"Қазақстан Республикасы Үкіметінің регламенті туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 6 қаңтардағы № 10 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 12 қаңтардағы № 5 қаулысы.

            ЗҚАИ-ның ескертпесі!
            Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің регламенті туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 6 қаңтардағы № 10 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің регламентінде:

      "Үкімет отырыстары және Премьер-Министр мен оның орынбасарларында өтетін отырыстар" деген 2-тарауда:

      "Үкімет отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі" деген 2-параграфта:

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Отырыстар ашық болып табылады, Үкіметтің интернет-ресурсында онлайн режимде трансляциялау қамтамасыз етіледі әрі мемлекеттік тілде және қажет болған жағдайда орыс тілінде жүргізіледі.

      Ашық отырыс трансляцияланған кезде азаматтарға пікір қалдыруға мүмкіндік беріледі.

      Ашық отырыс хаттамасы отырыс өткізілген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде Үкіметтің интернет-ресурсында орналастырылады.

      Президенттің не Премьер-Министрдің бастамасы бойынша жабық отырыстар өткізілуі мүмкін.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап, бірақ ерте дегенде 2024 жылғы 4 сәуірде қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10 "О Регламенте Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 2024 года № 5.

      Примечание ИЗПИ!
Введение в действие см. п. 2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10 "О Регламенте Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

      в Регламенте Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в главе 2. "Заседания Правительства и совещания, проводимые у Премьер-Министра и его заместителей":

      в параграфе 2. "Порядок подготовки и проведения заседаний Правительства":

      пункт 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Заседания являются открытыми с обеспечением трансляции в режиме онлайн на интернет-ресурсе Правительства и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.

      При проведении трансляции открытого заседания гражданам предоставляется возможность оставлять комментарии.

      Протокол открытого заседания размещается на интернет-ресурсе Правительства в срок не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

      По инициативе Президента либо Премьер-Министра могут проводиться закрытые заседания.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, но не ранее 4 апреля 2024 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов