Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азияның экономикаларына арналған Арнайы бағдарламасы мен Азия және тынық мұхит инфрақұрылымдарын дамыту жөніндегі Жаңа-Дели іс-қимыл жоспары жөніндегі Ұлттық семинардың шеңберінде көлік инфрақұрылымдарын дамыту мен шекаралардан өтуді оңайлатудың кейбір мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1998 жылғы 21 желтоқсан N 1304

      1998 жылғы 26 наурызда қол қойылған Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азияның экономикаларына арналған Арнайы бағдарламасы туралы Ташкент декларациясының қағидаларын іске асыру және халықаралық ұйымдармен инфрақұрылымдар саласындағы өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты нығайту мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы етеді:

      1. Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азияның экономикаларына арналған Арнайы бағдарламасының шеңберінде Көлік инфрақұрылымдарын дамыту және шекаралардан өтуді оңайлату жөніндегі жобалық жұмыс тобының қазақстандық бөлігінің құрамы бекітілсін (1-қосымша).

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі республикалық бюджетте өкілдік шығыстарға көзделген қаражаттың есебінен Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азияның экономикаларына арналған Арнайы бағдарламасының шеңберінде Көлік инфрақұрылымдарын дамыту және шекаралардан өтуді оңайлату жөніндегі жобалық жұмыс тобының бірінші мәжілісін өткізуге байланысты шығыстарды жабуға қаржы қаражатын бөлсін (2-қосымша). 
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

1-қосымша               
Қазақстан Республикасы       
Үкіметінің 1998 жылғы       
21 желтоқсандағы         
N 1304 қаулысымен         
бекітілген            

           БҰҰ-ның Орталық Азияның экономикаларына арналған 
              Арнайы бағдарламасының шеңберінде Көлік
            инфрақұрылымдарын дамыту және шекаралардан
          өтуді оңайлату жөніндегі жобалық жұмыс тобының
                  қазақстандық бөлігінің құрамы

       Ескерту. Құрам жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2001.08.16.  N 1072 , өзгерту енгізілді - 2003.01.17.  N 31 , 2003.11.07.  N 1108 , 2004.12.31.  N 1463 , 2006.08.21.  N 789   қаулыларымен. .

Қасымбек                  - Қазақстан Республикасының Көлiк және
Жеңiс Махмудұлы             коммуникация вице-министрi, жетекшi

Төлебаев                  - Қазақстан Республикасының
Алмас Қажыкенұлы            Энергетика және минералдық
                            ресурстар министрлiгi Импортты
                            алмастыру және сыртқы байланыстар
                            департаментiнің директоры

Шығанбаев                 - Қазақстан Республикасы Қаржы
Ерғали Әбдiмомынұлы         министрлiгi Кедендiк бақылау
                            комитетiнің Кедендiк бақылауды
                            ұйымдастыру басқармасы бастығының
                            орынбасары

Уажанов                   - Қазақстан Республикасының Ұлттық
Тұрсын Үшбайұлы             қауiпсiздiк комитетi Шекаралық қызмет
                            директорының орынбасары - Шекаралық
                            бақылау бас басқармасының бастығы
                            (келiсiм бойынша)

Мұқанов                   - Қазақстан Республикасының Ауыл
Қасым Қасенұлы              шаруашылығы министрлiгi Ветеринария
                            департаментi директорының орынбасары

Полонский                 - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер
Александр Иванович          министрлігінiң Жол полициясы
                            департаментi бастығының орынбасары

Қабиева                   - Қазақстан Республикасы  Индустрия және
Дәмегүл Нәбиқызы            сауда министрлiгiнiң Сауда саясатын
                            дамыту және Дүниежүзiлiк сауда ұйымына
                            кiру департаментi директорының
                            орынбасары

Демесiнов                 - Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер
Алмабек Мәлiкұлы            министрлiгiнiң Халықаралық ұйымдар және
                            көп жақты ынтымақтастық департаментi
                            Бiрiккен Ұлттар Ұйымы бөлімінің бастығы

Бұтаев                    - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
Құдайбердi Мырзаханұлы      министрлiгiнiң Фитосанитарлық
                            қауiпсiздiк департаментi стратегия және
                            әдiстеме бөлiмiнiң бастығы

Қазақстан Республикасы      
Үкіметінің 1998 жылғы      
21 желтоқсандағы        
N 1304 қаулысына        
2-қосымша            

  Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азияның экономикаларына
         арналған бағдарламасының шеңберінде Көлік
    инфрақұрылымдарын дамыту және шекаралардан өтуді
  оңайлату жөніндегі жобалық жұмыс тобының (ЖЖТ-Транс)
бірінші мәжілісін өткізуге арналған шығыстардың сметасы

|N |              Қызмет көрсетулердің атауы                      |Сомасы  
|__|______________________________________________________________|________
|1 |                            2                                 |    3   
|__|______________________________________________________________|________
|1.|Кеңеске қатысушыларға арналған түскі қонақасылар:             |960 $   
|  |1998 жылғы 20-22 қазанда 40 адам үшін 1 адамға 8$ түскі ас    |        
|  |есебінен                                                      |        
|__|______________________________________________________________|________
|2.|1998 жылғы 20-22 қазан аралығында 30 адам үшін күнінен 2 рет  |360 $   
|  |4$ есебінен үзілістерде қатысушыларға ұсынылатын кофе-брейг   |        
|__|______________________________________________________________|________
|3.|20% ҚҚС ескеріле отырып, бір аудармашыға сағатына 20$ есебінен|1150 $  
|  |1998 жылы 20-22 қазан аралығында 2 аудармашының ілеспе аударма|        
|  |қызмет көрсетулеріне төлем                                    |        
|__|______________________________________________________________|________
|4.|20% ҚҚС ескеріле отырып, 1998 жылы 20-22 қазан аралығында     |1080 $  
|  |ілеспе аппаратурасын жалға алу                                |        
|__|______________________________________________________________|________
|5.|1998 жылы 20-22 қазан аралығында Кеңес өткізу үшін сағатына   |480 $   
|  |20$-дан күнінен 8 сағатқа конференция залын жалға алу         |        
|__|______________________________________________________________|________
|6.|30 адамға кеңсе бұйымдары (папкалар, қағаз блокноттар, қалам- |100 $   
|  |саптар, қарындаштар, Қазақстан туралы сый кітаптар)           |        
|__|______________________________________________________________|________
|  |                                 Смета бойынша барлық шығыстар|4132 $  |__|______________________________________________________________|________
Төрт мың бір жүз отыз екі АҚШ доллары    
Үш жүз отыз екі мың алты жүз жиырма алты теңге
Ұлттық Банктің 1998 жылғы 7 қазандағы бағамы 1$ - 80,5 теңге

Некоторые вопросы развития транспортной инфраструктуры и упрощения пересечения границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии и Национального семинара по Ново-Делийскому плану действий по развитию инфраструктуры в Азии и Тихом океане

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 1998 года N 1304

      В целях реализации положений Ташкентской Декларации о Специальной программе Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, подписанной 26 марта 1998 года, и укрепления взаимодействия и сотрудничества с международными организациями в области инфраструктуры Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Утвердить состав казахстанской части Проектной рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и упрощению пересечения границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (приложение 1). 
      2. Министерству финансов Республики Казахстан выделить финансовые средства на покрытие расходов, связанных с проведением первого заседания Проектной рабочей группы по развитию транспортной инфраструктуры и упрощению пересечения границ в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на представительские расходы (приложение 2). 
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

        Премьер-Министр
   Республики Казахстан

                                               Приложение 1

                                                Утвержден
                                   постановлением Правительства
                                       Республики Казахстан
                                   от 21 декабря 1998 года № 1304

  Состав
казахстанской части Проектной рабочей группы
по развитию транспортной инфраструктуры и упрощению пересечения
границ в рамках Специальной программы ООН для экономик
Центральной Азии

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства РК от 16 августа 2001 г. N 1072  P011072_   ; от 17 января 2003 г.  N 31  ; от 7 ноября 2003 г.  N 1108 ; от 31 декабря 2004 года  N 1463 ; от 21 августа 2006 года N  789 .
 
  Касымбек                   - вице-министр транспорта и коммуникаций
Женис Махмудович             Республики Казахстан, руководитель

Тулебаев                   - директор Департамента
Алмаз Кажкенович             импортозамещения и внешних связей
                             Министерства энергетики и
                             минеральных ресурсов Республики
                             Казахстан

Шиганбаев                  - заместитель начальника управления 
Ергали Абдымомынович         организации таможенного контроля Комитета 
                             таможенного контроля Министерства
                             финансов Республики Казахстан
 
Уажанов                    - заместитель директора - начальник
Турсун Ушбаевич              Главного управления пограничного
                             контроля Пограничной службы Комитета
                             национальной безопасности Республики
                             Казахстан (по согласованию)

Муканов                    - заместитель директора Департамента
Касым Касенович              ветеринарии Министерства сельского
                             хозяйства Республики Казахстан

Полонский                  - заместитель начальника Департамента 
Александр Иванович           дорожной полиции Министерства внутренних 
                             дел Республики Казахстан
 
  Кабиева                    - заместитель директора Департамента
Дамегуль Набиевна            развития торговой политики и
                             вступления во Всемирную торговую
                             организацию Министерства индустрии и
                             торговли Республики Казахстан

Демесинов                  - начальник отдела Организации
Алмабек Маликович            Объединенных Наций Департамента
                             международных организаций и
                             многостороннего сотрудничества
                             Министерства иностранных дел
                             Республики Казахстан

Бутаев                     - начальник отдела стратегии и методики
Кудайберды Мырзаханович      Департамента фитосанитарной
                             безопасности Министерства сельского
                             хозяйства Республики Казахстан
                                                               

                                                    Приложение 2
                                        к  постановлению Правительства
                                              Республики Казахстан
                                        от 21 декабря 1998 года N 1304

  Смета
расходов на проведение первого заседания Проектной рабочей группы
по развитию транспортной инфраструктуры и упрощению пересечения границ
(ПРГ-Транс) в рамках Специальной программы Организации Объединенных
Наций для экономик Центральной Азии

__________________________________________________________________________

 №№!               Наименование  услуг                           !  Сумма !

__________________________________________________________________________!

 1 !Обеды для участников Совещания:                              !        !

   !20-22 октября 1998 года для 40 чел. из расчета обед 8 $ на 1 !  960 $  

   ! человека                                                    !        !

--------------------------------------------------------------------------!

 2 !Кофе-брейк в перерывах участникам из расчета 4 $ 2 раза в    !        !

   !день с 20 по 22 октября 1998 года для 30 человек             !  360 $ !

--------------------------------------------------------------------------!

 3 !Оплата услуг синхронного перевода 2-х переводчиков 20-22     !        !

   !октября 1998 года из расчета 20 $/час на одного переводчика  !        !

   ! с учетом 20% НДС                                            !  1152 $!

--------------------------------------------------------------------------!

 4 ! Аренда аппаратуры синхронного перевода 20-22 октября 1998   !        !

   !года с учетом 20% НДС                                        !  1080 $!

--------------------------------------------------------------------------!

 5 !Аренда конференц-зала для проведения Совещания с 20 по 22    !        !

   !октября 1998 года по 20 $/час за 8 часов в день              ! 480 $  !

--------------------------------------------------------------------------!

 6 !Канцелярские принадлежности (папки, бумага, блокноты, ручки, !        !

   !карандаши, подарочные книги о Казахстане) на 30 человек      !  100 $ !

--------------------------------------------------------------------------!

   !                                     Всего расходов по смете ! 4132 $ !     Четыре тысячи сто тридцать два доллара США

     Триста тридцать две тысячи шестьсот двадцать шесть тенге

     Курс Национального банка на 7 октября 1998 года 1$ - 80,5 тенге