"Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 тамыздағы № 467 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 77-78-79, 588-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      3-қосымшада "Басым тәртіппен бәсекелес ортаға беру ұсынылатын ұлттық басқарушы холдингтердің және олармен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың ірі еншілес, тәуелді ұйымдарының тізбесі":

      квазимемлекеттік сектор ұйымдарының тізбесінде:

      "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 66. 51-жол алып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2017 года № 467

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 588) следующее изменение:

      в приложении 3 "Перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке":

      в перечне организаций квазигосударственного сектора:

      в разделе "Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек":

      строку, порядковый номер 66. 51, исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан Б. Сагинтаев