"Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 1152 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесін құру туралы» Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К. Мәсімов

«Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің
қамқоршылық кеңесін құру туралы

      «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластері туралы» 2014 жылғы 10 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 1-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесі құрылсын.
      2. Қоса беріліп отырған:
      1) «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесі туралы ереже;
      2) «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесінің құрамы бекітілсін.
      3. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) Қазақстан Республикасы Президентінің «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының Қамқоршылық кеңесін құру туралы» 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 548 Жарлығы;
      2) «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының Қамқоршылық кеңесін құру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 17 сәуірдегі № 548 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 3 желтоқсандағы № 705 Жарлығы.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                          Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2014 жылғы « »       
№ Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН    

«Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің
қамқоршылық кеңесі туралы ереже 1. Жалпы ережелер

      1. «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің қамқоршылық кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерін (бұдан әрі - инновациялық кластер) дамыту және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында инновациялық кластерді басқаруды жүзеге асырады.
      2. Кеңес қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

2. Кеңестің негізгі функциялары

      3. Кеңестің негізгі функциялары:
      1) инновациялық кластерді дамытудың стратегиялық міндеттерін айқындау;
      2) кәсіпкерлерді, кәсіпкерлер қауымдастықтарын (одақтарын) шоғырландыру;
      3) инновациялық кластер қатысушыларының шетелдік әріптестермен ынтымақтастығын дамыту жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау;
      4) қатысушылардың жобаларын іске асыру үшін әлеуетті инвесторларды іздеу;
      5) қаржыландырылуы жүргізілген сараптама қорытындылары бойынша дербес кластерлік қордың (бұдан әрі - Қор) мүлкі есебінен жүзеге асырылатын қатысушылардың жобаларын айқындау;
      6) Қордың ұсынуы бойынша инновациялық кластер қатысушыларының тізбесіне заңды тұлғаларды енгізу;
      7) «Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластері туралы» Қазақстан Республикасы Заңында және осы Ережеде көзделген өзге де функциялар болып табылады.

3. Кеңестің құқықтары

      4. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және өз құзыреті шегінде Кеңестің:
      1) инновациялық кластерді дамытумен байланысты мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге;
      2) консультациялар жүргізуге, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан ақпарат сұратуға және алуға;
      3) проблемалық мәселелерді талқылауға қатысу үшін кәсіпкерлерді, мамандарды, ғалымдар мен тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқығы бар.

4. Кеңес қызметін ұйымдастыру

      5. Кеңестің дербес құрамын Кеңестің жұмыс органының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.
      6. Кеңестің құрамы мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің, шаруашылық жүргізуші субъектілердің өкілдері қатарынан қалыптастырылады.
      7. Кеңес төрағасы Кеңеске жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның отырыстарында төрағалық етеді, Кеңес мүшелерінің арасында тапсырмаларды бөледі, Кеңес жұмысының жоспарларын бекітеді, Кеңес отырыстарының күн тәртібін айқындап, хаттамаларына қол қояды, Кеңес мүшелерінің оның қызметін жетілдіру және Кеңестің құзыретіне кіретін басқа да мәселелер бойынша ұсыныстарын қарайды, нормативтік құқықтық актілерде, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларында және осы Ережеде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      Кеңес төрағасы болмаған уақытта оның функцияларын Кеңес төрағасының орынбасары атқарады.
      8. Кеңес хатшысы Кеңес жұмысының ағымдағы және перспективалық жоспарларының жобаларын, оның отырыстарына материалдарды дайындауды жүзеге асырады, төрағаның қарауына отырыстардың күн тәртібінің жобасын енгізеді, қорытындыларды талап ететін материалдарды Кеңестің сарапшылық кеңесіне немесе тиісті мемлекеттік органдарға жібереді, Кеңестің шешімдері бекітілген күннен бастап бір аптаның ішінде хаттаманың көшірмесін және өзге де қажетті материалдарды Кеңес мүшелері мен басқа да мүдделі тұлғаларға жібереді, осы Ережеде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
      9. Кеңестің жұмыс органы Қор болып табылады.
      10. Кеңестің жұмыс органы:
      1) Кеңес отырыстарын өткізуді ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
      2) Кеңес ұсыныстарының орындалуын мониторингтеуді жүзеге асырады;
      3) Кеңес мүшелеріне Кеңестің кезекті отырысының өтетін жері, уақыты және күн тәртібі туралы хабарлайды және оларды қажетті материалдармен уақтылы қамтамасыз етеді;
      4) Кеңестің жұмыс жоспарларының іске асырылуын бақылауды қамтамасыз етеді.
      11. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өткізіледі.
      12. Кеңестің кезектен тыс отырысы Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасы бойынша шақырылады.
      13. Кеңес мүшелері оның отырыстарына алмастыру құқығынсыз қатысады.
      14. Кеңес шешімдері отырысқа қатысушы Кеңес мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етушінің даусы шешуші болып табылады.
      15. Кеңес мүшесі немесе мүшелері қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы.
      16. Кеңес шешімдері төраға қол қоятын хаттамамен ресімделеді.

5. Кеңес қызметін тоқтату

      17. Кеңес өз қызметін Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі негізінде тоқтатады.

Қазақстан Республикасы
Президентінің    
2014 жылғы « »       
№ Жарлығымен    
БЕКІТІЛГЕН    

«Инновациялық технологиялар паркі» инновациялық кластерінің
қамқоршылық кеңесінің құрамы

Назарбаев                    - Қазақстан Республикасының
Нұрсұлтан Әбішұлы              Президенті, төраға

Исекешев                     - Қазақстан Республикасының
Әсет Өрентайұлы                Инвестициялар және даму министрі,
                               төрағаның орынбасары

Сағадиев                     - Қазақстан Республикасының
Ерлан Кенжеғалиұлы             Инвестициялар және даму
                               вице-министрі, хатшы

Сәрінжіпов                   - Қазақстан Республикасының Білім
Аслан Бәкенұлы                 және ғылым министрі

Есімов                       - Алматы қаласының әкімі
Ахметжан Смағұлұлы

Бишімбаев                    - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы
Қуандық Уәлиханұлы             холдингі» акционерлік қоғамының
                               басқарма төрағасы (келісім бойынша)

Төлеушин                     - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы
Қаныш Аманбайұлы               холдингі» акционерлік қоғамының
                               басқарушы директоры - басқарма
                               мүшесі (келісім бойынша)

Құлыбаев                     - Қазақстанның ұлттық кәсіпкерлер
Тимур Асқарұлы                 палатасы төралқасының төрағасы
                               (келісім бойынша)

Байсейітов                   - «Центр Кредит Банкі» акционерлік
Бақытбек Рымбекұлы             қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы
                               (келісім бойынша)

Машкевич                     - «Еurasian Resources Group s.а.r.l.»
Александр Антонович            Директорлар кеңесінің төрағасы
                               (келісім бойынша)

Огай                         - «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі
Эдуард Викторович              шектеулі серіктестігінің басқарма
                               төрағасы (келісім бойынша)

Өтемұратов                   - Қазақстан Теннис федерациясының
Болат Жәмитұлы                 президенті (келісім бойынша)

Рақышев                      - «SАТ & Соmраnу» өнеркәсіптік холдингі
Кеңес Хамитұлы                 Директорлар кеңесінің төрағасы
                               (келісім бойынша)

Рахымбаев                    - «Вuild Investments Group» акционерлік
Айдын Жұмәділұлы               қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы
                               (келісім бойынша)

Анна-Мария                   - «Suez Environment и SIA-Partners»
Идрак                          компаниясының аға кеңесшісі (келісім
                               бойынша)
Фрэнк Монстрей               - «Nosturm Oil and Gas» Директорлар
                               кеңесінің төрағасы (келісім бойынша)

О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О создании Попечительского совета инновационного кластера "Парк инновационных технологий"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 1152

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «О создании Попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий».

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

О создании Попечительского совета инновационного
кластера «Парк инновационных технологий»

      В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 10 июня 2014 года «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Создать Попечительский совет инновационного кластера «Парк инновационных технологий».
      2. Утвердить прилагаемые:
      1) Положение о Попечительском совете инновационного кластера «Парк инновационных технологий»;
      2) состав Попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий».
      3. Признать утратившими силу:
      1) Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2013 года № 548 «О создании Попечительского совета специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»;
      2) Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 705 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 апреля 2013 года № 548 «О создании Попечительского совета специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий».
      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев

УТВЕРЖДЕНО   
Указом Президента
Республики Казахстан
от « » 2014 года №

Положение
о Попечительском совете инновационного кластера
«Парк инновационных технологий» 1. Общие положения

      1. Попечительский совет инновационного кластера «Парк инновационных технологий» (далее - Совет) в целях развития и обеспечения функционирования инновационного кластера «Парк инновационных технологий» (далее - инновационный кластер) осуществляет управление инновационным кластером.
      2. Совет осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Положением.

2. Основные функции Совета

      3. Основными функциями Совета являются:
      1) определение стратегических задач развития инновационного кластера;
      2) консолидация предпринимателей, ассоциаций (союзов) предпринимателей;
      3) выработка предложений по развитию сотрудничества участников инновационного кластера с зарубежными партнерами;
      4) поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов участников;
      5) определение проектов участников, финансирование которых осуществляется за счет имущества автономного кластерного фонда (далее - Фонд), по итогам проведенной экспертизы;
      6) включение юридических лиц в перечень участников инновационного кластера по представлению Фонда;
      7) иные функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» и настоящим Положением.

3. Права Совета

      4. Совет имеет право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и в пределах своей компетенции:
      1) вносить предложения и рекомендации по вопросам, связанным с развитием инновационного кластера;
      2) проводить консультации, запрашивать и получать информацию от государственных органов и должностных лиц;
      3) привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов предпринимателей, специалистов, ученых и независимых экспертов.

4. Организация деятельности Совета

      5. Персональный состав Совета утверждается Президентом Республики Казахстан по предложению рабочего органа Совета.
      6. Состав Совета формируется из числа представителей государственных органов, общественных объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов.
      7. Председатель Совета осуществляет общее руководство Советом, председательствует на его заседаниях, распределяет поручения между членами Совета, утверждает планы работы Совета, определяет повестку дня и подписывает протоколы заседаний Совета, рассматривает предложения членов Совета по совершенствованию его деятельности и другим вопросам, входящим в компетенцию Совета, осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами, поручениями Президента Республики Казахстан и настоящим Положением.
      Во время отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.
      8. Секретарь Совета осуществляет подготовку проектов текущих и перспективных планов работы Совета, материалов к его заседаниям, вносит на рассмотрение председателя проект повестки дня заседаний, направляет материалы, требующие заключения, экспертному совету Совета или соответствующим государственным органам, в течение одной недели со дня утверждения решений Совета направляет копию протокола и иные
необходимые материалы членам Совета и другим заинтересованным лицам,
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
      9. Рабочим органом Совета является Фонд.
      10. Рабочий орган Совета:
      1) обеспечивает организацию проведения заседаний Совета;
      2) осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций Совета;
      3) оповещает членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета и своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;
      4) обеспечивает контроль над реализацией планов работы Совета.
      11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
      12. Внеочередное заседание Совета созывается по поручению Президента Республики Казахстан.
      13. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.
      14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу, голос председательствующего является решающим.
      15. В случае несогласия с принятым решением, член или члены Совета вправе выразить свое особое мнение.
      16. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель.

5. Прекращение деятельности Совета

      17. Совет прекращает свою деятельность на основании решения Президента Республики Казахстан.

УТВЕРЖДЕН    
Указом Президента
Республики Казахстан
от « » 2014 года № 

Состав
Попечительского совета инновационного кластера
«Парк инновационных технологий»

Назарбаев
Нурсултан Абишевич      - Президент Республики Казахстан,
                          председатель

Исекешев                - Министр по инвестициям и развитию
Асет Орентаевич           Республики Казахстан, заместитель
                          председателя

Сагадиев                - вице-министр по инвестициям и
Ерлан Кенжегалиевич       развитию Республики Казахстан, секретарь

Саринжипов              - Министр образования и науки
Аслан Бакенович           Республики Казахстан

Есимов                  - аким города Алматы
Ахметжан Смагулович

Бушиммбаев              - председатель правления акционерного
Куандык Валиханович       общества «Национальный управляющий холдинг
                          «Байтерек» (по согласованию)

Тулеушин                - управляющий директор - член
Каныш Аманбаевич          правления акционерного общества
                          «Национальный управляющий холдинг
                          «Байтерек» (по согласованию)

Кулибаев                - председатель президиума
Тимур Аскарович           Национальной палаты предпринимателей
                          Казахстана (по согласованию)

Байсеитов               - председатель Совета директоров
Бахытбек Рымбекович       акционерного общества «Банк Центр
                          Кредит» (по согласованию)

Машкевич                - председатель Совета директоров
Александр Антонович       «EurasianResourcesGroups.a.r.l.»
                         (по согласованию)

Огай                    - председатель правления товарищества с
Эдуард Викторович         ограниченной ответственностью «Корпорация
                          Казахмыс» (по согласованию)

Утемуратов              - президент Федерации тенниса
Булат Джамитович          Казахстана (по согласованию)

Ракишев                 - председатель Совета директоров
Кенес Хамитович           промышленного холдинга «SAT & Company»
                         (по согласованию)

Рахимбаев               - председатель Совета директоров
Айдын Жумадилович         акционерного общества
                          «BuildInvestmentsGroup» (по согласованию)

Анна-Мария              - старший советник компании
Идрак                     «SuezEnvironment и SIA-Partners»
                          (по согласованию)

Фрэнк Монстрей          - председатель Совета директоров
                          «NostrumOilandGas» (по согласованию)