Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 6 маусымдағы № 580 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 747 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.09.2015 № 747 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң      
2013 жылғы 6 маусымдағы
№ 580 қаулысымен   
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. «Химиялық өнімді тіркеу және есепке алу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 11 маусымдағы № 572 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 30, 296-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Химиялық өнімді тіркеу және есепке алу ережесінде:
      5-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «тізілім – тіркелуі туралы қажетті мәліметтерді қамтитын индустрия және индустриялық-инновациялық даму саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) жүргізетін химиялық өнімнің тізбесі;»;
      9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Уәкілетті орган өтініш түскен күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде құжаттарды қарайды және химиялық өнімді тіркеу немесе тіркеуден дәлелді бас тарту туралы шешім қабылдайды.»;
      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Химиялық өнім туралы мәліметтерді тізілімге енгізу химиялық өнімді тіркеудің және есепке алудың қорытынды кезеңі болып табылады және химиялық өнімді тіркеу немесе дәлелді бас тарту туралы куәлік беріле отырып сүйемелденеді.».
      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 18.09.2013 № 983 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

       3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 26.02.2014 № 155 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң      
2013 жылғы 6 маусымдағы
№ 580 қаулысына   
қосымша        

      Ескерту. Қосымшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 26.02.2014 № 155 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2013 года № 580. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 747

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.09.2015 № 747 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 6 июня 2013 года № 580

Изменения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 572 «Об утверждении Правил регистрации и учета химической продукции» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 30, ст. 296):
      в Правилах регистрации и учета химической продукции, утвержденных указанным постановлением:
      абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
      «реестр – перечень химической продукции, который содержит необходимые сведения о ее регистрации и ведется уполномоченным органом в области индустрии и индустриально-инновационного развития (далее – уполномоченный орган);»;
      часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
      «Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления заявления, рассматривает документы и принимает решение о регистрации химической продукции или выдаче мотивированного отказа.»;
      пункт 13 изложить в следующей редакции:
      «13. Внесение сведений о химической продукции в реестр является заключительным этапом регистрации и учета химической продукции и сопровождается выдачей свидетельства о регистрации химической продукции или мотивированного отказа.».
      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 18.09.2013 № 983 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.02.2014 № 155 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 6 июня 2013 года № 580

      Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правительства РК от 26.02.2014 № 155 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).