"Техникалық реттеу және метрология мәселелері жөніндегі комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 маусымдағы № 558 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 10 қазандағы № 1156 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 367 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 367 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Техникалық реттеу және метрология мәселелері жөніндегі комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 маусымдағы № 558 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулының 1-қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К.Мәсімов


      Қазақстан Республикасы

      Үкіметінің

      2011 жылғы 10 қазандағы

      № 1156 қаулысына

      қосымша

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2010 жылғы 12 маусымдағы
№ 558 қаулысына
1-қосымша

Техникалық реттеу және метрология мәселелері жөніндегі комиссияның құрамы

       Шөкеев - Қазақстан Республикасы

       Өмірзақ Естайұлы Премьер-Министрінің бірінші

       орынбасары, төраға

       Төлеушин - Қазақстан Республикасының

       Қаныш Аманбайұлы Индустрия және жаңа технологиялар

       вице-министрі, төрағаның

       орынбасары

       Сәтбаев - Қазақстан Республикасы Индустрия

       Рыскелді Ахметқалиұлы және жаңа технологиялар

       министрлігі Техникалық реттеу және

       метрология комитетінің төрағасы,

       хатшы


       Байжүнісов - Қазақстан Республикасының

       Ерік Әбенұлы Денсаулық сақтау вице-министрі

       Дүйсебаев - Қазақстан Республикасының Көлік

       Асылбек Жексенбайұлы және коммуникация вице-министрі

       Ескендіров - Қазақстан Республикасының

       Абай Мұқашұлы Экономикалық даму және сауда

       вице-министрі

       Күреңбеков - Қазақстан Республикасы Ішкі істер

       Амантай Жанкеұлы министрінің орынбасары

       Нұрымбетов - Қазақстан Республикасының Еңбек

       Біржан Бидайбекұлы және халықты әлеуметтік қорғау

       вице-министрі

       Омаров - Қазақстан Республикасының Туризм

       Мұрат Ескелдіұлы және спорт вице-министрі

       Орынханов - Қазақстан Республикасының Білім

       Мұрат Қадесұлы және ғылым вице-министрі

       Петров - Қазақстан Республикасының Төтенше

       Валерий Викторович жағдайлар вице-министрі

       Сәрсенов - Қазақстан Республикасының Байланыс

       Сәкен Сейітжаппарұлы және ақпарат вице-министрі

       Толымбаев - Қазақстан Республикасының Мұнай

       Берік Зиябекұлы және газ вице-министрі

       Толыбаев - Қазақстан Республикасының Ауыл

       Марат Еркінұлы шаруашылығы вице-министрі

       Тұрмағамбетов - Қазақстан Республикасының Қоршаған

       Мәжит Әбдіқалықұлы ортаны қорғау вице-министрі

       Әкімжанов - Қазақстан Республикасы Құрылыс

       Жандос Әбілханұлы және тұрғын үй-коммуналдық

       шаруашылық істері агенттігі

       төрағасының орынбасары

       Жарқынбаев - Қазақстан Республикасы Статистика

       Жасер Әзімханұлы агенттігі төрағасының орынбасары

       Молдабеков - Қазақстан Республикасы Ұлттық

       Мейірбек Молдабекұлы ғарыш агенттігі төрағасының

       орынбасары

       Радаев - "Атамекен" Қазақстан ұлттық

       Сергей Юрьевич экономикалық палатасы" заңды

       тұлғалар бірлестігінің басқарушы

       директоры (келісім бойынша)

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2010 года № 558 "О создании Комиссии по вопросам технического регулирования и метрологии"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2011 года № 1156. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2017 года № 367

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.06.2017 № 367.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2010 года № 558 "О создании Комиссии по вопросам технического регулирования и метрологии" следующее изменение:

      приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан;

К. Масимов


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 10 октября 2011 года № 1156
Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 12 июня 2010 года № 558

Состав
Комиссии по вопросам технического
регулирования и метрологии

      Шукеев - Первый заместитель Премьер-

      Умирзак Естаевич Министра Республики Казахстан,

       председатель

      Тулеушин - вице-министр индустрии и новых

      Каныш Аманбаевич технологий Республики

       Казахстан, заместитель

       председателя

      Сатбаев - председатель Комитета

      Рыскелды Ахметкалиевич технического регулирования и

       метрологии Министерства

       индустрии и новых технологий

       Республики Казахстан, секретарь

      Байжунусов - вице-министр здравоохранения

      Эрик Абенович Республики Казахстан

      Дюсебаев - вице-министр транспорта и

      Асылбек Жексенбаевич коммуникаций Республики

       Казахстан

      Искандиров - вице-министр экономического

      Абай Мукашевич развития и торговли Республики

       Казахстан

      Куренбеков - заместитель Министра

      Амантай Жанкеевич внутренних дел Республики

       Казахстан

      Нурымбетов - вице-министр труда и

      Биржан Бидайбекұлы социальной защиты населения

       Республики Казахстан

      Омаров - вице-министр туризма и спорта

      Мурат Ескельдинович Республики Казахстан

      Орунханов - вице-министр образования и

      Мурат Кадесович науки Республики Казахстан

      Петров - вице-министр по чрезвычайным

      Валерий Викторович ситуациям Республики Казахстан

      Сарсенов - вице-министр связи и информации

      Сакен Сейтжаппарович Республики Казахстан

      Толумбаев - вице-министр нефти и газа

      Берик Зиябекович Республики Казахстан

      Толибаев - вице-министр сельского

      Марат Еркинович хозяйства Республики Казахстан

      Турмагамбетов - вице-министр охраны окружающей

      Мажит Абдыкаликович среды Республики Казахстан

      Акимжанов - заместитель Председателя

      Джандос Абулханович Агентства Республики Казахстан

       по делам строительства и

       жилищно-коммунального хозяйства

      Джаркинбаев - заместитель Председателя

      Жасер Азимханович Агентства Республики Казахстан

       по статистике

      Молдабеков - заместитель Председателя

      Мейрбек Молдабекович Национального космического

       агентства Республики Казахстан

      Радаев - управляющий директор

      Сергей Юрьевич объединения юридических лиц

       "Национальная экономическая

       палата Казахстана "Атамекен"

       (по согласованию)