Таратуға ұсынылған мемлекеттiк кәсiпорындарды, мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестiктерiн iрiктеудiң тәртiбi туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң ҚАУЛЫСЫ 1995 жылғы 12 мамыр N 652

      Меншiк иесi, пайды иеленушi немесе кәсiпорынның акция пакетiн ұстаушы ретiндегi мемлекеттiң инициативасы бойынша қаржы экономикалық сауығу перспективасы жоқ, төлем жасауға қабiлетсiз кәсiпорындарды тарату жөнiндегi шараларды тиiмдi жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi:
      1. Таратуға ұсынылған мемлекеттiк кәсiпорындарды, мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестiктерiн iрiктеудiң тәртiбi туралы қоса берiлiп отырған Ереже бекiтiлсiн.
      2. Облыстардың, Алматы қаласының әкiмдерi бiр ай мерзiмде дәрменсiз кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi облыстық комиссиялар құрсын.
      3. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi дәрменсiз кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi облыстық комиссиялар туралы ереженi бекiтсiн.
      4. Дәрменсiз кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi облыстық комиссиялар есеп берiлетiн тоқсанның екiншi айының 20-сынан кешiктiрмей тоқсан сайын Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгiне олар бекiткен нысан бойынша төлем жасауға қабiлетсiз мемлекеттiк кәсiпорындар, мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестер жөнiнде ақпарат табыс етсiн.
      Ескерту. 4-шi тармаққа өзгерiс енгiзiлдi - ҚРМК-нiң 1995.
               11.16. N 1550 қаулысымен. P951550_
      5. Қазақстан Республикасының Еңбек министрлiгi бiр апта мерзiмде таратылуға жататын мемлекеттiк кәсiпорындардың, мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестерiнiң қызметкерлерiн жұмысқа қамтудың проблемаларын шешу жөнiнде ұсыныс енгiзсiн.
 

     Қазақстан Республикасының

        Премьер-министрi                                       Қазақстан Республикасы                                       Министрлер Кабинетiнiң

                                       1995 жылғы 12 мамырдағы

                                         N 652 қаулысымен

                                           БЕКIТIЛГЕН 
 
           Таратуға ұсынылған мемлекеттiк кәсiпорындарды
          мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестiктерiн
                   iрiктеудiң тәртiбi туралы
                         Е Р Е Ж Е
 
      1. Осы Ереже төлем жасауға қабiлетсiз әрi қаржы-экономикалық сауығу перспективасы жоқ кәсiпорындарды оларды кейiннен мемлекеттiк акцияны ұстаушы меншiк иесi ретiнде мемлекеттiң инициативасы бойынша iрiктеудiң тәртiбiн айқындайды.
      Ереже 25 проценттен артық акцияны ұстаушы ретiнде мемлекеттiк кәсiпорындарға, шаруашылық серiктестiктерiне таратылады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң жанындағы Кәсiпорындарды қайта құру жөнiндегi агенттiк (мұнан әрi - Агенттiк) дәрменсiз кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi облыстық комиссиялардан, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң жанындағы Бас мемлекеттiк салық инспекциясынан, Қазақстан Республикасының Статистика және талдау жөнiндегi мемлекеттiк комитетi мен оның аумақтық органдарынан, министрлiктер мен ведомстволардан және басқа заңды тұлғалардан алынған мәлiметтер негiзiнде республиканың төлем жасауға қабiлетсiз кәсiпорындарының саны туралы ақпаратты жинайды және қорытады.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармаққа өзгерiс енгiзiлдi - ҚРҮ-нiң 1996.08.20.
               N 1031 қаулысымен. P961031_
      3. Дәрменсiз кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi облыстық комиссиялар (мұнан әрi - Комиссиялар) қаржы-экономикалық сауығу перспективасы жоқ және төлем жасауға қабiлетсiз кәсiпорындардың тiзiмiн тоқсан сайын түзедi.
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң жанындағы Бас мемлекеттiк салық инспекциясы органдарының бюджетке төлемнiң үш айдан астам мерзiмге кiдiруi туралы хабарлауы, Қазақстан Республикасының Статистика және талдау жөнiндегi мемлекеттiк комитетi органдарының еңбекке ақы төлеу жөнiндегi төлемдердiң үш айдан астам мерзiмге кiдіруi туралы хабарлауы, басқа да мемлекеттiк органдардың, банктердiң, кәсiпорынға берушiлер мен кредиторлардың хабарлары кәсiпорынның төлем қабiлетсiздiгiнiң сыртқы белгiлерi болып табылады.
      Комиссия алынған ақпараттың негiзiнде кәсiпорыннан өткен тоқсандық бухгалтерлiк балансты, туындау себептерi ажыратып көрсетiлген дебиторлық және кредиторлық берешектердi, кәсiпорынның жай-күйi туралы анықтаманы сұратып алады.
      Комиссия кәсiпорынның қаржы-экономикалық қызметi туралы алынған мәлiметтердi жинақтайды және оларды Агенттiктiң қарауына ұсынады.
      Ұсынылған материалдарда төлем жасауға қабiлетсiз кәсiпорынның Агенттiк белгiлеген күнгi бухгалтерлiк баланстары, дебиторлық және кредиторлық берешектiң түрлерi мен мерзiмдерi бойынша ажыратып көрсетiлуi, берешектiң пайда болу себептерi бөлiп көрсетiлген кәсiпорынның қаржы-экономикалық жай-күйi туралы анықтама болуға тиiс. Кәсiпорынның бухгалтерлiк баланстарын Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi бас мемлекеттiк салық инспекциясының органдары растауы керек.
      4. Агенттiк түрлi көздерден алынған мәлiметтердi жинақтайды, әрi салыстырып тексередi және Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi бекiтетiн кәсiпорын балансының құрылымын бағалау тәртiбiнiң негiзiнде қанағаттанғысыз баланс құрылымы бар, әрi төлем жасауға қабiлетсiз кәсiпорындардың тiзiмiн қалыптастырады.
      Төлем жасауға қабылетсiз кәсiпорындардың тiзiмi негiзiнде Агенттiк Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiмен бiрлесiп, салалық министрлiктермен, облыстардың әкiмдерiмен келiсе отырып таратуға ұсынылған кәсiпорындардың тiзбесiн жасайды.
      5. Таратылуға ұсынылатын кәсiпорындардың тiзбесiне қаржы-экономикалық жай-күйi сауықтыру мен санациялаудың қайсыбiр нысандарының мақсатты еместiгi немесе мүмкiн еместiгi алдын ала айқындалған, төлем жасауға қабылетсiз кәсiпорындар енгiзiледi. Олардың технологиялық және қаржы-экономикалық жай-күйiн айқындайтын фактолар ұзақ мерзiмдi әрi қайталанбас сипатқа ие. Бұл факторлар кәсiпорынды техникалық қайта жаңарту нәтижесiнде жойылмайды, өйткенi санацияға, қайта құруға немесе қайта бейiмдеуге кеткен шығын осындай жаңа кәсiпорынның құрылысын жүргiзуден жоғары болады.
      Аталған тiзбегi:
      осы Ереженiң 3-тармағында айтылған кәсiпорындар, атап айтқанда:
      тозығы жеткен әрi моральдық жағынан ескiрген жабдықтағы, олардағы өнiм өндiруге яки өнiмнiң техникалық әрi тұтыну параметрлерiне кеткен шығын деңгейi шығынсыз өндiрудi жүзеге асыруға мүмкiндiк бермейтiн кәсiпорындар;
      түрлi себептермен өз өнiмдерiн өткiзу нарығынан айырылған және оны қалпына келтiрудiң перспективасы жоқ кәсiпорындар;
      әзiрленген кен орындарының мүмкiндiгi түгесiлген, яки өнiмнiң қымбаттауына және бағаның қалыптасқан деңгейi жағдайында оның өтпей қалуына алып келетiн неғұрлым жұтаң шикiзат базасына көшкен өндiрушi кәсiпорындар енгiзiледi.
      6. Қазақстан Республикасының Экономика министрлiгi Қазақстан Республикасының Еңбек министрлiгiмен келiсе отырып таратуға ұсынылған кәсiпорындардың тiзбесiн Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң "Қазақстан Республикасының дәрменсiз мемлекеттiк кәсiпорындарды санациялау және тарату жөнiндегi ведомствоаралық комиссиясы туралы" 1994 жылғы 7 қыркүйектегi N 1001 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1994 ж., N 37, 410-бап) сәйкес құрылған Қазақстан Республикасының Дәрменсiз мемлекеттiк кәсiпорындарын санациялау және тарату жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның қарауына және бекiтуiне ұсынады.
      Таратуға ұсынылған кәсiпорындардың тiзбесiн келiсу барысында келiспеушiлiк туындаған жағдайда түпкiлiктi шешiмдi Ведомствоаралық комиссия қабылдайды.
      7. Қазақстан Республикасының Дәрменсiз кәсiпорындарын санациялау және тарату жөнiндегi ведомствоаралық комиссия шешiмiнiң негiзiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi екi апта мерзiмде Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнiң 50-бабына сәйкес мемлекеттiк кәсiпорынды тарату туралы өкiм шығарды.
      8. Қазақстан Республикасының Дәрменсiз мемлекеттiк кәсiпорындарын санациялау және тарату жөнiндегi ведомствоаралық комиссия шешiмiнiң негiзiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi бiр апта мерзiмде өкiм шығарады және 45 күн iшiнде акционерлiк қоғамдар акционерлерiнiң немесе мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестiктерiнiң жалпы жиналысын ұйымдастырады.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi осындай шешiм қабылдаудың қажеттiгiн негiздей отырып, кәсiпорынды тарату туралы ұсынысты акционерлердiң жиналысына енгiзедi. Мемлекеттiң қатысуындағы шаруашылық серiктестiктерi 50 проценттен кем акцияны ұстаушы ретiнде Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi басқа акционерлермен алдын ала жұмыстар жүргiзедi.
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң ұсынысы мақұлданған жағдайда акционерлер мен серiктестiкке қатысушылардың жалпы жиналысы кәсiпорында тарату туралы шешiм қабылдайды және тарату комиссиясын тағайындайды.
      9. Кәсiпорынды тарату туралы шешiм қабылданғаннан кейiнгi процедуралар қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жүзеге асырылады.
 

     Қазақстан Республикасының

       Премьер-министрiО порядке отбора государственных предприятий, хозяйственных товариществ с участием государства, рекомендуемых к ликвидации

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 мая 1995 г. N 652

      В целях эффективного осуществления мероприятий по ликвидации неплатежеспособных предприятий, не имеющих перспектив финансово-экономического оздоровления, по инициативе государства как собственника, владельца пая или держателя пакета акций предприятия Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке отбора государственных предприятий, хозяйственных товариществ с участием государств, рекомендуемых к ликвидации. 
      2. Главам областных, Алматинской городской администраций в месячный срок создать областные комиссии по санации и ликвидации несостоятельных предприятий. 
      3. Министерству экономики Республики Казахстан утвердить положение об областной комиссии по санации и ликвидации несостоятельных предприятий. 
      4. Областным комиссиям по санации и ликвидации несостоятельных предприятий ежеквартально не позднее 20 числа второго за отчетным кварталом месяца представлять Министерству экономики Республики Казахстан по утвержденной им форме информацию по неплатежеспособности государственных предприятий, хозяйственных товариществ с участием государства.<*> 
      Сноска. В пункте 4 заменено слово - постановлением Правительства РК от 16 ноября 1995 г. N 1550. 
      5. Министерству труда Республики Казахстан в декадный срок внести предложения по решению проблем занятости работников государственных предприятий, хозяйственных товариществ с участием государства, подлежащих ликвидации. 

Премьер-министр
Республики Казахстан

                                           Утверждено
                                   постановлением Кабинета Министров
                                        Республики Казахстан
                                      от 12 мая 1995 г. N 652
 

                             П О Л О Ж Е Н И Е 
             о порядке отбора государственных предприятий, 
           хозяйственных товариществ с участием государства, 
                       рекомендуемых к ликвидации 
 

        1. Настоящее Положение определяет порядок отбора предприятий, являющихся неплатежеспособными и не имеющих перспектив финансово-экономического оздоровления для их последующей ликвидации по инициативе государства как собственника, держателя акций государства. 
      Положение распространяется на государственные предприятия, хозяйственные товарищества с участием государства как держателя акций свыше 25 процентов. 
      2. Агентство по реорганизации предприятий при Государственном комитете Республики Казахстан по управлению государственным имуществом(далее - Агентство) собирает и обобщает информацию о наличии неплатежеспособных предприятий республики на основании данных, полученных от областных комиссий по санации и ликвидации несостоятельных предприятий, органов Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Республики Казахстан, Государственного комитета Республики Казахстан по статистике и анализу и его территориальных органов, министерств и ведомств и других юридических лиц.<*> 
      Сноска. В пункте 2 заменены слова - постановлением Правительства РК от 20 августа 1996 г.  N 1031
      3. Областные комиссии по санации и ликвидации несостоятельных предприятий (далее - Комиссии) ежеквартально составляют списки предприятий, не имеющих перспектив финансово-экономического оздоровления и являющихся неплатежеспособными. 
      Внешними признаками неплатежеспособности предприятий являются сообщения органов Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Республики Казахстан о задержках на срок более трех месяцев платежей в бюджет, органов Государственного комитета Республики Казахстан по статистике и анализу о задержке на срок более трех месяцев платежей по заработной плате, сообщения других государственных органов, банков, поставщиков и кредиторов предприятия. 
      На основании полученной информации Комиссии запрашивают от предприятий бухгалтерский баланс на конец истекшего квартала, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием причин их возникновения, справку о финансово-экономическом состоянии предприятия. 
      Комиссии обобщают полученные данные о финансово-экономической деятельности предприятий и представляют их на рассмотрение Агентству. 
      Представляемые материалы должны содержать бухгалтерские балансы неплатежеспособных предприятий на дату, определенную Агентством, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности по видам и срокам, справки о финансово-экономическом состоянии предприятий с выделением причин образования задолженности. Бухгалтерские балансы предприятий должны быть заверены органами Главной государственной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан. 
      4. Агентство осуществляет обобщение и сверку полученных из разных источников данных и на основании порядка оценки структуры баланса предприятий, утверждаемого Министерством экономики Республики Казахстан, формируют список предприятий, имеющих неудовлетворительную структуру баланса и являющихся неплатежеспособными. 
      На основании списка неплатежеспособных предприятий Агентство совместно с Государственным комитетом Республики Казахстан по управлению государственным имуществом по согласованию с отраслевыми министерствами, главами областных администраций формирует перечень предприятий, рекомендуемых к ликвидации. 
      5. В перечень предприятий, рекомендуемых к ликвидации, включаются неплатежеспособные предприятия, финансово-экономическое состояние которых предопределяет нецелесообразность или невозможность каких-либо форм оздоровления и санации. Факторы, определяющие их технологическое и финансово-экономическое состояние, носят долговременный и необратимый характер. Эти факторы не могут быть устранены в результате технической реконструкции предприятия, либо затраты на санацию, реорганизацию или перепрофилирование будут выше, чем строительство аналогичного нового предприятия. 
      В данный перечень включаются: 
      предприятия, оговоренные в пункте 3 настоящего Положения, а именно: 
      предприятия с физически и морально устаревшим оборудованием, уровень затрат на производство продукции либо технические и потребительские параметры продукции которых не позволяют осуществлять безубыточное производство; 
      предприятия, по различным причинам утратившие и не имеющие перспектив восстановления рынков сбыта своей продукции; 
      добывающие предприятия, исчерпавшие разрабатываемые месторождения либо перешедшие к более бедной сырьевой базе, что привело к удорожанию продукции и отсутствию сбыта при складывающемся уровне цен. 
      6. Перечень предприятий, рекомендованных к ликвидации, выносится Министерством экономики Республики Казахстан по согласованию с Министерством труда Республики Казахстан на рассмотрение и утверждение Межведомственной комиссией по санации и ликвидации несостоятельных государственных предприятий Республики Казахстан, созданной в соответствии с  постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 сентября 1994 г. N 1001 "О Межведомственной комиссии по санации и ликвидации несостоятельных государственных предприятий Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1994 г., N 37, ст. 410). 
      В случае возникновения разногласий в процессе согласования перечня предприятий, рекомендуемых к ликвидации, окончательное решение принимается Межведомственной комиссией. 
      7. На основании решения Межведомственной комиссии по санации и ликвидации несостоятельных предприятий Республики Казахстан Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом в двухнедельный срок в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Республики Казахстан принимает распоряжение о ликвидации государственного предприятия. 
      8. На основании решения Межведомственной комиссии по санации и ликвидации несостоятельных государственных предприятий Республики Казахстан Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом в недельный срок издает распоряжение и в течение 45 дней организует общее собрание акционеров акционерных обществ или хозяйственных товариществ с участием государства. 
      Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом вносит на собрание акционеров предложение о ликвидации предприятия с обоснованиями необходимости принятия такого решения. В хозяйственных товариществах с участием государства как держателя менее 50 процентов акций Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом проводит предварительную работу с другими акционерами или участниками. 
      В случае одобрения предложения Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом общее собрание акционеров и участников товарищества принимает решение о ликвидации предприятия и назначает ликвидационную комиссию. 
      9. После принятия решения о ликвидации предприятий дальнейшая процедура осуществляется в соответствии с действующим законодательством.