Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 769 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

Б.Сағынтаев


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 769 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Қалпына келтiрiлетiн қағаздың, картонның, макулатураның және қалдықтардың әкетiлуiне тыйым салуды енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 тамыздағы № 908 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 31, 428-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қаңтардағы № 38 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 13-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 4, 32-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, келісімшартты орындау кезінде тартылған қызметкерлерді оқытуға, олардың біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға немесе құзыретті органмен келісілген мамандықтар тізбесі бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға бағытталған шығыстар мөлшері жөніндегі міндеттемелерді орындау бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 қазандағы № 1018 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 54, 515-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 сәуірдегі № 405 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 28, 434-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі өңдеу өнеркәсібі саласында көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 6 наурыздағы № 202 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы және 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 18-19, 140-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын, келісімшартты орындау кезінде тартылған қызметкерлерді оқытуға, олардың біліктілігін арттыруға және қайта даярлауға немесе құзыретті органмен келісілген мамандықтар тізбесі бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға бағытталған шығыстар мөлшері жөніндегі міндеттемелерді орындау бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың есептерін жасаудың және ұсынудың нысандары мен қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 қазандағы № 1018 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 305 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 25, 199-құжат).

      7. "Өнеркәсiп саласындағы қызметті лицензиялаудың кейбір мәселелері және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 1033 қаулысының 1-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 68-69, 514-құжат).

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 769

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев


  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 6 декабря 2016 года № 769

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2004 года № 908 "О введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 31, ст. 428).

      2. Пункт 13 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 января 2006 года № 38 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 32).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2010 года № 1018 "Об утверждении формы и Правил составления и представления отчета недропользователей по исполнению обязательств по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта, или обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 54, ст. 515).

      4. Пункт 2 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2013 года № 405 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 28, ст. 434).

      5. Подпункт 1) пункта 1 и пункт 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2014 года № 202 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан в области обрабатывающей промышленности" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 18-19, ст. 140).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 305 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2010 года № 1018 "Об утверждении формы и Правил составления и представления отчета недропользователей по исполнению обязательств по размеру расходов, направляемых на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта, или обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей, согласованному с компетентным органом" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 25, ст. 199).

      7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 1033 "О некоторых вопросах лицензирования деятельности в сфере промышленности и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 68-69, ст. 514).