Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы" 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 және "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы" 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 3 маусымдағы № 569 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      С. Ахметов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 және «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 жарлықтарына өзгерістер енгізу туралы

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мынадай жарлықтарына өзгерістер енгізілсін:
      1) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы № 827 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 30, 259-құжат; 2010 ж., № 20-21, 150-құжат; 2012 ж., № 13, 231-құжат; № 68, 976-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінде:
      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.
      Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасының іске асырылу мониторингін өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.
      Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасының іске асырылуын бағалауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.
      Мониторинг пен бағалау негізінде Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын түзету жүзеге асырылуы мүмкін.
      Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасының іске асырылуын бақылауды Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі жүзеге асырады.
      Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын әзірлеу, іске асыру, оның мониторингі, бағалау және іске асыруды бақылау тәртібін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.»;
      27-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «27. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы әзірлейді және өңірлік даму және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдармен, мүдделі орталық мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісіледі.»;
      28-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «28-1. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын іске асыру үшін жергілікті атқарушы орган өңірлік даму жөніндегі уәкілетті органның келісімі бойынша оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді.
      Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыру үшін жергілікті атқарушы орган облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органымен келісім бойынша оны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді.»;
      2) «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 4 наурыздағы № 931 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 20-21, 150-құжат; 2012 ж., № 68, 976-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарын, Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, аумақтарды дамыту бағдарламаларын, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын әзірлеу, іске асыру, мониторинг, бағалау және бақылау жүргізу ережелерінде:
      94-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «94. Өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын іске асыру үшін кезең-кезеңімен әрбір орта мерзімді кезеңге арналған Іс-шаралар жоспарын әзірлейді.»;
      95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «95. Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасының мониторингін орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар ұсынатын іске асыру туралы ақпарат негізінде іске асыру туралы есепті қалыптастыру жолымен өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган жүргізеді.»;
      96-1 және 97-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «96-1. Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасының мониторингін жүргізу үшін мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізуге жауапты орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар өз құзыреті шегінде есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 маусымына дейін өңірлік даму жөніндегі уәкілетті органға Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын іске асыру туралы ақпарат береді.
      97. Өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар ұсынатын Елдің аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамды схемасын іске асыру туралы ақпараттың негізінде іске асыру туралы есеп пен қорытындының жобасын қалыптастырады.
      Өңірлік даму жөніндегі уәкілетті орган есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 шілдесіне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Үкіметіне іске асыру туралы есепті және мониторинг жөніндегі қорытындының жобасын ұсынады, сондай-ақ бірінші басшының қолы қойылған іске асыру туралы есепті веб-порталда (құпия сипаттағы және қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратты қоспағанда) орналастырады.»;
      153-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «153. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын әзірлеуді облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы жүзеге асырады және өңірлік даму және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдармен, өзге де мүдделі мемлекеттік органдармен және Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісіледі.»;
      177-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «177. Облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын тиісті аумақтың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы әзірлейді және оны тиісті аумақтың әкімі өңірлік даму жөніндегі уәкілетті органмен келісім бойынша аумақтарды дамыту бағдарламасы бекітілгеннен кейін бір ай мерзімде бекітеді.
      Ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын тиісті аумақтың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органы әзірлейді және тиісті аумақтың әкімі облыстың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органымен келісім бойынша аумақтарды дамыту бағдарламасы бекітілгеннен кейін бір ай мерзімде бекітеді.»;
      237-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «237. Мемлекеттік органның стратегиялық жоспарына Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті өзінің жұмыс жоспарына сәйкес жүргізетін бақылау іс-шаралары шеңберінде жүргізген мемлекеттік органның стратегиялық жоспарын бағалау қорытындылары тиісті бақылау іс-шараларының нәтижелері бойынша Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің қаулысы (ұсынысы) қабылданғаннан кейін екі жұмыс күні ішінде стратегиялық жоспарларға бағалау жүргізуге уәкілетті органдарға, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және бақылау объектілеріне жіберіледі.».
      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" и от 4 марта 2010 года № 931 "О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2013 года № 569

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан».

      Премьер-министр
      Республики Казахстан                     С. Ахметов

О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан
от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного
планирования в Республике Казахстан» и от 4 марта 2010 года
№ 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования
Системы государственного планирования в Республике Казахстан»

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 30, ст. 259; 2010 г., № 20-21, ст. 150; 2012 г., № 13, ст. 231; № 68, ст. 976):
      в Системе государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной вышеназванным Указом:
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      «15. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны утверждается Президентом Республики Казахстан.
      Мониторинг реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны проводится уполномоченным органом по региональному развитию.
      Оценка реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны проводится уполномоченным органом по государственному планированию.
      На основе мониторинга и оценки может осуществляться корректировка Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны.
      Контроль за реализацией Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.
      Порядок разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля за реализацией Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны определяется Президентом Республики Казахстан.»;
      часть первую пункта 27 изложить в следующей редакции:
      «27. Программа развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы и согласовывается с уполномоченными органами по региональному развитию и государственному планированию, заинтересованными центральными государственными органами и Администрацией Президента Республики Казахстан.»;
      пункт 28-1 изложить в следующей редакции:
      «28-1. Для реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы местным исполнительным органом утверждается план мероприятий по ее реализации по согласованию с уполномоченным органом по региональному развитию.
      Для реализации программы развития района (города областного значения) местным исполнительным органом утверждается план мероприятий по ее реализации по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию области.»;
      2) в Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы государственного планирования в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 20-21, ст. 150; 2012 г., № 68, ст. 976):
      в Правилах разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля Стратегического плана развития Республики Казахстан, Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, государственных программ, программ развития территорий, стратегических планов государственных органов, утвержденных вышеназванным Указом:
      часть первую пункта 94 изложить в следующей редакции:
      «94. Для реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны уполномоченным органом по региональному развитию поэтапно на каждый среднесрочный период разрабатывается План мероприятий.»;
      пункт 95 изложить в следующей редакции:
      «95. Мониторинг Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны проводится уполномоченным органом по региональному развитию путем формирования отчета о реализации на основе информации о реализации, представляемой центральными государственными и местными исполнительными органами.»;
      пункты 96-1 и 97 изложить в следующей редакции:
      «96-1. Для проведения мониторинга Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны центральные государственные и местные исполнительные органы, ответственные за достижение целей и задач, в пределах своей компетенции представляют информацию о реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны в уполномоченный орган по региональному развитию до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.
      97. Уполномоченный орган по региональному развитию на основании информации о реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны, представляемой центральными государственными и местными исполнительными органами, формирует отчет о реализации и проект заключения.
      В срок до 1 июля года, следующего за отчетным периодом, уполномоченный орган по региональному развитию представляет отчет о реализации и проект заключения по мониторингу в Правительство Республики Казахстан, а также размещает отчет о реализации за подписью первого руководителя на веб-портале (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования).»;
      пункт 153 изложить в следующей редакции:
      «153. Разработка программы развития области, города республиканского значения, столицы осуществляется уполномоченным органом по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы и согласовывается с уполномоченными органами по региональному развитию и государственному планированию, иными заинтересованными государственными органами и Администрацией Президента Республики Казахстан.»;
      пункт 177 изложить в следующей редакции:
      «177. План мероприятий по реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию соответствующей территории и утверждается акимом соответствующей территории по согласованию с уполномоченным органом по региональному развитию в месячный срок после утверждения программы развития территорий.
      План мероприятий по реализации программы развития района (города областного значения) разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию района (города областного значения) и утверждается акимом соответствующей территории по согласованию с уполномоченным органом по государственному планированию области в месячный срок после утверждения программы развития территорий.»;
      пункт 237 изложить в следующей редакции:
      «237. Итоги оценки стратегического плана государственного органа, проведенной Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета в рамках проводимых им контрольных мероприятий в соответствии с его планом работы, направляются в течение двух рабочих дней в уполномоченные органы на проведение оценки стратегических планов, Администрацию Президента Республики Казахстан и объектам контроля после принятия по результатам соответствующих контрольных мероприятий постановления (представления) Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.».
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев