Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 7 қыркүйектегі N 1435 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 152 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

"Актілер жинағында"  
жариялануға тиіс   

(Үзінді)       

      Қаулы етемін:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің мына жарлықтарына толықтырулар енгізілсін:

      1) "Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізілімі мен Мемлекеттік саяси қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 317  Жарлығына (Қазақстан Республикасы ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 58, 559-құжат; 2002 ж., N 18, 196-құжат; N 32, 339-құжат; 2003 ж., N 20, 201-құжат; 2004 ж., N 19, 234-құжат):

      аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік саяси қызметшілер лауазымдарының тізіліміндегі "Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағатының директоры, оның орынбасарлары" деген жолдан кейін "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Мұражайының директоры, оның орынбасарлары" деген жолмен толықтырылсын;

      2) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығына :

      аталған Жарлыққа 1-қосымшадағы:

"Қазақстан Республикасы
Президенті Мұрағатының
директоры
           6,70 7,04 7,37 7,71 8,04 8,24 8,44 8,64 8,84 8,91 9,05"

деген жолдан кейін:

"Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президенті
Мұражайының директоры
           6,70 7,04 7,37 7,71 8,04 8,24 8,44 8,64 8,84 8,91 9,05"

деген жолмен толықтырылсын,

"Қазақстан Республикасы
Президенті Мұрағаты
директорының орынбасарлары
           4,05 4,25 4,46 4,66 4,86 4,98 5,10 5,22 5,35 5,39 5,47"

деген жолдан кейін:

"Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президенті
Мұражайы директорының
орынбасарлары
           4,05 4,25 4,46 4,66 4,86 4,98 5,10 5,22 5,35 5,39 5,47"

деген жолмен толықтырылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2004 года N 1435. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 152

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).

Подлежит опубликованию 
в "Собрании актов"   

(Выписка)        

            Постановляю:
 
        1. Внести дополнения в следующие указы Президента Республики Казахстан:
 
        1) в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 1999 года N 317 "Об утверждении Реестра должностей политических государственных служащих и Правил порядка наложения дисциплинарных взысканий на политических государственных служащих" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 58, ст. 559; 2002 г., N 18, ст. 196; N 32, ст. 339; 2003 г., N 20, ст. 201; 2004 г., N 19, ст. 234):
 
        в Реестре должностей политических государственных служащих, утвержденном названным Указом, после строки "Директор Архива Президента Республики Казахстан, его заместители" дополнить строкой "Директор Музея Первого Президента Республики Казахстан, его заместители";
 

            2) в Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года N 1284 "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан":
 
        в приложении 1 к названному Указу:
 
        после строки:        "Директор Архива
Президента        6,70 7,04 7,37 7,71 8,04 8,24 8,44 8,64 8,84 8,91 9,05"
Республики
Казахстан

дополнить строкой:
 
  "Директор Музея
Первого           6,70 7,04 7,37 7,71 8,04 8,24 8,44 8,64 8,84 8,91 9,05",
Президента
Республики Казахстан

      после строки:
 
  "Заместители директора
Архива            4,05 4,25 4,46 4,66 4,86 4,98 5,10 5,22 5,35 5,39 5,47"
Президента
Республики Казахстан

дополнить строкой:
 
  "Заместители директора
Музея Первого     4,05 4,25 4,46 4,66 4,86 4,98 5,10 5,22 5,35 5,39 5,47".
Президента
Республики Казахстан

      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан