Облыстық маңызы бар қалалар мен облыстар аудандарының, облыстық маңызы бар қалалардағы аудандардың, республикалық маңызы бар қала мен астанадағы аудандардың әкімдерін қызметке тағайындау, өкілеттігін тоқтату және қызметтен босату тәртібі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 19 мамырдағы № 86 Жарлығы.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 24.04.2013 № 555 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасы Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 87-бабының 4-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 32 және 36-баптарына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Күші жойылды - ҚР Президентінің 30.10.2017 № 570 Жарлығымен.
      2. Күші жойылды - ҚР Президентінің 30.10.2017 № 570 Жарлығымен.
      3. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      4. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілерінің күші жойылды деп танылсын.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2011 жылғы 19 мамырдағы
№ 86 Жарлығына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің күші жойылған
кейбір актілерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасының ауылдық (селолық) округтері, ауылдары (селолары), кенттері әкімдерінің сайлауын өткізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы № 1484 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 48, 595-құжат; 2005 ж., № 30, 379-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы № 1484 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 8 шілдедегі № 1613 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 30, 379-құжат)

      3. "Аудандардың, облыстық мәні бар қалалардың, қалалардағы аудандардың әкімдерін тағайындау тәртібі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 4 маусымдағы № 339 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 18, 196-құжат).

О порядке назначения на должность, прекращения полномочий и освобождения от должности акимов городов областного значения и районов областей, районов в городах областного значения, районов в городе республиканского значения и столицы

Указ Президента Республики Казахстан от 19 мая 2011 года № 86.

      Сноска. Заголовок в редакции Указа Президента РК от 24.04.2013 № 555 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан, статьями 32 и 36 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утратил силу Указом Президента РК от 30.10.2017 № 570.
      2. Утратил силу Указом Президента РК от 30.10.2017 № 570.
      3. Утратил силу Указом Президента РК от 31.07.2023 № 290.

      4. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 19 мая 2011 года № 86

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых актов
Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года № 1484 "О проведении выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 48, ст.595; 2005 г., № 30, ст. 379).

      2. Указ Президента Республики Казахстан 8 июля 2005 года № 1613 "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года № 1484" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 30, ст. 379).

      3. Указ Президента Республики Казахстан от 4 июня 2007 года № 339 "О порядке назначения акимов районов, городов областного значения, районов в городах" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 196).