"Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенциядан туындайтын Қазақстан Республикасының міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 1994 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 5 ақпандағы № 37 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенциядан туындайтын Қазақстан Республикасының міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 1994 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 58, 569-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда түрлері туралы конвенция (бұдан әрі – Конвенция) бойынша Қазақстан Республикасындағы әкімшілік орган болып тағайындалсын.";

      3-тармағының 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) балық және басқа да су жануарлары мәселелері бойынша – "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ғылыми ұйымдар болып бекітілсін.".

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 1994 "О мерах по обеспечению выполнения Республикой Казахстан обязательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2020 года № 37.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года № 1994 "О мерах по обеспечению выполнения Республикой Казахстан обязательств, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 58, ст. 569) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Назначить Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан административным органом по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (далее - Конвенция), в Республике Казахстан.";

      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "2) товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр рыбного хозяйства" – по вопросам рыбы и других водных животных.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин