"Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 231 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 5 мамырдағы № 470 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2017 № 470 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Жоғары офицерлік және басшы құрамның адамдары атқаратын лауазымдар тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 мамырдағы № 392 Жарлығына мынадай толықтыру енгізілсін:

      жоғарыда аталған Жарлыққа 3-қосымша:

      мына:

       "Ұлттық ұлан - генерал-майор

       Әскери институтының бастығы "

       деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

       "Әкімшілік полиция - полиция генерал-майоры

       комитетінің төрағасы ".

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава"

Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2016 года № 231. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2017 года № 470

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2017 № 470.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 2000 года № 392 "О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и начальствующего состава" следующее дополнение:

      приложение 3 к вышеназванному Указу:

      после строки:

       "Начальник военного института - генерал-майор

       Национальной гвардии "

       дополнить строкой следующего содержания:

       "Председатель Комитета - генерал-майор полиции

       административной полиции ".

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н.Назарбаев