 10 % аспайтын шегінде пайдаланылуы мүмкін

8528

Өзінің құрамына қабылдағыш телевизиялық аппаратурасы қамтымайтын мониторлар мен проекторлар; өзінің құрамына кеңінен хабар тарататын радио қабылдағышты немесе дыбыс бейне жазып алатын немесе шығаратын аппаратураны қамтитын немесе қамтымайтын телевизиялық байланысқа арналған қабылдағыш аппаратура

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициядағы материалдан дайындау:
- шасси дайындау (радио-элементтерін дайындау, SVD-құрастыру, барлық радиоэлементтерді баспа таспаларына орнату, дәнекерлеу, диагностикалау, реттеу, бақылау).
- корпус бөлшектерін дайындау (теледидар корпусының бөлшектерін қысыммен құю, бояу және реттеу (соңғы өнімді құрау, құрастыру, реттеу, бақылау, сынақ (регламенттер) кешені

8528-ден

Сұйықкристалды мониторлар

Мынадай технологиялық операцияларды орындау кезінде кез келген позициялардағы материалдардан дайындау:
- корпусты дайындау, электрлік өткізгіш элементтерін дайындау;
- блоктарды жинақтау және монтаждау;
- параметрлерді реттеу және бақылау

8535, 8536

Электр тізбектерін қорғау немесе коммутациялау немесе электр тізбектеріне немесе электр тізбектерінде қосуға арналған электр аппаратурасы

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8538 позициясындағы материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8537

8517 тауар позициясының коммутациялық құрылғыларынан басқа, электр тогын басқаруға немесе бөлуге арналған 8535 немесе 8536 тауар позициясының екі немесе одан көп, соның ішінде 90-топтың аспаптарын немесе құрылғыларын және цифрлы басқару аппараттарын қамтитын құрылғылармен жабдықталған пульттер, панельдер, консольдар, үстелдер, бөлу қалқандары мен басқа да электр аппаратурасына арналған тұғыршалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8538 позициясындағы материалдар, тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегіндегі сомаға дейін пайдалануы мүмкін

8542

Электронды интегралды схемалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Жоғарыда көрсетілген шектеуде 8541 немесе 8542 позицияларындағы материалдар тек түпкілікті өнім бағасы 5 % шегінен аспаған жағдайда пайдаланылуы мүмкін

8544

Оқшауланған өткізгіштер (эмальданған немесе анодталған кәбілдерді қоса алғанда), кәбілдер (коаксилді кәбілдерді қоса алғанда) және басқа қосу құралдары бар және оларсыз оқшауланған электр өткізгіштер; 8544 70 000 тауар позицияларынан басқа, ол үшін қолданылатын қағидалар бұдан әрі жазылады

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8544 70 000

Талшықты-оптикалық кәбілдер

Кез келген позициялар материалдарынан дайындау. Алайда пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50%-ынан аспауы тиіс

8545

Көмір электродтар, көмір щеткалар, шамдарға немесе батареяларға арналған көмірлер және басқа да электротехникада қолданылатын, металы бар немесе металы жоқ графиттен немесе басқа көміртек түрлерден жасалған бұйымдар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8601-8607

Электр қуатының сыртқы көзінен қоректенетін немесе аккумуляторлық темір жол локомотивтері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8608 00 000

Теміржол және трамвай жолдарына арналған жол жабдықтары мен құрылғылары; механикалық (электрмеханикалықты қоса алғанда) сигнал беру жабдықтары, теміржолдарда, трамвай жолдарда, автомобиль жолдарында, ішкі су жолдарында, көлік тұрақтарында, кемежайларда немесе әуеайлақтарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе қозғалысты басқару құрылғылары; аталған құрылғылардың және жабдықтардың бөліктері

Оларды дайындау кезінде барлық пайдаланылатын материалдардың құны соңғы өнім бағасынан 50 %-нан аспауы тиіс. Жоғарыда көрсетілген шекте өнім сияқты позицияда жіктелетін материалдар түпкілікті өнім бағасының 5 %-ы шегіндегі сомаға дейін пайдаланылуы мүмкін

8609 00

Көліктің бір немесе бірнеше түрімен тасымалдауға арналған арнайы жабдықталған контейнерлер (сұйық жүктерді немесе газдарды тасымалдауға арналған ыдыстарды қоса алғанда)

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

87-топтан

Темір жол немесе трамвай жылжымалы құрамынан басқа, жермен жүретін көлік құралдары және олардың бөліктері және бұдан әрі қолданылатын ережелер баяндалатын 8702-8704 позицияларын тауарларынан басқа, керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8702-8704-тен

Іштен жану қозғалтқыштары бар жеңіл автомобильдер және моторлы көлік құралдары

Пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда, шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату;
- қосалқы жабдықты орнату, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- алдыңғы және артқы аспаларды орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- майшамдардан, от алдыру орауыштарынан және жоғары вольтты сымдардан басқа, от алдыру жүйесін орнату (ұшқынмен от алатын іштен жану қозғалтқышы бар моторлы көлік құралдары үшін);
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- дыбыс тұншықтырғышты және пайдаланылған газды шығаратын түтік секцияларын орнату;
- отын багын және отын түтіктерін орнату;
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын, автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- аккумуляторды орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8702-8704-тен

Электр жетек немесе гибридті қуат қондырғылары қозғалысқа түсіретін жеңіл автомобильдер және моторлы көлік құралдары

Пайдаланылатын материалдардың құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда, шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату (гибридті қуат агрегаттары үшін);
- тартқыш электр машиналарды орнату (генераторлар, электр қозғалтқыштар);
- қосалқы жабдықты, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- алдыңғы және артқы аспаларды орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- энергия жинақтаушы блоктарды орнату (тартқыш аккумулятор батареялары немесе суперконденсаторлар);
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- радиобөгеуілдер деңгейін және электромагниттік үйлесімділік нормаларын тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8704-тен

Жүк тасуға арналған моторлы көлік құралдары (форвардер үлгісі)

Пайдаланылатын материалдардың құны дайын өнім бағасының 50 %-ынан аспауы тиіс, сондай-ақ мынадай технологиялық операцияларды орындау шартымен жасау:
- шанақты (кабинаны) жасау кезінде дәнекерлеу операцияларын көздемейтін технологияларды қолданған жағдайда шанақты (кабинаны) дәнекерлеу немесе шанақты (кабинаны) өзге тәсілмен дәнекерлеу немесе жасау;
- шанақты (кабинаны) бояу;
- қозғалтқышты орнату;
- қосалқы жабдықты орнату, оның ішінде моторлы көлік құралының конструкциясында көзделген қауіпсіздік, жылыту және салқындатқыш жүйелерін орнату;
- трансмиссияны орнату;
- доңғалақтарды орнату;
- рульдік басқаруды және тежегіш жүйесін орнату;
- кабинаның интерьер және экстерьер элементтерін орнату;
- фараларды, алдыңғы және артқы сигнал беретін шамдарды орнату;
- дыбыс тұншықтырғышты және пайдаланылған газды шығаратын түтік секцияларын орнату;
- отын багын және отын өткізгіш түтіктерін орнату;
- моторлы көлік құралдарын дайындау кезінде пайдаланылатын, автоқұрауыштардың ажырамас бөлігі болып табылатын жетектерден басқа, электр жетектерін орнату;
- аккумуляторды орнату;
- бортты электр тізбектерін монтаждау;
- қозғалтқышты диагностикалау және реттеу;
- тежегіш жүйесінің тиімділігін тексеру;
- моторлы көлік құралына идентификациялау нөмірін салу;
- дайын моторлы көлік құралын бақылау сынақтарынан өткізу

8803

8801 немесе 8802 тауар позициясының ұшу аппараттарының бөлшектері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

8804 00 000

Парашюттер (басқарылатын парашюттер мен парапландар) және ротошюттер; олардың бөліктері мен керек-жарақтары
- ротшюттер;
- өзгелер

Кез келген позициядағы материалдардан, оның ішінде 8804 00 000 позициясындағы өзге де материалдардан дайындау 8804 00 000 позициясындағы пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 5 %-ынан аспауы шартымен дайындау

8805

Ұшу аппараттарына арналған бастапқы аппараттар; палубалы тежегіш немесе ұқсас қондырғылар; жазғы құрамға арналған жердегі тренажерлар; олардың бөлшектері

8805 позициясындағы қолданылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 5 %-ынан аспайтын кезде дайындау

89-топ

Кемелер, қайықтар және жүзгіш конструкциялар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Алайда 8906 00 позициясындағы кеме корпустары пайдаланыла алмайды

90-топ

Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, өлшеу, бақылау, дәл өлшеу, медициналық немесе хирургиялық құрал-жабдықтар мен аппараттар; барлық түрдегі сағаттар; олардың бөліктері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

91-топ

Барлық түрдегі сағаттар және олардың бөлшектері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

92-топ

Музыкалық аспаптар; олардың бөлшектері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

93-топ

Қару-жарақтар мен оқ-дәрілер олардың бөлшектері мен керек-жарақтары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9401

Отыруға арналған жиhаз (9402 позициясындағы тауарлық көрсетілгеннен басқа) кереуетте және оның бөліктерінде өзгеретін немесе өзгермейтін

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9403

Өзге жиhаздар және оның бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9405

Басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген, прожекторларды, жарықты бағыттайтын шамдарды, фарларды және олардың бөліктерін қоса алғанда, шамдар мен жарықтандырғыш жабдықтар; жарық көрсеткіштері, аты немесе атауы немесе мекенжайы жазылған жарық берілген маңдайшалар, жарық берілген табличкалар және жарық көздері орнатылған ұқсас бұйымдар және басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген олардың бөліктері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9406 00

Жиналатын құрылыс конструкциялары

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9503 00-ден

Өзге ойыншықтар; кішірейтілген көлемдегі үлгілері («масштабында») және атындарға арналған балама үлгілері; қолданылатын және қолданылмайтын; бас қатырғыштардың барлық түрлері

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9601, 9602 00 000-ден

Шығу тегі жануар, өсімдік немесе минералды оймаларға арналған материалдардан жасалған бұйымдар

Сол позициялардағы кесу үшін өңделген материалдардан дайындау

9603-тен

Щеткалар (еден щеткаларынан және түйілген сыпарғылардан, тұтқаға отырғызылған) едендерді тазартуға арналған қолмен жасалатын қозғалмайтын механикалық болуға арналған жастықшалар және сырлаушы белдіктер

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан

9605 00 000

Жеке гигиена үшін пайдаланылатын, тігуге немесе киімдер мен аяқ киімдерді тазалауға арналған жол жиынтықтары

Жиынтыққа кіретін әрбір бұйым, егер ол жиынтыққа кірмейтін болса қолданылмайтын талапты қанағаттандыруы керек. Бірақ шығарылуы белгісіз бұйым егер оның жалпы құны түпкілікті өнім бағасының 15 %-ынан аспаса, жиынтық құрамына кіре алады

9606

Түймелер, кнопкалар, ілгектер, батырмалар, түймелеу-ілмектері, түймелеуге арналған қалыптар және осы бұйымдардың өзге де бөліктері; түймелерге арналған дайындамалар

Дайындау, ол кезде барлық пайдаланылатын материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс. Бірақ пайдаланылатын барлық материалдар құны түпкілікті өнім бағасының 50 %-ынан аспауға тиіс

9608

Шарикті қаламсаптар; фетрден және өзге де кеуекті материалдардан жасалған ұшы бар қаламсаптар мен маркерлер; сия қаламсаптар, стилографтар мен өзге де қаламсаптар; көшіргіш қауырсындар; итеретін немесе сырғыйтын стержені бар қаламдар; қауырсындарға арналған ұстағыштар; қарындаштарға арналған ұстағыштар мен ұқсас ұстағыштар; 9609 тауар позициясының бұйымдарынан басқа, жоғарыда айтылған бұйымдардың бөліктері (қақпақтарды және қысқыштарды қоса алғанда)

Бұйым позициясынан ерекшеленетін позицияға жататын материалдардан дайындау. Алайда, қаламұштар мен қаламұш ұштықтары өз кезегінде құны түпкілікті өнімнің 5 %-ынан аспайтын жағдайдағы позицияда ғана пайдаланылуы мүмкін өзге материалдар сияқты пайдаланылуы мүмкін

9614 00 900-ден

Шылым түтікшелері (тостақан тәрізді бөлшектерін қоса алғанда), сигараларға немесе темекіге арналған мүштектер, және олардың бөлшектері

Түтікшелердің қатты дайындамасынан жасау

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
2-қосымша        

СТ-1 нысаны

1. Жүк жөнелтуші/экспорттаушы (атауы мен мекенжайы)

4. №__________________
CT-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификат

2. Жүк алушы/импорттаушы (атауы мен мекенжайы)

_________________берілді
(елдің атауы)
_________________ беру үшін
(елдің атауы)

3. Көлік құралы мен жол жүру бағыты (қаншалықты белгілі болса)

Қызметтік белгілер үшін

6. №

7. Орындар саны мен буып-түю түрі

8. Тауарды сипаттау

9. Шығу тегінің өлшемдері

10. Тауар саны

11. Шот-фактураның нөмірі мен күні12. Куәлік
Осымен өтініш берушінің декларациясы жарамды екендігі куәландырылады
_______________________
Қолы   Күні   Мөрі

13. Өтініш берушінің декларациясы  Төменде қол қоюшы, жоғарыда келтірілген шындыққа сай екендігін: барлық тауарлар толық шығарылғандығын немесе жеткілікті түрде қайта өңделгенін
_____________________
(елдің атауы)
және олар осы тауарларға қатысты белгіленген шығу тегіне қойылатын талаптарға жауап беретіндігін мәлімдейді
_______________________
Қолы   Күні   Мөрі

Тауарлардың шығарылған елін
айқындау ережесіне    
3-қосымша        

СТ-1 нысанындағы тауардың шығу тегі туралы N СЕРТИФИКАТТЫҢ ҚОСЫМША ПАРАҒЫ

6. №

7. Орындар саны мен буып-түю түрі

8. Тауарды сипаттау

9. Шығу тегінің өлшемдері

10. Тауар саны

11. Шот-фактураның нөмірі мен күні12. Куәлік Осымен өтініш берушінің декларациясы жарамды екендігі куәландырылады
__________________
Қолы   Күні   Мөрі

13. Өтініш берушінің декларациясы Төменде қол қоюшы, жоғарыда келтірілген мәліметтер шындыққа сай екендігін: барлық тауарлар толық шығарылғандығын немесе жеткілікті түрде қайта өңделгенін
_________________
(елдің атауы)
және олар осы тауарларға қатысты белгіленген шығу тегіне қойылатын талаптарға жауап беретіндігін мәлімдейді
__________________
Қолы  Күні  Мөрі

Тауарлардың шығарылған
елін айқындау ережесіне
4-қосымша      

Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы
ЕРЕЖЕ

      Ескерту. 4-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 18.03.2016 № 147 қаулысымен.

      Осы Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолдану туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың жалпы қағидаттарын айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      Тауарлардың шығарылуын электронды сертификаттау жүйесі (бұдан әрі – электронды сертификаттау жүйесі) әкелуші елдің кеден органдарының СТ-1 нысанындағы сертификаттың берілу фактісін және оның дұрыс толтырылуын тексеруді жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында құрылады, ол қағаз жеткізгіштегі түпнұсқасын ұсыну қажеттігінсіз, мәліметтерді кедендік декларациялау кезінде мәлімделеді.

2. Электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың негізгі қағидаттары

      1.1. Электронды сертификаттау жүйесін құру және қолданудың негізгі қағидаттары:
      а) келісімге қатысушы мемлекеттердің уәкілетті органдары берген СТ-1 нысанындағы сертификаттар туралы ақпарат жинауды орталықтандыру;
      б) электронды сертификаттау жүйесіндегі СТ-1 нысанындағы берілген сертификаттар туралы жазылатын мәліметтердің өзектілігі мен дұрыстығы;
      в) ондағы ақпараттың рұқсатсыз бұрмалануын немесе жойылу мүмкіндігін болдырмау;
      г) СТ-1 нысанындағы сертификаттар берілген күннен кейін олардың электронды нысандарының электронды сертификаттау жүйесінде кемінде үш жыл сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.
      2.2. Электронды сертификаттау жүйесін орталық уәкілетті орган осы Ереженің талаптарын ескере отырып, меншікті қаражаты немесе орталық уәкілетті орган орналасқан елдің ұлттық заңнамасында көзделген өзге де қаржыландыру көздері есебінен құрады және жүргізеді.
      2.3. СТ-1 нысанындағы берілген сертификаттар туралы мәліметтерді әкелуші елдің кеден органы өтеусіз негізде ұсынады.

3. Электронды сертификаттау жүйесіне қойылатын талаптар

      3.1 Электронды сертификаттау жүйесіне енгізілген СТ-1 нысанындағы сертификаттың электронды нысанындағы мәліметтер құрамы өтініш берушіге қағаз жеткізгіште түпнұсқада берілген СТ-1 нысанындағы сертификаттағы мәліметтер құрамымен бірдей болуға және СТ-1 нысанындағы сертификат түпнұсқасында қойылған қолдар мен мөрлерді қоспағанда, Ережеде жазылған СТ-1 нысанындағы сертификатты толтыру талаптары мен тәртібіне сәйкес болуға тиіс.
      3.2 СТ-1 нысанындағы сертификаттың электронды нысаны Ереженің 7-бөлімінде көзделген тәртіппен қағаз жеткізгіште ресімделген СТ-1 нысанындағы сертификаттың түпнұсқасын уәкілетті орган куәландырған күннен кейін бір күннен кешіктірілмей электронды сертификаттау жүйесіне енгізіледі.

4. Қорытынды ережелер

      4.1 Әкелуші елдің кеден органының СТ-1 нысанындағы сертификаттың берілу фактісін және электронды сертификаттау жүйесіндегі ақпаратты пайдаланып оның дұрыс толтырылуын тексеруді жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін әкелуші елдің орталық кеден органы мен әкетуші елдің орталық уәкілетті органы арасында өзара ақпараттық іс-қимыл туралы хаттама жасалады.
      4.2. Орталық уәкілетті орган:
      а) уәкілетті орган берген СТ-1 нысанындағы сертификаттар туралы электронды сертификаттау жүйесіндегі мәліметтердің толықтығын, өзектілігін және дұрыстығын қамтамасыз етуге;
      б) электронды сертификаттау жүйесіндегі мәліметтердің (ақпараттың) рұқсатсыз қол жеткізуден, жойылудан, түрлендіруден, бұғаттаудан, өзге де заңсыз әрекеттерден қорғалуын қамтамасыз етуге;
      в) электронды сертификаттау жүйесінің тәулік бойы тиісінше жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті.
      4.3 Электронды сертификаттау жүйесі тиісінше жұмыс істемеген жағдайда, тауарлардың шығарылған елін құжаттық растау бөлігінде Ереженің жалпы ережелері қолданылады.
      4.4 Осы Ереже әкелуші елдің кеден заңнамасында және Ережеде көзделген тәртіппен тауарлардың шығарылған елін және ондағы мәліметтердің дұрыстығын айқындау мақсатында тауарларды декларациялайтын тұлға ұсынатын құжаттардың түпнұсқалығын тексеру бойынша әкелуші елдің кеден органдарының өкілеттіктерін шектейтін болып қарастырыла алмайды.

«Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімнің жобасы туралы» ТМД үкіметтері басшылары кеңесінің шешіміне Қазақстан Республикасының ескертпесі

2009 жылғы 20 қараша                           Ялта қаласы

      Қазақстан Республикасы шикі-қанттан дайындалатын ақ қанттың шығарылған елін айқындау кезінде (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Сыртқы экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасының 1701 позициясы бойынша) бірінші төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде тауарлық позицияның өзгерісінде көрсетілетін жеткілікті өңдеу/қайта өңдеудің негізгі өлшемін қолдану құқығын өзіне қалдырады.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімге Қырғыз Республикасының ескертпесі

      Қырғыз Республикасы Тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесінің 1-қосымшасында көрсетілген шарттарға қарамастан шикі қанттан дайындалатын ақ қанттың шығарылған елін айқындау үшін алғашқы төрт белгінің кез келгенінің деңгейінде СЭҚ ТН бойынша тауар позициясының өзгеруінің негізінде болатын тауарды жеткілікті өңдеу/қайта өңдеу негізгі өлшемін қолданады.

      Қырғыз Республикасының
      Премьер-Министрі                           Д. Үсенов

      Осымен, қоса беріліп отырған мәтін 2009 жылғы 20 қарашада Ялта қаласында өткен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы үкіметтер басшылары кеңесінің мәжілісінде қабылданған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында тауарлардың шығарылған елін айқындау ережесі туралы келісімнің көшірмесіне дәлме-дәл болатынын растаймын.

      ТМД Атқарушы комитетінің -
      Атқарушы комитетінің төрағасының
      бірінші орынбасары                            В. Горкун

Об утверждении Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года № 1478.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемое Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, совершенное в городе Ялте 20 ноября 2009 года, со следующей оговоркой к Соглашению: "Республика Казахстан сохраняет за собой право при определении страны происхождения белого сахара, вырабатываемого из сахара-сырца (по позиции 1701 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств), применять основной критерий достаточной обработки/переработки, который выражается в изменении товарной позиции на уровне любого из первых четырех знаков".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


СОГЛАШЕНИЕ
о Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств

      Официально

      заверенный

      текст

СОГЛАШЕНИЕ
о Правилах определения страны происхождения товаров
в Содружестве Независимых Государств (вступило в силу 16 марта 2011 года - Бюллетень международных договоров РК, 2011 г., № 3, ст. 31)

      Правительства государств - участников Содружества Независимых Государств, далее именуемые Сторонами,

      руководствуясь Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года и Соглашением о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года,

      учитывая необходимость надлежащего и эффективного функционирования зоны свободной торговли,

      в целях формирования условий для свободного движения товаров,

      стремясь установить единый порядок определения страны происхождения товаров,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      В целях применения мер тарифного и нетарифного регулирования Стороны принимают Правила определения страны происхождения товаров, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 2

      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются протоколами, вступающими в силу в соответствии со статьей 4 настоящего Соглашения.

Статья 3

      Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и толковании положений настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров Сторон.

Статья 4

      Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

      Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию. В этом случае настоящее Соглашение прекращает свое действие в отношении данной Стороны через 6 месяцев с даты получения депозитарием такого уведомления.

Статья 5

      Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства - участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.

      Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

      Совершено в городе Ялте 20 ноября 2009 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За Правительство

За Правительство

Азербайджанской Республики

Российской Федерации

За Правительство

За Правительство

Республики Армения

Республики Таджикистан

За Правительство

За Правительство

Республики Беларусь

Туркменистана

За Правительство

За Правительство

Республики Казахстан

Республики Узбекистан

За Правительство

За Правительство

Кыргызской Республики

Украины

За Правительство


Республики МолдоваПРАВИЛА
определения страны происхождения товаров

      Настоящие Правила определения страны происхождения товаров (далее - Правила) действуют в отношении товаров, происходящих из государств - участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (далее - государства - участники Соглашения) и находящихся в торговом обороте между этими государствами, к которым применяется торговый режим, предусмотренный Соглашением о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года.

      Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на таможенные территории государств - участников Соглашения из третьих стран и вывозимых в третьи страны из этих государств, регламентируется национальным законодательством государств - участников Соглашения и международными договорами.

Раздел 1. Термины и понятия

      Сноска. Раздел 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      Для целей настоящих Правил используются следующие термины и понятия:

      страна происхождения товара - страна, в которой товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами;

      критерий достаточной обработки/переработки - один из критериев определения страны происхождения товаров, в соответствии с которым товар, если в его производстве участвуют две страны или более, считается происходящим из той страны, на территории которой он был подвергнут последней существенной обработке/переработке, достаточной для придания товару его характерных свойств;

      кумулятивный принцип - принцип определения страны происхождения товаров, в соответствии с которым происхождение товара в результате последовательной обработки/переработки товара в государствах - участниках Соглашения определяется по стране изготовления конечного товара;

      изготовление/производство - выполнение любых видов производственных или технологических операций, включая сборку или какие-либо особые операции, целью которых является получение продукта;

      материал - любой ингредиент, сырье, компонент или деталь и т.п., используемый для производства продукта;

      материал иностранного происхождения - материал, не происходящий с территорий государств - участников Соглашения, или материал, происхождение которого не установлено;

      продукт (продукция) - изготовленный (произведенный) продукт, даже если он предназначен для дальнейшего использования в другой производственной операции;

      набор продуктов - группа элементов/продуктов, классифицируемых как набор в соответствии с 3-м Основным правилом интерпретации ТН ВЭД;

      товар - любое имущество, как материал, так и продукт, в том числе тепловая, электрическая, иные виды энергии и транспортные средства, перемещаемое через таможенную границу (за исключением транспортных средств, осуществляющих международные перевозки пассажиров и товаров);

      партия товара - товары, которые отправляются одновременно по одному или нескольким товаротранспортным документам в адрес одного грузополучателя от одного грузоотправителя, а также товары, которые пересылаются по одной почтовой накладной или перемещаются как багаж одним лицом, пересекающим границу;

      товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств, применяемая в соответствии с Соглашением о единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств от 3 ноября 1995 года;

      цена на условиях франко-завод - цена товара, подлежащая уплате изготовителю, на предприятии которого производилась последняя обработка/переработка, на условиях франко-завод;

      резидент - любые физические и юридические лица, предприятия или организации, не имеющие статуса юридического лица, которые по законодательству государства — участника Соглашения подвергаются в нем налогообложению на основании местожительства, постоянного местопребывания, места управления, регистрации и создания либо любой другой аналогичной характеристики.

      Однако в указанное понятие не включаются лица, которые подвергаются налогообложению в государстве - участнике Соглашения только в отношении дохода, полученного от операций, не связанных с производством и/или реализацией товаров;

      грузоотправитель/грузополучатель — лицо, указанное в товаротранспортных документах, которое в соответствии с принятыми на себя обязательствами передало/приняло или намерено передать/принять товары перевозчику/от перевозчика;

      экспортер — резидент одного из государств - участников Соглашения, являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки, который поставляет товар резиденту другого государства — участника Соглашения;

      импортер - резидент одного из государств - участников Соглашения, являющийся стороной внешнеторгового договора/сделки, который получает товар в государстве - участнике Соглашения, поставляемый резидентом другого государства - участника Соглашения;

      заявитель (декларант) - лицо, обратившееся в уполномоченный орган (организацию) страны вывоза за получением сертификата о происхождении товара, подтверждающее и несущее ответственность за достоверность сведений о товарах, указанных в сертификате о происхождении товара.

      Заявителями (декларантами) могут являться экспортеры, грузоотправители товара или лица, представляющие их интересы в соответствии с национальным законодательством страны вывоза (на основании доверенности, договора поручения и других документов).

      В указанное понятие могут включаться также импортер, грузополучатель товара или лица, представляющие их интересы в соответствии с национальным законодательством страны вывоза (на основании доверенности, договора поручения и других документов);

      сертификат о происхождении товара - документ, выданный уполномоченным органом и свидетельствующий о стране происхождения товара.

      декларация о происхождении товара - заявление о стране происхождения товара, сделанное изготовителем, продавцом или лицом, перемещающим товары, на коммерческом счете либо ином документе, имеющем отношение к товару;

      центральный таможенный орган – орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с национальным законодательством государства-участника Соглашения функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела;

      центральный уполномоченный орган – орган (организация), уполномоченный государством-участником Соглашения выдавать сертификаты о происхождении товара и осуществляющий ведение единой электронной системы сертификации происхождения товаров на территории данного государства, а также контроль за надлежащим функционированием указанной системы;

      уполномоченный орган – орган (организация), уполномоченный государством-участником Соглашения выдавать сертификаты о происхождении товара формы СТ-1;

      электронная система сертификации происхождения товаров – информационная система центрального уполномоченного органа государства-участника Соглашения, включающая информационные базы данных электронных форм сертификатов о происхождении товара формы СТ-1, выданных уполномоченными органами на территории соответствующего государства-участника Соглашения.

Раздел 2. Критерии определения страны происхождения товаров

      Сноска. Название Раздела 2 в редакции постановления Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      2.1. Страной происхождения товара считается государство - участник Соглашения, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами.

      2.2. Товарами, полностью произведенными в государстве - участнике Соглашения, считаются:

      а) природные ресурсы (полезные ископаемые и минеральные продукты, водные, земельные ресурсы, ресурсы атмосферного воздуха), добытые из недр данной страны, на ее территории либо в ее территориальном море (ином водоеме страны) или с его дна, либо из атмосферного воздуха на территории данной страны;

      б) продукция растительного происхождения, выращенная и/или собранная в данной стране;

      в) живые животные, родившиеся и выращенные в данной стране;

      г) продукция, полученная в данной стране от выращенных в ней животных;

      д) продукция, полученная в результате охотничьего и рыболовного промысла в данной стране;

      е) продукция морского рыболовного промысла и другая продукция морского промысла, полученная судном данной страны либо арендованным (зафрахтованным) ею;

      ж) продукция, полученная на борту перерабатывающего судна данной страны исключительно из продукции, указанной в подпункте "е";

      з) продукция, полученная с морского дна или из морских недр за пределами территориального моря данной страны, при условии, что данная страна имеет исключительные права на разработку этого морского дна или этих морских недр;

      и) отходы и лом (вторичное сырье), полученные в результате производственных или иных операций по переработке, а также бывшие в употреблении изделия, собранные в данной стране и пригодные только для переработки в сырье;

      к) продукция высоких технологий, полученная в открытом космосе на космических судах, принадлежащих данной стране либо арендованных (зафрахтованных) ею;

      л) товары, изготовленные в данной стране из продукции, указанной в подпунктах "а"-"к" настоящего пункта.

      2.3. Для целей определения страны происхождения товара, изготовленного в государстве - участнике Соглашения, может применяться кумулятивный принцип, который определяет происхождение того или иного товара при его последовательной обработке/переработке.

      Если в производстве конечного товара в одном из государств - участников Соглашения используются материалы, происходящие из другого или других государств - участников Соглашения, подтвержденные сертификатом (сертификатами) о происхождении товара формы СТ-1 (далее - сертификат формы СТ-1 или сертификат) и подвергаемые поэтапной последующей обработке/переработке в другом или других государствах - участниках Соглашения, то страной происхождения такого товара считается страна, на территории которой он в последний раз был подвергнут обработке/переработке.

      При отсутствии сертификата (сертификатов) формы СТ-1 о происхождении материалов из других государств - участников Соглашения определение страны происхождения конечного товара осуществляется на основании критерия достаточной обработки/переработки (подпункты "а", "б", "в" пункта 2.4 настоящих Правил).

      2.4. В случае участия в производстве товара третьих стран, помимо государств - участников Соглашения, страна происхождения товара определяется в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки товара.

      Критерий достаточной обработки/переработки может выражаться выполнением следующих условий:

      а) изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков, происшедшее в результате обработки/переработки;

      б) выполнение необходимых условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, на территории которой эти операции имели место;

      в) правило адвалорной доли, когда стоимость используемых материалов иностранного происхождения достигает фиксированной процентной доли в цене конечной продукции.

      Основным условием критерия достаточной обработки/переработки является изменение товарной позиции по ТН ВЭД на уровне хотя бы одного из первых четырех знаков. Это условие применяется в отношении всех товаров, за исключением товаров, включенных в Перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место (далее - Перечень) (приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил).

      В данный Перечень в качестве одного из условий может быть включено правило адвалорной доли как самостоятельно, так и в сочетании с выполнением иных необходимых условий, производственных и технологических операций, изложенных в подпункте "б" настоящего пункта.

      В случае если применяется правило адвалорной доли, стоимостные показатели рассчитываются:

      для материалов иностранного происхождения - по таможенной стоимости таких материалов при их ввозе в страну, на территории которой осуществляется производство конечного товара, или по документально подтвержденной цене их первой продажи на территории страны, в которой осуществляется производство конечного товара;

      для конечного товара - по цене на условиях франко-завод.

      2.5. В целях определения страны происхождения товаров в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки материалы, происходящие из государств - участников Соглашения в соответствии с настоящими Правилами, не рассматриваются в качестве материалов иностранного происхождения и приравниваются к происходящим из страны, в которой произведен конечный товар.

      2.6. При определении страны происхождения товаров в соответствии с критерием достаточной обработки/переработки допускается использование материалов иностранного происхождения, имеющих товарную позицию (на уровне первых четырех знаков), одинаковую с конечным товаром, при условии, что их стоимость не превышает 5 % цены конечного товара на условиях франко-завод и такие материалы являются необходимым компонентом при производстве конечного товара (за исключением тех товаров, для которых в Перечне указаны другие условия) при обязательном подтверждении выполнения этих условий в заключении о происхождении товара или акте экспертизы, выданном уполномоченным органом или иными организациями в соответствии с национальным законодательством государства - участника Соглашения.

      2.7. Если продукт, происхождение которого отвечает условиям настоящих Правил, используется в производстве другого товара, то требования к происхождению, применяемые к материалам, использованным для производства этого продукта, не учитываются при определении страны происхождения товара.

Раздел 3. Операции, не отвечающие критерию
достаточной обработки/переработки товара

      3.1. Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработки товара считаются:

      а) операции по обеспечению сохранности товара во время хранения или транспортировки;

      б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке (дробление партий, формирование отправок, сортировка, переупаковка), операции по разборке и сборке упаковки;

      в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или другими веществами;

      г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия из них);

      д) операции по покраске или полировке;

      е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и полировка зерновых и риса;

      ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового сахара;

      з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей и орехов;

      и) затачивание, помол или резка, которые не приводят к существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;

      к) просеивание через сито или решето, сортировка, классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов изделий);

      л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и другие простые операции по упаковке;

      м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям;

      н) разделение продукта на компоненты, которое не приводит к существенному отличию полученных компонентов от исходного продукта;

      о)смешивание продуктов (компонентов), которое не приводит к существенному отличию полученной продукции от исходных составляющих;

      п) убой животных, разделка (сортировка) мяса;

      р) комбинация двух или более указанных выше операций.

      3.2. Если в отношении того или иного товара достигается выполнение критерия достаточной обработки/переработки (пункт 2.4 настоящих Правил) исключительно за счет проведения операций, перечисленных в пункте 3.1, данный товар не будет считаться происходящим из той страны, где эти операции имели место.

Раздел 4. Особенности определения страны происхождения товаров

      4.1. Объектом применения критерия достаточной обработки/переработки является тот или иной продукт, определяемый в качестве самостоятельного объекта классификации в соответствии с правилами классификации товаров по ТН ВЭД. В случае определения происхождения наборов продуктов объектом применения критерия достаточной обработки/переработки рассматривается каждый отдельный элемент, входящий в состав набора.

      Соответственно:

      продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и классифицируемый в соответствии с положениями ТН ВЭД как единый товар, в целом рассматривается как объект применения критерия достаточной обработки/переработки;

      если партия товаров состоит из идентичных продуктов, классифицируемых в одной и той же товарной позиции ТН ВЭД, то каждый продукт должен рассматриваться отдельно для целей применения критерия достаточной обработки/переработки;

      если в силу 5-го Основного правила интерпретации ТН ВЭД упаковка классифицируется совместно с находящимися в ней продуктами, то упаковка должна рассматриваться как составная часть товара при определении происхождения данного товара.

      4.2. При определении страны происхождения товары в разобранном или несобранном виде (поставляемые несколькими партиями, если по производственным или транспортным условиям невозможна их отгрузка одной партией, а также если партия товара разбита на несколько партий в результате ошибки или неверной адресации) могут рассматриваться по желанию декларанта как единый товар.

      Условиями применения этого правила являются:

      предварительное уведомление таможенного органа страны ввоза о разбивке разобранного или несобранного товара на несколько партий с указанием причин такой разбивки, приложением подробной спецификации каждой партии с указанием кодов товаров согласно ТН ВЭД, стоимости и страны происхождения товаров, входящих в каждую партию, а также уведомления о разбивке товара на несколько партий в результате ошибки или неверной адресации - при документальном подтверждении ошибочности разбивки товара;

      поставка всех партий из одной страны одним экспортером; ввоз и оформление всех партий товара через одну и ту же таможню;

      поставка всех партий товара в срок, не превышающий шести месяцев с даты принятия таможенной декларации.

      4.3. Для определения страны происхождения товара происхождение используемых для его производства тепловой и электрической энергии, машин, оборудования и инструментов, а также продуктов, которые не входят и не предназначены для включения в состав конечного товара, не учитывается.

      4.4. Приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты, предназначенные для использования с машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами, считаются происходящими из той же страны, что и машины, оборудование, аппараты или транспортные средства, если данные приспособления, принадлежности, запасные части и инструменты ввозятся и продаются в комплекте с вышеуказанными машинами, оборудованием, аппаратами или транспортными средствами и в количестве, обычно поставляемом с данными устройствами.

      4.5. Упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считается происходящей из той же страны, что и сам товар, за исключением случаев, когда упаковка подлежит декларированию отдельно от товара. В этом случае страна происхождения упаковки определяется отдельно.

      Если упаковка, в которой товар ввозится на таможенную территорию, считается происходящей из той же страны, что и сам товар, то для целей определения страны происхождения товара учитывается только та упаковка, в которой товар обычно реализуется в розничной торговле, в том числе при применении правила адвалорной доли в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.4 настоящих Правил.

      4.6. При определении страны происхождения набора продуктов допускается использование элементов или продуктов, из которых состоит набор, не происходящих из государств - участников Соглашения, при условии, что их стоимость не превышает 15 % цены набора продуктов на условиях франко-завод.

Раздел 5. Предоставление режима свободной торговли

      5.1. Товар пользуется режимом свободной торговли на таможенных территориях государств - участников Соглашения, если он соответствует критериям происхождения, установленным настоящими Правилами, а также если товар:

      а) вывозится на основании договора/контракта между резидентом одного из государств - участников Соглашения и резидентом другого государства - участника Соглашения с таможенной территории одного государства - участника Соглашения и ввозится на таможенную территорию другого государства - участника Соглашения. В случаях, указанных в пунктах 8.5 и 8.6 настоящих Правил, такой договор может быть заключен после вывоза товара;

      б) вывозится (ввозится) физическим лицом-резидентом государства - участника Соглашения с таможенной территории одного государства - участника Соглашения на таможенную территорию другого государства - участника Соглашения;

      в) не покидает территорий государств - участников Соглашения, за исключением случаев, когда товар находится или перемещается по территориям третьих стран под таможенным контролем, документально подтвержденным таможенными органами стран, через территории которых осуществляется доставка товара. При этом товар должен находиться в неизменном состоянии и над ним не должны производиться какие-либо операции, за исключением операций по обеспечению сохранности и перегрузки товара.

      5.2. Режим свободной торговли не предоставляется в случае, если право собственности на товар в соответствии с внешнеторговым договором/сделкой, а также в иных случаях, предусмотренных национальным законодательством государств - участников Соглашения, принадлежит лицу, которое не является резидентом государства - участника Соглашения.

      В данном случае, а также если хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, не выполняется, уполномоченным органом (организацией) по просьбе заявителя (декларанта) выдаются сертификаты о происхождении товаров общей формы (без аббревиатуры СТ-1) в соответствии с национальным законодательством страны вывоза.

      5.3. Товары, происхождение которых не установлено или происхождение которых установлено, но при этом в отношении их не может быть применен режим свободной торговли из-за отсутствия необходимых для этих целей документов, пропускаются в страну ввоза в соответствии с требованиями тарифного и нетарифного регулирования страны ввоза.

      5.4. В отношении товаров, указанных в пункте 5.3 настоящих Правил, может применяться (восстанавливаться) режим свободной торговли на таможенных территориях государств - участников Соглашения при условии получения надлежащего удостоверения о их происхождении (предоставление сертификата формы СТ-1 и при необходимости других документов, подтверждающих страну происхождения товаров) до истечения 12 месяцев со дня регистрации таможенной декларации в стране ввоза (кроме случаев фальсификации сертификата формы СТ-1).

Раздел 6. Подтверждение страны происхождения товаров

      6.1. Для подтверждения страны происхождения товара в конкретном государстве-участнике Соглашения в целях предоставления режима свободной торговли необходимо предоставление таможенным органам страны ввоза оригинала сертификата формы СТ-1 (бланки сертификата и дополнительного листа к нему представлены в приложениях 2 и 3 соответственно, являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил) или декларации о происхождении товара.

      В случае наличия между центральным таможенным органом страны ввоза и центральным уполномоченным органом страны вывоза договоренностей о применении электронной системы сертификации происхождения товаров, оформленных отдельным протоколом, оригинал сертификата формы СТ-1 на бумажном носителе может не представляться таможенным органам страны ввоза при таможенном декларировании товара в электронной форме. При этом реквизиты такого сертификата должны быть указаны в декларации на товары.

      В случае выявления таможенным органом страны ввоза признаков, указывающих на то, что заявленные сведения о стране происхождения товаров могут быть недостоверными либо должным образом не подтвержденными, оригинал сертификата формы СТ-1 на бумажном носителе должен быть представлен по требованию таможенного органа страны ввоза.

      Общие принципы создания и применения электронной системы сертификации происхождения товаров определены в Положении о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров, изложенном в приложении 4, являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 6.1 в редакции постановления Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      6.2. В целях предоставления режима свободной торговли в качестве документа, подтверждающего страну происхождения ввозимых товаров, может быть представлена декларация о происхождении товара, если общая стоимость таких товаров, происходящих из государства-участника Соглашения и декларируемых в одной партии товаров, не превышает сумму, эквивалентную 5 000 (пяти тысячам) долларов США.

      В случае если в качестве документа, подтверждающего страну происхождения товаров, представлена декларация о происхождении товара и в такой декларации обнаружены признаки того, что заявленные сведения о стране происхождения товаров являются недостоверными, по мотивированному требованию таможенного органа страны ввоза представляется сертификат формы СТ-1.

      Случаи, когда представление документов о происхождении товаров не обязательно, определяются в соответствии с национальным законодательством государств-участников Соглашения.

      Сноска. Пункт 6.2 в редакции постановления Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      6.3. При вывозе товаров из государств-участников Соглашения сертификат формы СТ-1 выдается уполномоченным органом.

      Сноска. Пункт 6.3 в редакции постановления Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      6.4. Сертификат формы СТ-1 оформляется и выдается на одну партию товаров.

      Срок применения сертификата формы СТ-1 в целях предоставления режима свободной торговли ограничен 12 месяцами с даты его выдачи.

      6.5. Государства - участники Соглашения обмениваются образцами бланков сертификатов формы СТ-1, образцами подписей лиц, имеющих право удостоверять сертификаты, оттисками печатей уполномоченных органов, а также информацией о наименованиях и адресах уполномоченных органов. Без предоставления указанных сведений сертификаты не признаются таможенными органами страны ввоза для целей предоставления режима свободной торговли.

      6.6. В случае предоставления сертификата, содержащего в графе 9 сведения о товарной позиции, в которой классифицируется конечный товар, отличные от сведений, содержащихся в таможенной декларации, вопрос о возможности предоставления режима свободной торговли решается таможенным органом страны ввоза после предоставления импортером/грузополучателем заключения о происхождении товара или акта экспертизы, выданного уполномоченным органом или иными организациями в соответствии с национальным законодательством государства - участника Соглашения и однозначно свидетельствующего о том, что товар подвергся достаточной обработке/переработке в государстве - участнике Соглашения.

      6.7. В случае возникновения сомнений относительно безупречности сертификата формы СТ-1 или содержащихся в нем сведений таможенный орган страны ввоза товара может обратиться к уполномоченному органу, удостоверившему сертификат формы СТ-1, или к компетентным органам страны происхождения товара с мотивированной просьбой сообщить дополнительные либо уточняющие сведения, включая просьбы, связанные с простыми выборочными проверками сертификатов формы СТ-1, ответ на которую должен быть предоставлен в течение 6 месяцев с даты обращения.

      6.8. Инструктивный документ о выдаче сертификатов формы СТ-1 разрабатывается и утверждается центральным уполномоченным органом или в ином порядке, предусмотренном национальным законодательством государства-участника Соглашения.

      Сноска. Пункт 6.8 в редакции постановления Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

Раздел 7. Требования и порядок заполнения сертификата
о происхождении товара формы СТ-1

      7.1. Сертификат формы СТ-1 оформляется в печатном виде на русском языке на специальном защищенном бланке формата А4 (210x297 мм) плотностью не менее 25 г/м2, изготовленном типографским способом.

      7.2. Копия сертификата формы СТ-1, а также любые связанные с ним документы, подтверждающие происхождение товаров, хранятся в уполномоченном органе, выдавшем сертификат, не менее 3 лет.

      Оригинал сертификата формы СТ-1 в случае необходимости его представления в соответствии с настоящими Правилами хранится в таможенном органе страны ввоза не менее трех лет с даты его представления.

      Сноска. Пункт 7.2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      7.3. В сертификате не допускаются использование факсимиле подписей лиц, наличие подчисток, а также исправлений и/или дополнений, не заверенных в установленном порядке.

      Исправления и/или дополнения в сертификат вносятся путем зачеркивания ошибочной информации и надпечатывания или внесения от руки скорректированных сведений, которые заверяются подписью уполномоченного лица и печатью уполномоченного органа, выдавшего сертификат формы СТ-1.

      7.4. Заполнение сертификата формы СТ-1 должно отвечать следующим требованиям:

      графа 11 - "Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)". При заполнении графы допускается указывать наименование грузоотправителя/экспортера согласно свидетельству о его государственной регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место нахождения грузоотправителя/экспортера.

      В случае если грузоотправитель и экспортер являются разными юридическими лицами, следует указывать, что грузоотправитель (наименование и адрес) действует "по поручению" экспортера (наименование и адрес);

      графа 21 - "Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)". При заполнении графы допускается указывать наименование грузополучателя/импортера согласно свидетельству о его государственной регистрации либо документу, подтверждающему фактическое место нахождения грузополучателя/импортера.

      -----------------------------------------

      1 В графах 1 и 2 сертификата формы СТ-1 указываются такие же наименования и адреса грузоотправителя/экспортера и грузополучателя/импортера соответственно, которые содержатся в других товаросопроводительных документах, связанных с отгрузкой товара (внешнеторговый договор/сделка, счет-фактура, таможенная декларация и др.).

      В случае если грузополучатель и импортер являются разными юридическими лицами, следует указывать, что грузополучатель (наименование и адрес) действует "по поручению" импортера (наименование и адрес);

      графа 3 - "Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)". Указываются средства транспорта и маршрут следования, насколько это известно;

      графа 4 - указываются регистрационный номер сертификата, страна, выдавшая сертификат, и страна, для которой этот сертификат предназначен.

      Допускается внесение регистрационного номера от руки или проставление штампом;

      графа 5 - "Для служебных отметок". Впечатываются, вносятся от руки или проставляются штампом служебные отметки государственных контролирующих органов стран вывоза, транзита и/или получения товара, а также при необходимости следующие записи: "Дубликат", "Выдан взамен сертификата", "Выдан впоследствии", а также другие записи, предусмотренные настоящими Правилами.

      Записи, вносимые в данную графу от руки, заверяются в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.3 настоящих Правил;

      графа 6 - "Номер". Указывается порядковый номер товара;

      графа 7 - "Количество мест и вид упаковки". Указываются количество мест и вид упаковки;

      графа 8 - "Описание товара". Указываются коммерческое наименование товара и другие сведения, позволяющие провести однозначную идентификацию товара относительно заявленного для целей таможенного оформления.

      В случае недостаточности места для заполнения графы 8 допускается применение дополнительного листа (листов) о происхождении товара, заполняемого в установленном порядке (заверенного подписью, печатью и имеющего тот же регистрационный номер, который указан в графе 4 сертификата).

      В случае перемещения партии товаров со значительным номенклатурным перечнем наименований при условии, что все товары классифицируются в одной товарной позиции и имеют одинаковый критерий происхождения, допускается вместо оформления дополнительного листа (листов) сертификата использовать товаросопроводительный документ (счет-фактура, счет-проформа, транспортная накладная/коносамент либо иной документ, отражающий количественные характеристики товара), в котором приведен полный перечень товаров. Данный товаросопроводительный документ, на первом листе которого проставляются регистрационный номер и дата выдачи соответствующего сертификата, предоставляется таможенным органам страны ввоза одновременно с сертификатом. Сведения о происхождении товаров в товаросопроводительном документе удостоверяются тем же уполномоченным органом, который выдал сертификат. При этом в графе 8 сертификата делается ссылка на соответствующий товаросопроводительный документ с указанием его реквизитов и количества листов, из которых он состоит;

      графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие критерии происхождения товаров:

      "П" - товар, полностью произведенный в государстве - участнике Соглашения;

      "Д1905" - товар, подвергнутый достаточной обработке/переработке, с указанием первых четырех цифр кода товарной позиции по ТН ВЭД конечной продукции, например - 1905;

      "К" - товар, страна происхождения которого определена на основе кумулятивного принципа.

      Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в различных товарных позициях по ТН ВЭД и имеющие различные критерии происхождения, то в графе 9 указываются критерии происхождения дифференцированно для всех заявленных товаров;

      графа 10 - "Количество товара". Указываются количественные характеристики товара в единицах измерения согласно ТН ВЭД. Фактическое количество поставленного товара не должно превышать количество, указанное в сертификате, более чем на 5 %.

      Если количественные характеристики товара должны выражаться согласно ТН ВЭД в килограммах, в сертификате указывается масса нетто с учетом первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи.

      В случае выдачи сертификата на периодические издания по долгосрочным внешнеторговым договорам/сделкам, когда груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, заполнение графы не обязательно. При этом режим свободной торговли предоставляется по фактическому количеству ввезенных периодических изданий;

      графа 11 - "Номер и дата счета-фактуры". Указываются сведения о счете-фактуре или счете-проформе, или ином документе, отражающем финансовые и/или количественные параметры товара (при осуществлении долгосрочных внешнеторговых договоров/сделок, когда груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и тому же грузополучателю, заполнение графы не обязательно);

      графа 12 - "Удостоверение". Заполняется уполномоченным органом и содержит его наименование, адрес, печать и дату выдачи сертификата, а также подпись, фамилию и инициалы лица, уполномоченного заверять сертификат.

      Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от руки или проставление штампом;

      графа 13 - "Декларация заявителя". Указываются страна, в которой товар был полностью произведен либо подвергся достаточной обработке/переработке, дата декларирования сведений о стране происхождения товара, а также проставляются печать заявителя, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица заявителя.

      Допускается внесение даты, а также фамилии и инициалов уполномоченного лица от руки или проставление штампом.

      В том случае, когда товар вывозится (ввозится) физическим лицом - резидентом одного из государств - участников Соглашения, сертификат формы СТ-1 заполняется с учетом следующих особенностей:

      графа 1 - указываются фамилия, инициалы грузоотправителя и его адрес;

      графа 2 - указываются при наличии данных фамилия, инициалы грузополучателя, его адрес, а также делается отметка "Для свободного обращения".

      Допускается, что грузоотправителем и грузополучателем может быть одно и то же физическое лицо;

      графы 5 и 11 при отсутствии данных могут оставаться незаполненными;

      графа 13 заверяется подписью грузоотправителя с указанием даты декларирования сведений о стране происхождения товара, а также фамилии и инициалов грузоотправителя.

      Сноска. Пункт 7.4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      7.5. Заполнение сертификата на оборотной стороне бланка не допускается.

Раздел 8. Дополнительные случаи выдачи сертификата

      8.1. Сертификат формы СТ-1 может быть выдан после вывоза товара на основании письменного обращения заявителя (декларанта). При этом заявитель (декларант) дополнительно предоставляет в уполномоченный орган таможенную декларацию с соответствующей отметкой таможенного органа, подтверждающей фактический вывоз товара2. В этом случае в графе 5 сертификата указывается: "Выдан впоследствии".

      8.2. В случае утраты или повреждения сертификата формы СТ-1 выдается его дубликат. При выдаче дубликата в графе 12 "Удостоверение" указывается дата выдачи дубликата, а в графе 5 "Для служебных отметок" указываются слово "Дубликат", номер и дата утраченного или поврежденного оригинала сертификата формы СТ-1. Дубликат сертификата вступает в силу с даты выдачи оригинала. Срок применения дубликата сертификата в целях предоставления режима свободной торговли не может превышать 12 месяцев с даты выдачи оригинала сертификата.

      _______________________________________

      2 При этом отметка таможенного органа должна быть датирована более ранним числом, чем дата выдачи сертификата.

      8.3 Взамен аннулированного по каким-либо причинам сертификата формы СТ-1 либо в случае необходимости переоформления ранее выданного сертификата на основании письменного обоснования заявителя (декларанта) может быть выдан новый сертификат формы СТ-1. При этом в графу 5 вносится запись: "Выдан взамен сертификата формы СТ-1" с указанием номера и даты аннулированного/переоформленного сертификата. Сертификату, выданному взамен другого сертификата формы СТ-1, присваивается новый регистрационный номер.

      8.4. В случае реэкспорта товаров в рамках государств - участников Соглашения, которые не были подвергнуты обработке/переработке, за исключением операций по обеспечению сохранности товара и его упаковки, а также подготовке к продаже и транспортировке, возможна выдача заменяющих сертификатов формы СТ-1.

      Выдача одного или нескольких заменяющих сертификатов формы СТ-1 возможна также в случае ввоза товаров на территорию государства - участника Соглашения с помещением их под таможенный контроль и последующим выпуском в свободное обращение партии или ее части в стране ввоза.

      Заменяющие сертификаты выдаются уполномоченным органом (организацией) страны ввоза на основании сертификата (сертификатов) формы СТ-1 страны вывоза.

      При этом в графу 5 заменяющего сертификата вносится запись: "Сертификат выдан на основании сертификата формы СТ-1" (с указанием регистрационного номера, даты и уполномоченного органа, выдавшего сертификат), а в графе 9 заменяющего сертификата СТ-1 указывается тот же критерий происхождения, что и в сертификате формы СТ-1, на основании которого он выдается.

      В случае если заменяющий сертификат выдается на основании сертификата формы СТ-1, оформленного на бланке старого образца без указания критерия происхождения, в графе 9 ставится прочерк.

      8.5. В случае вывоза товара на выставки/ярмарки, проводимые в государствах - участниках Соглашения, допускается выдача сертификата формы СТ-1. При этом в графе 2 сертификата указывается лицо, ответственное за организацию выставки/ярмарки либо действующее по его поручению, а в графе 5 - наименование выставки/ярмарки. Для данных товаров режим свободной торговли предоставляется после заключения договора о их реализации или передаче между резидентами государств - участников Соглашения в соответствии с положениями пункта 5.1 настоящих Правил, если иное не предусмотрено национальным законодательством государств - участников Соглашения.

      8.6. При перемещении товаров с территории одного государства - участника Соглашения на территорию другого государства - участника Соглашения в целях его последующей реализации возможна выдача сертификата формы СТ-1, в котором в качестве грузополучателя/импортера (графа 2 сертификата) указывается грузоотправитель, вывозящий товары. При этом в графе 2 сертификата дополнительно делается запись: "Для последующей реализации". Для данных товаров режим свободной торговли предоставляется после заключения договора о их реализации между резидентами государств - участников Соглашения в соответствии с положениями пункта 5.1 настоящих Правил, если иное не предусмотрено национальным законодательством государств — участников Соглашения.

      8.7. При перемещении товаров в рамках государств - участников Соглашения, произведенных на их территориях и ввезенных (размещенных) на таможенные территории государств - участников Соглашения до вступления в силу Правил определения страны происхождения товаров от 24 сентября 1993 года, возможна выдача сертификата формы СТ-1 с внесением в графу 5 записи: "Товар изготовлен в... (указывается современное название страны, наименование изготовителя и год изготовления)". При этом в графе 9 сертификата ставится прочерк, а в графе 13 указывается современное название страны, на территории которой был произведен товар. Выдача сертификата возможна в любом из государств — участников Соглашения при условии предоставления подтверждающих документов об изготовителе товара (его наименование, адрес, а также год изготовления товара).

Раздел 9. Основания для непризнания сертификата формы СТ-1

      9.1. Сертификат может быть не признан таможенными органами страны ввоза для целей предоставления товарам режима свободной торговли в случае, если:

      в предоставленном документе имеются подчистки, помарки или не заверенные в соответствии с настоящими Правилами исправления или отсутствуют необходимые подписи и/или печати;

      проставленные в сертификате оттиски печатей и/или подписи лиц, а также указанные адреса органов, уполномоченных заверять и выдавать сертификаты формы СТ-1, не соответствуют информации, имеющейся в наличии у таможенной службы страны ввоза;

      сведения, указанные в сертификате, не соответствуют декларируемым или не позволяют провести однозначную идентификацию товара относительно декларируемого;

      бланк предоставленного сертификата не соответствует образцам бланков, имеющимся в наличии у таможенной службы страны ввоза;

      в предоставленном сертификате подпись лица, уполномоченного удостоверять сертификаты, выполнена в виде факсимиле;

      товар, указанный в сертификате, не отвечает условиям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящих Правил;

      товар, указанный в сертификате, подпадает под случай, предусмотренный пунктом 5.2 настоящих Правил.

      9.2. Сертификат формы СТ-1, не признанный таможенными органами страны ввоза, может быть впоследствии признан ими на основании соответствующего письма уполномоченного органа, выдавшего сертификат формы СТ-1, с уточнением сведений, указанных в сертификате.

      В случае необходимости взамен сертификата, не признанного таможенными органами страны ввоза, может быть выдан новый сертификат в порядке, установленном настоящими Правилами.

      9.3. Сертификат может быть не признан действительным таможенными органами страны ввоза в случае, если:

      в течение суммарного срока 6 месяцев (3 месяца с даты первичного запроса и 3 месяца с даты повторного запроса) таможенными органами страны ввоза не получен ответ относительно запрашиваемого сертификата от компетентных органов страны вывоза или страны происхождения товара;

      у таможенных органов страны ввоза есть подтвержденные сведения от компетентных органов страны вывоза о том, что сертификат не выдавался (фальсифицирован) или выдан на основании недействительных документов и/или недостоверных сведений;

      по результатам исследований, осуществленных таможенными органами страны ввоза, и на основании информации, полученной по запросам, направленным в компетентные органы страны вывоза или страны происхождения товара, таможенными органами страны ввоза выявлено, что сертификат формы СТ-1 выдан в нарушение требований, установленных настоящими Правилами.

Раздел 10. Заключительные положения

      10.1. Непредоставление правильно оформленного сертификата происхождения товара или сведений о происхождении товара не является основанием для задержания товара таможенными органами, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством государств - участников Соглашения.

      10.2. Таможенным органом государства - участника Соглашения может быть отказано в пропуске товара лишь при наличии достаточных оснований полагать, что товар происходит из страны, товары которой не подлежат пропуску в страну ввоза в соответствии с международными договорами, действующими для этого государства, или его национальным законодательством.

  Приложение 1
к Правилам определения
страны происхождения товаров

ПЕРЕЧЕНЬ
условий, производственных и технологических операций,
при выполнении которых товар считается происходящим
из той страны, в которой они имели место3

      Сноска. Перечень с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.04.2012 № 561; от 24.09.2012 № 1238; от 28.03.2013 № 290; от 31.12.2013 № 1503; от 18.03.2016 № 147; от 22.11.2016 № 720.

      Примечание 1

      1.1. В первых двух графах настоящего Перечня указываются данные о продукте, полученном в результате обработки/переработки материалов. В графе первой Перечня приводится код продукта по ТН ВЭД, во второй - описание продукта в соответствии с кодом, указанным в графе первой. Для каждого конкретного продукта, описанного в первых двух графах, условия, производственные или технологические операции, определяющие его происхождение (далее — условия и операции), указаны в графе третьей.

      Товары в настоящем Перечне определяются исключительно кодом товара по ТН ВЭД; наименование товара приведено только для удобства пользования.

      В случае если коду товара по ТН ВЭД предшествует предлог "из", это указывает на то, что условия и операции в графе третьей применяются только к товарам, которые классифицируются в данной товарной позиции и указаны в графе второй. В этом случае следует руководствоваться также наименованием товара.

      1.2. В случае если в графе первой приводятся номера нескольких товарных позиций или номер группы и одновременно с этим в графе второй имеется обобщенное описание продуктов, то соответствующие условия и операции, указанные в графе третьей, применяются ко всем продуктам, классифицируемым в соответствии с ТН ВЭД в товарных позициях, указанных в графе первой, или к любой из товарных позиций, указанных в графе первой.

      1.3. В случае если в отношении части товаров, классифицируемых в одной и той же товарной позиции, применяются одни условия и операции, а в отношении другой (других) части (частей) применяются иные условия и операции, то в графе второй имеется соответствующее количество абзацев, в которых приводится конкретное описание товаров, и соответственно в графе третьей указываются условия и операции, относящиеся к товарам, описание которых приведено в том или ином абзаце графы второй.

      _______________________________________

      3 Примечания 1, 2 применяются только в отношении товаров, включенных в Перечень.

      Примечание 2

      2.1. Условия и операции, указанные в графе третьей настоящего Перечня, должны осуществляться только в отношении используемых для изготовления продукта материалов иностранного происхождения. Ограничения, определенные условиями и операциями в графе третьей, также распространяются только в отношении используемых для изготовления продукта материалов иностранного происхождения.

      2.2. В случае если условиями и операциями установлено, что в производстве продукта могут быть использованы материалы любых товарных позиций, это означает, что материалы, классифицируемые в той же товарной позиции, что и продукт, также могут быть использованы при условии соблюдения особых ограничений, которые могут быть определены условиями и операциями.

      2.3. В случае если продукт, изготовленный из материалов иностранного происхождения, приобретает статус происходящего из государства - участника Соглашения, где осуществляется его переработка в силу изменения товарной позиции или в силу относящегося к нему особого условия либо операции в соответствии с Перечнем, и затем используется в качестве материала для производства другого продукта, то условия и операции, применяемые в отношении продукта, при изготовлении которого он используется, к нему не применяются.

      2.4. Продукт, состоящий из группы элементов или собранный из ряда частей и классифицируемый в соответствии с правилами классификации товаров по ТН ВЭД как единый товар, должен рассматриваться как удовлетворяющий условиям и операциям, если все его составляющие удовлетворяют таким условиям и операциям.

      Если часть составляющих данного продукта удовлетворяет, а часть не удовлетворяет условиям и операциям или имеет товарную позицию, одинаковую с конечным продуктом, то данный продукт будет считаться удовлетворяющим условиям и операциям в случае, если стоимость составляющих, не удовлетворяющих условиям и операциям или с товарной позицией, одинаковой с конечным продуктом, не превышает 15 % цены франко-завода конечного продукта.

      Данное правило может применяться во всех случаях, за исключением тех товаров, для которых в настоящем Перечне указано другое условие.

      2.5. Условия и операции, приведенные в графе третьей настоящего Перечня, устанавливают минимальный объем выполнения производственных или технологических операций. Выполнение установленных производственных или технологических операций в меньшем объеме не определяет происхождения продукта.

      2.6. В случае если условиями и операциями, приведенными в настоящем Перечне, установлено, что продукт может быть изготовлен из более чем одного материала, это означает, что может быть использован один материал или более. При этом не обязательно, чтобы использовались все материалы.

      Однако, если в рамках одного условия или операции имеется какое-либо ограничение, установленное в отношении одного материала, и одновременно с этим имеются другие ограничения, установленные в отношении других материалов, то данные ограничения применяются только в отношении тех материалов, которые реально были использованы при изготовлении продукта.

      2.7. В случае если условиями и операциями, приведенными в списке, установлено, что продукт должен быть изготовлен из определенного материала, это означает, что данное условие не является препятствием для использования других материалов, которые в силу их природы не смогут нарушить положения данного условия или операции. (Например: если условиями и операциями особо оговаривается использование хлебных злаков или их производных, это не препятствует использованию минеральных солей, химических и других добавок, которые не производятся из хлебных злаков.)

Код TH ВЭД

Наименование товара

Условия, производственные и
технологические операции,
необходимые для придания товару
статуса происхождения при
использовании в производстве товара
третьих стран

1

2

3

0201

Мясо крупного рогатого скота,
свежее или охлажденное

Изготовление из товаров группы 01

0202

Мясо крупного рогатого скота,
замороженное

Изготовление из товаров группы 01

0206

Пищевые субпродукты крупного
рогатого скота, свиней, овец,
коз, лошадей, ослов, мулов или
лошаков, свежие, охлажденные или
замороженные

Изготовление из материалов любых
позиций, кроме позиций 0201–0206

0207

Мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы, указанной в
товарной позиции 0105, свежие,
охлажденные или замороженные

Изготовление из материалов любых
позиций, кроме 0207

0209

Свиной жир, отделенный от тощего
мяса, и жир домашней птицы, не
вытопленные или не извлеченные
другим способом, свежие,
охлажденные, замороженные,
соленые, в рассоле, сушеные или
копченые

Изготовление из материалов любых
позиций при выполнении
технологических операций, за
исключением операций по солению,
обработке коптильной жидкостью,
нарезке, смешиванию со специями
(пряностями) и/или растительными белками

0210

Мясо и пищевые мясные
субпродукты, соленые, в рассоле,
сушеные или копченые; пищевая
мука тонкого и грубого помола из
мяса или мясных субпродуктов

Изготовление из материалов любых
позиций, кроме мяса и пищевых мясных
субпродуктов позиций 0201-0206 и
0208 или печени птиц позиции 0207
при выполнении технологических
операций, за исключением операций по
обвалке, жиловке, нарезке,
смешиванию со специями (пряностями)
и/или растительными белками и/или
солью, соления мяса методом
шприцевания, по разделке
необваленного мяса на части,
изготовлению мяса домашней птицы
механической обвалки, а также
обработке коптильной жидкостью

0402

Молоко и сливки, сгущенные или с
добавлением сахара или других
подслащивающих веществ

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 40 % цены конечной
продукции

0408

Яйца птиц без скорлупы и яичные
желтки, свежие, сушеные,
сваренные на пару или в кипящей
воде, формованные, замороженные
или консервированные другим
способом, с добавлением или без
добавления сахара или других
подслащивающих веществ

Изготовление из материалов любых
позиций, за исключением яиц птиц
позиции 0407 00

0506

Кости и роговой стержень,
необработанные, обезжиренные,
подвергнутые первичной обработке
(без придания формы),
обработанные кислотой или
дежелатинизированные; порошок и
отходы этих продуктов

Изготовление, при котором
используются материалы группы 02

0710 40 000

Сахарная кукуруза (сырая или
сваренная в воде или на пару),
замороженная

Изготовление из сахарной кукурузы,
свежей или охлажденной

0711 90 300

Кукуруза сахарная
консервированная для
кратковременного хранения, но в
таком виде непригодная для
непосредственного употребления в
пищу

Изготовление из сахарной кукурузы,
свежей или охлажденной

из 0901

Кофе жареный с кофеином или без
кофеина; заменители кофе,
содержащие кофе в любой пропорции

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
составлению рецептуры и обжариванию

0902

Чай со вкусоароматическими
добавками или без них

Изготовление из материалов позиции
0902 при условии выполнения
технологических операций по
составлению рецептуры и купажной
смеси, однако стоимость всех
используемых материалов не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции

1106 10 000

Мука тонкого и грубого помола и
порошок из сушеных бобовых овощей
товарной позиции 0713

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором стоимость всех
используемых материалов не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции

1301

Шеллак природный неочищенный;
природные камеди, смолы,
гуммисмолы и живица (например,
бальзамы)

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором стоимость
используемых материалов позиции 1301
не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

из 1501

Костный жир или жир, полученный
из отходов

Изготовление из материалов любой
позиции, за исключением материалов
позиций 0203, 0206 или 0207, или
0506;
изготовление из мяса или
субпродуктов свиней позиции 0203 или
0206, или мяса либо субпродуктов
птицы позиции 0207

из 1502

Костный жир или жир, полученный
из отходов

Изготовление из материалов любой
позиции, за исключением материалов
позиций 0201, 0202, 0204 или 0206, или 0506

1504-1506 00 000

Жиры, масла и их фракции, из рыбы
или морских млекопитающих,
нерафинированные или
рафинированные, но без изменения
химического состава; жиропот и
жировые вещества, получаемые из
него (включая ланолин); прочие
животные жиры, масла и их
фракции, нерафинированные или
рафинированные, но без изменения
химического состава

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- вытопка;
- выпаривание;
- очистка

из 1507-1515

Масла растительные
рафинированные, фракции
растительных масел
нерафинированных или
рафинированных, но без изменения
химического состава

Операции по рафинации и/или
фракционированию в условиях
специализированного производства,
при этом отдельная операция
гидратации не является достаточной
для придания товару статуса
происхождения

1602

Готовые или консервированные
продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови прочие

Изготовление из материалов группы 02
при выполнении технологических
операций, за исключением операций по
разделке, обвалке, жиловке, нарезке,
смешиванию, в том числе мяса
домашней птицы механической обвалки,
со специями (пряностями) и/или
растительными белками, и/или солью,
посолу мяса методом шприцевания,
операций по разделке необваленного
мяса на части, а также операций по
изготовлению мяса домашней птицы
механической обвалки

1701

Сахар тростниковый или
свекловичный и химически чистая
сахароза, в твердом состоянии

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
клерированию (для сахара
тростникового), сатурации,
сульфитации, фильтрации и других
последующих операций (для сахара
тростникового и свекловичного)

1702 50 000, 1702 90 100

Фруктоза химически чистая;
мальтоза химически чистая

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из других
материалов позиции 1702

1806

Шоколад и прочие готовые пищевые
продукты, содержащие какао

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

1905

Хлеб, мучные кондитерские
изделия, пирожные, печенье и
прочие хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия, содержащие
или не содержащие какао;
вафельные пластины, пустые
капсулы, пригодные для
использования в фармацевтических
целях, вафельные облатки для
запечатывания, рисовая бумага и
аналогичные продукты

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2009

Соки фруктовые (включая
виноградное сусло) и соки
овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с
добавлением или без добавления
сахара или других подслащивающих
веществ

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции и при выполнении, помимо
восстановления, таких
технологических операций, как
купажирование (для многокомпонентных
соков), гомогенизация (для соков
содержащих мякоть), деаэрация,
термообработка (пастеризация,
стерилизация) и др.

из 2101 11

Кофе растворимый

Изготовление из материалов позиций
0901 и 2101 11 при условии
выполнения комплекса основных
технологических операций: обжарка,
измельчение, экстрагирование и
концентрирование (или сушка).
При этом стоимость используемых
материалов той же позиции, что и
готовый продукт, не должна превышать
50 % цены конечной продукции

2101 12

Готовые продукты на основе
экстрактов, эссенции или
концентратов кофе или на основе
кофе

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2101 30 910

Экстракты, эссенции и концентраты
обжаренного цикория

Изготовление при условии выполнения
основных технологических операций:
измельчение, экстрагирование или
концентрирование

2103 30 900

Горчица готовая

Изготовление из горчичного порошка

из 2106

Сахарные сиропы со
вкусоароматическими или
красящими добавками

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2106 90 200

Составные спиртовые
полуфабрикаты, кроме продуктов на
основе душистых веществ,
используемые при производстве
напитков

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Из 2106 90 980

Пригодные для употребления в пищу
смеси или готовые продукты из
животных или растительных жиров
или масел или их фракций,
содержащие более 15 мас. %
молочных жиров

Изготовление из материалов позиций
0405, 1501–1516.
Однако стоимость используемых
материалов товарных позиций 1511 и
1513 не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

из 2202 90 100

Нектары

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции и при выполнении, помимо
восстановления, таких
технологических операций, как
купажирование (для многокомпонентных
нектаров), гомогенизация (для
нектаров содержащих мякоть),
деаэрация, термообработка
(пастеризация, стерилизация) и др.

2204

Вина виноградные натуральные,
включая крепленые; сусло
виноградное, кроме указанного в
товарной позиции 2009

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
купажированию, фильтрации и других
последующих операций. Однако
стоимость используемых материалов
позиции 2204 не должна превышать
50 % цены конечной продукции

2205

Вермуты и виноградные натуральные
вина прочие с добавлением
растительных или ароматических
веществ

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
купажированию, фильтрации и других
последующих операций. Однако
стоимость используемых материалов
той же позиции, что и продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2206 00

Напитки прочие сброженные
(например, сидр, перри или сидр
грушевый, напиток медовый); смеси
из сброженных напитков и смеси
сброженных напитков и
безалкогольных напитков, в другом
месте не поименованные или не
включенные

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
купажированию, фильтрации и других
последующих операций

из 2208

Виноградные дистилляты; ликеры и
другие спиртные напитки,
содержащие виноградные
дистилляты; коньяк

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
купажированию, фильтрации и других
последующих операций. Однако
стоимость используемых материалов
той же позиции, что и продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2309

Продукты, используемые для
кормления животных

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

2403 11 000,
2403 19

Курительный табак, содержащий или
не содержащий заменителей табака
в любой пропорции

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиции 2403
не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

из группы 25

Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь, кроме продуктов позиций 2504, 2515 12 500, 2516, 2518, из 2519, 2523, 2524, 2525, для которых применяемые правила излагаются далее

Изготовление из материалов любых позиций в условиях специализированного производства в соответствии с технологией обработки/переработки; обогащение углем, очистка, помолка твердых кристаллов, обрезание, кальцинирование

2504

Графит природный

Обогащение содержания углерода,
очистка и измельчение сырья

2515 12 500

Мрамор и травертин или
известковый туф, распиленные или
разделенные иным способом на
блоки или плиты прямоугольной
(включая квадратную) формы,
толщиной более 4 см, но не более
25 см

Пиление или разделение другим
способом каменных блоков толщиной
более 25 см

2516

Гранит, порфир, базальт, песчаник
и камень для памятников или
строительства прочий, грубо
раздробленные или
нераздробленные, распиленные или
нераспиленные, либо разделенные
другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая
квадратную) формы

Пиление или разделение другим
способом каменных блоков

2518

Доломит, кальцинированный или
некальцинированный, спекшийся или
неспекшийся, включая доломит
грубо раздробленный или
распиленный либо разделенный
другим способом на блоки или
плиты прямоугольной (включая
квадратную) формы; доломитовая
набивочная смесь

Дробление, распиловка, измельчение;
для некальцинированного доломита -
кальцинирование

из 2519

Карбонат магния природный
(магнезит), дробленый и
помещенный в герметически
закупоренные емкости; оксид
магния, кроме магнезии
электроплавленной и магнезии
обожженной до спекания
(агломерированной)

Изготовление, при котором все
используемые вещества должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта, кроме
натурального карбоната магния
(магнезит)

2523

Цемент

Изготовление из материалов любых позиций в условиях специализированного производства в соответствии с технологией производства, включающей процессы добычи, дробления, помола сырьевых материалов, обжиг сырьевых материалов, охлаждения цементного клинкера и помола вяжущих материалов

2524

Асбест

Изготовление из асбестового минерала
асбеста (0-6)

2525

Слюда, в том числе расслоенная;
слюдяные отходы

Расщепление, обрезка, измельчение

2707 50 100

Смеси ароматических
углеводородов прочие, 65 об. %
которых или более (включая
потери) перегоняется при
температуре 250 С по методу ASTM
D 86, для использования в
качестве топлива

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Прочие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
может использоваться материал той же
позиции, что и один продукт при
условии, что его стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

2709 00

Нефть сырая и нефтепродукты
сырые, полученные из
битуминозных пород

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций по
пирогенной перегонке битуминозных
материалов и деструктивной перегонке
битуминозных минералов

из 2710

Нефть и нефтепродукты, полученные
из битуминозных пород, кроме
сырых; продукты, в другом месте
не поименованные или не
включенные, содержащие 70 мас. %
или более нефти или
нефтепродуктов, полученных из
битуминозных пород, причем эти
нефтепродукты являются основными
составляющими продуктов

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в
позиции, отличной от позиции
продукта. Однако материалы той же
позиции, что и изделие, могут
использоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50 % цены
конечной продукции

2711

Газы нефтяные и углеводороды
газообразные прочие

Операции по рафинированию и/или
одна или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

2712

Вазелин нефтяной; парафин, воск
нефтяной микрокристаллический,
гач парафиновый, озокерит, воск
буроугольный, воск торфяной,
прочие минеральные воски и
аналогичные продукты, полученные
в результате синтеза или других
процессов, окрашенные или
неокрашенные

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
изделие, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

2713

Кокс нефтяной, битум нефтяной и
прочие остатки от переработки
нефти или нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в
позиции, отличной от позиции
продукта. Однако материалы той же
позиции, что и изделие, могут
использоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50 % цены
конечной продукции

2714

Битум и асфальт, природные;
сланцы битуминозные или
нефтеносные и песчаники
битуминозные; асфальтиты и
асфальтовые породы

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
изделие, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

2715 00 000

Смеси битумные на основе
природного асфальта, природного
битума, нефтяного битума,
минеральных смол или пека
минеральных смол (например,
битумные мастики, асфальтовые
смеси для дорожных покрытий)

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в
позиции, отличной от позиции
продукта. Однако материалы той же
позиции, что и изделие, могут
использоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50 % цены
конечной продукции

из группы 28

Продукты неорганической химии;
соединения неорганические или
органические драгоценных
металлов, редкоземельных
металлов, радиоактивных элементов
или изотопов, кроме товаров
подсубпозиций из 2811 29 100,
2818 20 000, 2821 20 000,
2833 22 000 и субпозиций из
2844 10, из 2844 20, для которых
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы одной и той же позиции
могут использоваться при условии,
что их стоимость не превышает 20 %
цены конечной продукции

из 2811 29 100

Оксид серы (VI)
(серный ангидрид)

Изготовление из двуокиси серы

2818 20 000

Оксид алюминия, отличный от
искусственного корунда

Изготовление из материалов любых
позиций в условиях
специализированного производства в
соответствии с технологией
обработки/переработки

2821 20 000

Красители минеральные

Обжиг или перемалывание земляных
красок

2833 22 000

Сульфат алюминия

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Из 2844 10

Уран природный и его соединения

Изготовление (обогащение по изотопу
уран-235) из материала (уран,
обедненный ураном-235, и его
соединения) позиции 2844 30 в
условиях специализированного
производства в соответствии с
технологией переработки

из 2844 20

Уран, обогащенный ураном-235, и
его соединения

Изготовление (обогащение по изотопу
уран-235) из материала (уран
природный, уран, обедненный
ураном-235, и их соединения) позиций
2844 10 и 2844 30 в условиях
специализированного производства в
соответствии с технологией
переработки

из группы 29

Органические химические
соединения, кроме соединений
позиций из 2901, из 2902, из 2905
19 000, 2915, 2932 99 700, из
2932 99 850, 2933, 2934, для
которых применяемые правила
излагаются далее

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

из 2901

Углеводороды ациклические, для
использования в качестве топлива
или горючего

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
вещества той же позиции, что и
материал, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

из 2902

Цикланы и циклены (кроме
азулена), бензол, толуол,
ксилолы, предназначенные для
использования в качестве горючего
или топлива

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Другие операции, при
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
вещества той же позиции, что и
материал, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

из 2905 19 000

Алкоголяты металлов

Изготовление из материалов любой
позиции, в том числе из других
материалов позиции 2905. Однако
алкоголяты металлов настоящей
позиции могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

2915

Кислоты ациклические
монокарбоновые насыщенные и их
ангидриды, галогенангидриды,
пероксиды и пероксикислоты;
их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или
нитрозированные производные

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиций 2915
или 2916 не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 2932 99 000

Прочие циклические ацетали и
внутренние гемиацетали,
содержащие или не содержащие
другую кислородсодержащую
функциональную группу, и их
галогенированные, сульфированные,
нитрованные или нитрозированные
производные

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из других
материалов позиции 2932

из 2932 99 000

Внутренние эфиры простые

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиции
2909 не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

2933

Соединения гетероциклические,
содержащие лишь гетероатом(ы)
азота

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиций 2932
или 2933 не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

2934

Нуклеиновые кислоты и их соли,
определенного или неопределенного
химического состава;
гетероциклические соединения
прочие

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиций
2932, 2933 или 2934 не должна
превышать 20 % цены конечной
продукции

из группы 30

Фармацевтическая продукция, кроме
товаров позиций 3002, 3003, 3005
и 3006 60, для которых
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

3002

Кровь человеческая; кровь
животных, приготовленная для
использования в терапевтических,
профилактических или
диагностических целях; сыворотки
иммунные и фракции крови прочие и
модифицированные иммунологические
продукты, в том числе полученные
методами биотехнологии; вакцины,
токсины, культуры микроорганизмов
(кроме дрожжей) и аналогичные
продукты

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из других
материалов позиции 3002. Однако
материалы позиции 3002 могут
использоваться только при условии,
что их стоимость не превышает 50 %
цены конечной продукции

3003

Лекарственные средства (кроме
товаров товарных позиций 3002,
3005 или 3006), состоящие из
смеси двух или более
компонентов, для использования в
терапевтических или
профилактических целях, но не
расфасованные в виде дозированных
лекарственных форм или в формы
или упаковки для розничной
продажи

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов позиции 3003
не должна превышать 20 % цены
конечной продукции

3005

Вата, марля, бинты и аналогичные
изделия (например, перевязочный
материал, лейкопластыри,
припарки), пропитанные или
покрытые фармацевтическими
веществами или расфасованные в
формы или упаковки для розничной
продажи, предназначенные для
использования в медицине,
хирургии, стоматологии или
ветеринарии

Изготовление из материалов любых
позиций, за исключением
фармацевтических веществ. Однако
стоимость используемых материалов
позиции 3005 не должна превышать 50
% цены конечной продукции

3006 60

Средства химические
контрацептивные на основе
гормонов, прочих соединений
товарной позиции 2937 или
спермицидов

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором стоимость всех
используемых материалов не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции

Группа 31

Удобрения

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором используемые
материалы должны классифицироваться
в позиции, отличной от позиции
продукта. Однако материалы той же
позиции, что и продукты, могут
использоваться при условии, что их
стоимость не превышает 50 % цены
конечной продукции

из группы 32

Экстракты дубильные или
красильные; таннины и их
производные; красители, пигменты
и прочие красящие вещества;
краски и лаки; шпатлевки и прочие
мастики; полиграфическая краска,
чернила, тушь, кроме товаров
позиций из 3201, 3205 00 000, для
которых применяемые правила
излагаются далее

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20 % цены конечной
продукции

из 3201

Таннины и их соли, эфиры простые
и сложные и прочие производные

Изготовление из экстрактов дубильных
веществ растительного происхождения

3205 00 000

Цветные лаки; препараты на основе
цветных лаков, указанные в
примечании 3 к данной группе

Изготовление из материалов любых
позиций, за исключением материалов
позиций 3203 00 и 3204 при условии,
что стоимость всех материалов,
относящихся к позиции 3205 00 000,
не превышает 20 % цены конечной
продукции

из группы 33

Эфирные масла и резиноиды;
парфюмерные, косметические или
туалетные средства, кроме
продуктов позиции 3301, для
которых применяемое правило
излагается далее

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 40 % цены конечной
продукции

3301

Масла эфирные (содержащие или не
содержащие терпены), включая
конкреты и абсолюты; резиноиды;
экстрагированные эфирные масла;
концентраты эфирных масел в
жирах, нелетучих маслах, восках
или аналогичных продуктах,
получаемые методом анфлеража или
мацерацией; терпеновые побочные
продукты детерпенизации эфирных
масел; водные дистилляты и водные
растворы эфирных масел

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из других
материалов той же позиции, с
применением очистки специальным
способом в производственных условиях
в соответствии с технологией
обработки/переработки. Однако
стоимость используемых материалов
позиции 3301 не должна превышать
50 % цены конечной продукции

из группы 34

Мыло, поверхностно-активные
органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы,
искусственные и готовые воски,
составы для чистки или
полировки, свечи и аналогичные
изделия, пасты для лепки,
пластилин, "зубоврачебный воск" и
зубоврачебные составы на основе
гипса, кроме товаров позиций 3403
и из 3404, для которых
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором все
использованные материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции готовой
продукции. Однако материалы той же
позиции могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции.
Для мыла:
изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
технологических операций:
- жировой набор по рецептуре;
- варка мыла;
- мылосборник;
- охлаждение и сушка;
- механическая обработка;
- смешивание с добавками;
- механическая обработка;
- резка;
- штамповка;
- упаковка

3403

Материалы смазочные (включая
смазочно-охлаждающие эмульсии для
режущих инструментов, средства
для облегчения вывинчивания
болтов или гаек, средства для
удаления ржавчины или
антикоррозионные средства и
препараты для облегчения выемки
изделий из форм, изготовленные на
основе смазок) и средства,
используемые для масляной или
жировой обработки текстильных
материалов, кожи, меха или прочих
материалов, кроме средств,
содержащих в качестве основных
компонентов 70 мас. % или более
нефти или нефтепродуктов,
полученных из битуминозных пород

Изготовление из материалов той же
позиции при условии, что их
стоимость не превышает 50 % цены
конечной продукции

из 3404

Воски искусственные и готовые на
основе парафинов, нефтяных восков
или восков из битуминозных пород
или парафиновых остатков

Операции по рафинированию и/или одна
или несколько определенных
обработок. Прочие операции, в
которых все используемые материалы
должны классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

из группы 35

Белковые вещества;
модифицированные крахмалы; клеи;
ферменты, кроме продуктов позиций
3505 10 500; 3505 10 900, из
3507, для которых применяемые
правила излагаются далее

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20 % цены конечной
продукции

3505 10 500

Крахмалы, превращенные в сложный
или простой эфир

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из других
материалов позиции 3505

3505 10 900

Модифицированные крахмалы прочие

Изготовление из материалов любых
позиций, кроме материалов позиции
1108

из 3507

Ферментные препараты, в другом
месте не поименованные или не
включенные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Группа 36

Взрывчатые вещества;
пиротехнические изделия; спички;
пирофорные сплавы; некоторые
горючие вещества

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20 % цены конечной
продукции

из группы 37

Фото- и кинотовары, кроме товаров
позиций 3701, 3702, 3704 00, для
которых применяемые правила
излагаются далее

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20 % цены конечной
продукции

3701

Фотопластинки и фотопленки
плоские, сенсибилизированные,
неэкспонированные, из любых
материалов, кроме бумаги, картона
или текстильных; пленки плоские
для моментальной фотографии,
сенсибилизированные,
неэкспонированные, в упаковке или
без упаковки

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиций 3701 и 3702

3702

Фотопленка в рулонах,
сенсибилизированная,
неэкспонированная, из любых
материалов, кроме бумаги, картона
или текстильных; пленка для
моментальной фотографии в
рулонах, сенсибилизированная,
неэкспонированная

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиций 3701 и 3702

3704 00

Фотографические пластинки,
пленка, бумага, картон и
текстильные материалы,
экспонированные, но не
проявленные

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиций 3701-3704 00

из группы 38

Прочие химические продукты, кроме
позиций 3801 20 100, 3801 30 000,
из 3803 00, из 3805, из 3806,
3806 30 000, из 3807 00, 3811 21
000, 3823 70 000, из 3824, для
которых применяемые правила излагаются далее

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 20 % цены конечной
продукции

3801 20 100

Графит коллоидный в виде
суспензии в масле; графит
полуколлоидный

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором стоимость всех
используемых материалов не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции

3801 30 000

Пасты углеродистые для электродов
и аналогичные пасты для футеровки
печей

Изготовление из материалов любых
позиций, при котором стоимость
используемых материалов позиции 3403
не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

из 3803 00

Масло талловое, рафинированное

Рафинирование неочищенного масла

из 3805

Масло скипидарное сульфатное,
очищенное

Очистка путем дистилляции или
рафинирования неочищенного масла
скипидарного сульфатного

из 3806

Сложные эфиры смоляных кислот

Изготовление из смолосодержащих
кислот

3806 30 000

Смолы сложноэфирные

Изготовление из смолосодержащих
кислот

из 3807 00

Деготь черный (вар или смола из
растительного гудрона)

Перегонка древесного дегтя

3811 21 000

Присадки к смазочным маслам,
содержащие нефть или
нефтепродукты, полученные из
битуминозных пород

Изготовление, при котором стоимость
используемых материалов позиции 3811
не должна превышать 50 % цены
конечной продукции

3823 70 000

Промышленные жирные спирты

Изготовление из материалов любых
позиций, в том числе из жирных
кислот

из 3824

Различные продукты химической
промышленности:
- готовые связующие вещества
для производства литейных
форм или литейных стержней,
на основе природных смол;
- кислоты нафтеновые, их соли,
не растворимые в воде, и их
сложные эфиры;
- сорбит, кроме сорбита
субпозиции 2905 44;
- сульфонаты нефтяные, кроме
сульфонатов щелочных металлов,
аммония или этаноламинов;
тиофенированные сульфокисло-
ты масел, полученных из
битуминозных пород, и их соли;
- иониты;
- составы абсорбирующие для
завершения вакуума в электронных
лампах или электрических
вентилях;
- оксиды железа алкализированные
для очистки газа;
-аммиачная вода, получаемая в
результате очистки
осветительного газа;
- кислоты сульфонафтеновые и
их соли, не растворимые в воде,
и их сложные эфиры;
- масла сивушные и масло Джеп-
пеля [костное];
- смеси солей с различными
анионами;
- пасты копировальные на основе
желатина, в том числе на
подложках из бумаги или
текстильных материалов

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта.
Однако материалы той же позиции, что
и продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает 50 % цены конечной
продукции

из 3901-39154

Полимеры в первичных формах,
отходы, обрезки и скрап
пластмасс:
- продукты полиприсоединения

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. Однако стоимость всех
используемых материалов группы 39 не
должна превышать 20 % цены конечной
продукции

из 3916-3919

Полуфабрикаты или изделия из
пластмасс:
- изделия плоские, обработанные
иначе, чем по поверхности, или
раскроенные иначе, чем в виде
квадрата или прямоугольника;
- полуфабрикаты, обработанные
иначе, чем по поверхности

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. Однако стоимость всех ис-
пользованных материалов группы 39 не
должна превышать 20 % цены конечной
продукции

из 3920 10 250

Пленка и полосы или ленты
толщиной не более 0,125 мм из
полиэтилена с удельным весом
менее 0,94, с напечатанным
рисунком и текстом, в рулонах

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 3920 10 280

Пленка и полосы или ленты
толщиной не более 0,125 мм из
полиэтилена с удельным весом 0,94
или более, с напечатанным
рисунком или текстом, в рулонах

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

3920 10 890

Плиты, листы, пленка и полосы
или ленты прочие, из полимеров
этилена толщиной более 0,125 мм,
непористые, неармированные,
неслоистые, без подложки и не
соединенные аналогичным способом
с другими материалами

Изготовление из материалов любых позиций. Однако стоимость материалов
группы 39 "полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них" не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 3920 20 210

Пленка и полосы или ленты из
полимеров пропилена, толщиной
не более 0,10 мм, биаксально-
ориентированные, в рулонах

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

3921 90 600

Плиты, листы, пленка и полосы
или ленты из продуктов полипри-
соединения, прочие

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость материалов
группы 39 "полимерные материалы,
пластмассы и изделия из них" не
должна превышать 50 % цены конечной продукции

3926

Изделия прочие из пластмасс и
изделия из прочих материалов
товарных позиций 3901-3914

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

4001

Каучук натуральный, балата,
гуттаперча, гваюла, чикл и
аналогичные природные смолы, в
первичных формах или в виде
пластин, листов или полос, или
лент

Расслоение листов натурального
каучука

4005

Невулканизованная резиновая
смесь, в первичных формах или в
виде пластин, листов или полос,
или лент

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

4012

Шины и покрышки пневматические
резиновые, восстановленные
или бывшие в употреблении; шины и
покрышки массивные или
полупневматические, шинные
протекторы и ободные ленты,
резиновые, кроме товаров
подсубпозиций 4012 11 000-4012
19 000, для которых применяемые
правила излагаются далее

Изготовление, при котором стоимость
используемого сырья, имеющего
одинаковую товарную позицию с
готовым продуктом, не должна
превышать 50 % цены конечной
продукции

4012 11 000-
4012 19 000

Шины и покрышки восстановленные

Восстановление использованных шин

4017 00 000

Резина твердая (например, эбонит)
во всех формах, включая отходы и
скрап; изделия из твердой резины

Изготовление из твердой резины

из 4101-4103

Необработанные шкуры различных
животных без волосяного или
шерстного покрова, кроме
исключенных примечанием 1б)
или 1в) к данной группе

Переработка шкур животных путем
удаления волосяного покрова

4104-4106

Дубленая кожа или кожевенный
краст из шкур различных животных
без шерстного или волосяного
покрова, двоеные или недвоеные,
но без дальнейшей обработки

Изготовление кожи из шкур животных,
прошедшей операцию необратимого
дубления

4107,
4112 00 000,
4113

Кожа, дополнительно обработанная
после дубления, из шкур различных
животных без шерстного или
волосяного покрова, двоеная или
недвоеная, кроме кожи товарной
позиции 4114

Изготовление кожи из шкур животных,
прошедшей операцию дубления и
дополнительно обработанная после
дубления

из 4302

Дубленые или выделанные меховые
шкурки собранные (без добавления
других материалов), кроме
указанных в товарной позиции 4303

Изготовление из дубленых или
выделанных меховых шкурок
несобранных

4403

Лесоматериалы необработанные,
с удаленной или неудаленной корой
или заболонью или грубо
брусованные или небрусованные

Изготовление из необработанных лесо-
материалов, со снятой корой или
просто ободранной

4407

Лесоматериалы распиленные или
расколотые вдоль, разделенные на
слои или лущеные, строганые или
нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не
имеющие торцевые соединения,
толщиной более 6 мм

Распиловка, строгание, шлифование,
соединения в шип

4408

Листы для облицовки (включая
полученные разделением слоистой
древесины), для клееной фанеры
или для аналогичной слоистой
древесины и прочие лесоматериалы,
распиленные вдоль, разделенные на
слои или лущеные, строганые или
нестроганые, шлифованные или
нешлифованные, имеющие или не
имеющие торцевые соединения,
толщиной не более 6 мм

Соединение (склеивание), строгание,
шлифование

4409

Пиломатериалы (включая планки и
фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде
профилированного погонажа (с
гребнями, пазами, шпунтованные,
со стесанными краями, с
соединением в виде полукруглой
калевки, фасонные, закругленные
или аналогичные) по любой из
кромок, торцов или плоскостей,
строганые или нестроганые,
шлифованные или нешлифованные,
имеющие или не имеющие торцевые
соединения

Фрезирование или профилирование,
шлифование или соединение в шип,
распиловка

4414 00

Рамы деревянные для картин,
фотографий, зеркал или
аналогичных предметов

Профилирование, фрезирование, сборка

4416 00 000

Бочки, бочонки, чаны, кадки и
прочие бондарные изделия и их
части, из древесины, включая
клепку

Изготовление из клепки, даже опилен-
ной по двум основным плоскостям, но
не обработанной иначе

из 4418

Изделия столярные и плотницкие,
деревянные, строительные

Изготовление из лесоматериалов, при-
чем используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
могут использоваться ячеистые панели
из дерева, гонт, дранка

из 4421

Спичечная соломка, деревянные
гвозди для обуви

Изготовление из дерева любой
позиции, кроме хольцдрата позиции
4409

из 4802 55

Бумага офсетная немелованная,
используемая для письма, печати
или других графических целей, с
массой 1 м2 40 г или более, но не
более 150 г, в рулонах

Изготовление из материалов любых по-
зиций. Однако стоимость материалов
той же позиции, что и готовый
продукт, не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 4802 58 100

Бумага офсетная немелованная,
используемая для письма, печати
или других графических целей, с
массой 1 м2 более 150 г, в
рулонах

Изготовление из материалов любых по-
зиций. Однако стоимость материалов
той же позиции, что и готовый
продукт, не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

4811 59 000

Бумага и картон с покрытием,
пропиткой или ламинированные
пластмассой (за исключением
клеев), прочие

Изготовление из материалов любых по-
зиций. Однако стоимость материалов
той же позиции, что и готовый
продукт, не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

4817

Конверты, карточки для писем,
почтовые открытки без рисунков
и карточки для переписки, из
бумаги или картона; коробки,
сумки, футляры и компендиумы, из
бумаги или картона, содержащие
наборы бумажных канцелярских
принадлежностей

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 4819

Коробки, мешки, пакеты и другая
упаковочная тара из бумаги,
картона, целлюлозной ваты или
полотна из целлюлозных волокон

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции товара. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 5402

Нити комбинированные
пневмосоединенные

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

5701

Узелковые ковры и прочие
текстильные напольные покрытия,
готовые или неготовые

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка краев
изделий. При этом используемые
материалы должны классифицироваться
в позиции, отличной от позиций 5702,
5703, 5704, 5705 00

5702

Тканые ковры и прочие текстильные
напольные покрытия, нетафтинговые
или нефлокированные, готовые или
неготовые, включая "килим",
"сумах", "кермани" и аналогичные
ковры ручной работы

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка краев
изделий. При этом используемые
материалы должны классифицироваться
в позиции, отличной от позиций 5701,
5703, 5704, 5705 00

Из 5704

Готовые изделия из текстильных
напольных покрытий: коврики для
туалетной и ванной комнат,
автомобильные, универсальные

Раскрой заготовок по лекалам,
выполнение швейных операций.
При этом стоимость используемых
материалов позиции 5704 не должна
превышать 30 % цены конечной
продукции

5705 00

Ковры и текстильные напольные
покрытия прочие, готовые или
неготовые

Ткачество, стрижка полотна,
аппретирование, обшивка краев
изделий. При этом используемые
материалы должны классифицироваться
в позиции, отличной от позиций 5701,
5702, 5703, 5704

6802

Камень обработанный (кроме
сланца) для памятников или
строительства, и изделия из него,
кроме товаров товарной позиции
6801; кубики для мозаики и
аналогичные изделия из
природного камня (включая сланец)
на основе или без основы;
гранулы, крошка и порошок из
природного камня (включая
сланец), искусственно окрашенные

Пиление или разделение другим
способом

из 6803 00 000

Изделия из натурального или
агломерированного сланца

Изготовление из обработанного сланца

из 6804,
из 6805

Изделия из искусственных
абразивов на основе карбида
кремния

Изготовление из материалов любой
позиции, за исключением материалов
позиций 6804 и 6805 и карбидов
кремния позиции 2849

из 6812

Изделия из асбеста или из смесей
на основе асбеста, или из смесей
на основе асбеста и карбоната
магния

Изготовление из обработанных волокон
асбеста или из смесей на основе
асбеста, или из смесей на основе
асбеста и карбоната магния

из 6814

Изделия из слюды, включая
агломерированную или
регенерированную слюду, на
бумажной, картонной или другой
основе

Изготовление из обработанной слюды
(включая агломерированную или
восстановленную слюду)

7006 00

Стекло товарной позиции 7003,
7004 или 7005, гнутое, граненое,
гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное
иным способом, но не вставленное
в раму или не комбинированное с
другими материалами

Изготовление из материалов той же
позиции при условии выполнения
специальных технологических
операций, обеспечивающих готовому
продукту характеристики, отличные от
использованного сырья

7009

Зеркала стеклянные, в рамах или
без рам, включая зеркала заднего
обзора

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость материалов
той же позиции, что и готовый
продукт, не должна превышать 50 %
цены конечной продукции.

7019 32 000

Тонкие ткани (вуали)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 7102,
из 7103,
из 7104

Камни драгоценные или
полудрагоценные и камни
искусственные или
реконструированные, обработанные

Изготовление из драгоценных или
полудрагоценных камней (натуральных
или реконструированных),
необработанных

из 7106,
из 7108,
из 7110

Металлы драгоценные,
полуобработанные или в виде
порошка

Изготовление из драгоценных
металлов, необработанных

7107 00 000,
из 7109 00 000

Металлы недрагоценные или
серебро, плакированные
драгоценными металлами,
полуобработанные

Изготовление из плакированных
металлов, необработанных

7111 00 000

Металлы недрагоценные, серебро
или золото, плакированные
платиной, необработанные или
полуобработанные

Электролитическое, химическое,
термическое обогащение, сплавка
металлов

7116

Изделия из природного или
культивированного жемчуга,
драгоценных или полудрагоценных
камней (природных, искусственных
или реконструированных)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 7117

Бижутерия из недрагоценных
металлов, имеющих или не имеющих
гальванического покрытия
из драгоценных металлов

Изготовление из частей недрагоценных
металлов, непозолоченных, непосеребренных, неплатинированных
при условии, что стоимость всех
используемых материалов не превышает
50 % цены конечной продукции

из 7218, 7219,
7220, 7221 00,
7222

Полуфабрикаты, прокат плоский,
прутки, уголки и профили из
коррозионностойкой [нержавеющей]
стали

Изготовление из нержавеющей стали в
слитках или прочих первичных формах
позиции 7218

из 7224, 7225,
7226, 7227

Полуфабрикаты, прокат плоский,
прутки горячекатаные, в свободно
смотанных бухтах из прочих
легированных сталей

Изготовление из прочих легированных
сталей в слитках или прочих
первичных формах позиции 7224

из 7322

Радиаторы для центрального
отопления с неэлектрическим
нагревом и их части, из черных
металлов

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
материалы той же позиции, что и
продукт, могут использоваться при
условии, что их стоимость не
превышает суммы в пределах 5 % цены
конечной продукции

из группы 74

Медь и изделия из нее, кроме
продуктов позиций 7401 00 000-
7405 00 000

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 7403

Сплавы медные необработанные

Изготовление из рафинированной меди,
необработанной или из отходов и лома

из группы 75

Никель и изделия из него, кроме
продуктов позиций 7501-7503 00

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из группы 76

Алюминий и изделия из него,
кроме продуктов позиций
7601-7603, из 7607

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 7607

Фольга алюминиевая кэшированная с
печатным рисунком и текстом для
упаковки пищевых продуктов, в
рулонах

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость материалов
той же позиции, что и готовый
продукт, не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из группы 78

Свинец и изделия из него, кроме
продуктов позиции 7802 00 000

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из группы 79

Цинк или изделия из него, кроме
продуктов позиции 7902 00 000

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из группы 80

Олово и изделия из него, кроме
продуктов позиции 8002 00 000

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из группы 81

Прочие недрагоценные металлы,
необработанные и изделия из них

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов,
классифицируемых в той же позиции,
что и продукт, не должна превышать
50 % цены конечной продукции

8202 10 000,
8202 20 000,
8202 31 000,
8202 39 000

Пилы ручные, полотна для
ленточных пил, полотна для
циркулярных пил (включая полотна
для пил продольной резки или для
прорезывания пазов)

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8208

Ножи и режущие лезвия для машин
или механических приспособлений

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из группы 84

Реакторы ядерные, котлы,
оборудование и механические
устройства; их части, кроме
продуктов, относящихся к позициям
8403, 8404, 8406-8408, 8412, из
8414, 8415, 8418, 8425-8431,
8444 00-8447, из 8448, 8452,
8456-8466, 8469 00-8470, 8472,
8480, 8484, 8487, для которых
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы, классифицируемые в той же
позиции, что и продукт, могут
использоваться только до суммы в
пределе 5 % цены конечной продукции

8403

Котлы центрального отопления,
кроме котлов товарной позиции
8402

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8404

Вспомогательное оборудование
для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403
(например, экономайзеры, паро-
перегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры),
конденсаторы для пароводяных или
других паровых силовых установок

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8406

Турбины на водяном пару и турбины
паровые прочие

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8407

Двигатели внутреннего сгорания с
искровым зажиганием, с
вращающимся или возвратно-
поступательным движением поршня

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8408

Двигатели внутреннего сгорания
поршневые с воспламенением от
сжатия (дизели или полудизели)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8412

Двигатели и силовые установки
прочие

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8414

Воздушные компрессоры

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8415

Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно

Изготовление из материалов любых позиций при условии выполнения следующих технологических операций:
- изготовление корпуса, изготовление элементов электропроводки;
- сборка и монтаж блоков;
- заправка хладагента (кроме случаев, когда заправка хладагента не предусмотрена конструкцией и/или заправка осуществляется в момент монтажа);
- регулировка и контроль параметров

8418

Холодильники, морозильники и
прочее холодильное или
морозильное оборудование
электрическое или других типов;
тепловые насосы, кроме установок
для кондиционирования воздуха
товарной позиции 8415

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы, классифицируемые в той же
позиции, что и продукт, могут
использоваться только до суммы в
пределе 5 % цены конечной продукции

8425-8428

Машины, оборудование и
приспособления подъемные,
погрузочные или разгрузочные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8429

Бульдозеры с неповоротным и
поворотным отвалом, грейдеры,
планировщики, скреперы,
механические лопаты, экскаваторы,
одноковшовые погрузчики,
трамбовочные машины и дорожные
катки, самоходные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8431 могут
использоваться только до суммы в
пределе 5 % цены конечной продукции

8430

Машины и механизмы прочие для
перемещения, планировки,
профилирования, разработки,
трамбования, уплотнения, выемки
или бурения грунта, полезных
ископаемых или руд; оборудование
для забивки и извлечения свай;
снегоочистители плужные и
роторные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8431 могут
использоваться только до суммы в
пределе 5 % цены конечной продукции

8431

Части, предназначенные
исключительно или в основном для
оборудования товарных позиций
8425-8430

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8444 00-8447

Машины для текстильной
промышленности

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8448

Вспомогательное оборудование
для машин позиций 8444 00-8447

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8452

Машины швейные, кроме машин
для сшивания книжных блоков
товарной позиции 8440;
мебель, основания и футляры,
предназначенные специально для
швейных машин; иглы для швейных
машин

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8456-8466

Машины и оборудование товарных
позиций 8456–8465; части и
принадлежности, предназначенные
исключительно или в основном для
машин и оборудования товарных
позиций 8456–8465, включая
приспособления для крепления
инструмента или деталей,
самораскрывающиеся резьбонарезные
головки, делительные головки и
другие специальные приспособления
к станкам; приспособления для
крепления рабочих инструментов
для всех типов ручных
инструментов

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8469 00-8470

Машины и аппараты позиций
8469 00-8470 (пишущие машинки,
калькуляторы и т.п.)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8472

Оборудование конторское
(например, гектографические или
трафаретные множительные
аппараты, машины адресовальные,
автоматические устройства для
выдачи банкнот, машины для
сортировки, подсчета или
упаковки монет, машинки для
заточки карандашей,
перфорационные машины или машины
для скрепления скобами)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8480

Опоки для металлолитейного
производства; литейные поддоны;
модели литейные; формы для литья
металлов (кроме изложниц),
карбидов металлов, стекла,
минеральных материалов, резины
или пластмасс

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8484

Прокладки и аналогичные
соединительные элементы из
листового металла в сочетании с
другим материалом или состоящие
из двух или более слоев металла;
наборы или комплекты прокладок и
аналогичных соединительных
элементов, различных по составу,
упакованные в пакеты, конверты
или аналогичную упаковку;
механические уплотнения

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8487

Части оборудования, не имеющие
электрических соединений,
изоляторов, контактов, катушек
или других электрических деталей,
в другом месте данной группы не
поименованные или не включенные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из группы 85

Электрические машины и
оборудование, их части;
звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура,
аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного
изображения и звука, их части
и принадлежности, кроме товаров,
относящихся к позициям 8501,
8502, 8507, 8508, 8516 50 000, из
8517, из 8518, 8519, 8521, из
8523, 8525-8528, 8535-8537, 8542,
8544, 8545, для которых
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы, классифицируемые в той же
позиции, что и продукт, могут
использоваться только до суммы в
пределах 10 % цены конечной
продукции

8501

Двигатели и генераторы
электрические (кроме
электрогенераторных установок)

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8503 00 могут
использоваться только до суммы в
пределах 10 % цены конечной
продукции

8502

Электрогенераторные установки
и вращающиеся электрические
преобразователи

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиций 8501 или 8503 00
могут использоваться при условии,
что их совокупная стоимость не
превышает 10 % цены конечной
продукции

8507

Аккумуляторы электрические,
включая сепараторы для них,
прямоугольной (в том числе
квадратной) или иной формы

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8508

Пылесосы

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- изготовление корпуса, изготовление
элементов электропроводки;
- сборка и монтаж блоков;
- регулировка и контроль параметров

8516 50 000

Печи микроволновые

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- изготовление корпуса, изготовление
элементов электропроводки;
- сборка и монтаж блоков;
- регулировка и контроль параметров

из 8517

Аппаратура передающая или
приемная для радиотелефонной,
радиотелеграфной связи

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8518

Микрофоны и подставки для них;
громкоговорители, смонтированные
или не смонтированные в корпусах;
электрические усилители звуковой
частоты; электрические
звукоусилительные комплекты

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы, классифицируемые в той же
позиции, что и продукт, могут
использоваться только до суммы в
пределах 5 % цены продукта

8519

Аппаратура звукозаписывающая
или звуковоспроизводящая

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Из 8521

Аппаратура видеозаписывающая или
видеовоспроизводящая, совмещенная
или не совмещенная с
видеотюнером, кроме
DVD-проигрывателей

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8521 90 000

DVD-проигрыватели

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- изготовление корпуса, изготовление
элементов электропроводки;
- сборка и монтаж блоков;
- регулировка и контроль параметров

из 8523

Диски, ленты, твердотельные
энергонезависимые устройства
хранения данных,
"интеллектуальные карточки" и
другие носители, для записи звука
или других явлений, незаписанные,
кроме изделий группы 37

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8523

Диски, ленты, твердотельные
энергонезависимые устройства
хранения данных,
"интеллектуальные карточки" и
другие носители для записи звука
или других явлений, записанные,
включая матрицы и мастер-диски
для изготовления дисков, кроме
изделий группы 37

Изготовление, при котором стоимость
всех использованных материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
незаписанные материалы позиции 8523
могут использоваться только в
размере, не превышающем 10 % цены
конечной продукции

8525

Аппаратура передающая для
радиовещания или телевидения,
включающая или не включающая
в свой состав приемную,
звукозаписывающую или
звуковоспроизводящую аппаратуру;
телевизионные камеры; цифровые
камеры и записывающие видеокамеры

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8526

Аппаратура радиолокационная,
радионавигационная и
радиоаппаратура дистанционного
управления

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8527

Аппаратура приемная для
радиовещания, совмещенная или не
совмещенная в одном корпусе
со звукозаписывающей или
звуковоспроизводящей аппаратурой
или часами

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8529 могут
использоваться только в размере, не
превышающем 10 % цены конечной
продукции

8528

Мониторы и проекторы, не
включающие в свой состав приемную
телевизионную аппаратуру;
аппаратура приемная для
телевизионной связи, включающая
или не включающая в свой состав
широковещательный радиоприемник
или аппаратуру, записывающую
или воспроизводящую звук или
изображение

Изготовление из материалов любых позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- изготовление шасси (заготовка
радиоэлементов, SMD-монтаж,
установка всех радиоэлементов на
печатные платы, пайка, диагностика,
регулировка, контроль);
- изготовление корпусных деталей
(литье под давлением, покраска и
армировка корпусных деталей
телевизора);
- финишная сборка и регулировка
(сборка, монтаж, регулировка,
контроль, комплекс испытаний
(регламентов) конечной продукции)

из 8528

Мониторы жидкокристаллические

Изготовление из материалов любых
позиций при условии выполнения
следующих технологических операций:
- изготовление корпуса, изготовление
элементов электропроводки;
- сборка и монтаж блоков;
- регулировка и контроль параметров

8535, 8536

Аппаратура электрическая для
коммутации или защиты
электрических цепей или для
подсоединений к электрическим
цепям или в электрических цепях

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8538 могут
использоваться только до суммы в
пределах 5 % цены конечной продукции

8537

Пульты, панели, консоли, столы,
распределительные щиты и
основания для электрической
аппаратуры прочие, оборудованные
двумя или более устройствами
товарной позиции 8535 или 8536
для управления или распределения
электрического тока, в том числе
включающие в себя приборы или
устройства группы 90 и цифровые
аппараты управления, кроме
коммутационных устройств товарной
позиции 8517

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиции 8538 могут
использоваться только до суммы в
пределах 5 % цены конечной продукции

8542

Схемы электронные интегральные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы позиций 8541 или 8542
могут использоваться при условии,
что суммарная стоимость не
превышает 5 % цены конечной
продукции

из 8544

Провода изолированные (включая
эмалированные или анодированные),
кабели (включая коаксиальные
кабели) и другие изолированные
электрические проводники с
соединительными приспособлениями
или без них; кроме товаров
позиции 8544 70 000, для которой
применяемые правила излагаются
далее

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8544 70 000

Кабели волоконно-оптические

Изготовление из материалов любых
позиций. Однако стоимость
используемых материалов той же
позиции, что и готовый продукт, не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8545

Электроды угольные, угольные
щетки, угли для ламп или батареек
и изделия из графита или других
видов углерода с металлом или без
металла, прочие, применяемые в
электротехнике

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8601-8607

Железнодорожные локомотивы,
железнодорожные и трамвайные
вагоны и иной подвижной состав
и его части

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

8608 00 000

Путевое оборудование и устройства
для железнодорожных и трамвайных
путей; механическое (включая
электромеханическое) сигнальное
оборудование, устройства
обеспечения безопасности или
управления движением на железных
дорогах, трамвайных путях,
автомобильных дорогах, внутренних
водных путях, парковочных
сооружениях, портах или
аэродромах; части упомянутых
устройств и оборудования

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции. В вышеуказанном пределе
материалы, классифицируемые в той же
позиции, что и продукт, могут
использоваться до суммы в пределах
5 % цены конечной продукции

8609 00

Контейнеры (включая емкости
для перевозки жидкостей или
газов), специально
предназначенные и оборудованные
для перевозки одним или
несколькими видами транспорта

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из группы 87

Средства наземного транспорта
кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава,
их части и принадлежности, кроме
товаров позиций 8702-8704, для
которых применяемые правила
излагаются далее

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 8702-8704

Автомобили легковые и моторные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания

Изготовление, при котором стоимость используемых материалов не должна превышать 50 % цены конечной продукции, а также при условии выполнения следующих технологических операций:
- сварка кузова (кабины) или изготовление кузова (кабины) иным способом, в случае применения технологий, не предусматривающих сварочных операций при изготовлении кузова (кабины);
- окраска кузова (кабины);
- установка двигателя;
- установка вспомогательного оборудования, в т.ч. систем безопасности, отопления и охлаждения, предусмотренных конструкцией моторного транспортного средства;
- установка трансмиссии;
- установка передней и задней подвески;
- установка колес;
- установка системы зажигания, кроме свечей, катушек зажигания и высоковольтных проводов (для моторных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием);
- установка рулевого управления и тормозной системы;
- установка элементов интерьера и экстерьера;
- установка фар, передних и задних сигнальных фонарей;
- установка глушителя и секций выхлопного трубопровода;
- установка топливного бака и топливопроводов;
- установка электрических приводов, кроме приводов, являющихся неотъемлемой частью автокомпонентов, используемых при изготовлении моторных транспортных средств;
- установка аккумулятора;
- монтаж бортовых электрических цепей;
- диагностика и регулировка двигателя;
- проверка эффективности тормозной системы;
- нанесение идентификационного номера на моторное транспортное средство;
- проведение контрольных испытаний готового моторного транспортного средства

из 8702-8704

Автомобили легковые и моторные транспортные средства, приводимые в движение электроприводом или гибридными силовыми установками

Изготовление, при котором стоимость используемых материалов не должна превышать 50 % цены конечной продукции, а также при условии выполнения следующих технологических операций:
- сварка кузова (кабины) или изготовление кузова (кабины) иным способом, в случае применения технологий, не предусматривающих сварочных операций при изготовлении кузова (кабины);
- окраска кузова (кабины);
- установка двигателя (для гибридных силовых агрегатов);
- установка тяговых электромашин (генераторы, электродвигатели);
- установка вспомогательного оборудования, в т.ч. систем безопасности, отопления и охлаждения, предусмотренных конструкцией моторного транспортного средства;
- установка трансмиссии;
- установка передней и задней подвески;
- установка колес;
- установка системы рулевого управления и тормозной системы;
- установка элементов интерьера и экстерьера;
- установка фар, передних и задних сигнальных фонарей;
- установка блоков накопителей энергии (тяговые аккумуляторные батареи или суперконденсаторы);
- установка электрических приводов, кроме приводов, являющихся неотъемлемой частью автокомпонентов, используемых при изготовлении моторных транспортных средств;
- монтаж бортовых электрических цепей;
- диагностика и регулировка двигателя;
- проверка эффективности тормозной системы;
- проверка уровня радиопомех и норм электромагнитной совместимости;
- нанесение идентификационного номера на моторное транспортное средство;
- проведение контрольных испытаний готового моторного транспортного средства

из 8704

Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов (тип форвардер)

Изготовление, при котором стоимость используемых материалов не должна превышать 50 % цены готовой продукции, а также при условии выполнения следующих технологических операций:
- сварка кузова (кабины) или изготовление кузова (кабины) иным способом, в случае применения технологий, не предусматривающих сварочных операций при изготовлении кузова (кабины);
- окраска кузова (кабины);
- установка двигателя;
- установка вспомогательного оборудования, в т.ч. систем безопасности, отопления и охлаждения, предусмотренных конструкцией моторного транспортного средства;
- установка трансмиссии;
- установка колес;
- установка системы рулевого управления и тормозной системы;
- установка элементов интерьера и экстерьера кабины;
- установка фар, передних и задних сигнальных фонарей;
- установка глушителя и секций выхлопного трубопровода;
- установка топливного бака и топливопровода;
- установка электрических приводов, кроме приводов, являющихся неотъемлемой частью автокомпонентов, используемых при изготовлении моторных транспортных средств;
- установка аккумулятора;
- монтаж бортовых электрических цепей;
- диагностика и регулировка двигателя;
- проверка эффективности тормозной системы;
- нанесение идентификационного номера на моторное транспортное средство;
- проведение контрольных испытаний готового моторного транспортного средства

8803

Части летательных аппаратов
товарной позиции 8801 или 8802

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов позиции
8803 не должна превышать 5 % цены
конечной продукции

8804 00 000

Парашюты (включая управляемые
парашюты и парапланы) и ротошюты;
их части и принадлежности:
- ротошюты;
 
 
 
- прочие

 
 
 
Изготовление из материалов любой
позиции, в том числе из прочих
материалов позиции 8804 00 000.
 
Изготовление, при котором стоимость
используемых материалов позиции
8804 00 000 не должна превышать
5 % цены конечной продукции

8805

Стартовое оборудование для
летательных аппаратов; палубные
тормозные или аналогичные
устройства; наземные тренажеры
для летного состава; их части

Изготовление, при котором стоимость
используемых материалов позиции 8805
не должна превышать 5 % цены
конечной продукции

Группа 89

Суда, лодки и плавучие
конструкции

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта. Однако
корпуса судов позиции 8906 00
использоваться не могут

Группа 90

Инструменты и аппараты
оптические, фотографические,
кинематографические,
измерительные, контрольные,
прецизионные, медицинские или
хирургические; их части и
принадлежности

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Группа 91

Часы всех видов и их части

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Группа 92

Инструменты музыкальные;
их части и принадлежности

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

Группа 93

Оружие и боеприпасы;
их части и принадлежности

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

9401

Мебель для сидения (кроме
указанной в товарной позиции
9402), трансформируемая или не
трансформируемая в кровати, и ее
части

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

9403

Мебель прочая и ее части

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

9405

Лампы и осветительное
оборудование, включая прожекторы,
лампы узконаправленного света,
фары и их части, в другом месте
не поименованные или не
включенные; световые вывески,
световые таблички с именем или
названием, или адресом и
аналогичные изделия, имеющие
встроенный источник света,
и их части, в другом месте не
поименованные или не включенные

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

9406 00

Сборные строительные конструкции

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

из 9503 00

Игрушки прочие; модели в
уменьшенном размере
("в масштабе") и аналогичные
модели для развлечений,
действующие или недействующие;
головоломки всех видов

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта,
стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

из 9601,
из 9602 00 000

Изделия из материалов для резьбы
животного, растительного или
минерального происхождения

Изготовление из обработанных
материалов для резьбы тех же позиций

из 9603

Щетки (за исключением половых
щеток и метел из связанных
пучков, насаженные или не
насаженные на рукоятку); щетки
ручные механические без
двигателей для уборки полов;
подушечки и валики малярные для
краски

Изготовление, при котором стоимость
всех используемых материалов не
должна превышать 50 % цены конечной
продукции

9605 00 000

Наборы дорожные, используемые для
личной гигиены, шитья или для
чистки одежды или обуви

Каждое изделие, входящее в набор,
должно удовлетворять требованию,
которое применялось бы к нему, если бы оно не входило в комплект. Однако
изделия без происхождения могут
входить в состав набора при условии,
что их общая стоимость не превышает
15 % цены конечной продукции

9606

Пуговицы, кнопки,
застежки-защелки, формы для
пуговиц и прочие части этих
изделий; заготовки для пуговиц

Изготовление, при котором все
используемые материалы должны
классифицироваться в позиции,
отличной от позиции продукта.
Стоимость всех используемых
материалов не должна превышать 50 %
цены конечной продукции

9608

Ручки шариковые; ручки и маркеры
с наконечником из фетра или
прочих пористых материалов;
авторучки чернильные, стилографы
и ручки прочие; перья
копировальные; карандаши с
выталкиваемым или скользящим
стержнем; держатели для перьев;
держатели для карандашей и
аналогичные держатели; части
(включая колпачки и зажимы)
изделий, перечисленных выше,
кроме изделий товарной позиции
9609

Изготовление из материалов,
относящихся к позиции, отличной от
позиции изделия. Однако перья и
наконечники для перьев могут
использоваться, как и другие
материалы той же позиции, что и
продукт, который может
использоваться в свою очередь только
при условии, что его стоимость не
превышает 5 % цены конечной
продукции

из 9614 00 900

Трубки курительные и чашеобразные
части

Изготовление из грубых заготовок
трубок


      -----------------------------------

      4 В случае если продукт изготовлен из материалов, относящихся одновременно к позициям 3901-3906 и 3907-3911, настоящее положение применяется только к той категории продуктов, которая преобладает в весовом отношении в изготовленном товаре.

Оговорка Республики Казахстан
к Решению Совета глав правительств СНГ
"О проекте Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств"

      20 ноября 2009 года город Ялта

      Республика Казахстан сохраняет за собой право при определении страны происхождения белого сахара, вырабатываемого из сахара-сырца (по позиции 1701 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств), применять основной критерий достаточной обработки/переработки, который выражается в изменении товарной позиции на уровне любого из первых четырех знаков.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


Оговорка Кыргызской Республики к Соглашению о Правилах
определения страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств

      "Кыргызская Республика независимо от условий, указанных в приложении 1 к Правилам определения страны происхождения товаров, для определения страны происхождения сахара белого, вырабатываемого из сахара-сырца тростникового (товарная позиция 1701), будет применять основной критерий достаточной обработки/переработки, который заключается в изменении товарной позиции по ТН ВЭД на уровне из первых четырех знаков".

Премьер-министр


Кыргызской Республики

Д.Усенов


  Приложение 2
к Правилам определения
страны происхождения товаров

Форма СТ-1

1. Грузоотправитель/экспортер
(наименование и адрес)

4. № ____
Сертификат
о происхождении товара
форма СТ-1

2. Грузополучатель/импортер
(наименование и адрес)

Выдан в ____________________
(наименование страны)
Для предоставления в _________________
(наименование страны)

3. Средства транспорта и маршрут
следования (насколько это известно)

5. Для служебных отметок

6. №

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхож-
дения

10. Количество
товара

11. Номер и дата
счета-фактуры12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует
действительности
 
 
 
 
 
 
 
.........................................
Подпись Дата Печать

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения
соответствуют действительности: что
все товары полностью произведены
или подвергнуты достаточной
переработке в
_________________________________
(наименование страны)
и что они отвечают требованиям
происхождения, установленным в
отношении таких товаров
....................................
Подпись Дата Печать

  Приложение 3
к Правилам определения
страны происхождения товаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _________________________
о происхождении товара форма СT-l

6. №

7. Количество
мест и вид
упаковки

8. Описание
товара

9. Критерий
происхождения

10. Количество
товара

11. Номер
и дата
счета-фактуры12. Удостоверение
Настоящим удостоверяется, что
декларация заявителя соответствует
действительности
 
 
 
 
 
.........................................
Подпись Дата Печать

13. Декларация заявителя
Нижеподписавшийся заявляет, что
вышеприведенные сведения
соответствуют действительности: что
все товары полностью произведены
или подвергнуты достаточной
переработке в
_________________________________
(наименование страны)
и что они отвечают требованиям
происхождения, установленным в
отношении таких товаров
......................................
Подпись Дата Печать

  Приложение 4
к Правилам определения
страны происхождения товаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и применении электронной системы
сертификации происхождения товаров

      Сноска. Правила дополнены Приложением 4 в соответствии с постановлением Правительства РК от 18.03.2016 № 147.

      Настоящее Положение о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров (далее – Положение) определяет общие принципы создания и применения электронной системы сертификации товаров.

1. Общие положения

      Электронная система сертификации происхождения товаров (далее – электронная система сертификации) создается в целях обеспечения возможности осуществления таможенными органами страны ввоза проверки факта выдачи сертификата формы СТ-1 и правильности его заполнения, сведения о котором заявляются при таможенном декларировании, без необходимости представления его в оригинале на бумажном носителе.

2. Основные принципы создания и применения
электронной системы сертификации

      2.1 Основными принципами создания и применения электронной системы сертификации являются:

      а) централизация сбора информации о выданных уполномоченными органами государств-участников Соглашения сертификатах формы СТ-1;

      б) актуальность и достоверность содержащихся в электронной системе сертификации сведений о выданных сертификатах формы СТ-1;

      в) исключение возможности несанкционированного искажения или уничтожения содержащейся в ней информации;

      г) обеспечение хранения в электронной системе сертификации электронных форм сертификатов формы СТ-1 не менее трех лет с даты их выдачи.

      2.2 Электронная система сертификации создается и ведется с учетом требований настоящего Положения центральным уполномоченным органом за счет собственных средств или иных источников финансирования, предусмотренных национальным законодательством страны местонахождения центрального уполномоченного органа.

      2.3 Сведения о выданных сертификатах формы СТ-1 предоставляются таможенным органам страны ввоза на безвозмездной основе.

3. Требования к электронной системе сертификации

      3.1 Состав сведений, содержащихся в электронной форме сертификата формы СТ-1, внесенного в электронную систему сертификации, должен быть идентичен составу сведений, содержащихся в сертификате формы СТ-1, выданном заявителю в оригинале на бумажном носителе, и соответствовать требованиям и порядку заполнения сертификата формы СТ-1, изложенным в Правилах, за исключением подписей и печатей, проставленных на оригинале сертификата формы СТ-1.

      3.2 Электронная форма сертификата формы СТ-1 вносится в электронную систему сертификации не позднее одного дня, следующего за днем удостоверения уполномоченным органом оригинала сертификата формы СТ-1, оформленного на бумажном носителе в порядке, предусмотренном разделом 7 Правил.

4. Заключительные положения

      4.1. Для обеспечения возможности осуществления таможенными органами страны ввоза проверки факта выдачи сертификата формы СТ-1 и правильности его заполнения с использованием информации, содержащейся в электронной системе сертификации, заключается протокол об информационном взаимодействии между центральным таможенным органом страны ввоза и центральным уполномоченным органом страны вывоза.

      4.2 Центральный уполномоченный орган обязан:

      а) обеспечивать полноту, актуальность и достоверность сведений, содержащихся в электронной системе сертификации о выданных уполномоченным органом сертификатах формы СТ-1;

      б) обеспечивать защиту содержащихся в электронной системе сертификации сведений (информации) от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, иных неправомерных действий;

      в) обеспечивать надлежащее круглосуточное функционирование электронной системы сертификации.

      4.3 В случае ненадлежащего функционирования электронной системы сертификации применяются общие положения Правил в части документального подтверждения страны происхождения товаров.

      4.4 Настоящее Положение не может рассматриваться как ограничивающее полномочия таможенных органов страны ввоза по проверке подлинности документов, представленных лицом, декларирующим товары, в целях определения страны происхождения товаров и достоверности содержащихся в них сведений в порядке, предусмотренном Правилами и таможенным законодательством страны ввоза.

      Настоящим удостоверяю, что прилагаемый текст является аутентичной копией Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, принятого на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоялось 20 ноября 2009 года в городе Ялте. Подлинный экземпляр вышеупомянутого Соглашения хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств.

Первый заместитель Председателя


Исполнительного комитета -


Исполнительного секретаря СНГ

В. Гаркун


      Настоящим удостоверяю, что данный текст является заверенной копией заверенной копии Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств, совершенного 20 ноября 2009 года в городе Ялте.

Начальник управления


Международно-правового департамента


Министерства иностранных дел


Республики Казахстан

Б. Пискорский