Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 13 наурыздағы № 196 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті" мемлекеттік мекемесінің атауы "Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті" мемлекеттік мекемесі болып өзгертілсін.

      2. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      15-тармақтың 34) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "34) мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш, мемлекет кепілгерлігі бойынша борыш саясатын қалыптастыру, мемлекеттік борыш пен квазимемлекеттік сектор борышын болжау және талдау жөнінде ұсыныстар әзірлеу;";

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің мемлекеттік мекемелері – аумақтық бөлімшелерінің тізбесінде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті.".

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О некоторых вопросах Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 марта 2023 года № 196.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Переименовать государственное учреждение "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану" в государственное учреждение "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане".

      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" следующие изменения:

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      подпункт 34) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "34) выработка предложений по формированию политики государственного и гарантированного государством заимствования и долга, долга по поручительствам государства, прогнозированию и анализу государственного долга и долга квазигосударственного сектора;";

      в перечне государственных учреждений – территориальных подразделений Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астане.".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов