"Рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санатқа жатқызылатын көмірсутек кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту, "Көмірсутектер кен орнын (кен орындарының бір тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санатқа жатқызу қағидаларын және пайдалы қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық салу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 204 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 маусымдағы № 449 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2024 жылғы 16 ақпандағы № 93 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санатқа жатқызылатын көмірсутек кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесін бекіту, "Көмірсутектер кен орнын (кен орындарының бір тобын, кен орнының бір бөлігін) рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санатқа жатқызу қағидаларын және пайдалы қазбаларды өндіру салығы бөлігінде салық салу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 18 сәуірдегі № 204 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 маусымдағы № 449 қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген рентабельділігі төмен, тұтқырлығы жоғары, су басқан, дебиті аз және игерілген санатқа жатқызылатын көмірсутек кен орындарының (кен орындары тобының, кен орнының бір бөлігінің) тізбесінде:

      реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

11

Қарағанды облысында орналасқан Құмкөл және Шығыс Құмкөл мұнай-газ конденсатты кен орындары

Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Құмкөл және Шығыс Құмкөл кен орындарында көмірсутектерді өндіруге арналған 2020 жылғы 3 желтоқсандағы № 4878-УВС келісімшарты


"Торғай Петролеум" акционерлік қоғамы

Мұнай

Кен орнындағы су басуы 91,5 %-ды құрайды

Су басқан

1,0

1. 46026'05" с.е. 65030'55" ш.б.

2. 46026'24" с.е. 65033'18" ш.б.

3. 46027'57" с.е.
65035'00" ш.б.

4. 46027'25" с.е. 65036'28" ш.б.

5. 46028'32" с.е. 65038'31" ш.б.

6. 46055'55" с.е. 50019'50" ш.б.

7. 46055'25" с.е. 50018'58" ш.б.

8. 46055'48" с.е.
50017'10" ш.б.

      ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
О. Бектенов

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2019 года № 449 "Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородов, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204 "Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых" и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2024 года № 93.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2019 года № 449 "Об утверждении перечня месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородов, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204 "Об утверждении Правил отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородов к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложения в части налога на добычу полезных ископаемых" и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

      в перечне месторождений (группы месторождений, части месторождения) углеводородов, относимых к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:

      "

11

Нефтегазоконденсатные месторождения Кумколь и Восточный Кумколь, расположенные в Карагандинской области

Контракт на добычу углеводородов на месторождениях Кумколь и Восточный Кумколь в Карагандинской области Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № 4878-УВС


Акционерное общество "Тургай-Петролеум"

Нефть

Обводненность на месторождениях составляет 91,5 %

Обводненные

1,0

1. 46026'05" с.ш. 65030'55" в.д.

2. 46026'24" с.ш. 65033'18" в.д.

3. 46027'57" с.ш. 65035'00" в.д.

4. 46027'25" с.ш. 65036'28" в.д.

5. 46028'32" с.ш. 65038'31" в.д.

6. 46055'55" с.ш. 50019'50" в.д.

7. 46055'25" с.ш. 50018'58" в.д.

8. 46055'48" с.ш. 50017'10" в.д.

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
О. Бектенов