"Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияны құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 ақпандағы № 203 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 9 маусымдағы № 774 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 621 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 621 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасында телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияны құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 ақпандағы № 203 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 6, 52-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияны құру туралы»;
      кiрiспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Телерадио хабарларын тарату саласындағы қоғамдық мүддені есепке алу және қорғау, сондай-ақ халықтың теле-, радиоарналарға қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:»;
      1-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Мынадай құрамда телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелерi жөнiндегi комиссия құрылсын:»;
      Телерадио хабарларын таратуды дамыту мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

Мыңбай                   - Қазақстан Республикасының Мәдениет және
Дархан Қамзабекұлы         ақпарат министрі, төраға

Қырықбаев                - Қазақстан Республикасының Мәдениет және
Арман Оразбайұлы           ақпарат вице-министрі, төрағаның
                           орынбасары

Қалианбеков              - Қазақстан Республикасының Мәдениет және
Болат Серікұлы             ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат
                           комитетінің төрағасы, хатшы

Мұхамеджанов             - Қазақстан Республикасының Парламенті
Төлеген Мұхамеджанұлы      Сенатының депутаты (келісім бойынша)

Әшімбаев                 - Қазақстан Республикасының Парламенті
Мәулен Сағатханұлы         Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Ықсанова                 - Қазақстан Республикасының Парламенті
Гүлнар Мұстақымқызы        Мәжілісінің депутаты (келісім бойынша)

Қуанышев                 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
Жапсарбай Iлиясұлы         Әкiмшiлiгi Iшкi саясат бөлiмiнiң
                           меңгерушiсi (келiсiм бойынша)

Бабақұмаров              - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің
Ержан Жалбақұлы            Кеңсесi Басшысының орынбасары

Башимов                  - «Еуропа құқығы және адам құқықтары
Марат Советұлы             институты» қоғамдық бiрлестiгiнiң
                           сарапшысы, профессор, заң ғылымдарының
                           докторы (келiсiм бойынша)

Кациев                   - Қазақстандағы «Internews Network»
Олег Ахсарович             халықаралық ұйымы өкілдігінің директоры
                           (келісім бойынша)

Жұмабаев                 - «Қазақстан Республикасы телерадио
Айдар Әбілмәжінұлы         хабарларын таратушылар қауымдастығы»
                           қоғамдық қорының төрағасы (келісім
                           бойынша)

Матаев                   - Қазақстан журналистер одағы басқармасының
Сейітқазы Бейсенқазыұлы    төрағасы (келісім бойынша)

Оразов                   - «Нұр Медиа» жауапкершілігі шектеулі
Нұрай Нұрғожаұлы           серіктестігі бас директорының бірінші
                           орынбасары (келісім бойынша)

Ерімбетов                - «Әлеуметтік әріптестік орталығы»
Нұрлан Кенжебекұлы         корпоративтік қорының бас директоры
                           (келісім бойынша)

Жолдыбай                 - «Бас редакторлар клубы» республикалық
Кенжеболат Махмұтұлы       қоғамдық бірлестігінің президенті (келісім
                           бойынша)

      мына:

«Нұршабеков              - Қазақстан Республикасы Байланыс және
Ризат Рахатбекұлы          ақпарат министрлігі Байланыс және
                           ақпараттандыру комитетінің төрағасы»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Нұршабеков              - Қазақстан Республикасы Көлік және
Ризат Рахатбекұлы          коммуникация министрлігі Байланыс және
                           ақпараттандыру комитетінің төрағасы»;

      көрсетілген құрамнан Асқар Қуанышұлы Жұмағалиев, Ләззат Мұратқызы Танысбай, Болат Талапұлы Берсебаев, Есім Ғарифолла, Ерлан Зайроллаұлы Нығматулин, Қуаныш Сұлтанұлы Сұлтанов шығарылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Комиссияның жұмыс органы Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң Ақпарат және мұрағат комитетi болып белгiленсiн.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года № 203 "О создании Комиссии по вопросам развития телерадиовещания в Республике Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 июня 2012 года № 774. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 621

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 621 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года № 203 «О создании Комиссии по вопросам развития телерадиовещания в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 6, ст. 52) следующие изменения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «О создании Комиссии по вопросам развития телерадиовещания»;
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «В целях учета и защиты общественных интересов в области телерадиовещания, а также удовлетворения потребностей населения в теле-, радиоканалах Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
      в пункте 1:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «1. Образовать Комиссию по вопросам развития телерадиовещания в следующем составе:»;
      ввести в состав Комиссии по вопросам развития телерадиовещания:

Мынбая
Дархана Камзабековича

-

Министра культуры и информации
Республики Казахстан,
председателем

Кырыкбаева
Армана Оразбаевича

-

вице-министра культуры и
информации Республики Казахстан,
заместителем председателя

Кальянбекова
Болата Сериковича

-

председателя Комитета информации и
архивов Министерства культуры и
информации Республики Казахстан,
секретарем

Мухамеджанова
Тулегена Мухамеджановича

-

депутата Сената Парламента
Республики Казахстан (по
согласованию)

Ашимбаева
Маулена Сагатхановича

-

депутата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан (по
согласованию)

Иксанову
Гульнару Мустахимовну

-

депутата Мажилиса Парламента
Республики Казахстан (по
согласованию)

Куанышева
Жапсарбая Ильясовича

-

заведующего Отделом внутренней
политики Администрации Президента
Республики Казахстан (по
согласованию)

Бабакумарова
Ержана Жалбаковича

-

заместителя Руководителя
Канцелярии Премьер-Министра
Республики Казахстан

Башимова
Марата Советовича

-

эксперта общественного объединения
«Институт европейского права и
прав человека», профессора,
доктора юридических наук (по
согласованию)

Кациева
Олега Ахсаровича

-

директора представительства
международной организации
«Internews Network» в Казахстане
(по согласованию)

Жумабаева
Айдара Абилмажиновича

-

председателя общественного фонда
«Ассоциация телерадиовещателей
Республики Казахстан» (по
согласованию)

Матаева
Сейтказы Бейсенгазиевича

-

председателя правления союза
журналистов Казахстана (по
согласованию)

Уразова
Нурая Нургожаевича

-

первого заместителя генерального
директора товарищества с
ограниченной ответственностью «Нұр
Медиа» (по согласованию)

Еримбетова Нурлана
Кенжебековича

-

генерального директора
корпоративного фонда «Центр
социального партнерства» (по
согласованию)

Жолдыбая
Кенжеболата Махмутулы

-

президента республиканского
общественного объединения «Клуб
главных редакторов» (по
согласованию);

      строку:

«Нуршабеков
Ризат Рахатбекович

-

председатель Комитета связи и
информатизации Министерства связи и
информации  Республики Казахстан»

      изложить в следующей редакции:

«Нуршабеков
Ризат Рахатбекович

-

председатель Комитета связи и
информатизации Министерства
транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан»;

      вывести из указанного состава: Жумагалиева Аскара Куанышевича,  Танысбай Ляззат Муратовну, Берсебаева Болата Талаповича, Есима Гарифоллу, Нигматуллина Ерлана Зайруллаевича, Султанова Куаныша Султановича;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Рабочим органом Комиссии определить Комитет информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

         Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов