"Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 қарашадағы № 1281 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 325 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 25.04.2015 № 325 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 12, 86-құжат) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінде:
      156-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Ереженің 157 - 160, 160-2-тармақтарында көрсетілген ерекшеліктер мен шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері бойынша шығыстар түрлерін қоспағанда, шығыстардың экономикалық сыныптамасының көрсетілген тізбеге енбейтін ерекшеліктері бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына жасалған шарт сомасының 30 пайызынан аспайтын мөлшерде рұқсат етіледі.»;
      мынадай мазмұндағы 160-2-тармақпен толықтырылсын:
      «160-2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныстық тапсырысы шеңберінде жасалған шарттар бойынша аванстық (алдын ала) төлемге ағымдағы қаржы жылына көзделген шарт сомасының 75 пайызынан аспайтын мөлшерде жол беріледі.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1281. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.04.2015 № 325 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 12, ст. 86) следующие изменение и дополнение:
      в Правилах исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных указанным постановлением:
      часть вторую пункта 156 изложить в следующей редакции:
      "По спецификам экономической классификации расходов, не входящим в указанный перечень, авансовая (предварительная) оплата разрешается в размере не более 30 процентов от суммы договора на текущий финансовый год, за исключением специфик и видов расходов по спецификам экономической классификации расходов, указанных в пунктах 157 - 160, 160-2 настоящих Правил.";
      дополнить пунктом 160-2 следующего содержания:
      "160-2. Авансовая (предварительная) оплата по договорам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа Республики Казахстан, допускается в размере не более 75 процентов от суммы договора, предусмотренной на текущий финансовый год.".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов