Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мекемелерін қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 15 ақпан N 125

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын бағдарламалардың әкімші-мекемелерінің мәселелері" туралы 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1335 P981335_ қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Әлеуметтік қорғау саласындағы қызметті жүзеге асыру үшін мына мемлекеттік мекемелер республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар (бұдан әрі - РМҚК) етіп қайта құрылу жолымен:
      1) Соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған "Ардагер" республикалық пансионаты "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің соғыс және еңбек ардагерлеріне арналған "Ардагер" республикалық пансионаты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      2) Орталық протездеу экспериментальдік лабораториясы "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Орталық протездеу экспериментальдік лабораториясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      3) Ақпараттық-талдау орталығы "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Жұмыспен қамту проблемалары жөніндегі ақпараттық-талдау орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      4) Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Кадрлардың біліктілігін арттыру курсы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      5) Республикалық есту қабілетін түзету орталығы "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Республикалық есту қабілетін түзету орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      6) Алматы медициналық стационары "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Алматы медициналық стационары" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      7) Семей медициналық стационары "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Семей медициналық стационары" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны;
      8) Петропавл медициналық стационары "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Петропавл медициналық стационары" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны болып қайта ұйымдастырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы, сондай-ақ республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган болып белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көрсетілген республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жарғыларын әзірлесін және бекітсін, оларды заңдарда белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеу шараларын қабылдасын және басқа да қажетті ұйымдастырушылық іс-шараларын жүргізсін.
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О реорганизации учреждений Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 1999 года № 125

   
 

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1335 P981335_ "Вопросы учреждений- администраторов программ, финансируемых из государственного бюджета" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать путем преобразования в республиканские государственные казенные предприятия (далее - РГКП) для осуществления деятельности в области социальной защиты следующие государственные учреждения:
      1) Республиканский пансионат "Ардагер" для ветеранов войны и труда в РГКП "Республиканский пансионат "Ардагер" для ветеранов войны и труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      2) Центральную экспериментальную лабораторию протезирования в РГКП "Центральная экспериментальная лаборатория протезирования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      3) Информационно-аналитический центр в РГКП "Информационно-аналитический центр по проблемам занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      4) Курсы повышения квалификации кадров в РГКП "Курсы повышения квалификации кадров Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      5) Республиканский центр коррекции слуха в РГКП "Республиканский центр коррекции слуха Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      6) Алматинский медицинский стационар в РГКП "Алматинский медицинский стационар Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      7) Семипалатинский медицинский стационар в РГКП "Семипалатинский медицинский стационар Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан";
      8) Петропавловский медицинский стационар в РГКП "Петропавловский медицинский стационар Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан".
      2. Определить уполномоченным органом государственного управления, а также органом, осуществляющим по отношению к РГКП функции субъекта права государственной собственности, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разработать и утвердить уставы указанных РГКП, принять меры к их государственной регистрации в установленном законодательством порядке и провести другие необходимые организационные мероприятия.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.       Премьер-Министр

     Республики Казахстан
(Корректор:  И.Склярова

Специалист: Э.Жакупова)