Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге еңбекақы төлеудің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 20 желтоқсандағы № 1038 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 29 тамыздағы № 1127 қаулысында:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидаларын бекіту туралы";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидалары бекітілсін.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу ережесінде:

      тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидалары";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған барлық органдарының қызметкерлеріне лауазымдық (қызметтік) мiндеттерiн тиiсiнше орындағаны үшiн көтермелеу жүйесiн реттеу, сондай-ақ олардың функциялары мен міндеттерін уақтылы әрі сапалы орындауға материалдық мүдделілiгiн арттыру мақсатында әзiрлендi және еңбегiне ақы төлеу "Мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 қбп қаулысы негiзiнде жүргiзiлетiн мемлекеттік бюджет есебiнен қамтылған барлық органдардың қызметкерлеріне қолданылады.";

      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:

      1) бонус – әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижесі бойынша белгіленетін ақшалай төлем;

      2)  бонустық қор – мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге олардың қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелері бойынша бонустар төлеуге арналған, жоспарланатын бюджет қаражаты;

      3)  есепті кезең – бағалау жылының бірінші қаңтарынан бастап отыз бірінші желтоқсанын қоса алғанда, он екі айды құрайтын күнтізбелік жылға тең мемлекеттік қызметші жұмысының нәтижелерін бағалау кезеңі;

      4)  сыйлықақы – біржолғы ақшалай сыйақы түріндегі көтермелеу нысаны.";

      "Мемлекеттiк органдар орталық аппараттарының мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшілерiне бюджеттiк бағдарламаны (кiшi бағдарламаны) қаржыландыру жоспары бойынша тиiстi органды ұстауға көзделген мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен сыйлықақы төлеу тәртiбi" деген тарау алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы тараумен толықтырылсын:

      "Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу тәртібі

      16. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 33-бабының 3-тармағында көрсетілген адамдарды қоспағанда, "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне бонустар төлеу Заңның 33-бабының 4-тармағына сәйкес бекітілетін "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізілетін бағалау нәтижелері негізінде тағайындалады.

      17. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне бонустар төлеу Заңның 33-бабының 5-тармағына сәйкес бекітілетін "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың үлгілік әдістемесіне сәйкес жүргізілетін бағалау нәтижелері негізінде тағайындалады.

      18. Бонустарды төлеу мемлекеттік органдардың мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің бірыңғай еңбегіне ақы төлеу жүйесінде бонустық қорды қалыптастыруға көзделген қаражат есебінен жүргізіледі.

      19. Мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу жыл қорытындысы бойынша олардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады, ал жұмыстан шығу, еңбек қатынастарын бұзу, ротациялау болған жағдайда мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу жұмыс істеген уақытына пропорционалды түрде қызметін бағалау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

      20. Бонустарды төлеу мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалау нәтижелері бекітілген кезден бастап бір ай ішінде жүргізіледі.

      21. Бонустарды есептеген кезде тиісті лауазым бойынша есепті кезеңде жұмыс істеген нақты күндер саны пайдаланылады.

      22. Мемлекеттік әкімшілік қызметшіге бонустар төлеу қызметті бағалау жүргізілген мемлекеттік органда жүзеге асырылады, ал мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған және (немесе) таратылған (қысқартылған) жағдайда азаматтық заңнаманың ережелері қолданылады.

      23. Мемлекеттік әкімшілік қызметші есепті кезең ішінде мемлекеттік орган ішінде бір лауазымнан басқа лауазымға немесе бір мемлекеттік органнан басқа мемлекеттік органға ауысқан жағдайда, бонус бұдан бұрын атқарған лауазымы бойынша, сондай-ақ атқарып отырған жаңа лауазымы бойынша есепті кезеңде нақты жұмыс істеген уақытына пропорционалды түрде есептеледі.

      24. Есепті кезең ішінде лауазымдық айлықақы өзгерген жағдайда, бонус осы Қағидалардың 23-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, есепті кезеңнің соңында қолданыста болатын белгіленген айлықақының мөлшері негізге алынып есептеледі.

      25. Бонустар төлеу туралы шешімді:

      1) "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үшін мемлекеттік органның басшысы не оны алмастыратын тұлға;

      2) "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үшін мемлекеттік органның басшысы не ол өкілеттік берген мемлекеттік органның аппарат басшысы қабылдайды.

      26. Мемлекеттік әкімшілік қызметші бонусының мөлшері мемлекеттік органның мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің есепті кезеңдегі түйінді нысаналы индикаторларға қол жеткізуін бағалау нәтижелері бойынша мемлекеттік әкімшілік қызметшінің бонусын түзету нәтижесінде айқындалады.

      Мемлекеттік органның мемлекеттік әкімшілік қызметшісі бонустарының мөлшерін есептеу үшін мынадай формула пайдаланылады:

      Мб = ЛА × 2 × Тп × НЖУ, мұндағы:

      Мб – бонус мөлшері;

      ЛА – тиісті мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық айлықақысы;

      Тп – жыл қорытындысы бойынша тиісті мемлекеттік әкімшілік қызметшінің қойылған түйінді нысаналы индикаторларды орындау пайызы;

      НЖУ – мемлекеттік әкімшілік қызметшінің пайызбен нақты жұмыс істеген уақыты.

      27. "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің қойылған түйінді нысаналы индикаторларды орындау пайызы (Тп) мынадай қағидат бойынша айқындалады:

      1) "тиімді" деп бағаланған кезде түйінді нысаналы индикаторларды орындау 80 %-дан 100 %-ға дейінгі деңгейде белгіленеді;

      2) "қанағаттанарлық" деп бағаланған кезде түйінді нысаналы индикаторларды орындау 60 %-дан 80 %-ға дейінгі деңгейде белгіленеді.

      28. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің қойылған түйінді нысаналы индикаторларды орындау пайызы (Тп) мынадай қағидат бойынша айқындалады:

      1) "өте жақсы" деп бағаланған кезде түйінді нысаналы индикаторларды орындау 100 % деңгейінде белгіленеді;

      2) "тиімді" деп бағаланған кезде түйінді нысаналы индикаторларды орындау 80 % деңгейінде белгіленеді;

      3) "қанағаттанарлық" деп бағаланған кезде түйінді нысаналы индикаторларды орындау 60 % деңгейінде белгіленеді.

      29. Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің нақты жұмыс істеген уақыты мына формула бойынша айқындалады:      А – есепті кезеңде жұмыс істеген жұмыс күндерінің нақты саны;

      В – күнтізбелік жылдағы жұмыс күндерінің саны.

      Есепті кезеңде жұмыс істеген жұмыс күндерінің нақты саны:

      жыл сайынғы кезекті ақылы демалыста болған уақытын;

      қайта даярлау және біліктілік арттыру курстарында болған уақытты;

      іссапарда болған уақытты;

      мемлекеттік әкімшілік қызметші уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты жұмыс істемеген, бірақ есепті кезеңде күнтізбелік 20 күннен аспайтын уақытты;

      жалақысы сақталмайтын демалыста болған, бірақ есепті кезеңде күнтізбелік 5 күннен аспайтын уақытты қамтиды.

      Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің нақты жұмыс істеген уақытын есептеуді мемлекеттік органның персоналды басқару қызметі не персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) міндеттерін орындау жүктелген құрылымдық бөлімше (адам) жүзеге асырады.

      30. Мемлекеттік әкімшілік қызметшіге:

      1) мемлекеттік әкімшілік қызметшіде есепті кезеңде мемлекеттік қызметке кір келтіретін теріс қылықтар үшін алынбаған тәртіптік жазасы болса;

      2) есепті кезеңде мемлекеттік әкімшілік қызметшінің қызметі қанағаттанарлықсыз бағаланған кезде бонустар төленбейді.";

      2) "Мемлекеттік бюджет есебінен қамтылған барлық органдар үшін қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 646 қбп қаулысында: ("Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгімен).

      2. Осы қаулы оған қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және:

      1) осы қаулының 1-тармағының жиырма бесінші абзацын қоспағанда, жергілікті атқарушы органдардың, тексеру комиссияларының және мәслихат аппараттарының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үшін 2021 жылғы 1 шілдеден бастап;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген мемлекеттік органдарды қоспағанда, мемлекеттік органдардың мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үшін 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О некоторых вопросах оплаты труда административных государственных служащих

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 1038

      Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие см. п.2

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2001 года № 1127 "Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета":

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим.";

      в Правилах премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим (далее – Правила) разработаны в целях упорядочения системы поощрения работников для всех органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, за надлежащее выполнение должностных (служебных) обязанностей, а также повышения их материальной заинтересованности в своевременном и качественном выполнении функций и задач и распространяются на работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, оплата труда которых производится на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета".";

      дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

      "2-1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) бонус – денежная выплата, устанавливаемая административным государственным служащим по результатам оценки эффективности их деятельности;

      2) бонусный фонд – планируемые бюджетные средства, предназначенные для выплаты бонусов административным государственным служащим по результатам оценки эффективности их деятельности;

      3) отчетный период – период оценки результатов работы государственного служащего, равный календарному году, составляющий двенадцать месяцев с первого января по тридцать первое декабря года оценки;

      4) премия – форма поощрения в виде единовременного денежного вознаграждения.";

      главу "Порядок выплаты премий административным государственным служащим центральных аппаратов государственных органов за счет средств государственного бюджета, предусмотренных на содержание соответствующего органа по плану финансирования бюджетной программы (подпрограммы)" исключить;

      дополнить главой следующего содержания:

      "Порядок выплаты бонусов административным государственным служащим

      16. Выплата бонусов административным государственным служащим корпуса "А", за исключением лиц, указанных в пункте 3 статьи 33 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" (далее – Закон), назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно Методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "А", утверждаемой в соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона.

      17. Выплата бонусов административным государственным служащим корпуса "Б" назначается на основании результатов оценки, проводимой согласно Типовой методике оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б", утверждаемой в соответствии с пунктом 5 статьи 33 Закона.

      18. Выплата бонусов производится за счет средств, предусмотренных на формирование бонусного фонда в единой системе оплаты труда административных государственных служащих государственных органов.

      19. Выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности по итогам года, а в случаях увольнения, расторжения трудовых отношений, ротации выплата бонусов административным государственным служащим осуществляется по результатам оценки их деятельности пропорционально отработанному времени.

      20. Выплата бонусов производится в течение месяца с момента утверждения результатов оценки деятельности административных государственных служащих.

      21. При расчете бонусов используется фактическое количество дней, отработанных в отчетном периоде по соответствующей должности.

      22. Выплата бонусов административному государственному служащему осуществляется в государственном органе, в котором проводилась оценка деятельности, а в случаях реорганизации и (или) ликвидации (упразднения) государственного органа применяются положения гражданского законодательства.

      23. В случае перехода административного государственного служащего с одной должности на другую должность внутри государственного органа или из одного государственного органа в другой государственный орган в течение отчетного периода бонус исчисляется пропорционально фактически отработанному времени в отчетном периоде по должности, которую он занимал ранее, а также по новой занимаемой должности.

      24. В случае изменения должностного оклада в течение отчетного периода бонус рассчитывается исходя из размера установленного оклада, действующего на конец отчетного периода, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил.

      25. Решение о выплате бонусов принимается:

      1) для административных государственных служащих корпуса "A" руководителем государственного органа либо лицом, его замещающим;

      2) для административных государственных служащих корпуса "Б" руководителем государственного органа либо по его полномочию руководителем аппарата государственного органа.

      26. Размер бонуса административного государственного служащего определяется в результате корректировки бонуса административного государственного служащего по результатам оценки достижения ключевых целевых индикаторов административного государственного служащего государственного органа за отчетный период.

      Для расчета размера бонусов административного государственного служащего государственного органа используется следующая формула:

     


      Рб – размер бонуса;

      ДО – должностной оклад соответствующего административного государственного служащего;

      Кп – процент выполнения поставленных ключевых целевых индикаторов соответствующего административного государственного служащего по итогам года;

      ФОВ – фактически отработанное время административного государственного служащего в процентах.

      27. Процент выполнения поставленных ключевых целевых индикаторов (Кп) административного государственного служащего корпуса "А" определяется по следующему принципу:

      1) при оценке "эффективно" устанавливается выполнение ключевых целевых индикаторов на уровне от 80 % до 100 %;

      2) при оценке "удовлетворительно" устанавливается выполнение ключевых целевых индикаторов на уровне от 60 % до менее 80 %.

      28. Процент выполнения поставленных ключевых целевых индикаторов (Кп) административного государственного служащего корпуса "Б" определяется по следующему принципу:

      1) при оценке "превосходно" устанавливается выполнение ключевых целевых индикаторов на уровне 100 %;

      2) при оценке "эффективно" устанавливается выполнение ключевых целевых индикаторов на уровне 80 %;

      3) при оценке "удовлетворительно" устанавливается выполнение ключевых целевых индикаторов на уровне 60 %.

      29. Фактически отработанное время административного государственного служащего определяется по формуле:

     


      А – фактическое количество рабочих дней, отработанных в отчетном периоде;

      В – количество рабочих дней в календарном году.

      Фактическое количество рабочих дней, отработанных в отчетном периоде, также включает:

      время нахождения в ежегодном очередном оплачиваемом отпуске;

      период нахождения на курсах переподготовки и повышения квалификации;

      период нахождения в командировке;

      время, когда административный государственный служащий фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, но не более 20 календарных дней в отчетном периоде;

      время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, но не более 5 календарных дней в отчетном периоде.

      Исчисление фактически отработанного времени административного государственного служащего осуществляется службой управления персоналом государственного органа либо иным структурным подразделением (лицом), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой).

      30. Выплата бонусов административному государственному служащему не производится:

      1) при наличии у административного государственного служащего неснятого дисциплинарного взыскания за проступки, дискредитирующие государственную службу в отчетном периоде;

      2) при неудовлетворительной оценке деятельности административного государственного служащего за отчетный период.";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2017 года № 646 дсп "Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета": (с пометкой "Для служебного пользования").

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие:

      1) с 1 июля 2021 года для административных государственных служащих местных исполнительных органов, ревизионных комиссий и аппаратов маслихатов, за исключением абзаца двадцать пятого пункта 1 настоящего постановления;

      2) с 1 января 2022 года для административных государственных служащих государственных органов, за исключением государственных органов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов