"Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 22 қазандағы № 1132 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 7, 165-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірлері 36 және 37-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 46-3, 46-4-жолдармен толықтырылсын:

      «

46-3

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі (жаңа редакция)

Әділетмині

Маусым

Шілде

қазан

З.Х. Баймолдина

46-4

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Әділетмині

Маусым

Шілде

қазан

З.Х. Баймолдина

                                                                   ».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2013 года № 1132

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 7, ст. 165) следующее изменение:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 36 и 37 исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 46-3, 46-4 следующего содержания:
      «

46-3

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (новая редакция)

МЮ

Июнь

Июль

октябрь

Баймолдина З. Х.

46-4

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам законодательства об административных правонарушениях

МЮ

Июнь

Июль

октябрь

Баймолдина З. Х.

                                                              ».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                        С. Ахметов