Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1334 қаулысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 4 тамыз N 1103

      "Атырау облысының әлеуметтік-экономикалық жағдайын нығайту туралы іс-шаралардың жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 25 наурыздағы N 299 P990299_ қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "1999 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы N 1334 P991334_ қаулысына мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

   көрсетілген қаулының 1-қосымшасында:
   IV. "Шығыстар" бөлімінде:
   12. "Көлік және байланыс" функционалдық тобында:
   "Су көлігі" 3-ішкі функциясындағы "Қазақстан Республикасының 
Көлік, коммуникациялар және туризм министрлігі" деген жолда:
   "33 Су жолдарын кеме жүретін жағдайда қамтамасыз ету және 
шлюздерді ұстау" бағдарламасындағы "103673" деген сан "83673" деген санмен 
ауыстырылсын;
   "33 Су жолдарын кеме жүретін жағдайда қамтамасыз ету және 
шлюздерді ұстау" деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен 
толықтырылсын:
   "114 Атырау облысының әкімі          20 000
     "33 Су жолдарын кеме жүретін жағдайда
       қамтамасыз ету және шлюздерді ұстау" 20 000
       30 Орал-Каспий арнасында және Қиғаш
        өзенінің сағасында табандық
        тереңдету жұмыстары        20 000"
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
  
   Оқығандар:
  Қобдалиева Н.
  Омарбекова А.   
   
   
   


О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1334

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 1999 года № 1103

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 1999 года № 299 P990299_ "Об утверждении Плана мероприятий по укреплению социально-экономического положения Атырауской области" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 1998 года № 1334 P981334_ "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 1999 год" следующие изменение и дополнение:
      в приложении 1 к указанному постановлению:

   в разделе IV. "Расходы":
   в функциональной группе 12. "Транспорт и связь":
   в подфункции 3 "Водный транспорт" в строке "215 Министерство транспорта,
коммуникаций и туризма Республики Казахстан":
   в программе "33 Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и 
содержании шлюзов" цифры "103673" заменить цифрами "83673";
   после строки "33 Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и 
содержании шлюзов" дополнить строками следующего содержания:
   "114 Аким Атырауской области          20 000
     33 Обеспечение водных путей в судоходном
      состоянии и содержание шлюзов      20 000
     30 Дноуглубительные работы в Урало-Каспийском
      канале и устье реки Кигач        20 000".
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   
   Премьер-Министр
 Республики Казахстан  
   
   (Специалисты: Склярова И.В.
          Кушенова Д.С.)