Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарының үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы" 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 927 және "Қазақстан Республикасының дипломаттық және қызметтік паспорттарының үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 927 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 283 қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 1224 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарының үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 927 қаулысы;

      2) "Қазақстан Республикасының дипломаттық және қызметтік паспорттарының үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 927 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 283 қаулысы.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О признании утратившими силу постановлений Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 927 "Об утверждении образцов дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан и требований к их защите" и от 24 апреля 2015 года № 283 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 927 "Об утверждении образцов дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан и требований к их защите"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года № 1224.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 927 "Об утверждении образцов дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан и требований к их защите";

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 283 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2013 года № 927 "Об утверждении образцов дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан и требований к их защите".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов