"Назарбаев Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы мен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" акционерлік қоғамын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 маусымдағы № 647 Қаулысы.

      "Назарбаев Университеті", "Назарбаев Зияткерлік мектептері" және "Назарбаев Қоры" мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 13-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Назарбаев Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы мен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" акционерлік қоғамы қайта құру жолымен "Назарбаев Университеті" және "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымдары (бұдан әрі - Дербес ұйымдар) болып қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Дербес ұйымдардың жарғыларын бекіту мен оларды Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 9 маусымдағы
№ 647 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Астана қаласы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 21-101, 21-115-жолдар алынып тасталсын.

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулыға қосымшада:

      "Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі" деген бөлімде реттік нөмірі 222-33-3-жол алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі" деген бөлім мен реттік нөмірі 304-1-жол алынып тасталсын.

      3. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 11.08.2018 № 502 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі № 993 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 29, 327-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің қарауындағы ұйымдардың тізбесінде:

      реттік нөмірі 6-жол алынып тасталсын.

      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.08.2022 № 581 қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      7. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.19 № 340 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      8. "2011 - 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 1350 қаулысында:

      көрсетілген қаулыға 25-қосымшада:

      "мемлекеттік тапсырманың орындалуына жауапты заңды тұлғаның атауы" деген бағанда:

      реттік нөмірлері 1, 4, 10, 11, 12, 14-жолдардағы "АҚ" деген аббревиатура "ДБҰ" деген аббревиатурамен ауыстырылсын.

      9. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.03.2015 № 168 қаулысымен.

      10. "Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 6 сәуірдегі № 376 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың тізбесінде:

      "Ұлттық компаниялар" деген бөлімде:

      реттік нөмірлері 34 және 35-жолдар алынып тасталсын.

О реорганизации некоммерческого акционерного общества "Назарбаев Университет" и акционерного общества "Назарбаев Интеллектуальные школы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2011 года № 647.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Назарбаев Университет" и акционерное общество "Назарбаев Интеллектуальные школы" путем преобразования в автономные организации образования "Назарбаев Университет" и "Назарбаев Интеллектуальные школы" (далее - Автономные организации).

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение уставов Автономных организаций и государственную регистрацию их в органах юстиции Республики Казахстан;

      2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 9 июня 2011 года № 647

Изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "г. Астана":

      строки, порядковые номера 21-101, 21-115, исключить.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в приложении к указанному постановлению:

      в разделе "Министерству образования и науки Республики Казахстан" строку, порядковый номер 222-33-3, исключить;

      раздел "Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан" и строку, порядковый номер 304-1, исключить.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 11.08.2018 № 502 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2002 года № 993 "Вопросы Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 29, ст. 327):

      в Перечне организаций, находящихся в ведении Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 6, исключить.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.08.2022 № 581.
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).
      7. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.03.2012 № 340 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      8. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года № 1350 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2011-2013 годы":

      в приложении 25 к указанному постановлению:

      в графе "Наименование юридического лица, ответственного за выполнение государственного задания":

      в строках, порядковые номера 1, 4, 10, 11, 12, 14 аббревиатуру "АО" заменить аббревиатурой "АОО".

      9. Утратил силу постановлением Правительства РК от 31.03.2015 № 168.

      10. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2011 года № 376 "Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний":

      в перечне национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Национальные компании":

      строки, порядковые номера 34 и 35 исключить.