"Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының, 2013 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 16 қыркүйектегі № 965 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірі 32-жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 46-3-жолмен толықтырылсын:

      «

46-3

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасы азаматтарының және тұруға ықтиярхаты бар адамдардың кірістерін және мүлкін декларациялауы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қаржымині

Мамыр

Қазан

Желтоқсан

Р.Е.Дәленов

».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С.Ахметов

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2013 года № 965

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год» следующие изменение и дополнение:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год, утвержденном указанным постановлением:
      строку, порядковый номер 32, исключить;
      дополнить строкой, порядковый номер 46-3, следующего содержания:
      «

46-3

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества граждан Республики Казахстан и лиц, имеющих вид на жительство

МФ

Май

Октябрь

Декабрь

Даленов Р.Е.

                                                              ».
       2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов