Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің "Координатор" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 12 қыркүйектегі № 1041 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 25 мамырдағы № 291 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.05.2017 № 291 қаулысымен.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 11-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің "Координатор" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысу үлесімен "ТРМК Координатор" (бұдан әрі - Серіктестік) жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.03.31 № 407 Қаулысымен.

      2. Серіктестік қызметінің негізгі мәні қызметтік ғимараттарды пайдалануды, көліктік қызмет көрсетуді және оларды жабдықтау функцияларын орындауды жүзеге асыру болып белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Серіктестік Жарғысының бекітілуін;

      2) Серіктестікті әділет органдарында мемлекеттік тіркеуді;

      3) осы қаулыны іске асыру бойынша өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен Серіктестіктің мемлекеттік қатысу үлесін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетіне беруді қамтамасыз етсін.

      5. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 12 қыркүйектегі
№ 1041 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.

      2. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің турлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      акциялардың мемлекеттік пакеттері және үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Астана қ." деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-133-жолмен толықтырылсын:

      "21-133 "Координатор" ЖШС".

      3. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге және өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетіне" деген бөлім:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 292-2-1-жолмен толықтырылсын:

      "292-2-1 "Координатор" ЖШС".

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Координатор" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2011 года № 1041. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2017 года № 291

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.05.2017 № 291.

      В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Координатор" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан путем преобразования в Товарищество с ограниченной ответственностью "Координатор КТРМ" (далее – Товарищество) со стопроцентной долей участия государства в уставном капитале.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.03.2012 № 407.

      2. Определить основным предметом деятельности Товарищества осуществление эксплуатации служебных зданий, автотранспортного обслуживания и выполнение снабженческих функций.

      3. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) утверждение Устава Товарищества;

      2) государственную регистрацию Товарищества в органах юстиции;

      3) принятие иных мер по реализации настоящего постановления.

      4. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить передачу в установленном законодательством порядке права владения и пользования государственной доли участия Товарищества Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      5. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 12 сентября 2011 года № 1041

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Астана" дополнить строкой, порядковый номер 21-133, следующего содержания:

      "21-133 ТОО "Координатор".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в Перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Комитету технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан":

      дополнить строкой, порядковый номер 292-2-1, следующего содержания:

      "292-2-1 ТОО "Координатор".

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683 (вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию).