Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 16 сәуір N 418. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999.10.21. N 1578 қаулысымен. ~P991578

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы

Үкіметінің құрылымы туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 6 

U990006_

 
Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
   1. Қоса беріліп отырған:
   1) Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі (Сыртқыісмині) 
туралы ереже;
   2)
<*>

   ЕСКЕРТУ. 1-тармақтың 2) тармақшасының күші жойылды - ҚР Үкіметінің
       1999.08.02. N 1093 қаулысымен. 

P991093_

  
   2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне төрт, 
оның ішінде бір бірінші вице-министрі болуға рұқсат етілсін.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 
       қаулысымен. 

P991093_

  
   3.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 1999.09.03. N 1301 
        қаулысымен. 

P991301_

 
   4. Мыналардың:


      1) "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 12 қарашадағы N 1553 P971553_ қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж; N 48, 450-құжат),
      2) "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 12 қарашадағы N 1553 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 ақпандағы N 66 P980066_ қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж; N 4, 24-құжат) күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі


                      Қазақстан Республикасы

Үкіметінің 1999 жылғы 16 сәуірдегі N 418 қаулысымен бекітілген


                      Қазақстан Республикасының

           Сыртқы істер министрлігі
            (Сыртқыісмині) туралы
   
               Ереже
    
             1. Жалпы ережелер
   


      1. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) сыртқы саясат қызметін жүзеге асыратын және дипломатиялық қызмет органдарының біртұтас жүйесін басқаратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады.
      2. Министрлік өзінің қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің халықаралық шарттарына, актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Министрлік мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, өз атауы мемлекеттік тілде жазылған мөрлері мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңдарға сәйкес банктерде есепшоттары болады.
      Министрлік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан кіреді.
      Министрліктің заңдарда белгіленген жағдайларда және тәртіппен

мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы 
бар.
   4. Министрлік өзінің құзыретіндегі мәселелер бойынша заңдарда 
белгіленген тәртіппен міндетті күші болатын бұйрықтар шығарады.
   5. Министрлiктiң штат санының лимитiн Қазақстан Республикасының
Үкіметi бекiтедi.
   Министрлiктiң құрылымын және штат санын Қазақстан Республикасының 
Yкiметi бекiткен штат санының лимитi шегінде Сыртқы iстер министрi 
белгiлейдi
<*>
   
   ЕСКЕРТУ. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 
       қаулысымен. 

P991093_

  
   6. Министрліктің заңды мекен-жайы:
   473000, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10.
   7. Министрлiктiң толық атауы - "Қазақстан Республикасының
Сыртқы iстер министрлiгi (Сыртқыiсминi)" мемлекеттiк мекемесi.
<*>

   ЕСКЕРТУ. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 
       қаулысымен. 

P991093_

  
   8. Осы Ереже Министрліктің құрылтай құжаты болып табылады.
   9. Министрліктің қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен 
жүзеге асырылады.
   Министрліктің өзінің функциялары болып табылатын міндеттерді 
орындау тұрғысында кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға кіруге 
құқығы жоқ.
   
     2. Министрліктің негізгі міндеттері, функциялары және құқықтары
   
   10. Министрліктің негізгі міндеттері:


      1) Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамалары мен негізгі бағыттарын әзірлеу және Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметіне тиісті ұсыныстар табыс ету;
      2) Қазақстан Республикасының сыртқы саясат бағытын іске асыру және сыртқы экономикалық саясатты жүзеге асыруға жәрдемдесу;
      3) Қазақстан Республикасының егемендігін, қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын және шекарасының мызғымас беріктігін, басқа мемлекеттермен өзара қарым-қатынасында оның саяси, сауда-экономикалық және өзге де мүдделерін дипломатиялық жолдармен және әдістермен қорғауды қамтамасыз ету;
      4) шет елдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының, заңды тұлғаларының құқықтары мен мүдделерін қорғау;
      5) Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық байланыстарын дамытуға жәрдемдесу;
      6) мемлекеттік бағдарламаларды, басым жобаларды, оның ішінде халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдары ұсынатын заемдар мен гранттардың есебінен іске асыру үшін тікелей шет елдік инвестицияларды, басқа да қаржылық ресурстарды тартуға қатысу;
      7) сыртқы экономикалық байланыстар және Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдарына кіруі саласында шарттық-құқықтық базаны жетілдіру жөнінде жұмыстар жүргізу;
      8) дүние жүзіндегі саяси және экономикалық жағдайды, шетелдік мемлекеттердің сыртқы және ішкі саясатын, халықаралық ұйымдардың қызметін зерделеу;
      9) мемлекеттік органдарды сыртқы және ішкі саясатты жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;
      10) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да міндеттерді жүзеге асыру болып табылады.
      11. Министрлік заңдарда белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) шетелдік мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарда Қазақстан Республикасының атынан өкілдік ету;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық бейбітшілікті, ғаламдық және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі күш-жігерін дипломатиялық жолдармен және әдістермен іске асыру;
      3) өзінің құзыретіндегі мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін әзірлеуге қатысу;
      4) Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен келіссөздер жүргізуін және халықаралық шарттарға қол қоюын ұйымдастыру;
      5) Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымының, басқа да халықаралық ұйымдардың, конференциялардың, кеңестердің, форумдардың қызметіне қатысуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халықаралық қоғамдастықтың мүшесі ретінде ғаламдық және аймақтық мәселелерді шешудегі рөлін арттыруға ықпал ету;
      6) Қазақстан Республикасында мемлекеттік бағдарламаларды және басым инвестициялық жобаларды іске асыру үшін тікелей шетелдік инвестициялар мен қаржы ресурстарын тарту мәселелерінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне жәрдемдесу;
      7) Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны халықаралық қорға және ұтымды пайдалану, Әлемдік мұхиттың ресурстарын игеру, ғарыштық кеңістікті зерттеу саласындағы мүдделерін қамтамасыз ету;
      8) Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен бостандығын, оның қорғанысын және ұлттық қауіпсіздігін, құқықтық тәртіпті қорғауды, Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен сауда-экономикалық және қаржы байланыстарын, ғылыми-техникалық, мәдени және өзге де алмасуларды дамыту мен кеңейтуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге қатысу;
      9) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен басқа да ұйымдарының сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссиялардың мәжілістерін дайындау және өткізу жөніндегі бірлескен жұмысын үйлестіру;
      10) жоғары және үкімет деңгейлеріндегі мемлекетаралық алмасуларды протоколдық қамтамасыз ету;
      11) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын тіркеудің, есепке алудың және сақтаудың бірыңғай мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасы жасасқан халықаралық шарттар депозитарийінің функцияларын жүзеге асыру;
      12) шет елдерде де, Қазақстан Республикасының аумағында да Министрліктің орталық аппаратын және оның өкілдіктерін кадрлық қамтамасыз етуді жүзеге асыру, дипломатиялық қызмет кадрларын даярлауды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;
      13) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да функцияларды жүзеге асыру.
      12. Министрліктің негізгі міндеттерін іске асыру және өзінің функцияларын жүзеге асыру мақсатында заңдарда белгіленген тәртіппен:
      1) Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдарынан, өзге де ұйымдардан Министрлікке жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды, анықтамалық және өзге де материалдарды сұратуға және алуға, сондай-ақ заңдардың талаптарын ескере отырып, аталған ұйымдарға ақпарат беруге;
      2) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары жобаларының Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық құқықтық нормаларға сәйкес келуін бақылауды жүзеге асыруға;
      3) Қазақстан Республикасының шет елдердегі дипломатиялық өкілдіктерінен, консулдық мекемелерінен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдардың жанындағы өкілдіктерінен (бұдан әрі - шетелдегі мекемелер) келіп түсетін, Қазақстан Республикасының шет елдермен сауда-экономикалық байланыстарын жақсартуға жәрдемдесетін инвестициялық жобалардың, өтінімдердің, басқа да ұсыныстардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асыруға қатысуға;
      4) Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің қарауына сыртқы саясат және дипломатиялық қызмет мәселелері жөніндегі заң және өзге де нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу туралы ұсыныстар енгізуге;
      5) шетелдегі мекемелерді құру туралы ұсыныстар енгізуге;
      6) Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсарту және елдің шетелдерде оң шырайын қалыптастыру жөнінде бастамашыл ұсыныстар енгізуге;
      7) өз құзыретінің шегінде нормативтік құқықтық актілер қабылдауға;
      8) ведомстволық бағыныстағы ұйымдарды құру, қайта ұйымдастыру

және тарату мәселелері жөнінде ұсыныстар енгізуге;
   9) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен және Ұлттық 
қауіпсіздік комитетімен (келісім бойынша) бірлесіп, шет елдегі 
мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметіне тексерулер мен тексерістер 
жүргізуге қатысуға;
   10) берілген құқықтарға сәйкес Қазақстан Республикасының 
аумағында және шетелдерде Қазақстан Республикасының жер учаскелеріне, 
ғимараттарына, құрылыстарына және өзге де мүлкіне иелік етуге, оларды 
пайдалануға және басқаруға;
   11) Қазақстан Республикасының заңдарымен өзіне жүктеген басқа да 
құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
   
         3. Министрліктің мүлкі
   
   13. Министрліктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.
   Министрліктің мүлкі оған мемлекет берген мүліктің есебінен 
қалыптастырылады және негізгі қорлар мен айналымдық қаражаттан, сондай-ақ 
құны Министрліктің балансында көрсетілетін өзге де мүліктен тұрады.
   14. Министрлікке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке 
жатады.


      15. Министрліктің өзіне бекітіліп берілген мүлікті өздігінше иеліктен шығаруға немесе оған өзгеше тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
      Министрлікке заңдарда белгіленген жағдайларда және шектерде мүлікке билік ету құқығы берілуі мүмкін.

                4. Министрліктің қызметін ұйымдастыру

      16. Министрлікті Қазақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Сыртқы істер министрі (бұдан әрі - Министр) басқарады.
      Министрдің оның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын орынбасарлары - вице-министрлері, оның ішінде бір бірінші вице-министрі болады.
      17. Министр Министрліктің жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды және Министрлік жүктелген міндеттердің орындалуы, оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін жеке жауаптылықта болады.
      18. Министр осы мақсатта:
      1) өзінің Вице-министрлері мен Министрліктің құрылымдық

бөлімшелері басшыларының міндеттері мен өкілеттіктерін белгілейді;
   2) заңдарға сәйкес Министрліктің қызметкерлерін қызметке 
тағайындайды және қызметтен босатады;
   3) заңдарда белгіленген тәртіппен Министрліктің қызметкерлеріне 
тәртіптік жаза қолданады;
   4) Министрліктің құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;
   5) мемлекеттік органдарда, өзге де ұйымдарда Министрлікті білдіреді;
   6) заңдарға сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
   19. Министрдің жанынан Алқа құрылады, оның жеке және сандық
құрамын Министр бекiтедi.
<*>

   Алқа халықаралық жағдайдың, Қазақстанның сыртқы саяси қызметінің, 
Министрліктің орталық аппараты құрылымдық бөлімшелерінің, оның 
шетелдегі мекемелерінің практикалық жұмысының негізгі мәселелерін 
қарайтын консультативтік-кеңесші орган болып табылады.
   ЕСКЕРТУ. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 1999.08.02. N 1093 
       қаулысымен. 

P991093_

  
   
       5. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату
   
   20. Министрлікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
   
   
                   
  Оқығандар:   
  Қобдалиева Н.
  Омарбекова А.   

   

   


  

   
   
   


Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 1999 года N 418 . Утратило силу - постановлением Правительства РК от 21 октября 1999 г. N 1578 ~P991578.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.10.1999 № 1578.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 U990006_ "О структуре Правительства Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан (МИД).

      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      2. Разрешить Министру иностранных дел Республики Казахстан иметь четырех вице-Министров, в том числе одного первого.

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      3. (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 3 сентября 1999 г. N 1301 P991301_ )

      4. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года № 1553 P971553_ "Вопросы Министерства иностранных дел Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 48, ст. 450);

      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 1998 года № 66 P980066_ "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 г. № 1553" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 4, ст. 24).

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


      Премьер-Министр

      Республики Казахстан


  Утверждено
 
 
  постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 апреля 1999 года № 418
 
 
  Положение
  о Министерстве иностранных дел
  Республики Казахстан
  (МИД)
 
  1. Общие положения
 

      1. Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - Министерство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим внешнеполитическую деятельность и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы.

      2. Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, международными договорами, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

      3. Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в банках.

      Министерство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

      Министерство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства в случаях и порядке, установленных законодательством.

      4. Министерство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает приказы, которые имеют обязательную силу.

      5. Лимит штатной численности Министерства утверждается Правительством Республики Казахстан.

      Структуру и штатную численность Министерства определяет Министр иностранных дел в пределах лимита штатной численности, утвержденного Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      6. Юридический адрес Министерства:

      473000, город Астана, улица Бейбитшилик, 10.

      7. Полное наименование Министерства - государственное учреждение "Министерство иностранных дел Республики Казахстан (МИД)".

      Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .

      8. Настоящее Положение является учредительным документом Министерства.

      9. Финансирование деятельности Министерства осуществляется только из республиканского бюджета.

      Министерство не вправе вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Министерства.


      2. Основные задачи, функции и права Министерства


      10. Основными задачами Министерства являются:

      1) разработка концепции и основных направлений внешней политики Республики Казахстан и представление соответствующих предложений Президенту и Правительству Республики Казахстан;

      2) реализация внешнеполитического курса Республики Казахстан и содействие осуществлению внешнеэкономической политики;

      3) обеспечение дипломатическими средствами и методами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Казахстан, ее политических, торгово-экономических и иных интересов во взаимоотношениях с другими государствами;

      4) защита прав и интересов граждан, юридических лиц Республики Казахстан за рубежом;

      5) содействие развитию внешнеэкономических связей Республики Казахстан;

      6) участие в привлечении прямых иностранных инвестиций, других финансовых ресурсов для реализации государственных программ, приоритетных проектов, в том числе за счет займов и грантов, предоставляемых международными экономическими и финансовыми организациями;

      7) проведение работы по совершенствованию договорно-правовой базы в сфере внешнеэкономических связей и вступлению Республики Казахстан в международные экономические и финансовые организации;

      8) изучение политического и экономического положения в мире, внешней и внутренней политики иностранных государств, деятельности международных организаций;

      9) обеспечение государственных органов информацией, необходимой для осуществления внешней и внутренней политики;

      10) осуществление других задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      11. Министерство в установленном законодательством порядке осуществляет следующие функции:

      1) представительство Республики Казахстан в сношениях с иностранными государствами и международными организациями;

      2) реализации дипломатическими средствами и методами усилий Республики Казахстан по обеспечению международного мира, глобальной и региональной безопасности;

      3) участие в разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам своей компетенции;

      4) организация проведения переговоров и подписания международных договоров Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями;

      5) обеспечение участия Республики Казахстан в деятельности Организации Объединенных Наций, других международных организаций, конференций, совещаний, форумов, содействие повышению роли Республики Казахстан, как члена международного сообщества, в решении глобальных и региональных проблем;

      6) содействие деятельности центральных и местных исполнительных органов в вопросах привлечения прямых иностранных инвестиций и финансовых ресурсов для реализации государственных программ и приоритетных инвестиционных проектов в Республики Казахстан;

      7) обеспечение интересов Республики Казахстан в области международной охраны и рационального использования окружающей среды, освоения ресурсов Мирового океана, изучения космического пространства;

      8) участие в разработке мероприятий по обеспечению прав и свобод граждан Республики Казахстан, ее обороны и национальной безопасности, охраны правопорядка, развитию и расширению торгово-экономических и финансовых связей, научно-технических, культурных и иных обменов Республики Казахстан с иностранными государствами и международными организациями;

      9) координация совместной работы государственных органов и других организаций Республики Казахстан по подготовке и проведению заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству;

      10) протокольное обеспечение межгосударственных обменов на высшем и правительственном уровнях;

      11) обеспечение функционирования единой государственной системы регистрации, учета и хранения международных договоров Республики Казахстан и осуществление функций депозитария международных договоров, заключенных Республикой Казахстан;

      12) осуществление кадрового обеспечения центрального аппарата Министерства и его представительств как за рубежом, так и на территории Республики Казахстан, организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров дипломатической службы;

      13) осуществление других функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      12. Министерство в целях реализации основных задач и осуществления своих функций имеет право в установленном законодательством порядке:

      1) запрашивать и получать от центральных и местных и исполнительных органов Республики Казахстан, иных организаций документы, справочные и иные материалы, необходимые для осуществления функций, возложенных на Министерство, а также передавать с учетом требований законодательства информацию указанным организациям;

      2) осуществлять контроль за соответствием проектов международных договоров Республики Казахстан законодательству Республики Казахстан и международно-правовым нормам;

      3) участвовать в осуществлении контроля за реализацией поступающих из дипломатических представительств, консульских учреждений Республики Казахстан за рубежом, а также представительств Республики Казахстан при международных организациях (далее - загранучреждения) инвестиционных проектов, заявок, других предложений, способствующих улучшению торгово-экономических связей Республики Казахстан с зарубежными странами;

      4) вносить на рассмотрение Президента и Правительства Республики Казахстан предложения о разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам внешней политики и дипломатической службы;

      5) вносить предложения об учреждении загранучреждений;

      6) вносить инициативные предложения по улучшению инвестиционного


      климата в Казахстане и формированию положительного имиджа страны за рубежом;

      7) принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты;

      8) вносить предложения по вопросам создания, реорганизации и

      ликвидации подведомственных организаций;

      9) участвовать в проведении ревизий и проверок финансово-хозяйственной

      деятельности загранучреждений совместно с Министерством финансов и

      Комитетом национальной безопасности (по согласованию) Республики Казахстан;

      10) в соответствии с делегированными правами владеть, пользоваться и

      управлять на территории Республики Казахстан и за рубежом земельными

      участками, зданиями, сооружениями и иным имуществом Республики Казахстан;

      11) осуществлять другие права, возложенные на него законодательством

      Республики Казахстан.

      3. Имущество Министерства

      13. Министерство имеет на праве оперативного управления обособленное

      имущество.

      Имущество Министерства формируется за счет имущества, переданного ему

      государством, и состоит из основных фондов и оборотных средств, а также

      иного имущества, стоимость которых отражается в балансе Министерства.

      14. Имущество, закрепленное за Министерством, относится к

      республиканской собственности.

      15. Министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом

      распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

      Министерству может быть предоставлено право распоряжения имуществом, в

      случаях и пределах, установленных законодательством.

      4. Организация деятельности Министерства

      16. Министерство возглавляет Министр иностранных дел (далее - Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан.

      Министр имеет заместителей - вице-Министров, в том числе одного первого, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей Правительством Республики Казахстан, по представлению Министра.

      17. Министр организует и руководит работой Министерства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций.

      18. В этих целях Министр:

      1) определяет обязанности и полномочия своих вице-Министров и руководителей структурных подразделений Министерства;

      2) в соответствии с законодательством назначает на должности и освобождает от должностей работников Министерства;

      3) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Министерства;

      4) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;

      5) представляет Министерство в государственных органах, иных организациях;

      6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

      19. При Министре образуется Коллегия, численный и персональный состав которой утверждается Министром.

      Коллегия является консультативно-совещательным органом, который рассматривает основные вопросы международного положения, внешнеполитической деятельности Казахстана, практической работы структурных подразделений центрального аппарата Министерства, его загранучреждений.

      Сноска. В пункт 19 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 2 августа 1999 г. N 1093 P991093_ .


      5. Реорганизация и ликвидация Министерства


      20. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


  Утверждена
 
 
  постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 апреля 1999 года № 418
 
 
  Структура
 
  Министерства иностранных дел
  Республики Казахстан

      Руководство

      Департамент администрации

      Департамент двустороннего сотрудничества

      Департамент многостороннего сотрудничества

      Департамент СНГ

      Департамент международного экономического сотрудничества

      Департамент консульской службы

      Департамент по обеспечению деятельности центрального аппарата и

      загранучреждений

      (Специалисты: Э.Жакупова

      Л.Цай)