Қазынашылық органдарының шоттарындағы уақытша бос ақша қалдықтарын салымға орналастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1998 жылғы 20 қазан N 1061. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.07.25. N 832 қаулысымен. ~P020832

      Астана қаласындағы құрылысты қаржыландыру проблемасын жедел шешу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық департаментінің "Қазақстан Халықтық банкі" ашық акционерлік қоғамындағы (бұдан әрі - Банк) салымға Банктің "Жаңа астана" республикалық бюджеттен тыс қорына сыйақының (мүдденің) нөлдік ставкасымен 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларына баламды сомада несие ресурстарын беруі шартымен қазынашылық органдарының шотынан 5 000 000 (бес миллион) АҚШ долларына баламды сомадағы уақытша бос ақшаны заңдарда белгіленген тәртіппен орналастыратыны назарға алынсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық департаментіне осы қаулының 1-тармағында көрсетілген ақшаны сыйақының (мүдденің) нөлдік ставкасы бойынша және Банк салым бойынша міндеттемелерді (кепілді) қамтамасыз етпестен орналастыруға рұқсат берілсін.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық

департаменті орналастырылған ақшаның қайтарылуын қамтамасыз етсін.
   4. 
<*>

   Ескерту. 4-тармақ күшін жойды - ҚР Үкіметінің 2001.07.11. N 943 
       қаулысымен. 

P010943_

 
   5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігіне жүктелсін.
   6. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
   
   
   


О размещении во вклад остатков временно свободных денег на счетах органов казначейства

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 октября 1998 года № 1061. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 25 июля 2002 года № 832 ~P020832 .

      В целях оперативного решения проблемы финансирования строительных работ в городе Астане Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Принять к сведению, что Департаментом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке размещаются во вклад в открытом акционерном обществе "Народный банк Казахстана" (далее - Банк) временно свободные деньги со счетов органов казначейства в сумме, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларам США, с условием предоставления Банком кредитных ресурсов Республиканскому внебюджетному Фонду "Новая столица" в сумме, эквивалентной 5 000 000 (пяти миллионам) долларам США, под нулевую ставку вознаграждения (интереса).
      2. Разрешить Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Казахстан разместить деньги, указанные в пункте 1 настоящего постановления, под нулевую ставку вознаграждения (интереса) и без обеспечения Банком обязательств (залога) по вкладу.
      3. Департаменту казначейства Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить возврат размещаемых денег.
      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 11 июля 2001 г. N 943 P010943_ )
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.
      6. Настоящее постановление вводится в действие с даты подписания.
   Премьер-Министр
   Республики Казахстан


(Корректор: И.Склярова
 Специалист: Э.Жакупова
       19.12.98г.)