"Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қарашадағы № 850 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасында:

      "3. Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қолдау" деген бөлімде:

      реттiк нөмiрлері 39, 40, 41 және 42-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

39

Инновациялық идеялардың фестиваль-көрмесін өткізуді ұйымдастыру

иннова циялық идеялар дың фестиваль-көрмесін өткізу

АҚДМ

2019 жыл ішінде

24 563
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушы
лар саны – кемінде 500 адам

40

Жастардың ішкі туризмін дамыту

гранттар

АҚДМ

2019 жыл ішінде

10 420
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушы
лар саны –
100 адам

41

Әлеуметтік жобалаудағы, gr, фандрайзингтегі, әлеуметтік коммуникациялардағы жаңа тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау және жастар ҮЕҰ көшбасшылары ның конференциясын өткізу

бағдарла
маға қатысу
шыларға сертифи
кат беру

АҚДМ

2019 жыл

40 000
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

100-ден астам ҮЕҰ жастар көшбасшы
ларын және әлеуметтік кәсіпкер лерді кәсібилен
діру,
үкіметтік емес секторлар
дың
перспекти
валығы, жастардың белсенділі
гін нәтижелі бағытқа бағдарлау

42

Ажырасу деңгейін төмендету мақсатында татуласу үшін берілген уақыт бойы ажырасуға бастамашы болған жұбайларға психологиялық көмек көрсету мақсатында "Бақытты отбасы" отбасылық соттар жанынан Отбасын ресурстық қолдау орталықтарын ашу

грант

АҚДМ

2019 жыл ішінде

300 000
мың теңге
 

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

іс-шаралар кешені

      ";

      реттiк нөмiрлері 45 және 46-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

45

Жастардың өзін-өзі басқару органдары жүйесін дамыту

іс-шаралар

АҚДМ

2019 жыл ішінде

26
939
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

оқытыл
ған жастар саны – кемінде
500 адам

46

Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін шағын гранттар бағдарламасын іске асыру, оның ішінде мүгедектерге, қарт адамдарға, жетімдерге, жалғызбасты және баспанасыз адамдарға көмек көрсету мақсатында жас волонтерлердің базасын құру, "Студенттік бастама" жалпыреспубли калық волонтерлік қозғалысын құру, "Ашық жүрек" жобасын іске асыру

республикалық волонтерлер слеті, үздік волонтерлік практикалар
жинағы

АҚДМ
 

2019 жылғы
ІІ-ІІІ тоқсан
дар

100 000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жобада қамтыл
ған жастар
дың саны

      ";

      реттiк нөмiрi 47-жол алып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 48-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

48

"Ұлы дала мұрасы" халықаралық скауттар слетін өткізу

іс-шараны өткізу

АҚДМ

2019 жылғы
ІІІ тоқсан

25 
000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 350 адам

      ";

      реттiк нөмiрлері 52 және 53-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

52

Этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту

іс-шаралар өткізу

АҚДМ

2019 жыл ішінде

11 
887
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 200 адам

53

КТК қозғалысының 20 жылдығына арналған "Жайдарман" КТК жобасын іске асыру

"Жайдарман" ойындары

АҚДМ

2019 жылғы
ІІІ тоқсан

50 000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

30 команданың қатысуымен кемінде
8 КТК ойындарын өткізу

      ";

      реттiк нөмiрлері 54, 55 және 56-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

54

"Мүшәйра" жас ақындардың республикалық конкурсын ұйымдастыру бойынша кешенді іс-шаралар өткізу

іс-шаралар
өткізу

АҚДМ,
"Nur Otan" партиясы

(келісу бойынша)

2019 жыл
ішінде

24 696
мың теңге

РБ
007 "Мем
лекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушылар саны – 100 адам

55

Республикалық дебаттық турнир өткізу

республикалық турнир өткізу

АҚДМ,
"Nur Otan" партиясы (келісу бойынша)

2019 жыл ішінде

50
000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – кемінде 200 адам

56

"Қазақстанды таны" әлемдік блогерлердің форумын өткізу

форум өткізу

АҚДМ

2019 жылғы шілде

200
003
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 500 адам

      ";

      реттiк нөмiрi 63-жол алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8 және 67-9-жолдармен толықтырылсын:

      "

67-1

Жастар арасында салауатты өмір салты құндылықтарын танымал ету және арттыру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

20
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Спорт
пен айналысатын және салауат
ты өмір салтын ұстана
тын жастардың санын арттыру

67-2

Жастар еңбек отрядтарының қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

15
013 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жобада қамтыл
ған жастар
дың саны

67-3

Жастар ресурстық орталықтары
ның қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

30
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Жастар ресурстық орталықтарының бірыңғай талаптар мен стандарттар
ға сәйкестік деңгейін арттыру, Жастар ресурстық орталықтар
ының қызметінен пайда алған жастардың санын ұлғайту, ең үздік жастар ресурстық орталықтарын айқындау және қолдау

67-4

"Еңбекқор жастар" ақпараттық науқанын өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

70
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жастарды ауыл
шаруашылығы өндірісіне тартуға және жас маман
дарды ауылда бекітуге жәрдемдесу

67-5

Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша тұжырымдама
лық тәсілдерді қалыптастыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

15
000 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

мемле
кеттік жастар саясат
ын іске асыру
дың негізгі бағыт
тарын әзірлеу

67-6

Қарт адамдарды қолдау бойынша кешенді іс-шараларды іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

15
000 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Қарт адамдардың әлеуметтік жұмыспен қамтылуын және белсенділігін арттыру;
қарт адамдардың қосымша білім мен дағды
ларды алуы үшін жағдай жасауда ведомствоаралық өзара іс-қимыл
ды жандан
дыру;
қарт адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсар
ту жөнінде ұсынымдар әзірлеу

67-7

Жастар және отбасы саясаты салаларын әдістемелік
сүйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

10
000 мың теңге
 

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Мемле
кеттік жастар және отбасы саясат
ын іске асыру туралы халық
тың хабар
дар болуын арттыру;
Жастар және отбасы саясаты мәселе
лерімен айналысатын маман
дардың біліктілігін арттыру

67-8

"Ұқыпты жастар" жобасын іске асыру бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

17
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағдар
ланған әрекет
тердің ұтымды моделін қалып
тастыру
;
жастар
дың хабар дар болуын және қаржы
лық, құқық
тық сауаттылы
ғын
арттыру

67-9

Өмірде қиын жағдайға тап болған жастарды (жас отбасыларды) кешенді әлеуметтік-психологиялық қолдау бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

60
 589 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Өмірде
қиын жағдай
ға тап болған жастар мен жұмыстың баламалы нысан
дарын құру

      ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 850

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи" следующие изменения и дополнения:

      в Дорожной карте по проведению Года молодежи, утвержденной указанным постановлением:

      в разделе "3. Грантовая поддержка неправительственных организаций":

      строки, порядковые номера 39, 40, 41 и 42, изложить в следующей редакции:

      "

39

Организация проведения фестиваля-выставки инновационных идей

проведение фестиваля-выставки инновационных идей

МИОР

в течение 2019 года

24 563 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников не менее 500 человек

40

Развитие внутреннего молодежного туризма

гранты

МИОР

в течение 2019 года

10 420 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников 100 человек

41

Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы по регионам страны с финалом в городе Нур-Султане и проведением конференции лидеров молодежных НПО

выдача сертификатов участникам программы

МИОР

2019 год

40 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

профессионализация свыше 100 лидеров молодежных НПО и социальных предпринимателей, позиционирование перспективности неправительственного сектора, направление активности молодых людей в продуктивное русло

42

Открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах "Бақытты отбасы" в целях оказания психологической помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении времени, предоставленного для примирения в целях снижения уровня разводов

грант

МИОР

в течение 2019 года

300 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

комплекс мероприятий

      ";

      строки, порядковые номера 45 и 46, изложить в следующей редакции:

      "

45

Развитие системы органов молодежного самоуправления

мероприятия

МИОР

в течение 2019 года

26 939 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество обученной молодежи не менее 500 человек

46

Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив, в том числе создание базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездомным, создание общереспубликанского волонтерского движения "Студенческая инициатива", реализация проекта "Ашық жүрек"

республиканский слет волонтеров, сборник лучших волонтерских практик

МИОР

II-III квартал 2019 года

100 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Количество молодежи, охваченной проектом

      ";

      строку, порядковый номер 47, исключить;

      строку, порядковый номер 48, изложить в следующей редакции:

      "

48

Проведение международного скаутского слета "Ұлы дала мұрасы"

проведение мероприятия

МИОР

III квартал 2019 года

25 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников 350 человек

      ";

      строки, порядковые номера 52 и 53, изложить в следующей редакции:

      "

52

Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений

проведение мероприятий

МИОР

в течение 2019 года

11 887 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников 200 человек

53

Реализация проекта КВН "Жайдарман", посвященного 20-летию КВН движения

игры "Жайдарман"

МИОР

III квартал 2019 года

50 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

проведение не менее 8-ми игр КВН с участием 30 команд

      ";

      строки, порядковые номера 54, 55 и 56, изложить в следующей редакции:

      "

54

Проведение комплекса мероприятий по организации республиканского конкурса молодых акынов "Мүшайра"

проведение мероприятий

МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию)

в течение 2019 года

24 696 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников 100 человек

55

Проведение республиканского дебатного турнира

проведение республиканского турнира

МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию)

в течение 2019 года

50 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников не менее 200 человек

56

Проведение форума мировых блогеров "Открывая Казахстан"

проведение форума

МИОР

июль 2019 года

200 003 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество участников 500 человек

      ";

      строку, порядковый номер 63, исключить;

      дополнить строками, порядковые номера 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8 и 67-9, следующего содержания:

      "

67-1

Реализация проекта по популяризации и повышению ценности здорового образа жизни среди молодежи

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

20 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Увеличение количества молодежи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни

67-2

Реализация проекта по совершенствованию деятельности молодежных трудовых отрядов

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

15 013 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

количество молодежи, охваченной проектом

67-3

Реализация проекта по совершенствованию деятельности Молодежных ресурсных центров

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

30 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Повышение уровня соответствия Молодежных ресурсных центров единым требованиям и стандартам, увеличение количества молодежи, получившей пользу от деятельности Молодежных ресурсных центров, определение и поддержка лучших Молодежных ресурсных центров

67-4

Проведение информационной кампании "Еңбекқор жастар"

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

70 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Содействие вовлечения молодежи в сельскохозяйственное производство и закрепление молодых специалистов в селе

67-5

Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной политики

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

15 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Разработка основных направлений реализации государственной молодежной политики

67-6

Реализация комплекса мер по поддержке пожилых людей

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

15 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Повышение социальной занятости и активности пожилых людей;
Активизация межведомственного взаимодействия в создании условий для получения пожилыми людьми дополнительных знаний и навыков;
Выработка рекомендаций по улучшению социального положения пожилых людей.

67-7

Проведение комплекса мероприятий по методическому сопровождению сфер молодежной и семейной политики

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

10 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Повышение информированности населения о реализации государственной молодежной и семейной политики;
Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики.

67-8

Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Бережливая молодежь"

грант

МИОР

август – ноябрь 2019 года

17 000 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей;
Повышение информированности и финансовой, правовой грамотности молодежи.

67-9

Реализация проекта по комплексной социально- психологической поддержке молодежи (молодых семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации

грант

МИОР

август-ноябрь 2019 г.

60 589 тыс. тенге

РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики"

Создание альтернативных форм работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин