"Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 924 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 51, 706-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасында:

      2-тармақтың 16) және 17) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "16) сату бағасы – сауда-саттық, сондай-ақ индекстеуді ескере отырып кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру не мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру жөніндегі тендер нәтижесінде белгіленген жекешелендіру объектісінің түпкілікті бағасы;

      17) сатушы (мүлікті иеліктен шығаруды жүргізуші тұлға) – мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган, жергілікті атқарушы орган не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Объектіні жекешелендіру туралы шешімді мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган, жергілікті атқарушы орган не жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты қабылдайды, олар күнтізбелік он күн ішінде жекешелендіру объектілері туралы ақпаратты (сату кестесі) тізілімге енгізуді қамтамасыз етеді.

      Табиғи монополия субъектілері немесе тиісті тауар нарығында басым немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері болып табылатын ұйымдарды жекешелендіру туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган республикалық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде республикалық мүлікті, сондай-ақ нарықта үстем немесе монополиялық жағдайға ие табиғи монополия субъектілері немесе нарық субъектілері болып табылмайтын мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, объектіні жекешелендіруге дайындау процесінде республикалық мүліктің сақталуын қамтамасыз етеді, жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісін сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті қоғамдастық жиналысымен келісу бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараттары коммуналдық мүлікті жекешелендіруді жүзеге асырады, оның ішінде коммуналдық мүлікті, сондай-ақ мүліктік кешен ретінде кәсіпорындарды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, жекешелендіру процесін ұйымдастыру үшін делдалды тартады, жекешелендіру объектісін бағалауды қамтамасыз етеді, жекешелендіру объектісінің сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

      Кәсіпорында мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтары болған жағдайда, кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде жекешелендіру туралы шешім дайындау кезінде шешімнің жобасы мемлекеттік материалдық резерв, жұмылдыру даярлығы және қорғаныс саласындағы уәкілетті органдармен келісіледі.";

      9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мемлекеттік заңды тұлға мемлекеттік мүлікті сатуға ұсынған кезде осы мемлекеттік заңды тұлғаны басқаратын мемлекеттік органның жазбаша келісімі қажет. Бұл ретте сатушыға жекешелендіру объектісіне құқық белгілейтін құжаттарды, сондай-ақ ауыртпалықтар жоқ екендігін растайтын құжатты беру қажет.";

      22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Сауда-саттықта жеңген және сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының кепiлдiк жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатқызылады.

      Егер кепілдік жарнаның сомасы сату бағасынан артық болса, онда бірыңғай оператор тізілімнің веб-порталында сатып алушы мен сатушы сатып алу-сату шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде жеңімпазға айырмасын қайтарады.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Аукционға, тендерге және жабық тендерге қатысушы ретінде тіркелу үшін осы Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

      Тендерге және жабық тендерге қатысушылар сауда-саттық шартымен келісуді қамтитын өтінімді және сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, тізілімнің арнайы бөлінген веб-парақшасында электрондық конвертке жүктелетін баға ұсынысын тіркейді.";

      50 және 51-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

      51. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына осы Қағиданың 49 және 50-тармақтарында көрсетілген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы тізілім веб-порталында қалыптастыратын аукцион нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі күшін жойған сауда-саттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.";

      52-тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1) сатушы қол қойған кепілдік жарнаны аударуға өтінім негізінде сауда-саттықта жеңген қатысушының кепілдік жарнасын тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ пайдалана отырып сатушының бюджет сыныптамасының тиісті кодына аударады;";

      68 және 69-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "68. Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің немесе жабық тендердің нәтижелерi мен жеңiмпаздың және сатушының тендер немесе жабық тендердің нәтижесi болып табылатын шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою міндеттемесін тiркейтiн құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып алу-сату шартының жобасын ұсынады.

      69. Жеңімпаз сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына белгіленген мерзімдерде қол қоймаған жағдайда, сатушы ЭЦҚ пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы жекешелендіру объектісі күшін жойған сауда-саттық шарттарымен сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.";

      86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "86. Жекешелендіру объектісін сату Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы заңнамаға сәйкес сенімгерлік басқару не мүлiктiк жалдау (жалға алу) шартын жасау сәтінде айқындалатын нарықтық құны бойынша сатып алу-сату шартын жасау арқылы жүзеге асырылады.

      Мүлiктiк жалдау (жалға алу) немесе сенімгерлік басқару мерзімі ішінде нарықтық құн Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады және сатып алу-сату шарты жасалған күннен кейін үш жылдан аспайтын мерзімге бөлу арқылы төленуі мүмкін. Жекешелендіру объектісін бөліп-бөліп төлей отырып, нарықтық құны бойынша сатып алу мүмкіндігі сатып алу құқығымен мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе сенімгерлік басқаруға беру жөніндегі тендердің шарттарына енгізіледі. Нарықтық бағаны бөліп-бөліп төлеудің мерзімі мен тәртібі сатып алу-сату шартында ескеріледі.";

      90 және 91-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "90. Аванстық немесе түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен жағдайда сатушының шартты бiржақты тәртiппен бұзуына және сатып алушыдан кепiлдiк жарнамен жабылмаған бөлiгiнде iс жүзiндегi зиянды өтеуді талап етуіне жол беріледі.

      Бұл жағдайда мүлік күшін жойған сауда-саттық шарттарымен қайта өтетін сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

      91. Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiн қоспағанда, жекешелендіру объектiсiн беру осы Қағиданың 95-тармағында көрсетілген жағдайды қоспағанда, сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушы сату бағасын толық төлеген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей қабылдап алу-беру актiсi бойынша жүргiзiледi.

      Сатып алушының қабылдап алу-беру актісіне қол қоюы туралы мәліметтерді сатушы екі күн мерзімде тізілімнің веб-порталына енгізеді.

      Қол қойылған қабылдап алу-беру актісі сатылған жекешелендіру объектісіне меншік иесінің өзгеруі туралы мемлекеттік тіркеуді жүргізу үшін негіз болып табылады.

      Жеңімпаз белгіленген мерзімде қабылдап алу-беру актісіне қол қоймаған жағдайда сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нәтижелерінің күшін жою туралы актіге қол қояды және осы мүлік сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.";

      93-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "93. Ықтимал бөлiп-бөлiп төлеудiң шарттары сауда-саттыққа немесе кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға не мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру жөніндегі тендерге қатысушылардың назарына алдын ала жеткiзiлген жағдайда ғана бөлiп-бөлiп төлеуге жол беріледi. Бұл ретте бастапқы жарнаның мөлшерi сату бағасының он бес пайызынан кем болмауға, ал бөлiп-бөлiп төлеу кезеңi үш жылдан аспауға тиiс.";

      96-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "96. Республикалық меншiк объектiлерiн жекешелендiруден алынған қаражат Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жiберiледi және олар туралы мәліметтерді сатушы сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша сату бағасын төлеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімге енгізеді.

      Коммуналдық меншiк объектiлерiн жекешелендiруден алынған қаражат тиісті жергiлiктi бюджетке жiберiледi және олар туралы мәліметтерді сатушы сатып алушы сатып алу-сату шарты бойынша сату бағасын төлеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тізілімге енгізеді.".

      2. Осы қаулы халық саны екі мың адамнан көп аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап және халық саны екі мың адам және одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың бесінші, жетінші және оныншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 924.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие настоящего постановления см. п. 2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 51, ст. 706) следующие изменения:

      в Правилах продажи объектов приватизации, утвержденных указанным постановлением:

      подпункты 16) и 17) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "16) цена продажи – окончательная цена объекта приватизации, установленная в результате торгов, а также тендера по передаче в доверительное управление либо имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа с учетом индексации;

      17) продавец (лицо, производящее отчуждение имущества) – уполномоченный орган по государственному имуществу, местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Решение о приватизации объекта принимается уполномоченным органом по государственному имуществу, местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества, которые в течение десяти календарных дней обеспечивают внесение информации об объектах приватизации (график продаж) в реестр.

      Решение о приватизации организаций, являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, принимается Правительством Республики Казахстан.

      Уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числе принимает решение о приватизации республиканского имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

      Местные исполнительные органы и аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по согласованию с собранием местного сообщества осуществляют приватизацию коммунального имущества, в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества, а также предприятий как имущественного комплекса, привлекают посредника для организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли- продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

      При подготовке решения о приватизации предприятия как имущественного комплекса, в случае наличия на предприятии материальных ценностей государственного материального резерва, проект решения согласовывается с уполномоченными органами в области государственного материального резерва, мобилизационной подготовки и обороны.";

      часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:

      "9. При предложении государственным юридическим лицом государственного имущества на продажу необходимо письменное согласие государственного органа, в управлении которого находится данное государственное юридическое лицо. При этом, необходимо представить продавцу правоустанавливающие документы, а также документ, подтверждающий отсутствие обременений на объект приватизации.";

      пункт 22 изложить в следующей редакции:

      "22. Гарантийный взнос участника, победившего на торгах и заключившего договор купли-продажи, относится в счет причитающихся платежей по договору купли-продажи.

      В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то победителю единым оператором возвращается разница в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра.";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Для регистрации в качестве участника аукциона, тендера и закрытого тендера необходимо на веб-портале реестра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме согласно приложению к настоящим Правилам, подписанную ЭЦП участника.

      Участники тендера и закрытого тендера регистрируют заявку, содержащую согласие с условиями торгов и ценовое предложение, загружаемое в электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра с приложением электронных (сканированных) копий документов, подтверждающих соответствие дополнительным требованиям к участникам (покупателю), указанным в извещении о проведении торгов.";

      пункты 50 и 51 изложить в следующей редакции:

      "50. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

      51. В случае неподписания победителем протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи в сроки, указанные в пунктах 49 и 50 настоящих Правил, продавцом подписывается акт об отмене результатов аукциона, формируемый веб-порталом реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.";

      подпункт 1) части второй пункта 52 изложить в следующей редакции:

      "1) перечисляет гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на соответствующий код бюджетной классификации продавца - на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра;";

      пункты 68 и 69 изложить в следующей редакции:

      "68. Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты тендера или закрытого тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера или закрытого тендера. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более десяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

      69. В случае неподписания победителем в установленные сроки протокола о результатах торгов либо договора купли-продажи, продавцом подписывается с использованием ЭЦП акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра, и данный объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.";

      пункт 86 изложить в следующей редакции:

      "86. Продажа объекта приватизации осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по рыночной стоимости, определяемой на момент заключения договора доверительного управления либо имущественного найма (аренды) в соответствии с законодательством об оценочной деятельности в Республике Казахстан.

      Рыночная стоимость в течение срока имущественного найма (аренды) или доверительного управления подлежит индексации в соответствии с официальной ставкой рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан и может быть выплачена в рассрочку, которая предоставляется на срок не более трех лет после даты заключения договора купли-продажи. Возможность приобретения объекта приватизации по рыночной стоимости в рассрочку включается в условия тендера по передаче в имущественный найм (аренду) или доверительное управление с правом выкупа. Срок и порядок выплаты рыночной цены в рассрочку оговариваются в договоре купли-продажи.";

      пункты 90 и 91 изложить в следующей редакции:

      "90. В случаях просрочки авансового или окончательного платежа, допускаются расторжение продавцом договора в одностороннем порядке и предъявление требования к покупателю о возмещении реальных убытков в части, не покрытой гарантийным взносом.

      В данном случае имущество вновь выставляется на повторные торги с условиями отмененных торгов.

      91. Передача объекта приватизации, за исключением государственных пакетов акций, производится по акту приема-передачи не позднее тридцати календарных дней с даты полной оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи, за исключением случая, указанного в пункте 95 настоящих Правил.

      Сведения о подписании акта приема-передачи покупателем вносятся продавцом на веб-портал реестра в двухдневный срок.

      Подписанный акт приема-передачи является основанием для проведения государственной регистрации об изменении собственника на проданный объект приватизации.

      В случае неподписания победителем акта приема-передачи в установленный срок, продавцом подписывается акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра, и данное имущество вновь выставляется на торги.";

      пункт 93 изложить в следующей редакции:

      "93. Оплата в рассрочку допускается лишь в случаях, когда условия возможной рассрочки были заблаговременно доведены до сведения участников торгов или тендера по передаче государственного имущества в доверительное управление либо имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа. При этом размер первоначального взноса не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи, а период рассрочки не может превышать трех лет.";

      пункт 96 изложить в следующей редакции:

      "96. Средства, полученные от приватизации объектов республиканской собственности, направляются в Национальный фонд Республики Казахстан, и сведения о них включаются в реестр продавцом в течение пяти рабочих дней с даты оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи.

      Средства, полученные от приватизации объектов коммунальной собственности, направляются в соответствующий местный бюджет, и сведения о них включаются в реестр продавцом в течение пяти рабочих дней с даты оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев пятого, седьмого и десятого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения более двух тысяч человек, с 1 января 2020 года для городов районного значения, сел, поселков, сельских округов с численностью населения две тысячи и менее человек.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев