"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 маусымдағы № 674 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 29 сәуірдегі № 265 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 18 маусымдағы № 674 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму стратегиясында:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспары";

      мазмұнында:

      мына:

      "

1.1 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2014 – 2023 жылдарға арналған стратегиясына әсер ететін макроэкономикалық үрдістер мен мегатрендтер

5

      "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

1.1 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарына әсер ететін макроэкономикалық үрдістер мен мегатрендтер

5

                                                                                    ";

      мына:

      "

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму стратегиясына 1-қосымша

1

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму стратегиясына 2-қосымша

3

      "

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарына 1-қосымша

1

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарына 2-қосымша

3

      ";

      он жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұл құжат өнеркәсіптік-инновациялық, әлеуметтік-экономикалық, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ қызметінің бағыттары бойынша өзге де салалардағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары ескеріліп әзірленді және оның миссиясын, пайымын, стратегиялық бағыттарын, 2014 – 2023 жылдарға арналған мақсаттары мен міндеттерін айқындайды.";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның ағымдағы жай-күйін талдау: сыртқы ортаны талдау" деген 1-бөлімде:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2014 – 2023 жылдарға арналған стратегиясына әсер ететін макроэкономикалық үрдістер мен мегатрендтер" деген 1.1-кіші бөлімде:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "1.1 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарына әсер ететін макроэкономикалық үрдістер мен мегатрендтер";

      алпыс бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2014 – 2023 жылдарға арналған даму жоспарда (бұдан әрі – Жоспар) (бұрын – Стратегия) өз миссиясын іске асыру бойынша "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ тарапынан күшейтуді талап ететін ағымдағы макроэкономикалық үрдістер мен мегатрендтер көрініс тапқан. Стратегиялық мақсаттар мен міндеттер мемлекеттік саясатты іске асыру және "Қазақстан-2050" cтратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" (бұдан әрі – "Стратегия – 2050") cтратегиясында қойылған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының орнықты дамуына бағытталған.";

      "Мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі бағыттары" деген 1.2-кіші бөлімнің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ өз қызметінде өнеркәсіптік-инновациялық даму, ұлттық өнімнің экспортын ілгерілету, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, тұрғын үй-құрылыс секторындағы міндеттерді іске асыру және халықтың әл-ауқатының деңгейін арттыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметі қойған басқа да міндеттерді басшылыққа алады.";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ ағымдағы жай-күйін талдау: ішкі ортаны талдау" деген 2-бөлімде:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ мен ЕҰ ағымдағы құрылымы" деген 2.1-кіші бөлімнің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ құрамына бұрын әртүрлі мемлекеттік органдардың және/немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басқаруында болған 9 ЕҰ (осы Жоспарға 2-қосымша) кіреді.";

      "ҚТК орындалуы мен SWOT атқарылуын талдау" деген 2.2-кіші бөлімде:

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бұған дейін Жоспарда "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ интеграцияланған даму институты ретінде қалыптасу міндетін орындау және қызметтің үш стратегиялық бағытын іске асыру үшін қызметтің 12 түйінді көрсеткіші айқындалған болатын.";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның миссиясы мен пайымы" деген 3-бөлімде:

      он сегізінші және он тоғызыншы абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Осы Жоспардың 5-бөліміндегі стратегиялық бағыттардың әрқайсысы бойынша 2023 жылға арналған нысаналы мәні айқындала отырып, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ қызметінің ҚТК көзделген.

      Жылдық аралық нысаналы мәндері мен іс-шаралары бар егжей-тегжейлі кіші тапсырмалар "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ Директорлар кеңесі бес жылға бекітетін "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның іс-шаралар жоспары шеңберінде көзделетін болады.";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ қызметінің стратегиялық бағыттары" деген 4-бөлімде:

      "Ірі бизнес сегментінде кәсіпкерлікті қолдау" деген 4.1.1-кіші бөлімде:

      5-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қолдау ұсыну үшін жобаларды іріктеу еңбек өнімділігінің ұлғаюы, өткізу нарықтарының кеңеюі, сондай-ақ жобаларды іске асыру кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы елішілік құндылықтың ұлғаюы ескеріле отырып жүзеге асырылатын болады.";

      "Жаңа құзыреттерді және жұмысты ұйымдастыру әдістерін қалыптастыру" деген 4.4.4-кіші бөлімде:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Цифрлық технологияларды дамыту Жоспардада келтірілген басты міндеттерді шешуге ықпал ететін маңызды факторлардың бірі болып табылады. "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-да "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2021 – 2023 жылдарға арналған цифрландыру Стратегиясы бекітілді, онда ішкі бизнес-процестерді автоматтандыруға, көрсетілетін қызметтердің клиентке бағдарлануын дамытуға, істен шығуға төзімді инфрақұрылымды құруға, "paper free" қағидатын енгізуге, деректерді басқаруға, сондай-ақ цифрлық технологияларды басқарудың заманауи әдістерін енгізуге басты назар аударылады.";

      қырық екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Орнықты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ мен оның ЕҰ өз миссиясына, Жоспар ережелеріне сүйенеді, сондай-ақ орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарда бекітілген мінез-құлық нормалары мен қағидаттарды пайдаланады.";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның 2023 жылға дейінгі ҚТК және көрсеткіштерді есептеу әдіснамасы" деген 5-бөлімде:

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның жалпы активтеріндегі кредиттік және инвестициялық портфельдің үлесі" деген қызметтің 1-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "Іс-шаралар жоспары/есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есеп, кредиттік және инвестициялық қызметті жүзеге асыратын ЕҰ деректері";

      "Кредиттік портфельдегі жеке сектордың үлесі" деген қызметтің 4-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "Іс-шаралар жоспары/есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындау жөніндегі есеп, кредиттік қызметті жүзеге асыратын ЕҰ деректері";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-тан қолдау алған кәсіпорындар түсімінің көлемі (жылдың ішінде)3" деген қызметтің 8-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚДБ, Даму, АНК мен ҚАҚ-тың есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындауы жөніндегі есептері";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-тан қолдау алған кәсіпорындардың экспорттық түсімінің көлемі (жылдың ішінде)3" қызметтің 9-шы түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚДБ, KazakhExport, АНК мен ҚАҚ-тың есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындауы жөніндегі есептері";

      "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ қаражатының бірлігіне шаққанда ҚР-ға тартылған инвестициялардың коэффициенті" деген қызметтің 10-шы түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "Бекітілген іс-шаралар жоспары, есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындау туралы ҚКМ-нің бекітілген есебі, осы көрсеткіштің орындалуына және (немесе) мониторингіне жауапты ҚКМ бөлімшесінің ЕҰ лауазымды адамы қол қойған есебі, онда ТИҚ атаулары, есепті кезеңде ҚР жобаларына нақты инвестициялар туралы ақпарат (есепті күнге абсолюттік мәндер), осы ТИҚ-тегі инвесторлар (оның ішінде шетелдік) мен ҚКМ үлестері және өзге де параметрлер көрсетіледі.";

      "АӨК саласындағы негізгі капиталға инвестициялар көлемі (жылдың ішінде)3" деген қызметтің 11-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "АНК, ҚКМ және ҚДБ-ның есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындауы жөніндегі есептері";

      "Ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтары лизингінің көлемі (жылдың ішінде)3" деген қызметтің 12-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "ҚДБ, ҚАҚ-тың есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындауы жөніндегі есептері";

      "Қазақстан Республикасындағы қолжетімді тұрғын үй құрылысына "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ-ның қосқан үлесі (жылдың ішінде)" деген қызметтің 13-ші түйінді көрсеткішіндегі 7-баған мынадай редакцияда жазылсын:

      "Отбасы банк пен Тұрғын үй құрылысы бірыңғай операторының есепті жылдың ішінде іс-шаралар жоспарын орындауы жөніндегі есептері, ҚР СЖРА Ұлттық статистика бюросының, ЖАО деректері";

      "Ескертпе: Стратегия мәтінінде пайдаланылған аббревиатуралардың толық жазылуы" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ескертпе: Жоспар мәтінінде пайдаланылған аббревиатуралардың толық жазылуы";

      1-қосымшада оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

  "Бәйтерек" ұлттық басқарушы
холдингі" акционерлік
қоғамының 2014 – 2023
жылдарға арналған даму
жоспарына 1-қосымша";

      2-қосымшада оң жақ жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда жазылсын:

  "Бәйтерек" ұлттық басқарушы
холдингі" акционерлік
қоғамының 2014 – 2023
жылдарға арналған
даму жоспарына
2-қосымша";

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 "Об утверждении Стратегии развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 265.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 674 "Об утверждении Стратегии развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Плана развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый План развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы.";

      в Стратегии развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы", утвержденной указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "План развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы";

      в содержании:

      строку:

      "

1.1 Макроэкономические тенденции и мегатренды, влияющие на Стратегию АО "НУХ "Байтерек" на 2014 – 2023 годы"

5

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

1.1 Макроэкономические тенденции и мегатренды, влияющие на План развития АО "НУХ "Байтерек" на 2014 – 2023 годы

5

      ";

      строки:

      "

Приложение 1 к Стратегии развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы

96

Приложение 2 к Стратегии развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы

98

      "

      изложить в следующей редакции:

      "

Приложение 1 к Плану развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы

96

Приложение 2 к Плану развития акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы"

98

      ";

      абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

      "Данный документ разработан с учетом основных направлений государственной политики в промышленно-инновационной, социально-экономической, иных сферах по направлениям деятельности АО "НУХ "Байтерек" и определяет его миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи на 2014 – 2023 годы.";

      в разделе 1 "Анализ текущего состояния АО "НУХ "Байтерек": анализ внешней среды":

      в подразделе 1.1 "Макроэкономические тенденции и мегатренды, влияющие на Стратегию АО "НУХ "Байтерек" на 2014 – 2023 годы":

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "1.1 Макроэкономические тенденции и мегатренды, влияющие на План развития АО "НУХ "Байтерек" на 2014 – 2023 годы";

      абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции:

      "В Плане развития АО "НУХ "Байтерек" на 2014 – 2023 годы (далее – План) (ранее – Стратегия) отражены текущие макроэкономические тенденции и мегатренды, требующие усиления со стороны АО "НУХ "Байтерек" по реализации своей миссии. Стратегические цели и задачи нацелены на устойчивое развитие Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных в Стратегии "Казахстан-2050" – новый политический курс состоявшегося государства" (далее – "Стратегия – 2050").";

      абзац первый подраздела 1.2 "Основные направления государственной экономической политики" изложить в следующей редакции:

      "АО "НУХ "Байтерек" в своей деятельности руководствуется основными направлениями государственной политики в сфере промышленно-инновационного развития, продвижения экспорта национальной продукции, развития малого и среднего предпринимательства, развития агропромышленного комплекса, реализации задач в жилищно-строительном секторе и повышения уровня благосостояния населения, а также другими задачами, поставленными Президентом и Правительством Республики Казахстан.";

      в разделе 2 "Анализ текущего состояния АО "НУХ "Байтерек": анализ внутренней среды":

      абзац первый подраздела 2.1 "Текущая структура АО "НУХ "Байтерек" и ДО" изложить в следующей редакции:

      "В состав АО "НУХ "Байтерек" входит 9 ДО (приложение 2 к настоящему Плану), которые в прошлом находились под управлением различных государственных органов и/или субъектов квазигосударственного сектора.";

      в подразделе 2.2 "Анализ исполнения КПД и SWOT":

      абзац первый изложить в следующей редакции:

      "Ранее План определял 12 ключевых показателей деятельности для выполнения задачи становления АО "НУХ "Байтерек" как интегрированного института развития и реализации трех стратегических направлений деятельности.";

      в разделе 3 "Миссия и видение АО "НУХ "Байтерек":

      абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции:

      "По каждому из стратегических направлений в разделе 5 настоящего Плана предусмотрены КПД деятельности АО "НУХ "Байтерек" с определением целевого значения на 2023 год.

      Детальные подзадачи с годовыми промежуточными целевыми значениями и мероприятиями будут предусмотрены в рамках Плана мероприятий АО "НУХ "Байтерек", утверждаемого Советом директоров АО "НУХ "Байтерек" на пять лет.";

      в разделе 4 "Стратегические направления деятельности АО "НУХ "Байтерек":

      в подразделе 4.1.1 "Поддержка предпринимательства в сегменте крупного бизнеса":

      абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

      "Отбор проектов для предоставления поддержки будет осуществляться с учетом увеличения производительности труда, расширения рынков сбыта, а также увеличения внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг при реализации проектов.";

      в подразделе 4.4.4 "Построение новых компетенций и методов организации работы":

      абзац второй изложить в следующей редакции:

      "Развитие цифровых технологий является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач, приведенных в Плане. В АО "НУХ "Байтерек" утверждена Стратегия цифровизации АО "НУХ "Байтерек" на 2021 – 2023 годы, в которой основной фокус делается на автоматизацию внутренних бизнес-процессов, развитие клиентоориентированности услуг, построение отказоустойчивой инфраструктуры, внедрение принципа "paper free", управление данными, а также внедрение современных методов управления цифровыми технологиями.";

      абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

      "Решая задачи в области устойчивого развития, АО "НУХ "Байтерек" и его ДО опираются на свою миссию, положения Плана, а также используют нормы поведения и принципы, закрепленные международными стандартами в области устойчивого развития.";

      в разделе 5 "КПД АО "НУХ "Байтерек" до 2023 года и методология расчета показателей":

      графу 7 ключевого показателя деятельности 1 "Доля кредитного и инвестиционного портфеля от общих активов АО "НУХ "Байтерек" изложить в следующей редакции:

      "План мероприятий/Отчет по исполнению плана мероприятий за отчетный год, данные ДО, осуществляющих кредитную и инвестиционную деятельность";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 4 "Доля частного сектора в кредитном портфеле" изложить в следующей редакции:

      "План мероприятий /Отчет по исполнению плана мероприятий за отчетный год, данные ДО, осуществляющих кредитную деятельность";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 8 "Объем выручки предприятий, получивших поддержку АО "НУХ "Байтерек" (за год)3" изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по исполнению плана мероприятий БРК, Даму, АКК и КАФ за отчетный год";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 9 "Объем экспортной выручки предприятий, получивших поддержку АО "НУХ "Байтерек" (за год)3" изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по исполнению плана мероприятий БРК, KazakhExport, АКК и КАФ за отчетный год";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 10 "Коэффициент привлеченных инвестиций в РК к единице средств АО "НУХ "Байтерек"" изложить в следующей редакции:

      "Утвержденный план мероприятий, утвержденный отчет об исполнении Плана мероприятий за отчетный год ККМ, отчет подразделения ККМ, ответственного за исполнение и (или) мониторинг данного показателя, подписанный должностным лицом ДО, с отражением наименований ФПИ, информации о фактических инвестициях в проекты РК в отчетном периоде (абсолютные значения на отчетную дату), долей инвесторов (в том числе иностранных) и ККМ в данных ФПИ и иные параметры.";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 11 "Объем инвестиций в основной капитал в отрасли АПК (за год)3" изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по исполнению плана мероприятий АКК, ККМ и БРК за отчетный год";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 12 "Объем лизинга сельхозтехники и оборудования (за год)3" изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по исполнению плана мероприятий БРК, КАФ за отчетный год";

      графу 7 ключевого показателя деятельности 13 "Вклад АО "НУХ "Байтерек" в строительство доступного жилья в Республике Казахстан (за год)" изложить в следующей редакции:

      "Отчеты по исполнению плана мероприятий Отбасы банк и единого оператора жилищного строительства за отчетный год, данные Бюро национальной статистики АСПИР РК, МИО";

      строку "Примечание: расшифровка аббревиатур, использованных в тексте Стратегии" изложить в следующей редакции:

      "Примечание: расшифровка аббревиатур, использованных в тексте Плана";

      в приложении 1 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  "Приложение 1
к Плану развития
акционерного общества
"Национальный управляющий
холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы";

      в приложении 2 правый верхний угол изложить в следующей редакции:

  "Приложение 2
к Плану развития
акционерного общества
  "Национальный управляющий
холдинг "Байтерек" на 2014 – 2023 годы".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов