Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік шекара комиссиясы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1457 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 26 қаңтардағы № 34 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 26.01.2018 № 34 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 55-бабының 17) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес құрамда Қазақстан Республикасының Үкіметі жанынан Мемлекеттік шекара комиссиясы құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік шекара комиссиясы туралы ереже бекітілсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1457 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік шекара
комиссиясы туралы ереже
1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік шекара комиссиясы Қазақстан Республикасының шекара саясатын қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу мақсатында құрылған.

      2. Мемлекеттік шекара комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      3. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен өкімдерін, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

2. Комиссияның міндеттері мен құқықтары

      4. Комиссияның негізгі міндеттері:

      1) Қазақстан Республикасының шекаралық қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерлерді бейтараптандыру бойынша кешенді шараларға ұсыныстар әзірлеу;

      2) шекаралық кеңістікте Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғаудың басымдықтарын айқындау бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      3) жүргізілетін сыртқы және ішкі саясат, сондай-ақ оларды іске асыру бойынша шаралар жүйесінің шеңберінде Қазақстан Республикасының шекара саясатының негізін айқындау үшін ұсыныстар дайындау;

      4) мемлекеттің экономикалық, қаржылық және өзге де мүмкіндіктерін ескере отырып, Қазақстан Республикасы шекара саясатының негізгі бағыттарын іске асырудағы басымдықтарды айқындау бойынша ұсынымдар әзірлеу;

      5) Қазақстан Республикасы шекара саясатының негізгі бағыттарын іске асыру кезінде туындайтын проблемаларды шешу бойынша ұсыныстар әзірлеу;

      6) уәкілетті органдар мен ұйымдардың шекара саясатын іске асыру және шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы қызметін үйлестіру бойынша ұсыныстар дайындау;

      7) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының учаскелерін қорғау мен жайластыруды жетілдіруге бағытталған нысаналы мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарлардың жобалары бойынша ұсынымдар әзірлеу;

      8) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің сыртқы шекарасындағы ұжымдық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттарын айқындау үшін ұсыныстар дайындау;

      9) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауды және күзетуді, сондай-ақ мемлекеттік органдардың шекара саясатын іске асырудағы қызметін қамтамасыз ету мәселелерін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстар дайындау;

      10) Қазақстан Республикасы уәкілетті органының Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасының учаскелерін санаттарға бөлу бойынша ұсынымдар әзірлеуі болып табылады.

      5. Комиссия өзінің міндеттеріне сәйкес:

      1) орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауға;

      2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен ұйымдарының өкілдерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жеке тұлғаларын Комиссияның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Комиссия отырысына шақыруға және тыңдауға;

      3) заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік және өзге де ұйымдардан, сондай-ақ жеке тұлғалардан Комиссияның міндеттерін іске асыру үшін қажетті материалдарды сұратуға және алуға;

      4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарының өкілдерін, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктердің өкілдерін Комиссияның міндеттерін шешуге тартуға;

      5) Комиссия жанынан тиісті жұмыс топтарын құруға;

      6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі талап етілетін мәселелер бойынша белгіленген тәртіппен ұсыныстар енгізуге;

      7) Комиссияның назарға алынған шешімдерін іске асыруды сүйемелдеуге құқылы.

3. Комиссияның қызметін ұйымдастыру

      6. Комиссия төрағасы оның қызметін басқарады, Комиссияның отырыстарында төрағалық етеді, оның жұмысын жоспарлайды, оның шешімін іске асыру бойынша жалпы бақылауды жүзеге асырады және қолданыстағы заңнамаға сәйкес Комиссияның жүзеге асыратын қызметін, шығаратын шешімі үшін жауапты болады, сондай-ақ салааралық, ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асырады. Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасары атқарады.

      7. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі Комиссияның жұмыс органы болып табылады.

      Комиссияның жұмыс органы Комиссия жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады, оның ішінде Комиссия отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындайды, олар комиссия отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні қалғанда хаттама жобасымен қоса Комиссия мүшелеріне жіберілуі тиіс.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      8. Комиссия отырысы өткізілгеннен кейін Комиссия хатшысы хаттама ресімдейді. Хатшы Комиссия мүшесі болып табылмайды.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      9. Комиссия отырысы қажеттілікті ескере отырып, тоқсан сайын өткізіледі.

      Комиссия отырыстары Комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды болып есептеледі.

      10. Комиссия шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады және егер оларға комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыс беру комиссия отырысында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) қосымшаға сәйкес нысан бойынша дауыс беру парағын толтыру жолымен жүргізіледі. Дауыстар тең болған жағдайда, төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

      Комиссия мүшелерінің ерекше пікір білдіруге құқығы бар, оны білдірген жағдайда ол жазбаша түрде баяндалуға және Нұсқаулықтың 24-тармағында көзделген комиссияның есеп-хатына қоса берілуі тиіс.

      Комиссия отырыстарын өткізу нәтижелері бойынша және дауыс беру парақтарының негізінде үш жұмыс күні ішінде хаттама жасалады, оған төраға мен хатшы қол қояды.

      Дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама жобасының мазмұны өзгерген жағдайда, комиссия хатшысы қабылданған шешімнің нақтыланған редакциясы бар дауыс беру парағын Комиссия мүшелеріне келісу үшін жібереді.

      Комиссия мүшелері дауыс беру парағын алғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде келісу не себептерін негіздей отырып, келіспеу туралы жауап береді.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      11. Дауыс беру парақтарымен қоса комиссия материалдары мен хаттамалық шешімдерін есепке алуды және сақтауды комиссияның жұмыс органы жүзеге асырады.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      12. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 09.04.2014 N 329 қаулысымен.

      13. Комиссия отырысының хаттамасын жұмыс органы Қазақстан Республикасының Үкіметіне жолдайды.

      14. Комиссия өз қызметін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде тоқтатады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1457 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Мемлекеттік шекара
комиссиясының құрамы

      Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 04.09.2014 N 970 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары, төраға

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары - Шекара қызметінің директоры (келісім бойынша), төрағаның орынбасары

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің Бас штабы Мемлекеттік шекара күзеті Бас басқармасы бастығының орынбасары- 1-басқарманың бастығы (келісім бойынша), хатшы

      Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму бірінші вице-министрі

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі

      Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары

      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі

      Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі

      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі

      Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт вице-министрі

О Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1457. Утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 января 2018 года № 34.

      Сноска. Утратил силу постановлением Правительства РК от 26.01.2018 № 34.

      В соответствии с подпунктом 17) статьи 55 Закона Республики Казахстан от 16 января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать Государственную пограничную комиссию при Правительстве Республики Казахстан в составе согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной пограничной комиссии при Правительстве Республики Казахстан.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

С. Ахметов


  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1457

Положение
о Государственной пограничной комиссии
при Правительстве Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Государственная пограничная комиссия образована в целях выработки предложений по формированию пограничной политики Республики Казахстан.

      2. Государственная пограничная комиссия является консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан (далее – Комиссия).

      3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами, указами и распоряжениями Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

2. Задачи, функции и права Комиссии

      4. Основными задачами Комиссии являются:

      1) разработка предложений в комплекс мер по нейтрализации угроз пограничной безопасности Республики Казахстан;

      2) выработка предложений по определению приоритетов защиты национальных интересов Республики Казахстан в пограничном пространстве;

      3) подготовка предложений для определения основ пограничной политики Республики Казахстан в рамках проводимой внешней и внутренней политики, а также системы мер по их реализации;

      4) разработка рекомендаций по определению приоритетов в реализации основных направлений пограничной политики Республики Казахстан с учетом экономических, финансовых и иных возможностей государства;

      5) выработка предложений по решению возникающих проблем при реализации основных направлений пограничной политики Республики Казахстан;

      6) подготовка предложений по координации деятельности уполномоченных органов и организаций в области реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности;

      7) разработка рекомендаций по проектам государственных целевых программ и планов, направленных на совершенствование защиты и обустройства участков Государственной границы Республики Казахстан;

      8) подготовка предложений для определения основных направлений обеспечения коллективной безопасности на внешних границах государств-участников Содружества Независимых Государств в соответствии с международными договорами Республики Казахстан;

      9) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обеспечения защиты и охраны Государственной границы Республики Казахстан, а также деятельности государственных органов в реализации пограничной политики;

      10) выработка рекомендаций по категорированию участков Государственной границы Республики Казахстан уполномоченным органом Республики Казахстан.

      5. В соответствии со своими задачами Комиссия вправе:

      1) взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами и организациями;

      2) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей государственных органов и организаций, а также физических лиц Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

      3) в установленном законодательством порядке запрашивать и получать от государственных и других организаций, а также физических лиц материалы, необходимые для реализации задач Комиссии;

      4) привлекать к решению задач Комиссии представителей государственных и местных исполнительных органов Республики Казахстан, организаций, а также представителей общественных объединений;

      5) создавать при Комиссии соответствующие рабочие группы;

      6) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Правительства Республики Казахстан;

      7) сопровождать реализацию принятых во внимание решений Комиссии.

3. Организация деятельности Комиссии

      6. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии, планирует ее работу, осуществляет общий контроль над реализацией ее решений и несет предусмотренную в соответствии с действующим законодательством ответственность за деятельность, осуществляемую Комиссией, за вырабатываемые решения, а также осуществляет межотраслевую, межведомственную координацию. Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель.

      7. Рабочим органом Комиссии является Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

      Рабочий орган Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии, в том числе готовит предложения по повестке дня заседания Комиссии, необходимые документы, материалы, которые должны быть направлены членам Комиссии за три рабочих дня до проведения заседания Комиссии с приложением проекта протокола.

      Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      8. После проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии оформляет протокол. Секретарь не является членом Комиссии.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      9. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально, с учетом необходимости.

      Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

      10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии. Голосование проводится путем заполнения на заседании Комиссии листа голосования по форме согласно приложению к Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп (далее – Инструкция), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

      Члены Комиссии имеют право на особое мнение, которое, в случае его выражения должно быть изложено в письменном виде и приложено к письму-отчету Комиссии, предусмотренному пунктом 24 Инструкции.

      По результатам проведения заседаний Комиссии и на основании листов голосования в течение трех рабочих дней составляется протокол, подписываемый председателем и секретарем.

      При изменении по итогам голосования содержания проекта протокола секретарь Комиссии направляет лист голосования с уточненной редакцией принятого решения членам Комиссии для согласования.

      Члены Комиссии после получения листа голосования направляют в течение одного рабочего дня ответ о согласии либо несогласии с обоснованием причин.

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      11. Учет и хранение материалов и протокольных решений Комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган Комиссии.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      12. Исключен постановлением Правительства РК от 09.04.2014 № 329.

      13. Протокол заседания Комиссии направляется рабочим органом в Правительство Республики Казахстан.

      14. Комиссия прекращает свою деятельность на основании решения Правительства Республики Казахстан.

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 2013 года № 1457

Состав
Государственной пограничной комиссии
при Правительстве Республики Казахстан

      Сноска. Состав в редакции постановления Правительства РК от 04.09.2014 № 970.

      Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, председатель

      заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор Пограничной службы (по согласованию), заместитель председателя

      заместитель начальника Главного управления охраны Государственной границы Главного штаба Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальник 1 управления (по согласованию), секретарь

      первый вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан

      заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан

      заместитель Министра обороны Республики Казахстан

      заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан

      вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан

      вице-министр финансов Республики Казахстан

      вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

      вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан