"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 – 2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 31 тамыздағы № 626 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 – 2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 – 2025 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферттің мөлшерлері

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдер бойынша мұнайдың 2023 – 2025 жылдарға арналған кесімді бағасының мынадай мөлшерлері белгіленсін:

      2023 жыл – барреліне 48,9 АҚШ доллары;

      2024 жыл – барреліне 42,2 АҚШ доллары;

      2025 жыл – барреліне 40,3 АҚШ доллары.

      Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2023 – 2025 жылдарға арналған республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферттің мынадай мөлшерлері бекітілсін:

      2023 жыл – 2 200 000 000 мың теңге;

      2024 жыл – 2 000 000 000 мың теңге;

      2025 жыл – 1 900 000 000 мың теңге.

      Әлеуметтік және инфрақұрылымдық дамуды қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт республикалық бюджетке бағытталсын.

      2-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2022 – 2024 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы" 2021 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының күші жойылды деп танылсын.

      Қазақстан Республикасының
Президенті

О проекте Закона Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 626

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы".

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Проект

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы

      Статья 1. Размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

      Установить следующие размеры цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2023 – 2025 годы:

      2023 год – 48,9 доллара США за баррель;

      2024 год – 42,2 доллара США за баррель;

      2025 год – 40,3 доллара США за баррель.

      Утвердить следующие размеры гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2023 – 2025 годы:

      2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге;

      2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

      2025 год – 1 900 000 000 тысяч тенге.

      Направить гарантированный трансферт из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет для обеспечения социального и инфраструктурного развития.

      Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2023 года.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы".

      Президент
Республики Казахстан