Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы" 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 және "Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" 2013 жылғы 13 наурыздағы № 238 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 маусымдағы № 610 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірлері 6, 12, 15-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 46-1-жолмен толықтырылсын:

      «

46-1

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ойын бизнесі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

СДШІА

Наурыз

Қыркүйек

Қараша

А.С. Шәйжүнісов

                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 47-1-жолмен толықтырылсын:

      «

47-1

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне меншік құқығын қорғауды күшейту, шарттық міндеттемелерді қорғауды кепілдендіру және оларды бұзғаны үшін жауапкершілікті қатаңдату мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Әділетмині

Наурыз

Қазан

Желтоқсан

З.Х. Баймолдина

                                                                   »;

      2) «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 13 наурыздағы № 238 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі 2013 жылға арналған іс-шаралар жоспарында:
      реттік нөмірі 6-жолдың 5-бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-тоқсан».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год" и от 13 марта 2013 года № 238 "Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 610

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабре 2012 года № 1778 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год»:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан не 2013 год, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 6, 12,15, исключить;
      дополнить строкой, порядковый номер 46-1, следующего содержания:
«

46-1

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса

АДСФК

Март

Сентябрь

Ноябрь

Чайжунусов А.С.

                                                                   »;
      дополнить строкой, порядковый номер 47-1, следующего содержания:
«

47-1

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение

МЮ

Март

Октябрь

Декабрь

Баймолдина З.Х.

                                                                  »;
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2013 года № 238 «Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года»:
      в Плане мероприятий на 2013 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года, утвержденном указанным постановлением:
      графу 5 строки, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции:
      «4 квартал».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов