"Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы № 234 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 142 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 27.03.2020 № 142 қаулысымен.

      Білім беру кредиттеріне кепілдік беру жүйесінің орнықты және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер мен ұйымдардағы қатысудың мемлекеттік үлестеріне кірістер туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 633 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақтың 3-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын;

      "3-1) ақшалай нысанда орындалуды көздейтін білім беру кредиттері бойынша кепілдіктер беруді жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы республикалық меншіктегі "Қаржы орталығы" акционерлік қоғамы 2010 - 2020 жылдардың қорытындылары бойынша акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер төлеуден босатылады;".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2012 года № 234. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.03.2020 № 142.

      В целях обеспечения устойчивого и эффективного функционирования системы гарантирования образовательных кредитов Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 633 "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" следующее изменение:

      подпункт 3-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "3-1) акционерное общество "Финансовый центр", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, осуществляющее выдачу гарантий по образовательным кредитам, предусматривающим исполнение в денежной форме, освобождается от выплаты дивидендов на государственный пакет акций по итогам 2010 - 2020 годов;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов