"Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы № 11-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2021 жылғы 31 мамырдағы № 96-ө өкімі.

      "Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2016 жылғы 19 ақпандағы № 11-ө өкіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген өкіммен бекітілген Заң жобалау қызметі мәселелері женіндегі ведомствоаралық комиссия туралы ережеде:

      6-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "8) реттеушілік саясаттың консультативтік құжаттарына негізделген заң жобалары тұжырымдамаларының жобаларын қарастыру;";

      10-тармақ алып тасталсын;

      көрсетілген екіммен бекітілген Заң жобалау қызметі мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамында:

      мына:

      "Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары, төрағаның орынбасары;

      Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің орынбасары;

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш енеркәсібі министрлігінің аппарат басшысы;

      Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің аппарат басшысы (келісу бойынша);"

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Әділет вице-министрі, төрағаның орынбасары;

      Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Қаржы вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице- министрі;

      Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі;

      Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі төрағасының орынбасары (келісім бойынша);";

      "Қазақстан құрылыс салушылар қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша);" деген жол алып тасталсын;

      "Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының "Парламентаризм институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорының директоры." деген жолмен толықтырылсын.

      Премьер-Министр А.Мамин

О внесении изменений и дополнения в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 11-р "О Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 мая 2021 года № 96-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 11-р "О Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности" следующие изменения и дополнение:

      в Положении о Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, утвержденном указанным распоряжением:

      подпункт 8) пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "8) рассмотрение проектов концепций законопроектов, основанных на консультативных документах регуляторной политики;";

      пункт 10 исключить;

      в составе Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, утвержденном указанным распоряжением: строки:

      "заместитель Министра юстиции Республики Казахстан, заместитель председателя;

      заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства образования и науки Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      руководитель аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);"

      изложить в следующей редакции:

      "вице-министр юстиции Республики Казахстан, заместитель председателя;

      вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      вице-министр финансов Республики Казахстан;

      вице-министр образования и науки Республики Казахстан;

      вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

      вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

      вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

      вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);";

      строку "исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана (по согласованию);" исключить;

      дополнить строкой "директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт парламентаризма" Управления материально-технического обеспечения.".

      Премьер-Министр А. Мамин