Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы № 2345 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 3 шілдедегі № 697 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 желтоқсандағы№ 2345 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бюджеттік бағдарламалары» деген 6-бөлімде:
      «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер» деген бюджеттік бағдарламада:
      «Орталық органның аппараты» деген кіші бөлімде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010» деген бағанындағы «429 051» деген сандар «370 653» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Аумақтық органдардың аппараттары» деген кіші бөлімде:
      «Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар» деген жолдың «2010» деген бағанындағы «433 514» деген сандар «451 856» деген сандармен ауыстырылсын;
      Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бюджеттік шығыстарының жиынтығында:
      «2010» деген бағанда:
      «1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:» деген жолдағы «948 362» деген сандар «908 306» деген сандармен ауыстырылсын;
      «001 «Инфрақұрылымдық экономика салаларының тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету жөніндегі табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу саласындағы қызметтер» деген жолдағы «948 362» деген сандар «908 306» деген сандармен ауыстырылсын;
      Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің стратегиялық бағыттарына, мақсаттарына, міндеттеріне және бюджеттік бағдарламаларына шығыстардың бөлінуінде:
      «Табиғи монополия субъектілерінің тиімді жұмыс істеу және даму жағдайларын қамтамасыз ету» деген жолдың «2010» деген бағанындағы «948 362» деген сандар «908 306» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2345

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2010 года № 697

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2345 "О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2010-2014 годы" следующие изменения:
      в Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий на 2010-2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 6. "Бюджетные программы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий":
      в бюджетной программе "Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественной монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики":
      в подразделе "Аппарат центрального органа":
      в графе "2010" строки "Расходы на реализацию Программы" цифры "429 051" заменить цифрами "370 653";
      в подразделе "Аппараты территориальных органов":
      в графе "2010" строки "Расходы на реализацию программы" цифры "433 514" заменить цифрами "451 856";
      в Своде бюджетных расходов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий:
      в графе "2010":
      строки "1. Действующие программы, из них:" цифры "948 362" заменить цифрами "908 306";
      строки "001 "Услуги в области регулирования деятельности субъектов естественной монополий по обеспечению эффективного функционирования и развития инфраструктурных отраслей экономики" цифры "948 362" заменить цифрами "908 306";
      в Распределении расходов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетной программе Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий:
      в графе "2010" строки "Обеспечение условий эффективного функционирования и развития субъектов естественной монополии" цифры "948 362" заменить цифрами "908 306".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов