Мемлекет қатысатын мұнай және газ саласындағы ұйымдардың қызметін оңтайландыру жөніндегі кейбір шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 62 қаулысы

      Мұнай және газ саласындағы қызметтің тиімділігін арттыру және мемлекеттік меншікті басқаруды оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Мұнай және газ өнеркәсібінің бас диспетчерлік басқармасы» акционерлік қоғамы «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) болып қайта аталсын.
      2. «Мұнай-газ өнеркәсібінің оқу орталығы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - мекеме) таратылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Қоғам қызметін мынадай негізгі: техникалық реттеу саласындағы заңнамаға сәйкес, мұнай және газ өнеркәсібі саласындағы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеуге және сараптауға қатысу, мұнай және газ кен орындарын іздеу, бағалау және игеру жөніндегі жобалық құжаттар сараптамасы, мұнай-газ жобаларында жергілікті қамтуды дамыту саласындағы ақпараттық талдау және консультациялық қызметтер көрсету, мұнай-газ жобаларында жергілікті қамтуды дамыту бөлігінде талдамалық зерттеулер жүргізу, сондай-ақ мұнай-газ саласындағы кадрларды оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды ұйымдастыру бағыттарымен толықтырып, Қоғамның жарғысына тиісті өзгерістер енгізуді;
      2) Қоғамды әділет органдарында мемлекеттік қайта тіркеуді;
      3) мекемені тарату жөніндегі тарату комиссиясын құруды;
      4) таратылатын мекеме кредиторларының талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мекеме мүлкін осы мекеменің құрылтай құжаттарында көзделген мақсаттарда беруді;
      5) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі мұнай-газ кешені қызметкерлерін оқытуда үзіліске жол бермеу мақсатында заңнамада белгіленген тәртіппен 2011 жылғы 1 наурызға дейін Қоғаммен мұнай-газ саласы кадрларын оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды ұйымдастыру мәселелері жөнінде шарттар жасасуды қамтамасыз етсін.
      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
      6. Осы қаулының 2011 жылғы 1 наурыздан бастап қолданысқа енгізілетін 2-тармағын, 3-тармағының 3)4) тармақшаларын және осы қаулымен бекітілетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 6-тармағының үшінші абзацын қоспағанда, осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                            К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2011 жылғы 31 қаңтардағы
№ 62 қаулысымен    
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. «Акцияларының мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлімде реттік нөмірі 21-82-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «21-82. АЛА-003812 «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ».
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасының Мұнай және газ министрлігіне» деген бөлімде реттік нөмірі 17-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. АЛА-003812 «Мұнай және газ ақпараттық талдау орталығы» АҚ».
      3. «Отандық өндірушілерді мемлекеттік қолдауды күшейту жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 қарашадағы № 1204 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 40, 408-құжат):
      3-тармақта «және Мұнай операцияларын» деген сөздер «(мұнай операцияларын қоспағанда)» деген сөздермен ауыстырылсын.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 994 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 994 қаулысымен.

О некоторых мерах по оптимизации деятельности организаций с участием государства в нефтяной и газовой сфере

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 62

      В целях повышения эффективности деятельности в нефтяной и газовой сфере и оптимизации управления государственной собственностью Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Переименовать акционерное общество «Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности» в акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа» (далее - Общество).
      2. Ликвидировать государственное учреждение «Учебный центр нефтегазовой промышленности» (далее - учреждение).
      3. Министерству нефти и газа Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) внесение соответствующих изменений в устав Общества с дополнением деятельности Общества следующими основными направлениями: участие в разработке и экспертизе нормативных документов по стандартизации в сфере нефтяной и газовой промышленности в соответствии с законодательством в области технического регулирования, экспертиза проектных документов по поиску, оценке и разработке нефтяных и газовых месторождений, оказание информационно-аналитических и консультационных услуг в области развития местного содержания в нефтегазовых проектах, проведение аналитических исследований в части развития местного содержания в нефтегазовых проектах, а также организация обучения, подготовки, переподготовки кадров в нефтегазовой отрасли;
      2) государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции;
      3) создание ликвидационной комиссии по ликвидации учреждения;
      4) передачу имущества учреждения, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого учреждения, на цели, предусмотренные учредительными документами данного учреждения:
      5) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.
      4. Министерству нефти и газа Республики Казахстан в целях недопущения прерывания обучения работников нефтегазового комплекса обеспечить до 1 марта 2011 года заключение Обществом договоров по вопросам организации обучения, подготовки, переподготовки кадров в нефтегазовой отрасли в установленном законодательством порядке.
      5. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением пункта 2, подпунктов 3)4) пункта 3 настоящего постановления и абзаца третьего пункта 6 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утверждаемых настоящим постановлением, которые вводятся в действие с 1 марта 2011 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 31 января 2011 года № 62

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «г. Астана» строку, порядковый номер 21-82, изложить в следующей редакции:
      «21-82. АЛА-003812 АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «Министерству нефти и газа Республики Казахстан» строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:
      «17. АЛА-003812 АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа».
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2002 года № 1204 «О мерах по усилению государственной поддержки отечественных производителей» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 40, ст. 408):
      в пункте 3 слова «и Нефтяных операций» заменить словами «(за исключением нефтяных операций)».
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 994.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 994.