Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің аумақтарында бірлескен жедел-тергеу топтарын құру тәртібі және олардың қызметі туралы келісімді орындауға жауапты Қазақстан Республикасының орталық құзыретті органын және құзыретті органдарын айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 1 маусымдағы № 486 Жарлығы.

      2015 жылғы 16 қазанда Бурабайда жасалған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің аумақтарында бірлескен жедел-тергеу топтарын құру тәртібі және олардың қызметі туралы келісімнің (бұдан әрі - Келісім) 11-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы – орталық құзыретті орган, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет), Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеп-тексеру қызметі, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Келісімді орындауға жауапты құзыретті органдар болып айқындалсын.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 20.02.2021 № 515 Жарлығымен.

      2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Атқарушы комитетін қабылданған шешім туралы хабардар етсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

Об определении центрального компетентного органа и компетентных органов Республики Казахстан, ответственных за выполнение Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств

Указ Президента Республики Казахстан от 1 июня 2017 года № 486.

      В соответствии со статьей 11 Соглашения о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств, совершенного в Бурабае 16 октября 2015 года, (далее - Соглашение) ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Определить Генеральную прокуратуру Республики Казахстан центральным компетентным органом, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу), Службу экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство внутренних дел Республики Казахстан компетентными органами, ответственными за выполнение Соглашения.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции Указа Президента РК от 20.02.2021 № 515.

      2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятом решении.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев