"Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 қарашадағы № 850 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қаңтардағы № 27 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Жастар жылын өткізу жөніндегі жол картасында:

      "3. Үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қолдау" деген бөлімде:

      реттiк нөмiрлері 39, 40, 41 және 42-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

39

Инновациялық идеялардың фестиваль-көрмесін өткізуді ұйымдастыру

иннова циялық идеялар дың фестиваль-көрмесін өткізу

АҚДМ

2019 жыл ішінде

24 563
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушы
лар саны – кемінде 500 адам

40

Жастардың ішкі туризмін дамыту

гранттар

АҚДМ

2019 жыл ішінде

10 420
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушы
лар саны –
100 адам

41

Әлеуметтік жобалаудағы, gr, фандрайзингтегі, әлеуметтік коммуникациялардағы жаңа тәсілдерді оқыту бағдарламаларын әзірлеу, еліміздің өңірлерінде білім беру курстарын өткізіп, Нұр-Сұлтан қаласында қорытындылау және жастар ҮЕҰ көшбасшылары ның конференциясын өткізу

бағдарла
маға қатысу
шыларға сертифи
кат беру

АҚДМ

2019 жыл

40 000
мың теңге

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

100-ден астам ҮЕҰ жастар көшбасшы
ларын және әлеуметтік кәсіпкер лерді кәсібилен
діру,
үкіметтік емес секторлар
дың
перспекти
валығы, жастардың белсенділі
гін нәтижелі бағытқа бағдарлау

42

Ажырасу деңгейін төмендету мақсатында татуласу үшін берілген уақыт бойы ажырасуға бастамашы болған жұбайларға психологиялық көмек көрсету мақсатында "Бақытты отбасы" отбасылық соттар жанынан Отбасын ресурстық қолдау орталықтарын ашу

грант

АҚДМ

2019 жыл ішінде

300 000
мың теңге
 

РБ
007 "Мемлекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

іс-шаралар кешені

      ";

      реттiк нөмiрлері 45 және 46-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

45

Жастардың өзін-өзі басқару органдары жүйесін дамыту

іс-шаралар

АҚДМ

2019 жыл ішінде

26
939
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

оқытыл
ған жастар саны – кемінде
500 адам

46

Волонтерлік бастамаларды қолдау үшін шағын гранттар бағдарламасын іске асыру, оның ішінде мүгедектерге, қарт адамдарға, жетімдерге, жалғызбасты және баспанасыз адамдарға көмек көрсету мақсатында жас волонтерлердің базасын құру, "Студенттік бастама" жалпыреспубли калық волонтерлік қозғалысын құру, "Ашық жүрек" жобасын іске асыру

республикалық волонтерлер слеті, үздік волонтерлік практикалар
жинағы

АҚДМ
 

2019 жылғы
ІІ-ІІІ тоқсан
дар

100 000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жобада қамтыл
ған жастар
дың саны

      ";

      реттiк нөмiрi 47-жол алып тасталсын;

      реттiк нөмiрi 48-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

48

"Ұлы дала мұрасы" халықаралық скауттар слетін өткізу

іс-шараны өткізу

АҚДМ

2019 жылғы
ІІІ тоқсан

25 
000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 350 адам

      ";

      реттiк нөмiрлері 52 және 53-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

52

Этномәдени бірлестіктердің белсенді қатысуымен жастар арасында әлеуметтік бірлік мәдениетін дамыту

іс-шаралар өткізу

АҚДМ

2019 жыл ішінде

11 
887
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 200 адам

53

КТК қозғалысының 20 жылдығына арналған "Жайдарман" КТК жобасын іске асыру

"Жайдарман" ойындары

АҚДМ

2019 жылғы
ІІІ тоқсан

50 000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

30 команданың қатысуымен кемінде
8 КТК ойындарын өткізу

      ";

      реттiк нөмiрлері 54, 55 және 56-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "

54

"Мүшәйра" жас ақындардың республикалық конкурсын ұйымдастыру бойынша кешенді іс-шаралар өткізу

іс-шаралар
өткізу

АҚДМ,
"Nur Otan" партиясы

(келісу бойынша)

2019 жыл
ішінде

24 696
мың теңге

РБ
007 "Мем
лекеттік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысушылар саны – 100 адам

55

Республикалық дебаттық турнир өткізу

республикалық турнир өткізу

АҚДМ,
"Nur Otan" партиясы (келісу бойынша)

2019 жыл ішінде

50
000
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – кемінде 200 адам

56

"Қазақстанды таны" әлемдік блогерлердің форумын өткізу

форум өткізу

АҚДМ

2019 жылғы шілде

200
003
мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

қатысу
шылар саны – 500 адам

      ";

      реттiк нөмiрi 63-жол алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8 және 67-9-жолдармен толықтырылсын:

      "

67-1

Жастар арасында салауатты өмір салты құндылықтарын танымал ету және арттыру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

20
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Спорт
пен айналысатын және салауат
ты өмір салтын ұстана
тын жастардың санын арттыру

67-2

Жастар еңбек отрядтарының қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

15
013 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жобада қамтыл
ған жастар
дың саны

67-3

Жастар ресурстық орталықтары
ның қызметін жетілдіру бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

30
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Жастар ресурстық орталықтарының бірыңғай талаптар мен стандарттар
ға сәйкестік деңгейін арттыру, Жастар ресурстық орталықтар
ының қызметінен пайда алған жастардың санын ұлғайту, ең үздік жастар ресурстық орталықтарын айқындау және қолдау

67-4

"Еңбекқор жастар" ақпараттық науқанын өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қараша

70
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

жастарды ауыл
шаруашылығы өндірісіне тартуға және жас маман
дарды ауылда бекітуге жәрдемдесу

67-5

Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша тұжырымдама
лық тәсілдерді қалыптастыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

15
000 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

мемле
кеттік жастар саясат
ын іске асыру
дың негізгі бағыт
тарын әзірлеу

67-6

Қарт адамдарды қолдау бойынша кешенді іс-шараларды іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

15
000 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Қарт адамдардың әлеуметтік жұмыспен қамтылуын және белсенділігін арттыру;
қарт адамдардың қосымша білім мен дағды
ларды алуы үшін жағдай жасауда ведомствоаралық өзара іс-қимыл
ды жандан
дыру;
қарт адамдардың әлеуметтік жағдайын жақсар
ту жөнінде ұсынымдар әзірлеу

67-7

Жастар және отбасы саясаты салаларын әдістемелік
сүйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

10
000 мың теңге
 

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Мемле
кеттік жастар және отбасы саясат
ын іске асыру туралы халық
тың хабар
дар болуын арттыру;
Жастар және отбасы саясаты мәселе
лерімен айналысатын маман
дардың біліктілігін арттыру

67-8

"Ұқыпты жастар" жобасын іске асыру бойынша іс-шаралар кешенін өткізу

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

17
000 мың теңге

РБ
007
"Мемлекет тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағдар
ланған әрекет
тердің ұтымды моделін қалып
тастыру
;
жастар
дың хабар дар болуын және қаржы
лық, құқық
тық сауаттылы
ғын
арттыру

67-9

Өмірде қиын жағдайға тап болған жастарды (жас отбасыларды) кешенді әлеуметтік-психологиялық қолдау бойынша жобаны іске асыру

грант

АҚДМ

2019 жыл
ғы тамыз-қара
ша

60
 589 мың теңге

РБ
007 "Мемлекет
тік жастар және отбасы саясатын іске асыру"

Өмірде
қиын жағдай
ға тап болған жастар мен жұмыстың баламалы нысан
дарын құру

      ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады