"Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтіру қаупiмен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру шаралары туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 19 тамыздағы N 234-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi екi ай мерзiмде "Қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлердi мемлекеттiк тiзiлiмде тiркеу тәртібiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының жобасын Қазақстан Республикасының Үкiметіне қарауға енгiзсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергiлiктi атқарушы мен өзге де мемлекеттiк органдары (келісiм бойынша) екi ай мерзiмде "Қызметі үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупімен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершілігін мiндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын iске асыру мақсатында тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдер қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметін хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

О мерах по реализации Закона Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 августа 2004 года N 234-р. Утратило силу - распоряжением Премьер-Министра РК от 30 декабря 2004 года N 383-р (R040383)

      1. Агентству Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям в двухмесячный срок внести на рассмотрение в Правительство Республики Казахстан проект постановления Правительства Республики Казахстан "Об утверждении порядка регистрации в государственном реестре объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам".

      2. Центральным и местным исполнительным и иным государственным органам (по согласованию) Республики Казахстан в двухмесячный срок принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты в целях реализации Закона Республики Казахстан "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам" и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

      Премьер-Министр