"Қазақэнергиясараптама" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 қарашадағы № 1294 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақэнергиясараптама» акционерлік қоғамы «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) болып қайта аталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне Қоғам жарғысына тиісті өзгерістер мен толықтыруларды бекітуге ұсынуды:
      2) Әділет органдарында Қоғамның мемлекеттік қайта тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне Қоғамның мемлекеттік акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығын берсін;
      2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 қарашадағы
№ 1294 қаулысымен  
бекітілген      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:
      «Астана қаласы» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-162-жолмен толықтырылсын:
      «21-162. «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» АҚ»;
      «Алматы қаласы» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 123-62-жол алынып тасталсын.
      2. «Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:
      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне» деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 237-52-жолмен толықтырылсын:
      «237-52. «Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты (Қазақэнергиясараптама)» акционерлік қоғамы»;
      «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетіне» деген бөлім және реттік нөмірі 262-жол алынып тасталсын.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 19.09.2014 № 995 қаулысымен.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 28.08.2015 № 683 қаулысымен.
      5. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.07.2016 № 450 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 17.07.2015 № 549 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

О некоторых вопросах акционерного общества "Казахэнергоэкспертиза"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 1294

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Переименовать акционерное общество «Казахэнергоэкспертиза» в акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» (далее – Общество).
      2. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) представление на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан соответствующих изменений и дополнений в устав Общества;
      2) государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции.
      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) передать Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан право владения и пользования государственным пакетом акций Общества;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Утверждены       
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 30 ноября 2013 года № 1294

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 «О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):
      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел «г. Астана» дополнить строкой, порядковый номер 21-162, следующего содержания:
      «21-162. АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза).»;
      в разделе «г. Алматы»:
      строку, порядковый номер 123-62, исключить.
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности»:
      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:
      раздел «Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан» дополнить строкой, порядковый номер 237-52, следующего содержания:
      «237-52. Акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза).»;
      раздел «Комитету государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» и строку, порядковый номер 262, исключить.
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 19.09.2014 № 995.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 683.
      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 30.07.2016 № 450 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      6. Утратил силу постановлением Правительства РК от 17.07.2015 № 549 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).