"Қазмұнайұңғымажою" акционерлік қоғамын тарату туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 1 тамыздағы № 756 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазмұнайұңғымажою» акционерлік қоғамы таратылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.
      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
      4. «Қазмұнайұңғымажою» акционерлік қоғамын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 309 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 28, 339-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2013 жылғы 1 тамыздағы
№ 756 қаулысымен  
бекітілген     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлімдегі реттік нөмірі 21-124-жол алынып тасталсын.
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      Иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігіне» деген бөлімдегі реттік нөмірі 20-5-жол алынып тасталсын.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 994 қаулысымен.

О ликвидации акционерного общества "Казнефтескважликвид"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2013 года № 756

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Ликвидировать акционерное общество «Казнефтескважликвид».
      2. Министерству нефти и газа Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 309 «О создании акционерного общества «Казнефтескважликвид» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 28, ст. 339).
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 1 августа 2013 года № 756

Изменения,
которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе «г. Астана» строку, порядковый номер 21-124, исключить.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      в разделе «Министерству нефти и газа Республики Казахстан» строку, порядковый номер 20-5, исключить.
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 994.